Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

forsker seniorforsker jobber i Mo i Rana

Sorter etter: -
1 jobb

Job Post Details

Vi har 4 ledige stillinger som seniorforsker ved SINTEF Helgeland - job post

SINTEF
4.7 out of 5
Mo i Rana
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Sted

Mo i Rana

Full stillingsbeskrivelse

Career

Vacant positions

Job vacancy

Vi har 4 ledige stillinger som seniorforsker ved SINTEF Helgeland

(English below)

Påvirk utviklingen av morgendagens bærekraftige teknologi og industri

Klar for å drømme litt om en ny arbeidshverdag?

Se for deg en hverdag hvor ditt bidrag direkte påvirker utviklingen av morgendagens bærekraftige teknologi og industri. At din forskning kan bidra til store endringer og muligheter for verdiskapning.

Frister det? Så bra!

Vi er nemlig på jakt etter flere erfarne seniorforskere til vårt forskerteam ved SINTEF Helgeland. Så, har du PhD eller mastergrad innen prosessteknologi, materialvitenskap, sirkulærøkonomi eller industriell digitalisering? Da håper vi du leser videre.

Vi har 4 spennende stillinger ledig:
Prosessteknologi : Har du kunnskap om og interesse for energieffektive prosesser og kjemi? Om du klør i fingrene etter å lage verdifulle produkter fra avfallsstrømmer som støv, slam og gasser, og samtidig måle og forhindre utslipp til miljøet, er dette stillingen for deg.

Materialvitenskap : Du er fascinert av metallurgi, funksjonelle materialer, nanoteknologi og kjemi. Har du i tillegg praktisk erfaring fra eksperimenter eller industrien? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Sirkulærøkonomi : Du brenner for bærekraftsberegninger, og har erfaring med livsløpsanalyser (LCA) og materialstrømsanalyser (MFA) inkludert EPD-sertifikater.

Industriell digitalisering : Du elsker digitale teknologier, og har kompetanse innen et eller flere av områdene automasjon, robotisering, sensorikk og dataanalyse. Du har også gjerne kunnskap om KI-teknologier og optimalisering av produksjonsprosesser.

Ønsker du å samarbeide med norske og internasjonale bedrifter? Og å hjelpe dem med satsingen på forskning, utvikling og innovasjon, slik at de styrker sin konkurransekraft og møter nye krav til klima- og miljøbelastninger? Liker du å selge inn gode idéer, og har du erfaring med virkemiddelapparatet? Da er SINTEF Helgeland stedet for deg.

Sånn er det å jobbe hos oss:
Her blir du del av et team på rundt 10 engasjerte og dyktige forskere – med varierende faglig bakgrunn. Vi jobber tett sammen i hverdagen, og lærer mye av hverandre. Det betyr at du også får muligheten til å jobbe på tvers av fagområder. Dette gir en dynamisk arbeidshverdag hvor du virkelig får utnyttet og utviklet din kunnskap.

Du har også en unik tilknytning til industrien du jobber med her. Det betyr blant annet at du ikke bare er på kontoret. Du er mye ute i ‘felten’ hos bedriftene, og får muligheten til å følge forskningsprosjekter helt fra idé til industriell implementering. Hos oss blir forskningsresultater til virkelighet – vi er ofte med fra idé til realisering.

Her er noen flere godbiter som venter på deg i Helgeland:
Et inkluderende og internasjonalt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.

Muligheten til å utvikle og lede forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeid med andre dyktige forskere, teknologer og partnere fra både privat og offentlig sektor.

Analyse, rapportering og publisering av forskningsresultatene dine.

Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Enkel tilgang til Helgelands vakre natur, med kort vei til både skjærgård og fjell, som byr på fantastiske muligheter for storslåtte turopplevelser og rekreasjon.

Høres dette ut som noe for deg?

Send en søknad og CV innen 15.07.2024.

Spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Rune Jensen (94781656) / Stein Espen Bøe (90695213)

Om SINTEF Helgeland

Vi holder til i Mo Industripark, en av Norges største industriparker.

SINTEF Helgeland er en del av SINTEF, et av Europas fremste teknisk-industrielle forskningsinstitutt

Vi jobber med norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin bærekraft og konkurransekraft gjennom satsing på FoU og Innovasjon, være i forkant av nye regulatoriske krav, øke ressurseffektiviteten og begrense klima- og miljøbelastninger gjennom utvikling og bruk av innovative teknologier. Prosessindustri, mineralindustri og havbruk er våre viktigste markedsområder.

