Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Søkeresultater

Sorter etter: -
1 jobb

Andre har søkt etter:

sykepleier

Job Post Details

Sjukepleiar - job post

Helse Fonna
4.0 out of 5
Stord kommune
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Stord kommune

Full stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Vi har ledig ein fast stilling som sjukepleiar ved kirurgisk sengepost ved Stord Sykehus. Denne stillinga er ein unik moglegheit for deg som ynskjer å utvikle din kompetasnse innan kirurgisk pleie, med arbeid innan ortopedi, generell kirurgi og være en del av teamet på sårpoliklinikken. Stillinga er ledig fra 19.08.2024.

Stillinga inngår i ein årsplan med arbeid 16 helgar pr år etter oppsatt plan. Det må påreknast arbeid i ein 3- delt turnus. Stillinga inngår i dag i ei rullering på sårpoliklinikken.

Kirurgisk post har 18 senger. Posten håndterer ei blanding av elektiv behandling og øyeblikkelig hjelp. i tilknytning til posten finst i dag en sårpoliklinikk som er bemanna av personell frå sengepost. Har du sårutdannig fra før er dette ein gylden anledning til å få arbeide ytteligere med dette som spesialfeldt.

Om du er interessert i vidareutdanning innan sårbehandling, geriatri el, vil du ha gode moglegheiter tilå få støtte til dette i framtida.

Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna og har ein viktig akuttfunksjon innan kirurgi, medisn og føde/barsel. Vi er lokalsjykehuset til omlag 50 000 innbyggjarar i nærliggjande kommunar og er dedikert til å tilby god kvalitat i pasientomsorga.

Som sjukeplaiar hos oss vil du få mange gode kollegaer. Vi har ei ung personalgruppe som jobbar godt saman.Vi håpar du kan tenka deg å jobba saman med oss i framtida.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
06.08.2024
Arbeidsgivar:
Helse Fonna HF
Stad:
STORD
Stillingstittel:
Sjukepleiar
Stillingar:
1
Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4839216245
Del på X
Del på Facebook

Arbeidsoppgåver

 • Ivaretaking av øyeblikkeleg hjelp pasientar
 • Følgje elektive pasientar frå førebuing før operasjon, til dei er ferdigbehandla.
 • Observasjon, behandling, stell og pleie.
 • Studentveiledning
 • Medikamenthåndtering
 • Relevante sjukepleieprosedyrer
 • Samhandling med primærhelsetjenesta
 • Gruppeleiing

Kvalifikasjonar

 • Norsk Autorisasjon som sjukepleiar
 • videreutdanning innan sårbehandling er ein fordel, men ikkje et krav
 • gode språkkunnskapar er heilt avgjørande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordisk statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstest eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad
 • Gode IKT kunnskapar

Personlege eigenskapar

Hos oss er det viktig at du :

 • Arbeider sjølvstendig og tar ansvar
 • Arbeider Strukturert og effektivt
 • Viser faglig interesse og engasjement
 • Likar å ta faglege utfordringar og har evne til nytenkning
 • Er god på kommunikasjon og samarbeid med både pasientar, pårørande og kollegaer

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold som følge lov og avtaleverk
 • Opplæring
 • Ei avdeling med godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer med fagleg interesse
 • Eit ungt fagmiljø
 • Moglegheiter for støtte til vidareutdanning
 • Spennande stilling med rom for personleg og fagleg utvikling

Det vil i framtida bli vurdert Langvakter på helg for personell på sengepostar ved Stord Sjukehus. Dersom dette er av interesse for deg, er det fint om dette blir gitt til kjenne i søknaden.


Vi oppfordrar alle søkjarar til å nytte Vitnemålsportalen for å laste opp vitnemål og karakterutskrifter.
Ved å bruke Vitnemålsportalen sikrar du at dokumenta dine er verifiserte og oppdaterte. Du finn meir informasjon om korleis du brukar Vitnemålsportalen på www.vitnemålsportalen.no. Har du har tatt utdanning i utlandet, må du leggje ved godkjenning frå UDIR/NOKUT i søknaden. Om du ikkje finn alle dine relevante vitnemål i Vitnemålsportalen, kan du laste dei opp som eigne vedlegg til søknaden.

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.
Adresse: Tysevegen 64, 5416 STORD, NorgeKontaktinformasjon

Halvor Jordåen
Funksjonsleiar - kirurgisk sengepost
Telefon: +47 976 36 378
Telefon: 53491000
E-post: halvor.jordaen@helse-fonna.no

Om arbeidsgivaren

Helse Fonna har rundt 4200 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din