Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

miljøterapeut skole jobber i Andebu

Sorter etter: -
2 jobber

Andre har søkt etter:

miljøterapeut

Job Post Details

Nyoppretta barnebolig søker engasjerte miljøterapeuter - job post

Sandefjord Kommune
4.2 out of 5
Sandefjord
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Sandefjord

Full stillingsbeskrivelse

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) består av totalt 15 enheter. Seksjonen omfatter botiltak og andre tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alderen 18 og oppover. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene.

I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt felles faglige verdi - og rammeverk; positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er et multikomponent rammeverk som benyttes for å bistå personer med funksjonsnedsettelser i å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltakelse i samfunnet. PAS har som verdigrunnlag å fokusere på økt livskvalitet og helheten rundt tjenestemottaker og for alle involverte. Vi kaller det " et ekteskap mellom verdier og vitenskap" Ønsker du å lese om noe av det seksjon BOA arbeider med, er det bare å følge lenkene: Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag i Sandefjord, Nasjonalt PAS- nettverk og Kristiansand, Sandnes og Sandefjord: Hvordan jobber vi med implementering av veilederen? Du kan også høre innleggene som det dyktige fagteamet vårt i BOA – Sandefjord kommune har produsert i vernepleierpodden! https://open.spotify.com/episode/1D71un2C0nsTXPmNwj2wfw?si=UVfy4B7jRtKRSNnK_LnAVQ https://open.spotify.com/episode/4pA78oHBXXTHDxLRY6cfIV?si=Zvu1LSTTSauJc489WYfCcA https://open.spotify.com/episode/4UsGcpbcYXLf2hpYJHnWkf?si=gHADZH7wSeGhJ5ZvKdDGww

Og ikke nok med det... For første gang er det utarbeidet en helhetlig plan for tjenestene til innbyggere i Sandefjord med utviklingshemming og/ eller autismespekterforstyrrelser. Planene er forankret politisk og skal vise hvordan Sandefjord kommune kan møte de fremtidige utfordringene. Planen omhandler tjenestene til barn, unge og voksne. Les gjerne mer om det spennende arbeidet her: På lik linje - Sandefjord kommune


Om tjenestested

Ved enhet Føykås møter du faglig engasjerte kollegaer. Vi opptatt av å gi gode individuelt tilpassede tjenester, hjelp til å mestre eget liv, - gjennom gode og samordnede tjenester på ulike arenaer som familie, skole/jobb og nettverk. De vi yter tjenester til er i behov av trygghet, stabilitet og forutsigbare rammer, samt en meningsfylt hverdag som bidrar til opplevelse av mestring og utvikling.

Enhet Føykås består av avdelingene Skiringssalsveien tilrettelagte boliger, Føykåsveien bofellesskap og Føykås barnebolig . Til sammen yter vi ved disse avdelingene tjenester til 14 barn, unge og voksne. Personalgruppen består av ca 50 årsverk fordelt på omtrent 100 ansatte.

Nybygde Føykås barnebolig har 3 leiligheter og gir tjenester til barn og unge.


Vi søker flere kollegaer da vi er i oppstart av ny barnebolig og vi søker deg som genuint ønsker å gjøre en forskjell i ett barns liv. Du er en trygg og rolig voksen med god relasjonskompetanse, og som ønsker å jobbe med barn som har en atferd som utfordrer. Du brenner for tjenesteutvikling, har stort engasjement for arbeidet som utføres og elsker faget. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner er en forutsetning.


Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: Flere 100 % stilling i turnus på dag/kveld/ langvakter med arbeid hver 4. helg med langvakter eller hver 3. helg med kortvakter.

Stillingstype: Fast

Stilling ledig fra: Etter avtale


Arbeidsoppgaver

 • Daglig tjenesteyting med barn og unge i avdelingen

 • Ansvar for faglig arbeid i avdelingen som kartlegging, utarbeide mål- og tiltaksplan, øke faglige kvalitet - herunder HOL kap 9, tiltak og oppfølging

 • Ansvar for veiledning av kollegaer

 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter for barna


 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte barns behov

 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og skole

 • Dokumentasjon

 • Pårørendesamarbeid

 • Ivaretar rollen som tjenesteansvarlig og primærkontakt

 • Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som vernepleier/sykepleier eller bachelor innen helse og sosialfag.

 • Ønskelig med videreutdanning eller erfaring innenfor familieveiledning, positiv atferdsstøtte (PAS) og traumebevisst tilnærming m.m.

 • Relevant erfaring som miljøterapeutisk arbeid med barn og unge, individuell tilrettelegging, traumebevisst tilnærming m.m.


 • Evne til å håndtere komplekse oppgaver og høyt tempo

 • Kjennskap til lovverk som regulerer tjenesten

 • Erfaring og kompetanse med pårørendesamarbeid

 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 • Gode ferdigheter innen data og bruk av digitale verktøy

 • Personlig egnethet vektlegges


Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • er raus, omgjengelig, blid og tillitsvekkende

 • har evne til å begeistre, motivere og jobbe for et felles mål

 • er robust, det vil si at du tåler påkjenninger og stress over tid

 • er fleksibel og omstillingsdyktig

 • har erfaring og engasjement for målgruppen

 • er målrettet, beslutningsdyktig og har en sterk gjennomføringsevne

 • har gode evner til å kommunisere og samhandle

 • Førerkort kl. B


Hva kan vi tilby deg?

 • Delta i etablering og utforming av nyoppstartet enhet Føykås

 • En jobb med mening hvor du vil bli utfordret både faglig og personlig

 • Et miljø med høy fagkompetanse og stor grad av samhandling med tverrfaglige team

 • Personlig og faglig egenutvikling gjennom teamarbeid, veiledning, fagdager og kurs

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene

 • Personalhytter


Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskoder.

Vernepleiere og sykepleiere får lokalt rekrutteringstilskudd ved nyansettelse lik innplassering med minimum 8 års ansiennitet. Ved ansiennitet på 10 og 16 år får vernepleiere og sykepleiere kr. 20 000 over garantilønn.


Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Som sykepleier ansatt i Sandefjord kommune er du medlem av klp.


A
ndre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din