Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Søkeresultater

Sorter etter: -
1 jobb

Job Post Details

Overlege i rus og avhengighetsmedisin/psykiater - job post

Helse Stavanger HF
Sandnes
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Sandnes

Full stillingsbeskrivelse

Overlege i rus og avhengighetsmedisin/psykiater Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) / Veksthuset Rogaland, Helse Stavanger HF

(i ny fane)


Om stillingen

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av 8 enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for ungdom i alder 15-30 år + og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi yter et differensiert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktivt rehabilitering.

Overlegen vil ha sine arbeidsoppgaver delt mellom Ruspoliklinikk ung Sandnes og Veksthuset Rogaland (døgnavdeling). Ruspoliklinikk Sandnes er lokalisert i Sandnes sentrum og Veksthuset Rogaland er lokalisert i Sandnes kommune, 10 minutters kjøring fra Sandnes sentrum og 20 minutters kjøring fra Stavanger. Det er tett samarbeid mellom poliklinikk og døgnavdelinger i ARA hvor individuelt tilpassede pasientforløp også kan være tilnærmingen.

Våre enheter er tverrfaglig sammensatt med spesialisert kompetanse innen utredning, diagnostisering og behandling av rusavhengighet og samtidig psykiske lidelser. Vi har kompetanse på ulike behandlingstilnærminger hvor det for tiden er et særlig fokus på å utvikle og forbedre tilbud til de unge, personer med komplekse traumer og behandling under soning.

ARA har etablert et vaktlag som er knyttet til akutt TSB.

Den som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel) jfr. lov om helseopplysninger § 20 a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
01.07.2024
Arbeidsgiver:
Helse Stavanger HF
Sted:
Sandnes
Stillingstittel:
Overlege i rus og avhengighetsmedisin/psykiater
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4798539881
Del på Twitter Del på LinkedIn Del på LinkedIn Del på e-post

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser, psykiske lidelser samt ivaretakelse av somatisk helse i direkte pasientbehandling sammen med øvrige faggrupper
 • Medisinskfaglig ansvarlig og rådgiver til enhetsleder
 • Samarbeid med somatiske sykehusavdelinger og fastleger.
 • Bidra til faglig utvikling av Rupo Sandnes og Veksthuset Rogaland
 • Sikre god faglig kvalitet på behandlingen
 • Deltagelse i teamarbeid rundt enkeltpasienter
 • Deltagelse i fagspesifikke møter i ARA
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Kan inngå i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet: Rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annetmorsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, måminimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggessøknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravikekravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Særlig interesse for faget, med ønske om å hjelpe mennesker med sammensatt sykdomsbilde i vanskelige livssituasjoner
 • Søker må være innstilt på varierte utfordringer, og ha gode samarbeidsevner
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, ansvarsvilje og vilje til kompetanseutvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Trives med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Stukturert og fleksibel
 • Positivt engasjement og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.
 • Vi har en kompetent legegruppe
 • Klinikken har egen forskningsenhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tidgjeldende overenskomst.
 • ARA er i ferd med å opprette vaktordning for leger
 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Muligheter for tillegg for arbeid i døgnenhet.
 • Rekrutteringstillegg
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.
Adresse: Brunesveien 69 , 4322 Sandnes

(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Mette Idsøe
Enhetsleder
Telefon: +47 412 16 031
Kristin Sanne Mohn
Enhetsleder
Telefon: +47 905 15 467

Om arbeidsgiveren


Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din