Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

spesialpedagog barnehage jobber i Jevnaker

Sorter etter: -
3 jobber

Job Post Details

Pedagogisk leder - job post

Oslo kommune
4.1 out of 5
Oslo
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

  • Fast
  • Heltid

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Pedagogisk leder

Solfjellet barnehage, Oslo kommune, Bydel Alna

(i ny fane)


Om stillingen

Solfjellet barnehage i bydel Alna søker nå etter en pedagogisk leder med oppstart 1.9.24. Solfjellet barnehage er en 4-avdelings barnehage med to storebarnsavdelinger, én småbarnsavdeling og én tilrettelagt avdeling for barn med særskilte behov.

Selv om du må kunne jobbe på alle avdelinger er denne stillingen tiltenkt en storebarnsavdeling og vil ledes sammen med en annen pedagogisk leder. Vi har i dag full pedagogdekning, én spesialpedagog og mange faglærte i personalgruppen. Vi har også to avdelinger som tar i mot studenter.
Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Solfjellet barnehage i bydel Alna.

Barnehagene i Alna arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling.

For oss er det viktig å være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter.
Bydelen bruker TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy, og for å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen.
Med bakgrunn i byrådets mål om at barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn har vi i Alna barnehageenhet jobbet for at bemanningstettheten skal være så høy som mulig innenfor vår definerte kjernetid på 5 timer.

Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell.

Menn oppfordres til å søke.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

19.06.2024

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

Sted:

OSLO

Stillingstittel:

Pedagogisk leder søkes

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4822645152

Del på X

Del på LinkedIn
Del på Facebook
Del på e-post

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn i samarbeid med den andre pedagogiske lederen og resten av lederteamet.
Ansvar for ledelse av vurderings- og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen.
Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta god samhandling og samarbeid med foreldre.
Være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i felles faglig utvikling av barnehagen.
Pådriver i det systematiske språkarbeidet, spesielt knyttet til didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering.
Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområde.
Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og PPT.
Aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven
Gode leder- og samarbeidsevner
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse
Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring innenfor småbarnspedagogikk eller spesialpedagogikk, men dette er ikke et krav.
Ved godkjent utenlandsk utdanning, kreves dokumentasjon på bestått norsk på nivå B2. Dokumentasjon på godkjenning og norskkrav må vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

Du må ha en anerkjennende praksis: Kunne møte barn, foreldre og kollegaer på en forståelsesfull måte og ta opplevelsene, tankene og følelsene deres på alvor.
Du må ha høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne: Være fleksibel og tilpasningsdyktig. Ta beslutninger.
Du ser deg selv og barnehagen som et ledd i en lærende organisasjon: Kunne se ting på nye måter og perspektiver. Reflektere over egen og andres praksis.
Leken og lærende: Være nysgjerrig, undrende og skapende i møte med barn.
Løsningsorientert, initiativrik og fleksibel: Positiv forpliktet til arbeidsoppgavene, se muligheter og ta ledelse.
Være en proaktiv leder.
Ønske om å gjøre en forskjell i barns hverdag: Være en voksen som barna setter pris på og som gir barna mange gode opplevelser.
Ønske om faglig og personlig utvikling: Oppdatere deg faglig og et ønske om å lære mer innenfor ulike temaer som er aktuelle for å styrke barnehagen.
Du må være modig på barns vegne: Kunne stå i ubehagelige situasjoner og fronte barnets beste der det er behov for det.
Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn: Kunne være en som gir barna god støtte og forutsigbarhet i hverdagen og i overganger. Kunne fange opp lysglimt og se behovene til enkeltbarn.

Vi tilbyr

100% fast stilling.
Gode lønns og pensjonsvilkår.
  • Lønnstrinn 31 – 44 (561 600 – 697 400) i henhold til ansiennitet. Pedagogisk leder med minimum 30 eller 60 studiepoeng fra etter-/videreutdanning i barnehagefaglige studieretninger vil bli lønnet etter hhv. ltr. 32-45/33-46
  • 2% av innskudd til pensjon dekket av arbeidsgiver.

Enhetlig faglig fokus, mål og retning
  • Veiledning for nyutdannede og nyansatte i gruppe og individuelt.
  • Vi kan tilrettelegge for relevant videreutdanning.
  • Kurs og opplæring i tråd med bydelens satsningsområder.
Mulighet til å lære, vokse og lykkes.
Felles faglige fora på tvers av barnehagene og bydel.
Fem planleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten.
Vi har bedriftsavtale med SATS.


Adresse:
Haugerudveien 93, 0674 OSLO, Norge


Kontaktinformasjon

Benedikte Gamst Rostad
Telefon:
94015846
E-post:
benedikte.rostad@bal.oslo.kommune.no

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca. 49 000 innbyggere, ca. 1250 årsverk og et budsjett på ca. 2,2 mrd. kroner. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvaret for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur. Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Lønnstabell for Oslo Kommune

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din