Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

haukeland universitetssjukehus jobber

Sorter etter: -
56 jobber

Job Post Details

Assistent helg - job post

Haukeland Universitetssjukehus
3.9 out of 5
Bergen
Fast, Deltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Deltid

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Bergen

Full stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Har DU lyst til å bli vår nye kollega på helg? Er du student innan helsefag eller har du helsefagleg utdanning?


Seksjon S4 avdeling for psykose er ein lukka psykosepost med 12 senger lokalisert til Sandviken sjukehus. Seksjonen driv hovudsakeleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar. Vi jobbar i team saman med psykiater, psykolog, sosionom og milijøpersonell rundt kvar pasient. Vi jobbar tett saman med behandlings-aparatet ute for å sikre ein god og rask utskriving til eigen bustad eller anna behandlingstilbod. Psykiatrisk klinikk har som ambisjon og vere eit fyrtårn i psykisk helsevern. Kvalitet i behandling, pasientryggleik, og eit fagleg sterkt og godt arbeidsmiljø er sentralt i arbeidet vårt.

Vi har no ledige stillingar som assistent med arbeid pt. kvar 3. helg.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

24.04.2024

Arbeidsgivar:

Helse Bergen

Stad:

Bergen

Stillingstittel:

Assistent

Stillingar:

4

Heiltid / Deltid:

Deltid

Tilsetjingsform:

Fast

Stillingsprosent:

18

Webcruiter-ID:

4793468880

Del på X


Del på Facebook

Arbeidsoppgåver

 • Fokus på å skape gode relasjonar til pasientane og gje god miljøterapautisk omsorg
 • Gje pasientane eit best mogleg opphald på avdelinga
 • Tverrfagleg teamarbeid
 • Observere og dokumentere
 • Praktisk arbeid

Kvalifikasjonar

 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Vi ønsker at du har helsefagleg utdanning/studieretning
 • Søkarar må vere over 21 år

Personlege eigenskapar

 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du har god kompetanse på mellommennskelege forhold
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du behandlar pasientar profesjonelt og empatisk er imøtekomande og viser respekt
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du må vere personleg eigna til arbeidet
 • Du må vere i stand til å ta imot rettleiing og følge avdelinga sine retningslinjer

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidarar
 • Relevant opplæring
 • Kursing i MAP (Møte med Aggresjons Problematikk)
 • Høgt fagleg nivå
 • Eit meiningsfylt arbeid som gjev personleg utvikling

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.
Adresse:
Sandviksleitet 1, 5036 Bergen, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Mari Strømmen
Assisterande seksjonsleiar
Telefon:
55958847
E-post:
mari.strommen@helse-bergen.no
Anja Marie Engh
Seksjonsleiar
Telefon:
55958848
E-post:
anja.marie.engh@helse-bergen.no

Om arbeidsgivaren

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.
Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din