Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

lege i spesialisering jobber i Haugesund

Sorter etter: -
6 jobber

Job Post Details

Lege i spesialisering, LIS3 - job post

Helse Fonna
4.0 out of 5
Haugesund
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Haugesund

Full stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Helse Fonna treng dyktige og engasjerte medarbeidar for å møte dagens og framtidas utfordringar. I den forbindelse søkjer vi etter lege i spesialisering til Nevrologisk avdeling ved Haugesund sjukehus.

Innan nevrologi har vi åtte overlegestillingar og åtte stillingar for LIS. Nevrologi er organisert som ein eigen eining innan Medisinsk klinikk. Eininga tilbyr tenester som poliklinikk (generell og spesialpoliklinikk for MS, epilepsi, Parkinson, hjerneslag, ALS/Huntington/nevro-onkologi, botox), nevrofysiologisk laboratorium. Sengepost har åtte senger for generell nevrologi og seks for slagpasientar. I 2027 flytter sengeposten vår inn i heilt nytt bygg!

Nevrologi er eit fagfelt i kontinuerleg utvikling, med stadig nye og betre behandlingsmoglegheiter. Som LIS i nevrologi vil du møte pasientar i alle aldersgrupper med ei rekkje spanande sjukdommar og tverrfaglege utfordringar. Samarbeid med andre faggrupper som terapeutar og logopedar er essensielt. Vi tilbyr grundig opplæring før du startar med vaktar.

Vi ser fram til å motta søknaden din og vil kontakte aktuelle søkjarar fortløpande!

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
01.07.2024
Arbeidsgivar:
Helse Fonna HF
Stad:
HAUGESUND
Stillingstittel:
Lege i spesialisering, LIS3
Stillingar:
1
Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4828624464
Del på X
Del på Facebook

Arbeidsoppgåver

 • Sengepostarbeid sammen med overlege
 • Etterhvert deltakelse i poliklinisk arbeid
 • Deltaking i tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for deltaking i botoxbehandling
 • Spinalpunksjon.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege med fullført turnustjeneste (eller du er snart ferdig med turnustjenesten)
 • Det er ein fordel med erfaring frå norsk sjukehus
 • Gode språkkunnskaper er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

Hos oss er det viktig at du:

 • er ein entusiastisk lege som ønskjer å bli nevrolog
 • har sosiale eigenskaper
 • har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • er punktleg og påliteleg

Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i prosedyrer og vaktoppgaver
 • Fast veiledning
 • Avspasering kvar 8.veke
 • Avsett tid til fordjuping 1 dag anna kvar veke
 • Aktivt og triveleg internasjonalt arbeidsmiljø
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Mangfaldserklæring

Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.
Adresse: Karmsundgata 120, 5528 HAUGESUND, NorgeKontaktinformasjon

Kirsten Solstrand
Avdelingsleder
Telefon: 94827389
E-post: kirsten.solstrand@helse-fonna.no

Om arbeidsgivaren

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din