Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

politibetjent jobber i Norge

Sorter etter: -
25+ jobber

Job Post Details

Politibetjent 3/2/1 - Egersund politistasjonsdistrikt - job post

Politiet
3.2 out of 5
Egersund
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Sted

Egersund

Full stillingsbeskrivelse

Politibetjent 3/2/1 - Egersund politistasjonsdistrikt GDE2-Egersund Patruljeavsnitt, Sør-Vest politidistrikt


Det er ledig fast stilling som sko 1461 politibetjent 3/sko 1459 politibetjent 2/sko 1457 politibetjent 1 ved geografisk driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane, Egersund politistasjonsdistrikt. Det kan også bli aktuelt med vikariater.

Stillingene er organisatorisk plassert ved seksjon for forebyggende/patrulje, patruljeavsnittet. Driftsenheten strekker seg over et stort geografisk område, og har en befolkning på ca. 200.000 mennesker. Det gir stor spennvidde i arbeidsoppgaver og hvilken kompetanse som behøves.

Vi ber søkere om å sende søknad, CV og attester via "søk på stillingen" og at det lastes opp vitnemål fra Politi(høg)skolen. Vedlagte karakterskjema må fylles ut og legges ved søknaden.

Vedlegg skal lastes opp enkeltvis i pdf format.

Søknader uten vedlagt vitnemål (karakterutskrift) og attester vil ikke bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

Ved patruljeavsnittet vil man inngå i en døgnkontinuerlig drift med en 3-delt turnus. Søkere må også være forberedt på å bli omdisponert mellom ulike fagdisipliner og mellom dagtidtjeneste og turnustjeneste.

 • Patruljetjeneste i Egersund politistasjonsdistrikt, driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane
 • Drive forebyggende arbeid og/eller etterforskning
 • Politiarbeid på stedet og delta i etterforskning av øvrige tildelte straffesaker i henhold til enhetens prioritering

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Bestått Politiskolen/Politihøgskolen
 • Være IP4 godkjent eller kunne bli det
 • Relevant jobberfaring og utdanning vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskelige:

 • Erfaring fra etterforskning
 • Erfaring fra patruljetjeneste
 • God kunnskap om politiets organisasjon og politiets rolle i samfunnet


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.


Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politibetjent 3 sko 1461, fra kr 526.500,-brutto per år, politibetjent 2 sko 1459, fra kr.468.500,- brutto per år, politibetjent 1 sko 1457, fra kr.432.800,- brutto per år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)


Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.


Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden

Geografisk driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane har tjenestesteenhetene Jæren, Sandnes og Egersund. Jæren dekker kommunene Klepp,Time og Hå. Dalane dekker Egersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal og Sirdal.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din