Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

sykepleier jobber i Ålesund

Sorter etter: -
9 jobber
Vi har fjernet 1 stillingsannonse som ligner de som allerede er vist. For å se de ytterligere resultatene kan du gjenta søket med de utelatte stillingsannonsene inkludert.

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Sykepleier - job post

Helse Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Fast
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Møre og Romsdal

Full stillingsbeskrivelse

(i ny fane)


Om stillinga

Vi har ledig fast 100 % stilling som sjukepleiar arbeidssted for tiden ved dialysen i Kristiansund!

Dialyse og nyrepoliklinikken i klinikk SNR er ein seksjon med lokasjon ved sjukehusa både i Molde og i Kristiansund. Dialyseavdeliga er pr i dag open på dagtid mandag til laurdag. Opningstider kan endre seg etter behov. Dialysen i Kristiansund er bestemt opprettholdt som eit spesialisthelsetilbod i SNR Kristiansund også etter opninga av akuttsjukehuset på Hjelset 2025.

Er du en sykepleier som er litt teknisk anlagt men samtidig glad i å jobbe pasientnært? Evner du å utfordre din faglige kompetanse i alt fra små detaljer til det store bildet? Har du godt humør og arbeidsglede som du kan dele av til kollegaer og pasienter? Da skulle du kanskje søke stilling hos oss! Ta kontakt med seksjonsleiar Ragnhild Vang, mob 45 03 88 01, dersom du har spørsmål knytt til stillinga.

Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. Det nye akuttsjukehuset har kort reiseveg frå Kristiansund. På veg mot nytt sjukehusbygg skal vi saman utvikle ein arbeidsplass som skal ivareta både pasientane, pårørende og tilsette. Arbeidsstad p.t.er ved Kristiansund sjukehus, når det nye sjukehuset på Hjelset er ferdig, kan det bli aktuelt med arbeid på helg der.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

16.06.2024

Arbeidsgivar:

Helse Møre og Romsdal HF

Stillingstittel:

Sykepleier

Stillingar:

1

Heiltid / Deltid:

Heiltid

Tilsetjingsform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4783431886

Startdato:

19.08.2024


Arbeidsoppgåver

 • Gjennomføring av hemodialysebehandling.
 • Helhetlig oppfølging og rettleiing til pasientar med kronisk nyresvikt.
 • Gjennomføring av praktiske og administrative oppgåver i avdelinga.
 • Bidra til fagutvikling og kontinuerleg forbetringsarbeid i avdelinga.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Ønskeleg med erfaring frå nyremedisin/dialyse men du er velkommen til å søkje også utan slik erfaring.
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Evne til god klinisk vurdering på ei komplisert pasientgruppe

Personlege eigenskapar

 • Vi ønskjer oss ein fagleg engasjert sjukepleiar!
 • Du må vere oppsøkjande og nysjerrig i forhold til oppgåver og utfordringar.
 • Du må trivast med både det akutte og kronisk aspektet ved pasientbehandling.
 • Du arbeider sjølvstendig men kan samstundes fungere godt i samarbeid med andre.
 • Det er viktig at du har evne til og ønskje om å bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Personleg egnaheit vert vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkårAdresse:
Herman Døhlens vei, Kristiansund, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Ragnhild Brandshaug Vang
Seksjonsleiar

Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Helse Møre og Romsdal er underlagt offentleglova. Vi arbeidar for meiroffentlegheit, og søkarlista til stillinga kan bli offentleggjort. Ein kan be om unntak frå offentleg søkarliste. Unntak skal grunngjevast frå søkar si side. Arbeidsgivar vil vurdere ei slik oppmoding, og søkar vert kontakta om oppmodinga ikkje vert tatt til følgje.

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseføretaket, sjå Helse Møre og Romsdal

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din