Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

overlege i psykiatri jobber i Oslo

Sorter etter: -
8 jobber

Job Post Details

Overlege - psykiatri - job post

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Oslo
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Åpen Dør), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se f. eks artikkel i Tidsskriftet for Norsk Psykologforening, 1. juli 2021 og Dagens Medisin 28. januar 2020).

Nå søker vi flere engasjerte spesialister i psykiatri som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Stillingene er organisert i avdeling for poliklinikker i Senter for psykisk helse og rus. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Om Avdeling Poliklinikker:
Avdelingen består av over 100 behandlere, psykiatere, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Vi har sosionom og klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet oss. Vi jobber sammen og ønsker å lage et behandlingstilbud med fokus på endringsprosesser og mestring. Vi tenker at god pasientbehandling er et samarbeidsprosjekt, og vi tilstreber arbeidsallianser preget av tillit, respekt, undring og åpenhet. Vi er en faglig sterk ansattgruppe som er opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet. Vi drives av kunnskapsbasert arbeid, samtidig som vi ønsker å utfordre og være med å utvikle morgendagens psykisk helsevern tilbud for pasienter og deres pårørende.

Vi får gode skårer i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at alle skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb. Poliklinikkene i avdeling poliklinikk er per i dag lokalisert på sykehusområdet vårt i Lovisenberggata 21 og ved Vor Frues Hospital i Ullevålsveien 2.

Vi kan tilby:

 • Et sosialt og faglig sterkt miljø med flere faste arrangementer.
 • Gode utviklingsmuligheter der vi prioriterer kompetansehevende tiltak og mulighet for å prøve seg i ulike roller.
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP.
 • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Hovedoppgaver:

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser.
 • Bidra til medisinskfaglig kompetanse i avdelingen, seksjonen, i tverrfaglig team og legemøter.
 • Veiledning av lege i spesialisering.
 • Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard.
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du skaper tillit og gode relasjoner, er opptatt av å levere pasientbehandling av høy kvalitet og har et sterkt fokus på pasientsikkerhet.
 • Du liker å veilede og motivere andre, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning.
 • Du er opptatt av å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til både nyttig og god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis.
 • Du er trygg og har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne.
 • Vi er positive til forskingskompetanse og interesse for klinisk forskning.

Ved spørsmål om stillingene ta kontakt med:
Avdelingsleder avdeling poliklinikk Elisabeth Frøshaug 951 51 819
Medisinsk faglig rådgiver Martin Åm 997 26 573
Klinikksjef Hallvard Fanebust 924 21 770

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din