Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

for ungdom jobber i Porsgrunn

Sorter etter: -
8 jobber

Andre har søkt etter:

under 18 år

Job Post Details

Seksjonsleder BUP Familiebehandling - job post

Sykehuset Telemark HF
Skien
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Skien

Full stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vil du bli vår nye seksjonsleder for BUP Familiebehandling?

Det blir ledig fast stilling for seksjonsleder fra 1. september 2024.

BUP Familiebehandling er en av fem seksjoner i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er organisert i Barne- og Ungdomsklinikken (BUK). BUP Familiebehandling er en av tre seksjoner i ABUP som er samlokalisert i BUP Grenland i Gjerpensgate 14 i Skien.

BUP Familiebehandling tilbyr behandling for barn og ungdom og deres familier, opp til 18 år og består av tre team: Familieteam, Spiseforstyrrelsesteam og Sped- og småbarnsteam. Seksjonen har 19 stillinger, - og har i dag tilsatt overlege, psykologer, psykologspesialister, spesialsykepleiere, klinisk sosionom, barnevernspedagog, spesialpedagog og sekretærer. Seksjonen har hovedvekt på behandling med utgangspunkt i barn og unges relasjoner og er faglig forankret innenfor tilknytningsteori og familie- og emosjonsfokusert terapi. BUP Familiebehandling har også et fagutviklingsprosjekt knyttet til DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy).

Vi er opptatt av samarbeid på tvers av team, seksjoner og i avdelingen for øvrig. Dette med tanke på mulighet for fagutvikling for den enkelte medarbeider og for seksjonen som helhet. Seksjonene i ABUP har jevnlig samarbeid med Avdeling for barne- og ungdomsmedisin, Avdeling for Habilitering og Ungdomspsykiatrisk senter (UPS). Seksjonen samarbeider også med eksterne samarbeidspartnere i 1. linjetjenesten.

Den som får tilbud om stillingen, må legge fram ny politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyråer eller andre annonsører.


Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

10.05.2024

Arbeidsgiver:

Sykehuset Telemark HF

Stillingstittel:

Seksjonsleder

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4800535117


Arbeidsoppgaver

Overordnet seksjonsansvar for fag, kvalitetsforbedring, personal, HMS og økonomi. Dette innebærer å ivareta områdeansvaret for tjenesten, bidra til å optimalisere avdelingens totale faglige tilbud og ressursutnyttelse og sørge for at seksjonens oppfyller de krav som stilles av myndigheter og helseforetak
Daglige arbeidsoppgaver vil blant annet være:


 • Lederansvar for tre team med felles faglig fundament, men med ansvar for ulike fagområder
 • Ansvar for vurdering av henvisninger i samarbeid med teamkoordinatorer og spesialist
 • Rekruttering
 • Ledelse av kvalitetsforbedringsprosjekter
 • Videreføre arbeid med DDP implementering
 • Ansvar for å følge opp avvik og klager
 • Deltagelse i lederteam i avdelingen
 • Samarbeid med de andre seksjonene i ABUP, UPS og med 1.linjetjenesten, samt andre tjenester i kommunen
 • Journalføring og annen skriftliggjøring er en viktig del av arbeidet

Kvalifikasjoner

 • Bachelor utdanning eller høyere utdanning som kvalifiserer for arbeid i psykisk helsevern for barn og unge
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring med psykisk helsearbeid for barn og unge og deres familier er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til å utvikle tjenesten ved å teste ut nye løsninger og skape gode pasientforløp i samarbeid med medarbeiderne og samarbeidspartnere
 • Evne til å kommunisere klart og være tydelig er nødvendig, det samme er omsorg, engasjement og evnen til å lytte til pasienter, pårørende og ansatte
 • God gjennomføringskraft ved å være proaktiv, involverende og skape medvirkning i en løsningsorientert tilnærming til utfordringene i daglig drift
 • Vi ønsker oss en leder som forstår betydningen av samarbeid og helhetstenkning i det totale tilbudet som gis ved BUP, og som kan gjøre tydelige prioriteringer i et travelt fagfelt preget av utvikling og endring
 • Du er organisert og opptatt av god struktur på arbeidsdagen for deg og dine medarbeidere
 • Vi søker etter en person med særlig interesse og engasjement for barn/unge og deres familier
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Engasjert fagmiljø med fokus på fagutvikling og forskning i hele seksjonen
 • Godt arbeidsmiljø med særlig fokus på trygghet, inkludering og engasjement
 • Kompetanseheving
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Seksjonene prioriterer fagutvikling høyt og det gis mulighet for videre- og etterutdanning
 • Et arbeidssted i spennende utvikling
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLPAdresse:
Bup Grenland, Gjerpensgate 10, 3716 Skien, Norge

Ulefossvegen 55
3710 Skien
Norge

Kontaktinformasjon

Anne Kjendalen
Avdelingsleder
Telefon:
+4735004836

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din