Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

helse fonna jobber

Sorter etter: -
53 jobber
 • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren
 • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren
 • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren

Job Post Details

Karriere som sjukepleiar i Helse Fonna? Sykepleier fra sommer 2024 ved kirurgiske avdelingar - job post

Helse Fonna
4.0 out of 5
Haugesund
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Haugesund

Full stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Haugesund sjukehus treng fleire dyktige og engasjerte sjukepleiarar som kan jobbe ved Kirurgisk avdeling.

Stillingane ved den enkelte avdelinga kan du som får autorisasjon innan sommaren eller du som har autorisasjon frå før søke på.

Vi har ledig faste stillingar ved desse avdelingane: Du kan lese meir om avdelinga ved å trykke på link i navnet.


Ortopediskpost har 3 ledige stillingar
Posten består av 18 ortopediske senger, 2 ØNH og ein augeseng. Me har også tre kirurgiske obs-postsenger.Posten har elektive og ØH-innleggelsar. Det er ei spennande arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø.

Gastrokirurgiskpost har 2 ledige stillingar
Posten har 36 senger fordelte på 4 grupper. 3 grupper er øyremerkte gastrokirurgiske pasientar og 1 gruppe for urologiske pasientar. Vi har både planlagde og akutte innleggingar. Ein stor del av pasientane er kreftpasientar i ulike stadium av sjukdommen. I tillegg har vi pasientar med andre gastrokirurgiske og urologiske tilstandar.

Oppgi i søknad kva avdeling du søkjer. Oppstart vil være sommer eller høst 2024

Stillingane er i utgangspunktet 100%, men det er helt mogleg å jobbe i redusert stilling visst du heller ønsker det.


Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
05.05.2024
Arbeidsgivar:
Helse Fonna HF
Stad:
Haugesund
Stillingstittel:
Sjukepleiar
Stillingar:
5
Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4794522183

Arbeidsoppgåver

 • Du får nytte dei kunnskapane som ligg i sjukepleiarfaget
 • Observasjon, behandling, stell og pleie
 • Medikamenthåndtering og andre sjukepleieprosedyrar
 • Håndtera medisinsk teknisk utstyr
 • Samhandling med primærhelsetjenesta
 • Studentveiledning

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar\ eller vil få iløpet av våren 2024
 • Du må ha kunnskap innan relevant medisinsk-teknisk utstyr
 • Må ha gode IKT-kunnskapar
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå.

Personlige eigenskaper

 • Du er pasientorientert og serviceinnstilt
 • Du er sjølvstendig og har stå-på-vilje
 • Du er god på kommunikasjon
 • Du er ivrig og lærevillig
 • Du er fleksibel

Vi tilbyr

 • Opplæringsvakter
 • Gode støttefunksjoner
 • Varierte oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Dyktige kollegaer


Mangfaldserklæring

Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.
Adresse: Karmsundgata 120, 5528 Haugesund, NorgeKontaktinformasjon

Toril Førland
Funksjonsleiar
Telefon: +47 99009179

Om arbeidsgivaren

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din