Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

studieleder helse og sosialfag jobber i Norge

Sorter etter: -
1 jobb

Job Post Details

Høgskolelektor/høgskolelærer i paramedisin - job post

Høgskolen i Molde
4.8 out of 5
Molde
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

  • Heltid

Sted

Molde

Full stillingsbeskrivelse

Høgskolen i Molde

Britvegen 2, 6410 Molde

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Dine hovedarbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av studenter i klasserom, praksisstudier og i simulering- og ferdighetssenteret ved bachelor i paramedisin. Andre oppgaver er

delta og opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
legge til rette for godt samarbeid mellom Høgskolen i Molde, kommuner og helseforetak
medvirke til og formidle forsknings- og utviklingsarbeid
faglig-administrativt arbeid
andre arbeidsoppgaver ved avdeling helse og sosialfag kan også bli tillagt deg

Ditt kontorsted er ved vår campus i Molde. Veiledning av studenter i praksis vil kunne medføre noe reisevirksomhet. Du vil bli godtgjort etter statens reiseregulativ.

Vi ønsker å legge til rette for videre faglig fordypning. Som høgskolelektor er for tiden 20 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Kvalifikasjoner

Du har

utdanning i paramedisin
relevant bachelorgrad og/eller mastergrad
klinisk erfaring fra prehospitale tjenester
kjennskap til norsk organisering av ambulansetjenesten og paramedisin som fagområde
god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk)
gode personlige egenskaper, blant annet kan du kommunisere og samarbeide godt med studenter og kolleger

Vi viser også til kvalifikasjonskravene for ansettelse som høgskolelektor/høgskolelærer i følgende forskrift:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Det er fordel at du har

erfaring fra utdanning av paramedisinere eller ambulansearbeidere
erfaring fra høgskolesektoren og/eller undervisning og veiledning
universitets- og høgskolepedagogisk utdanning (UH-ped)

Søker uten universitets- og høgskolepedagogisk utdanning (UH-ped) vil bli tilbudt denne. Utdanningen må være gjennomført innen tre år fra tiltredelsesdato.

Vi vektlegger dine personlige egenskaper. Du har faglig engasjement, er fremtidsrettet, selvstendig og har evne til omstilling/videreutvikling.

Vi tilbyr

Du lønnes etter ansiennitet/kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ. Som 1008 Høgskolelektor er lønnsspennet kr 615 700 - 679 700 (lønnstrinn 63-69). Som 1007 Høgskolelærer er lønnsspennet 584 500-624 500 (lønnstrinn 60-64). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. I tillegg kan vi tilby:

godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter gjennom året
tjenestepensjon i Statens pensjonskasse med tilbud om boliglån, samt tariffavtale med yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søknad

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her må følgende opplysninger/dokumentasjon legges inn

søknadsbrev
CV
attester og alle sider av vitnemål
relevante autorisasjoner
relevante kursbevis
eventuelle publikasjoner
minst to referanser med kontaktinformasjon'

Søknadsfrist søndag 5. mai 2024.

Annet

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonsvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Høgskolen i Molde

Hjemmeside

http://www.himolde.no

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi.

Vi har drøyt 260 ansatte og 3600 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

Ved avdeling helse- og sosialfag er det ledig fast stilling som høgskolelektor/ høgskolelærer i paramedisin.

Høgskolen i Molde skal starte studie i paramedisin fra høsten 2024. Du vil dermed få mulighet til å delta i utviklingen av et spennende nytt studieprogram sammen med kolleger fra avdeling for helse- og sosialfag. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/hs/

Om stillingen

Stillingstittel

Høgskolelektor/høgskolelærer i paramedisin

Antall stillinger

1

Heltid/deltid

Heltid

Sektor

Offentlig

Arbeidsspråk

Norsk

Søk på jobben

Søknadsfrist

5. mai 2024

Kontaktpersoner for stillingen

Palma Sigerseth

Kontorsjef

45417970

palma.h.r.sigerseth@himolde.no

Ole Kristian Birkeland

Studieleder paramedisin

71195771

ole.k.b.berg@himolde.no

Del annonsen

Sist endret: 11. april 2024

Hentet fra: jobbnorge

Referanse: 10205589

Stillingsnummer: 2618884
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din