Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

restaurant & event manager jobber i Oslo

Sorter etter: -
5 jobber

Job Post Details

Waiter/Servitør for Hotel Amerikalinjen - job post

Amerikalinjen
Oslo
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Location

Norway, Oslo

Apply by

2024-04-25

Servitør Amerikalinjen


Vi søker en energisk person med sterk serviceinnstilling, organiseringsferdigheter og en ekte kjærlighet for mat og drikke!


Amerikalinjen åpnet i mars 2019 og er et urbant boutiquehotell midt i hjertet av Oslo. Med 122 rom, unike opplevelser og rik historie har vi etablert oss som nummer én på TripAdvisor i Norge! Vårt varme, elektriske og inspirerende hus har plassert Amerikalinjen i det øvre siktet av hoteller i Norge siden starten.

Amerikalinjen er nå et av de ledende high-end hotellene i Oslo. Hver dag strekker vi oss etter å skape en destinasjon hvor lokale og tilreisende vil få oppleve personlige og unike opplevelser.

Rollen som servitør på Amerikalinjen gir deg muligheten til å være en sentral rolle i utviklingen av vårt Brasserie. Din oppgave vil være å etablere og opprettholde høy kvalitet og ekstraordinær service, samt posisjonere Amerikalinjen som hotell nummer 1 for de som er på utkikk etter det lille ekstra og skreddersydde opplevelser.


Lev ut din lidenskap for Brasserie


Amerikalinjen tilbyr flere spennende mat- og drikkekonsept, alle dypt inspirert av vår rike historie og beliggenhet. Samtlige serveringssteder har et målrettet fokus på det lokale markedet, og vi har en målrettet strategi for å være markedsledende innenfor respektive segment.


ATLAS , et levende, lekent brasserie som bringer smaker fra ulike hjørner av Europa, og som danner fundamentet for den fantastiske og nyskapende kulinariske scenen inspirert av New York. Atlas Brasserie serverer frokost, lunsj, brunch og middag og ligger midt i hjertet av Oslo!

HAVEN, som utgjør en stor del av Brasseriet, er en grønn oase i bakgården av hotellet. Her inviteres gjestene til å nyte både drinker, mat fra Brasserie og muligheten til eksklusiv leie av lokalet.

Servitøren vil samarbeide med andre mat og drikke outlets, som tilsammen utgjør det vi ser på som et hus fullt av muligheter.

PIER 42, vår prisbelønte moderne og innovative cocktailbar, har mottatt anerkjennelse for blant annet Beste Bartender, Beste Team og Beste Cocktailprogram. Betraktet som en ledende cocktaildestinasjon i Oslo, har Pier 42 satt standarden for førsteklasses drikkemenyer og serviceopplevelser.

GUSTAV, en New York inspirert jazzklubb- og eventscene, skaper intime øyeblikk med sitteplasser for 90 personer. Komplett med egen bar og kjøkken.


Rollen

Vi ser etter en servitør som er sulten på å ta eierskap og formidle høyt engasjement. Du bør ha fingeren på pulsen, ha et godt overblikk og se på hver gjest som mulighet til å overgå alle forventninger.


Rollen din har ansvaret for å koordinere din egen stasjon i Brasseriet. Stillingen inkluduerer å organsiere serveringsområde, kvalitetssikre gjesteopplevelsen, gi vin- og drikkeanbefalinger, og sikre at totalopplevelsen opprettholder høy kvalitet og servicestandarder.


Vi ser for oss

 • Tidligere erfaring som servitør, kelner eller annen relevant erfaring innen restaurantbransjen.
 • Utdanning innen mat, restaurantstyring eller hotellstyring er en positiv faktor. Fagbrev er et pluss, men ikke et krav.
 • Skaper en positiv atmosfære, gir støtte til teamet og inspirerer til felles måloppnåelse.
 • Har en genuin interesse for å levere høykvalitetsservice og skape minneverdige gjesteopplevelser.
 • Evne til å håndtere gjesteforespørsler og -klager på en profesjonell måte.
 • Forståelse for hva et high-end produkt innebærer og bærer seg selv deretter
 • Kan veilede gjester i valg av vin og mat.
 • Kjenner til og overholder helse- og sikkerhetsstandarder knyttet til matservering og restaurantdrift.
 • Takler stressende situasjoner og er fleksibel med arbeidstidene.
 • Viser stor interesse for mat og drikke, og er motivert for personlig og faglig utvikling.
 • Ser utfordringer som en mulighet for vekst og har en positiv tilnærming til problemstillinger.
 • Drives av å oppnå målsettinger og suksesser for avdelingen.
 • Skaper en imøtekommende og positiv atmosfære, sprer god energi på arbeidsplassen.
 • Utmerker seg i kommunikasjon, både muntlig og skriftlig, og har god formidlingsevne.
 • Behersker engelsk på et flytende nivå, både muntlig og skriftlig.

Hvorfor jobbe på Amerikalinjen

En unik mulighet til å bli en del av utviklingen til Amerikalinjen. Vårt arbeidsmiljø er både profesjonelt og dynamisk, med fokus på intern vekst og utvikling. Med ansatte fra 38 ulike nasjonaliteter skaper vi et levende og mangfoldig arbeidsmiljø, hvor vi inspirerer hverandre til å strekke oss litt ekstra hver eneste dag. Vi er et jordnært team som setter det sosiale høyt.


