Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

handelshøyskolen bi campus jobber i Bergen

Sorter etter: -
2 jobber

Job Post Details

høyskolelektor/førstelektor i bedriftsøkonomi - job post

Handelshøyskolen BI
4.3 out of 5
Bergen
Fast
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast

Sted

Bergen

Full stillingsbeskrivelse

Handelshøyskolen BI inviterer til stilling som høyskolelektor/førstelektor i bedriftsøkonomi. Søkere med god bakgrunn innen økonomistyring og/eller finansregnskap vil bli foretrukket. Stillingen er lokalisert i Bergen og er samtidig tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI, campus Oslo.

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi har 45 ansatte og dekker undervisning og forskning innenfor fagområdet regnskap, revisjon, økonomistyring, logistikk og operasjonsanalyse på bachelor, master og etter- og videreutdanningsmarkedet. Fra høsten 2024 tilbyr instituttet også en spesialisering i regnskap i BIs doktorgradsprogram.

Instituttet søker nå etter førstelektor/høyskolelektor som kan styrke vår undervisnings- og veiledningskapasitet ved campus Bergen.

Se instituttets nettsted her og informasjon om BI Campus Bergen finnes her.


Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter gjennom undervisning med høy læringsverdi. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med næringslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos studentene. Stillingen inneholder undervisning, sensur og veiledning innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med særlig vekt på økonomistyring og regnskap på bachelornivå, men det kan også være aktuelt med undervisning og veiledning på masternivå og i etter- og videreutdanningsmarkedet.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer de pedagogiske pliktene som gjelder for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. BI har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres og understøtte prosessen for videre akademisk karriereutvikling.

Ansatte i pedagogiske stillinger som høyskolelektor eller førstelektor har ingen forskningsplikt, men de har plikt til å holde seg faglig oppdatert. Vi foretrekker søkere som har høye ambisjoner og planer for personlig utvikling i en utdanningskarriere. BI gir praktisk støtte til høyskolelektorer som ønsker å kvalifisere seg til førstelektor.

Kvalifikasjonskrav

 • Faglig relevant mastergrad (5 år), for eksempel master i økonomi og ledelse (siviløkonom), master i regnskap og revisjon (statsautorisert revisor), master i finans eller lærer/-lektorutdanning med relevant fagkrets.
 • Erfaring med undervisning og veiledning innenfor økonomi og fortrinnsvis det bedriftsøkonomiske fagområdet.
 • Søkere til stillingen som førstelektor må fortrinnsvis ha forskningskompetanse og søkere med doktorgrad ønskes velkommen.
 • Søkere må kunne beherske norsk på et nivå som innebærer at de kan undervise på norsk og ha kursansvar for norskspråklige kurs.
 • Gode kommunikasjonsevner.
Ønsket kompetanse innen minst ett av følgende fagområder:
 • Norsk årsregnskap og bokføring
 • Økonomi- og virksomhetsstyring
 • Regnskapssystemer og regnskapsorganisasjon
Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig og vil bli tillagt vekt:
 • Erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger.
 • Dokumentert pedagogisk kompetanse.
 • Erfaring med utvikling av kurs og programmer.
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.
 • Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved campus Bergen.


I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.


Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.
 • Konkurransedyktig lønn.


Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt BIs retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider dersom det er aktuelt (inntil 15 arbeider). Arbeider kan ikke leveres etter fristen
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold. Kvinner oppfordres særlig til å søke.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.


Tiltredelse etter avtale og fortrinnsvis innen 31.12.2024.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til John Christian Langli, instituttleder, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi (john.c.langli@bi.no, telefon +47 464 10 429) eller Elisabeth Anfinsen Seim, direktør, campus Bergen

(elisabeth.seim@bi.no, telefon +47 982 51 612).

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din