I Mo i Rana har du kort vei til Helgelands vakre skjærgård med 25 000 øyer og holmer, samt fantastiske fjell for rekreasjon og turopplevelser. Regionen opplever en sterk økonomisk vekst med store industrielle prosjekter, og ny storflyplass og dypvannskai på vei.

In English:
SINTEF Helgeland has four vacant positions for Senior Research Scientists

Influence the development of tomorrow’s sustainable technologies and industries

Are you dreaming of a new career?

Imagine a job where your contribution has a direct impact on the development of tomorrow’s sustainable technologies and industries – where your research can help to bring about major change and opportunities for wealth creation.

Are you tempted? Fantastic!

SINTEF Helgeland is looking for several experienced Senior Research Scientists to boost our research team. Do you have a PhD or a master’s degree in process technology, materials science, circular economy or industrial digitalisation? Then read on.

We have four exciting positions available:
Process technology: Do you have knowledge of and an interest in energy-efficient processes and chemistry? Are you itching to create essential products from waste streams such as dust, sludge and gases, and at the same time measure and prevent emissions and discharges to the external environment? Then this is a position for you.

Materials science : Are you fascinated by metallurgy, functional materials, nanotechnology and chemistry? Do you also have experience from industry or in experimental work? Then we want to hear from you!

Circular economy : Are you passionate about sustainability calculations? Do you have experience with life cycle analysis (LCA) and material flow analysis (MFA), including EPD certifications?

Industrial digitalisation: Do you adore digital technologies? Do you have skills in one or more of the fields of automation, robotisation, sensorics or data analysis? Do you also have a knowledge of AI technologies and production process optimisation?

Are you looking to work together with Norwegian and international companies? At SINTEF Helgeland you can assist them in their research, innovation and development work, enabling them to boost their competitiveness and meet new requirements related to their impact on climate change and the environment. Do you enjoy promoting good ideas, and do you have experience with the grant and funding systems? If so, we believe that SINTEF Helgeland is the place for you!

What is it like working with us?

You will be part of a team of about ten skilled and enthusiastic researchers with a variety of professional backgrounds. We work closely together and are always learning from each other. This means that you too will have the opportunity to work in a cross-disciplinary environment – all adding up to a dynamic career where you will really be able to utilise and develop your knowledge and skills.

You will also have unique opportunities to work with industry, meaning that you won’t just be tied to your desk all day. You’ll be spending a lot of time with industrial companies ‘out in the field’ and will have the chance to follow research projects from the concept stage to their industrial implementation. AT SINTEF Helgeland you will see your research results become reality. We often participate in projects from the concept stage to their practical completion.

Here are just some of the benefits awaiting you at SINTEF Helgeland:

An inclusive and international work environment that puts a premium on diversity.

Opportunities to develop and lead Norwegian and international research projects.

Close collaboration with other skilled researchers, technologists and partners from the public and private sectors.

Opportunities to analyse, generate reports, and publish your research results.

Excellent pension and insurance schemes, welfare benefits and competitive terms and conditions.

Easy access to the beautiful coastal and mountain landscapes of Norway’s Helgeland region, which offers fantastic opportunities for recreation and wonderful outdoor experiences.

How does all this sound?

Send us your CV no later than 15 July 2024.

Do you have any questions?

Contact Rune Jensen at tel. +47 94781656 or Stein Espen Bøe at tel. +47 90695213.

Unit

SINTEF Helgeland

Work place

Mo i Rana

Application due

15/07/2024

Questions regarding the position

Stein Espen Bøe

Senior Business Developer

Rune Jensen

Chief Executive Officer

Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i over 70 år. FNs bærekraftsmål er også en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer dette årlig i vår egen bærekraftrapport.
SINTEF Helgeland AS er regionens eget tekniske industrielle forskningsinstitutt. Med tilgang til SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FOU miljø, tilbyr SINTEF Helgeland oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv. Fokusområdene til SINTEF Helgeland er særlig knyttet til områdene sirkulær økonomi, bærekraft og fremtidens prosessindustri. Tjenestene kjennetegnes av høy kvalitet og industriell relevans. I dag er vi 12 ansatte, men har en voksende portefølje, noe som tilsier fortsatt ambisjoner om videre vekst.
Les mer på: www.sintef.no

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation.

Our vision: Technology for a better society.
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din