Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

hjelpepleiere jobber i Fåberg

Sorter etter: -
2 jobber

Job Post Details

Helsefagsarbeider/hjelpepleier 84% fast - job post

Sykehuset Innlandet
3.3 out of 5
Gjøvik
Fast, Deltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Deltid

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Gjøvik

Full stillingsbeskrivelse

Helsefagsarbeider/hjelpepleier 84% fast

SOL REHABILITERING, Sykehuset Innlandet HF

(i ny fane)


Om stillingen

Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ønsker vi å rekruttere deg som helsefagsarbeider/hjelpepleier i 84 % fast stilling ved Solås Rehabilitering.


Vi ønsker deg med på laget for å videreutvikle vårt tilbud til pasienter med behov for rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF.

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca. 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionsfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.


Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner; Seksjon Helse og arbeid, Seksjon Rehabilitering Ottestad, Seksjon Rehabilitering Solås, Seksjon Smerte CFS/ME og Seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad, 13 på Solås og 15 på Granheim. I tillegg er det poliklinisk virksomhet.

I seksjonen på Solås tilbys spesialisert tverrfaglig rehabilitering til pasienter med hjerneslag, hjerneskade, multitraume og ulike nevrologiske sykdommer og skader. Solås har 32 årsverk hvor personalgruppa er bredt tverrfaglig sammensatt av leger, nevropsykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logopeder.

Fagfeltet rehabilitering har de senere år hatt stor utvikling tilknyttet medisinsk utvikling, samt demografi og flere hjemmeboende som må mestre å leve i egen bolig med funksjonsnedsettelser. I henhold til nasjonale føringer skal rehabilitering i all hovedsak foregå der hvor pasienten bor. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har kartlegging, vurdering og igangsetting som hovedoppgave. Dette innebærer at ansatte må ha kompetanse i støtte og utvikle pasientens egne ressurser, aktiv bruk av målarbeid, samt planlegge og gjennomføre sammenhengende pasientforløp. For å sikre gode pasientforløp med rehabilitering i fokus, er det viktig å ha kompetanse i et helhetlig perspektiv som legger grunnlaget for et nært samarbeid med primærhelsetjenesten og andre samarbeidende aktører. Til stillingen ønsker vi oss derfor en positiv og engasjert helsefagsarbeider/hjelpepleier med helhetlig kompetanse innen rehabilitering. Solås har samarbeid med flere universitet/høyskoler, og er praksisplass for studenter innen ulike helse- og sosialfag. Vi er opptatt å være en arbeidsplass som tilrettelegger for et godt læringsmiljø for våre studenter og hospitanter. Veiledning av studenter er en sentral oppgave for ansatte på Solås. I tillegg er veiledning av pårørende og samarbeidsaktører en viktig del av et helhetlig pasientforløp.

Stillingen innebærer vakter hver 3.helg, og for øvrig tredelt turnus.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

15.06.2024

Arbeidsgiver:

Sykehuset Innlandet HF

Sted:

Gjøvik

Stillingstittel:

Helsefagsarbeider/hjelpepleier 84% fast

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Deltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

84

Webcruiter-ID:

4820995587

Startdato:

01.09.2024

Del på X

Del på LinkedIn
Del på Facebook
Del på e-post

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte pleie og helsefaglig oppfølging i et rehabiliteringsfaglig perspektiv
 • Tett tverrfaglig samarbeid i rehabilitering
 • Nært samarbeid med og veiledning av oppfølgende/samarbeidende instanser og pårørende
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som helsefagsarbeider/hjelpepleier
 • Norsk autorisasjon som helsefagsarbeider/hjelpepleier
 • Bred erfaringsbakgrunn og helhetlig rehabiliteringskompetanse vektlegges
 • Må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper, ønskelig med erfaring fra journalsystemet DIPS

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Positiv, fleksibel og lærevillig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Respektfull framtreden overfor pasienter og samarbeidspartnere med evne til å skape trygghet og tillit
 • Engasjement for rehabilitering med ønske om å jobbe i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En liten, oversiktlig avdeling
 • Engasjerte medarbeidere i et positivt og sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Seksjonen har stengt i jul/nyttår, i påsken, samt 3 uker i sommerferien
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger og lån- og forsikringsvilkår i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.Adresse:
Føllingstads veg 15, 2819 Gjøvik, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Tonje Lyshaugen
Seksjonsleder
Telefon:
+4792691060
Marit Smestad
Ass. seksjonsleder
Telefon:
+4795845841

Om arbeidsgiveren
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din