Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

vernepleier miljøterapeut jobber i Sandefjord

Sorter etter: -
4 jobber

Job Post Details

100% Fast stilling som miljøterapeut - job post

Sandefjord Kommune
4.2 out of 5
Sandefjord
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Sted

Sandefjord

Full stillingsbeskrivelse

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) i Sandefjord kommune består av 15 enheter og 1 avdeling. Seksjonen gir tjenester til voksne personer med nedsatt funksjonsevne. Vi deltar i stor grad i hele livet til hver enkelt tjenestemottaker, og får av den grunn svært varierte og innholdsrike arbeidsdager. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene.

I disse dager implementerer seksjonen et felles faglig verdi- og rammeverk; positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er et multikomponent rammeverk som benyttes for å bistå personer med funksjonsnedsettelser i å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltakelse i samfunnet. PAS har som verdigrunnlag å fokusere på økt livskvalitet og helheten rundt tjenestemottaker og for alle involverte.

Vi som nå søker en faglig engasjert miljøterapeut som vil være med å utvikle enheten vår, er enhet Mobakken/Lilleskogen. Enheten gir tjenester på 2 ulike lokasjoner til 28 tjenestemottakere, og har ca. 25,34 årsverk fordelt på 36 ansatte. I 2023 innførte vi kalenderplan (årsturnus) som et ledd i arbeidet med heltidskultur i Sandefjord kommune. Kalenderplanen legges for ett år av gangen, har både kortvakter og langvakter, og gir god kontinuitet for våre tjenestemottakere.

Hva kan vi tilby deg

 • Arbeid i et trivelig miljø
 • Påvirkning på egen arbeidstid/turnus
 • En jobb med mening hvor du vil bli utfordret både faglig og personlig
 • Personlig og faglig egenutvikling gjennom teamarbeid, veiledning, fagdager og kurs
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene
 • Personalhytter

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 23.09.2024

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov
 • Sikre individuelt tilpassede tjenester
 • Sikre ivaretagelse av beboers rettigheter
 • Tilrettelegge for aktivitet og mestring
 • Pårørendesamarbeid
 • Bidra til faglig arbeid og utvikling av enheten
 • Veiledning av kollegaer
 • Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen helse-/sosialfag.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med personer med funksjonsnedsettelser
 • Ønskelig med kompetanse på epilepsi
 • Kjennskap til lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap.9
 • Evne til å håndtere komplekse oppgaver
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gode ferdigheter innen data og bruk av digitale verktøy
 • Førerkort for bil klasse B

Vi ønsker at du:

 • er rolig og evner å tilpasse din atferd i møte med bruker
 • er raus, omgjengelig, blid og tillitsvekkende
 • har evne til å begeistre, motivere og jobbe for et felles mål
 • er fleksibel, tålmodig og omstillingsdyktig
 • har engasjement for målgruppen
 • er målrettet, beslutningsdyktig og har en sterk gjennomføringsevne
 • har gode evner til å kommunisere og samhandle

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og stillingskode.

Sykepleiere og vernepleiere får lønn som følge av lokalt rekrutteringsfokus; avhengig av ansiennitet lønnes man i spennet kr 527 800- 616 400. (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får man årslønn som ved 8 års ansiennitet, og ved 10 og 16 års ansiennitet får man kr 20.000 over garantilønn).

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.


Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din