Det kan være din nåværende eller en tidligere arbeidsgiver
Vil du anbefale en venn å jobbe hos firmaet?
Synes du at lønnen din er rettferdig hos firmaet?
Synes du at lønnen din hos firmaet er nok til å dekke levekostnadene i området der du bor?
Hvordan vil du beskrive arbeidskulturen hos firmaet?
Velg alle som er aktuelle:
Gi en vurdering av den generelle intervjuopplevelsen hos firmaet.
Gi en vurdering av vanskelighetsgraden ved intervjuet ditt hos firmaet.
Hvor lang tid tok det fra begynnelsen av intervjuprosessen hos firmaet til du fikk tilbud om jobb?
Omtrent én dag eller to
Omtrent én uke
Omtrent to uker
Omtrent én måned
Mer enn én måned
Hvordan vil du anbefale personer å kle seg til et intervju hos firmaet?
Velg alle som er aktuelle:
Hvilke intervjuaktiviteter gjorde du hos firmaet?
Velg alle som er aktuelle:
Fortsett