Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

vestre jobber i Viken

Sorter etter: -
77 jobber

Job Post Details

Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Vestre Hauger bolig og natthjem - job post

Bærum Kommune
3.3 out of 5
Kolsås
Fast
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Kolsås

Full stillingsbeskrivelse

Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Vestre Hauger bolig og natthjem

Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, Bærum kommune

(i ny fane)


Om stillingen

Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår avdeling Vestre Hauger bolig og natthjem. Avdelingen gir helsetjenester til innbyggere med ROP-lidelser.

Ønsker du å bidra til å utgjøre en forskjell? Synes du det høres spennende ut å arbeide i en avdeling der ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Brenner du for brukere med sammensatte problemstillinger med psykisk helse-, rus-, og somatiske utfordringer? Hos oss vil du oppleve stort engasjement, høy aktivitet, varierte arbeidsoppgaver, recoveryorientert tilnærming og tillitsbasert ledelse. Vi synes vi har det gøy på jobb!

Avdelingen har har 12 boliger for pasienter med psykiske lidelser kombinert med ruslidelser. I tillegg drifter vi en bolig disponert av NAV, samt natthjem for registrerte rusmisbrukere bosatt i Bærum kommune. Avdelingen har personale med ulik fagbakgrunn, som sykepleiere, vernepleiere, sosionom, barnevernspedagog med flere. Vi har til sammen tverrfaglig kompetanse og lang erfaring med pasientgruppen.

Avdelingen er organisert i tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, som er et visjonært og fremtidsrettet tjenesteområde. Tjenesteområdet innehar 9 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og høy grad av brukermedvirkning. Felles behandlingsmetodikk er Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Vi tilbyr aktivitetsbaserte helsetjenester gjennom våre prosjekter Høl i CV-en, RapClinic og mobil Music truck.


Stillinger
: 3 faste helgestillinger i 17% med arbeid hver tredje helg, samt tilkallingsvikarer. Vi søker deg som har treårig helse- eller sosialfag, eller er under utdanning innen helse- eller sosialfag på bachelornivå.


Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

30.04.2024

Arbeidsgiver:

Bærum kommune

Stillingstittel:

Miljøterapeut i turnus/student helsefag

Stillinger:

3

Heltid / Deltid:

Deltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

17

Webcruiter-ID:

4796345102


Del på e-post

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av brukere i og utenfor bolig
 • Endringsarbeid, motivasjon og miljøterapeutiske tiltak
 • Medikamenthåndtering
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet
 • Utføre tjenester i tråd med vedtatte etiske retningslinjer, aktuelt lovverk og Bærum kommunes regelverk
 • Journalføre i henhold til dokumentasjonsplikten regulert i Lov om helsepersonell, kap. 8.
 • Bidra til faglig refleksjon og fagutvikling
 • Ivareta brukermedvirkning

Kvalifikasjoner

 • Treårig helse- eller sosialfagutdanning. HPR-nr registreres i CV, eller
 • Student innen helse- eller sosialfag
 • Helsefagarbeider eller annen egnet bakgrunn med erfaring innen psykisk helse- og rusarbeid kan bli vurdert
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende (B1 for student helsefag)
 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helsearbeid og rus
 • Det er ønskelig at søker innehar førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • er motivert og engasjert
 • har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • har god fagforståelse som vises i praktisk arbeid
 • er ydmyk og lydhør både overfor deg selv, faget og medmennesker
 • evner å arbeide strukturert, både individuelt og i team
 • har gode samarbeidsevner og er inkluderende
 • er opptatt av, og bidrar til, et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg
 • Et inkluderende og ivaretakende arbeidsmiljø
 • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
 • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Offentlig tjenestepensjon


Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Adresse:
Brynsveien 118A, 1352 Kolsås, Norge
Åpne veibeskrivelse
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Jørund Wettre-Brønner
Avdelingssykepleier
Telefon:
47785258
Ingrid Onanda Solbakken
Vernepleier
Telefon:
91712716

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din