Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

konsulent jobber i Trondheim

Sorter etter: -
25+ jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Konsulent for installasjon/drift av ArcGIS (Esri produkt ) - job post

Skillspark AB
TrondheimHjemmekontor
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Full stillingsbeskrivelse

Start
06-09-2024
Duration
4-6 months

Oppdragsbeskrivelse:

Norsk Helsenett SF er i etableringen av en større løsning der store deler av ESRI sitt ArcGIS produkt skal benyttes. Det er behov for i en periode å kunne bistå teamet i NHN, slik at vi kan sikre en god leveranse og etablering i NHN som gjør at prosjektet kan levere på sine tidsestimater.

Konsulenten skal assistere i et innføringsprosjekt av ArcGIS-løsning fra Esri. Konsulentens rolle vil ha flere sentrale oppgaver som vil kreve både en dyp forståelse av teknologiske løsninger og evnen til å jobbe tett med interne team.

En viktig del av oppdraget er å sikre sømløs integrasjon av ArcGIS-løsningen med NHN's interne infrastruktur og eksisterende systemer. En annen vesentlig komponent i konsulentens rolle vil være utforming og implementering av en effektiv monitorerings strategi, som lar kunden spore systemets ytelse og proaktivt identifisere og håndtere eventuelle problemer eller ineffektiviteter.

Det er også nødvendig med solid ekspertise innen sikkerhet. Konsulenten skal designe og gjennomføre sikkerhetstiltak som beskytter dataene og funksjonene som ArcGIS-systemet håndterer mot potensielle trusler.

Dokumentasjon vil være en viktig del av konsulentens rolle. Konsulenten må utarbeide omfattende dokumentasjon på alle aspekter av installasjonen og systemets løpende drift, slik at det er tilgjengelig, detaljert og lett forståelig for alle relevante interessenter.

Etter installasjon og etablering av ArcGIS-løsningen, skal konsulenten utforme og implementere klare og effektive rutiner og prosedyrer for systemets drift etter prosjektets avslutning. Innsats her vil gi kundens interne team de verktøyene som trengs for å håndtere systemet på en effektiv og sikker måte.

Løsningen skal tilpasses kundens spesifikke behov. Dette kan inkludere tilpasset scripting og andre justeringer for å sikre at ArcGIS-løsningen fungerer best mulig for kundens interne arbeidsflyter og behov.

Konsulenten bør ha solid erfaring og kompetanse på dette området, som kan sikre en vellykket implementering av ArcGIS-løsningen i kundens organisasjon. Dette er et nøkkelprosjekt for kunden, kunden ser frem til å høre fra kvalifiserte konsulenter som er klare til å bidra til suksessen til kundens ArcGIS-innføringsprosjekt.

Må ha kompetanse:

 • Tilbudt konsulent må ha minimum 3 års erfaring med installasjon, konfigurering og vedlikehold av Esri's ArcGIS-produkter.

 • Tilbudt konsulent må ha minimum 2 års erfaring om integrasjoner av ArcGIS-løsninger mot ulike interne infrastrukturer og systemer.

 • Tilbudt konsulent må ha minimum 2 års erfaring om integrasjoner av ArcGIS-løsninger mot ulike eksterne systemer via API.

 • Tilbudt konsulent må ha minimum 2 års erfaring med utforming og implementering av effektive monitorerings strategier for ArcGIS eller lignende systemer.

 • Tilbudt konsulent skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Bør ha kompetanse:

 • Konsulenten bør ha god erfaring, med drift og etablering av ESRi sitt ArcGIS produkt.

 • Dette kravet tillegges mer vekt i evalueringen.

 • Tilbudt konsulent bør ha god erfaring med utforming og implementering av effektive monitorerings strategier for ArcGIS eller lignende systemer.

 • Tilbudt konsulent bør dokumentere relevante referanseprosjekter.

 • Dette kravet tillegges mer vekt i evalueringen.

 • Tilbudt konsulents erfaring fra tilsvarende leveranser utover referanseprosjekter.

 • Tilbudt konsulents relevante utdannelse, kurs og sertifisering.


Omfang og varighet: 1 konsulent i inntil 60% stilling, fra 07.09.2024– 07.01.2025

Arbeidsted: Trondheim eller Tromsø. Hjemmekontor kan delvis benyttes, etter nærmere avtale med kunden

Søknadsfrist: 13.8


Monica Vangen

Account Manager

mva@emagine.no
+47 905 24 020
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din