..and the perks!

 • 4 gratis netter på Strawberry eller Nordic Hotels & Resort sine hoteller hvert år
 • ansatt- og Friends & Family-rabatt
 • rabatt på mat og drikke for deg og dine venner
 • karrieremuligheter innen Nordic Hotels & Resorts og Strawberry.
 • mye mer!

Stillingen er 100 % og basert i Oslo. Servitør rapporterer til Restaurant Manager. Varierende arbeidstid og kveldstid er et krav.

På Amerikalinjen legger vi vekt på å ansette ekstremt dedikerte mennesker som innehar en sterk servicekultur.

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Restaurant Manager Alexander Vallance

alexander.vallance@amerikalinjen.com


Waiter at Amerikalinjen


We are looking for a service STAR with organizational skills and a genuine love for food and drinks!


Amerikalinjen opened in March 2019 and is an urban boutique hotel in the heart of Oslo. With 122 rooms, unique experiences, and a rich history, we have established ourselves as the number one on TripAdvisor in Norway! Our warm, electric, and inspiring house has placed Amerikalinjen as one of the leading hotels in Norway since the very beginning.


Every day, we strive to create a destination where locals and travelers can experience personal and unique moments.


The role of waiter at Amerikalinjen allows you to play a central part in the development of our Brasserie. Your daily work will be to establish and maintain high quality and extraordinary service, positioning Amerikalinjen as the number 1 hotel for those seeking that little extra and tailor-made experience.


Live out your passion for the brasserie experience


Amerikalinjen offers several exciting food and beverage concepts, all deeply inspired by our rich history and location. All dining establishments have a targeted focus on the local market, and we have a strategic plan to be a market leader in their respective segments.

Brasserie ATLAS, is a vibrant, playful brasserie that brings flavors from various corners of Europe, forming the foundation for the fantastic and innovative culinary scene inspired by New York. The Brasserie serves breakfast, lunch, brunch, and dinner, located in the heart of Oslo!

HAVEN, a significant part of the Brasserie, is a green oasis in the hotel's backyard. Here, guests are invited to enjoy drinks, fantastic food from the Brasserie, and the opportunity for exclusive venue rental.

The waiter will collaborate with other food and beverage outlets, collectively forming what we see as a house full of possibilities.

PIER 42, our award-winning modern and innovative cocktail bar, has received recognition for Best Bartender, Best Team, and Best Cocktail Program, establishing itself as a leading cocktail destination in Oslo.


GUSTAV, a New York-inspired jazz club and event venue, creates intimate moments with seating for 90 people, complete with its own bar and kitchen.


The Role


We are looking for a waiter who is eager to take ownership and demonstrate genuine engagement. You should have your finger on the pulse, have a good overview, and view each guest as an opportunity to exceed all expectations.


The position includes organizing the service area, guiding and inspiring the staff, managing and quality-assuring the guest experience, providing wine and beverage recommendations, and ensuring that the overall experience maintains high quality and service standards. The role of waiter plays a central role in creating a positive atmosphere and contributing to a well-functioning service environment.


We believe that you

 • Have previous experience as a waiter, server, or other relevant experience in the restaurant industry.
 • Have a background in food, restaurant management, or hotel management. It is an advantage, but not mandatory.
 • Creates a positive atmosphere, supports the team, and inspires common goal achievement.
 • Has the ability to organize and maintain an overview of the restaurant's daily operations.
 • Has a genuine interest in delivering high-quality service and creating memorable guest experiences.
 • Can handle guest requests and complaints professionally.
 • Understand what a high-end product is and carry yourself accordingly
 • Can guide guests in the selection of wine and food.
 • Collaborates seamlessly with both kitchen staff and other employees to ensure a holistic restaurant experience.
 • Is familiar with and adheres to health and safety standards related to food service and restaurant operations.
 • Handles stressful situations and is flexible with working hours.
 • Shows great interest in food and drinks and is motivated for personal and professional development.
 • Views challenges as an opportunity for growth and has a positive approach to problem-solving.
 • Is driven to achieve goals and successes for the department.
 • Creates a welcoming and positive atmosphere, spreading good energy in the workplace.


Why work at Amerikalinjen:


A unique opportunity to be part of an important journey for Amerikalinjen. Our work environment is both professional and dynamic, with a focus on internal growth and development. With employees from 38 different nationalities, we create a vibrant and diverse work environment where we inspire each other to go the extra mile every day. We are a down-to-earth team that values a social and fun workplace.


...and the perks!

 • 4 free nights at any Strawberry or Nordic Hotels & Resort per year
 • Employee and Friends & Family discount
 • Discount on food and drinks for you and your friends
 • Career opportunities within Nordic Hotels & Resorts and Strawberry, and many more!

The position is 100% and based in Oslo. The waiter reports to the Restaurant Manager. Varied working hours and evening shifts are a requirement.


At Amerikalinjen, we believe in hiring extremely dedicated individuals with a strong service culture.

Application deadline: As soon as possible


Start date: According to mutual agreement


If you have questions about the position, contact Restaurant Manager Alexander Vallance at alexander.vallance@amerikalinjen.com.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din