Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

paleet food hall jobber

Sorter etter: -
1 jobb

Job Post Details

God energi og et STORT SMIL - job post

Paleet Food Hall
4.8 out of 5
Oslo
Fast
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Scroll down for English text.


Paleet Food Hall består av fire kjøkken og to barer (en inne- og en utebar i sommersesongen). Maten har fått svært gode anmeldelser, og nå skal vi fokusere på å utvikle arrangementer for å skape et sted med pulserende og hyggelig atmosfære. Nå har du en helt unik mulighet til å bli med og forme konseptet vi skal sette ordentlig fart på fremover.


Det er mulighet for heltid, deltid og sommerjobb.


Vi ser etter

 • Ledere (hovmester/vaktansvarlig og skiftledere)
 • Bartendere
 • Runners


Om deg

 • Genuint serviceminded og positiv
 • Stå-på-vilje
 • Løsningsorientert og stresstolerant
 • Kvalitetsbevisst og detaljorientert
 • Ærlig og ansvarlig


Vaktansvarlig

Som vaktansvarlig/hovmester er din overordnede oppgave å skape et sted som gjestene elsker og kommer tilbake til. Du vil få muligheten til å lede ditt eget team og være ansvarlig for at restauranten alltid er presentabel og gjestene godt ivaretatt. Som vaktansvarlig går du inn i ledergruppa hos oss. Vi ser setter deg som har erfaring fra restaurant/service, gjerne fra roller som hovmester, vaktansvarlig, servitør, bartender e.l.


Skiftleder

Som skiftleder vil du ha hovedansvar som runner eller bartender og i tillegg ansvar for å koordinere personell og utstyr, samt opprettholde kvalitet og service. Vi ser etter deg med erfaring fra salg, service eller restaurant.


Bartender

Som bartender vil du ha ansvar for å preppe og klargjøre baren og gi gode drikkeanbefalinger til våre gjester. Det er viktig at du har en genuin interesse for drikke og holder deg oppdatert på meny og barkart samt er flink til å drive mersalg. Vi ser etter deg som har erfaring fra salg, service eller restaurant. Du må være 20+ for å jobbe i baren inne og 18+ for å jobbe i baren ute.


Runner

Som runner vil du ha ansvar for å effektivt rydde av og vaske bord. I sommersesongen vil det også bli servering av mat til våre gjester på uteserveringen. Du blir en viktig del av Paleet Food Hall og vårt ansikt utad mot gjestene. Det er ingen aldersgrense for runners, men det er ønskelig, ikke et krav, med erfaring fra salg, service eller restaurant.


Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig kompensasjon
 • Gode utviklingsmuligheter: Vi ønsker at du skal vokse med selskapet og få spennende nye arbeidsoppgaver
 • Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som ønsker å skape Norges råeste mathall sammen
 • Ansattgoder som blant annet gir rabatter på samtlige av Arta+ sine spisesteder


-


Paleet Food Hall consists of four kitchens and two bars (one indoor and one outdoor bar during the summer season). The food has received very good reviews, and now we're focusing on developing events to create a place with a vibrant and pleasant atmosphere. Now you have a unique opportunity to join us in shaping the concept we're going to accelerate forward.


We are looking for

 • Leaders (head waiter/supervisor and shift leaders)
 • Bartenders
 • Runners


About You

 • Genuinely service-minded and positive
 • Can-do attitude
 • Solution-oriented and stress-tolerant
 • Quality-conscious and detail-oriented
 • Honest and responsible


Head Waiter/Supervisor

As a head waiter/supervisor, your main task is to create a place that guests love and come back to. You will have the opportunity to lead your own team and be responsible for ensuring that the restaurant is always presentable and the guests well taken care of. As a supervisor you will join the management team at Paleet Food Hall. We are looking for someone with experience in restaurants/service, preferably in roles such as head waiter, supervisor, waiter, bartender and similar roles.


Shift Leader

As a shift leader, you will have primary responsibility as a runner or bartender and also be responsible for coordinating personnel and equipment, as well as maintaining quality and service. We are looking for someone with experience in sales, service, or restaurants.


Bartender

As a bartender, you will be responsible for prepping and preparing the bar and giving good drink recommendations to our guests. It is important that you have a genuine interest in drinks and keep yourself updated on the menu and bar card, as well as being good at upselling. We are looking for someone with experience in sales, service, or restaurants. You must be 20+ to work in the indoor bar and 18+ to work in the outdoor bar.


Runner

As a runner, you will be responsible for efficiently clearing and cleaning tables. During the summer season, there will also be food service to our guests on the outdoor terrace. You will become an important part of the Paleet Food Hall and our face outward towards the guests. There is no age limit for runners, but it is desirable, not a requirement, to have experience in sales, service, or restaurants.


There are opportunities for both full-time, part-time, and summer jobs.


We offer

 • Competitive compensation
 • Good development opportunities: We want you to grow with the company and get exciting new tasks
 • A stimulating and inclusive working environment with skilled colleagues who want to create Norway's coolest food hall together
 • Employee benefits that include discounts at all of Arta+'s dining establishments
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din