Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

landbruksdirektoratet jobber

Sorter etter: -
2 jobber

Job Post Details

Vil du jobbe med importvernet for landbruksvarer - job post

Landbruksdirektoratet
4.8 out of 5
Oslo
Fast
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Om seksjonen

Seksjon importer en av fire seksjoner i avdeling handel og industri. Avdelingen skal bidra til å sikre en godt fungerende næringsmiddelindustri og et stabilt marked som gir avsetning for norske jordbruksråvarer til stabile priser. Viktige ansvarsområder for avdelingen er importvernet for landbruksvarer, sekretariatsfunksjonen for Omsetningsrådet, ordninger rettet mot næringsmiddelindustrien, markedsovervåking og innhenting av priser på norske og utenlandske landbruksvarer.

Næringsmiddelindustri, importører og eksportører er viktige målgrupper for disse ordningene.

Seksjon import består av 11 kompetente medarbeidere som forvalter importvernet for landbruksvarer. Våre oppgaver er saksbehandling og utredning. Vi utarbeider rapporter og måler effekter av importvernet og hvilken betydning importvernet har for utviklingen i norsk landbruk. Seksjonen gir også faglige råd knyttet til internasjonale forhandlinger


Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og utredning innenfor importvernet for landbruksvarer
 • Forvaltning av handelsavtaler
 • Gi råd til Landbruks og matdepartementet i frihandelsavtaler.
 • Rapportering på handel med landbruksvarer.
 • Analysere effekter av vår forvaltning. Vurdere og foreslå endringer i regelverk og prosedyrer


Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå, for eksempel som siviløkonom, samfunnsøkonom eller statsviter. Nyutdannede som fullfører sin relevante mastergrad høsten 2024, kan også bli vurdert for stillingen.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker at du har:

 • Gode studieresultater
 • Interesse og forståelse for norsk landbruk, landbrukspolitikk, handelspolitikk og landbruksbasert næringsmiddelindustri
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med veiledning og formidling.

Vi søker fortrinnsvis etter en kandidat med noe relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke


Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er selvgående, strukturert og analytisk
 • har engasjement for fagfeltet (landbruk, landbrukspolitikk, handelspolitikk) og for samfunnsutviklingen i stort
 • motivasjon for å jobbe med problemstillinger innenfor fagfeltet.
 • er positiv og lett å samarbeide med
 • er løsningsorientert og har evne til å "tenke nytt".

Det legges stor vekt på at søkeren er personlig egnet.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Vi tilbyr

 • fast stilling som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr 509 300 til kr 565 900 (ltr. 51-58), rådgiver i lønnsspenn fra kr 524 700 til kr. 635 400 (ltr. 53-65) eller seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 584 500 til kr. 745 000 (ltr. 60-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • en stilling som gir rom for personlig og faglig utvikling innen et fagfelt med stor samfunnsaktuell interesse.
 • et godt fag- og arbeidsmiljø, med høy kompetanse og stort engasjement.
 • gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger
 • muligheten til å påvirke utviklingen av importvernet for landbruksvarer.
 • flotte, nye lokaler på Valle/Helsfyr i Oslo.
 • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • god kantineordning, bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger


Generelle opplysninger

 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din