Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

sykepleier privat jobber i Stord kommune

Sorter etter: -
1 jobb
Vi har fjernet 1 stillingsannonse som ligner de som allerede er vist. For å se de ytterligere resultatene kan du gjenta søket med de utelatte stillingsannonsene inkludert.

Job Post Details

Legespesialist - job post

Unicare as
Norge
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Sted

Norge

Full stillingsbeskrivelse

Vi søker nå etter en faglig oppdatert og engasjert legespesialist med relevant kompetanse for våre ytelser i 60 – 100 % stilling. Som legespesialist på Bakke har du en viktig funksjon i det tverrfaglige teamet, og du deltar aktivt i rehabiliteringen med en helhetlig tankegang og perspektiv. Målet er at pasient rehabiliteres til hjemmet, samt tilbake til arbeid, der det er aktuelt. Våre pasienter får et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud.

Vi jobber i tverrfaglige team bestående av andre legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, psykolog, arbeidskonsulent, helsefagarbeidere og ortopediteknikere. Vi arbeider kunnskapsbasert og har bred kompetanse på rehabilitering. Vi legger den biopsykososiale forståelsen til grunn for vårt arbeid.

Bakke prioriterer utviklingsarbeid internt og i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Unicare Rehabilitering.

 • Helhetlig medisinskfaglig behandling og oppfølging i samarbeid med tverrfaglig team og pasient
 • I samarbeid med øvrige legespesialister i Unicare, bidra til å videreutvikle legefunksjonen i de spesialiserte rehabiliteringsenhetene
 • Bidra i Forskning- og Utviklingsprosjekter
 • Legespesialist med relevant kompetanse for våre ytelser
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Liker å jobbe i tverrfaglige team, både å lære bort og det å ta lærdom
 • Ønsker å utvikle og måle resultater på faget
 • Stabil og pålitelig
 • Godt humør, ambisjoner og arbeidsglede
 • En moderne og innovativ arbeidsplass, som er IA bedrift
 • En spennende og variert jobb med store muligheter for påvirkning og innflytelse
 • Oppgaver med stor grad av selvstendighet og ansvar
 • Faglig utvikling, eksternt og internt gjennom deltakelse i kompetansegruppe
 • Lønnssatser på nivå med Spesialisthelsetjenesten
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Subsidiert lunsjtilbud fra eget kjøkken


Unicare Bakke
er et rehabiliteringssenter i Halden innenfor spesialisthelsetjenesten, med amputasjon, ortopedi, hjerneslag/hjerneskade, arbeidsrettet rehabilitering og pasienter med komplekse/sammensatte diagnoser som fagområder. Vi tilbyr døgn- og dagopphold. Med "Mot til å mestre" som felles mål jobber vi etter verdigrunnlaget å være engasjert, vise respekt og dele kunnskap. På Bakke møter pasientene et spesialisert og tverrfaglig rehabiliteringstilbud, slik at de kan oppnå ønsket funksjons- og mestringsevne, økt livskvalitet og deltakelse sosialt i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Østfold, A-hus og Sunnaas sykehus, i tillegg til primærhelsetjenesten og Regional Koordinerende Enhet for rehabilitering.

Unicare Bakke er et rehabiliteringssenter i Halden innenfor spesialisthelsetjenesten, med amputasjon, ortopedi, hjerneslag/hjerneskade, arbeidsrettet rehabilitering og pasienter med komplekse/sammensatte diagnoser som fagområder. Vi tilbyr døgn- og dagopphold. Med "Mot til å mestre" som felles mål jobber vi etter verdigrunnlaget å være engasjert, vise respekt og dele kunnskap. På Bakke møter pasientene et spesialisert og tverrfaglig rehabiliteringstilbud, slik at de kan oppnå ønsket funksjons- og mestringsevne, økt livskvalitet og deltakelse sosialt i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Østfold, A-hus og Sunnaas sykehus, i tillegg til primærhelsetjenesten og Regional Koordinerende Enhet for rehabilitering.

Unicare
Unicare er privat leverandør av spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse.
På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer vi i tillegg BPA, dag og heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming samt for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer til kommunehelsetjenesten.
Vi arbeider målrettet for at alle våre medarbeidere skal trives på arbeidsplassen og få mulighet til å utvikle seg. Du vil være en del av vårt kompetansehus med 1800 engasjerte, kompetente og respektfulle kolleger. Unicare er en aktiv pådriver i forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe systematisk med å tilby helsetjenester, redusere negativ miljøpåvirkning, og vi representerer mangfoldet i samfunnet.
Vårt hovedkontor ligger i Oslo ved Helsfyr.
Vi har enheter i Halden, Moss/Jeløy, Oslo, Asker sentrum, Rykkinn i Bærum, Hof i Holmestrand, Hole, Hønefoss, Hokksund, Østre og Vestre Toten, Søndre Land/Landåsbygda, Molde, Røros, Hasselvika i Indre Fosen, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

Husk personvern når du søker stilling. Vi ber aldri om BankID og lignende sensitive data ved søknader til oss.

#J-18808-Ljbffr
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din