Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

miljøterapeut jobber i Levanger

Sorter etter: -
4 jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Miljøterapeut - job post

Helse Nord-Trøndelag
Levanger
Fast, Deltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Deltid

Sted

Levanger

Full stillingsbeskrivelse

Seksjon allmenn, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset LevangerOm stillingen

  Seksjon Allmenn Døgn søker miljøterapeut for fast 50% stilling i turnus.

  Seksjonen er en heldøgns allmenpsykiatrisk sengepost for voksne, ved Klinikk For Psykisk Helsevern og Rus, Levanger.
  10 sengeplasser. Vi utreder og behandler en rekke ulike psykiske lidelser, ved elektive forløp etter henvisning og en subakuttfunksjon med tett samarbeid med seksjon akutt i forhold til pasientflyt.
  Seksjonen har kognitiv terapi som miljøterapeutisk tilnærming.
  Stillingen innebærer miljøterapeutiske oppgaver.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

23.06.2024

Arbeidsgiver:

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Sted:

Levanger

Stillingstittel:

Miljøterapeut

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Deltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

50

Webcruiter-ID:

4829004174

Startdato:

19.08.2024

Del på X


Del på Facebook

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutiske oppgaver i henhold til pasientenes behandlingsplan, videreføring og oppfølging av tiltak og observasjoner.
 • Mottak av nye pasienter
 • Dokumentasjon i pasientjournal og registreringer i det pasientadministrative systemet i henhold til lovverk og prosedyrer
 • Kunne inneha funksjon som ansvarshavende miljøterapeut med tilhørende ansvar
 • Holde seg faglig oppdatert, samt sørge for nødvendig veiledning/bistand slik at pasientbehandlingen er forsvarlig, jamfør Helsepersonelloven
 • Deltakende i ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljø
 • Deltakelse i drift og utvikling av seksjonens pasientundervisning og øvrig behandlingstilbud.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført og godkjent 3-åring helse eller sosialfaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå.
 • Må ha miljøterapeutisk erfaring fra allmenpsykiatrisk sengepost.
 • Må ha erfaring med pasientundervisning og kognitiv miljøterapi.
 • Kompetanse innen MAP(Møte med aggresjonsproblematikk) ønskelig.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest(vandel) jfr Lov om helsepersonell § 20a, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Vaksinert for Covid-19 og følge vaksinasjonsprogrammet til Helse Nord-Trøndelag.

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta selvstendig ansvar
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og arbeidskolleger.
 • Uviklingsvillig
 • Nysgjerrig
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Være helsemessig i stand til å gå inn i krevende fysiske situasjoner om påkrevd
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
 • Det er en målsetning at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken.

Vi tilbyr

 • Jobb i et spennende fagfelt
 • Varierende pasientgrunnlag med et vidt spenn av både alder og utfordringer.
 • En seksjon og fagfelt i kontinuerlig utvikling med faglighet i fokus.
 • Deltakelse og inkludering i seksjonens fagutvikling, med blant annet deltakelse på seksjonens fagdager.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Dersom stillingen eller deler av den, blir besatt av intern søker, kan stillingsstørrelsen endre seg eller/og annen stilling blir ledig. Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om dette i søknadenAdresse:
Kirkegata 2, 7600 Levanger


Kontaktinformasjon

Ole Jegtvolden
Seksjonsleder
Telefon:
+47 74098603

Om arbeidsgiveren

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din