Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

for ungdom jobber i Ålesund

Sorter etter: -
10 jobber
Vi har fjernet 1 stillingsannonse som ligner de som allerede er vist. For å se de ytterligere resultatene kan du gjenta søket med de utelatte stillingsannonsene inkludert.

Andre har søkt etter:

under 18 år

Job Post Details

Ferievikar 2024 - Sjukepleiar, helsefagarbeidarar, sjukepleiarstudentar m.m. - job post

Helse Møre og Romsdal
Ålesund
Deltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Deltid

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Ålesund

Full stillingsbeskrivelse

(i ny fane)


Om stillinga

Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.

Klinikk Ålesund sjukehus og Klinikk for kreft og rehabilitering treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2024. Vi treng sjukepleiarar, jordmor, helsefagarbeidarar, pleieassistentar og studentar innan sjukepleie, helse- og sosialfag og medisin. Stillingane inneber både dag-, kveld- og nattevakter.

Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 23 t.o.m. veke 35.

Klinikk Ålesund sjukehus

 • Medisinsk sengepost 1, 2 og 5
 • Medisinsk poliklinikk Ålesund
 • Ortopedisk sengepost
 • Kirurgisk sengespost 1 og 2
 • Sengepost barn og ungdom Ålesund
 • Føde og barsel Ålesund
 • Nyfødt intensiv Ålesund

Klinikk for kreft og rehabilitering

 • Åse Hotell
 • Kreftbehandling og palliasjon Ålesund
 • Sengepost for fysikalsk medisin og rehabilitering


Informasjon til søkjaren


Tilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikkane sine behov. Dersom du har jobba hos oss tidlegare, er det fint om du kan spesifisere kvar og når i søknadsteksten din. Av søknaden må det kome fram kva tid i den aktuelle perioden du kan arbeide. Ein må pårekne å arbeide annankvar helg. Det kan påreknast ei til to veker opplæring i forkant av ferieperioden. Vi ber om at attestar og vitnemål scannes og lastas opp som vedlegg til din CV.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

30.04.2024

Arbeidsgivar:

Helse Møre og Romsdal HF

Stad:

Ålesund

Stillingstittel:

Ferievikar 2024 - Sjukepleiar, helsefagarbeidarar, sjukepleiarstudentar m.m.

Heiltid / Deltid:

Deltid

Tilsetjingsform:

Ferievikar

Webcruiter-ID:

4732199058


Kvalifikasjonar

 • Du behersker norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Du er engasjert, fleksibel og har godt humør
 • Du ønskjer å bidra til å gi eit godt tilbod til pasientane våre
 • Du er serviceinnstilt til pasientar, publikum og kollegaer

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn i henhold til gjeldande overeinskomst


For meir informasjon om vår region, sjå Visit Møre og Romsdal
Adresse:
Ålesund sjukehus, 6017 Ålesund, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Renate Susann Waage Fylling
Seksjonsleiar, Kirurgisk sengepost 2
E-post:
Renate.Susann.W.Fylling@helse-mr.no
Tone Torvik Akslen
Seksjonsleiar, Kirurgisk sengepost 1
E-post:
Tone.Torvik.Akslen@helse-mr.no
Ann-Iren Vartdal
Skjonsleiar, Nyfødt intensiv
E-post:
Ann-Iren.Vartdal@helse-mr.no
Gro Westnes Lindin
Ass. seksjonsleiar, fysikalsk medisin og rehabilitering
E-post:
Gro.Westnes.Lindin@helse-mr.no
Ann-Helen Tryggestad Arthur
Seksjonsleiar, Medisinsk poliklinikk
E-post:
Ann-Helen.Tryggestad.Arthur@helse-mr.no
Martha Kvasnes Molvær
Seksjonsleiar, Barsel
E-post:
Martha.K.Molver@helse-mr.no
Marianne Høgsberg Bakken Omvik
Seksjonsleiar, Føde
E-post:
Marianne.Bakken.Omvik@helse-mr.no
Julianne Reitan Hagerup
Seksjonsleiar, Åse hotell
E-post:
Julianne.Reitan.Hagerup@helse-mr.no
Louisery Andrew Semboja Davies
Ass.seksjonsleiar, Sengepost barn og ungdom
E-post:
louisery.davies@helse-mr.no
Inger Kristin Reiten
Seksjonsleiar, Medisinsk sengepost 1
E-post:
inger.k.reiten@helse-mr.no
Gunn Elin Søbstad Olsen
Seksjonsleiar, Medisinsk sengpost 5
E-post:
Gunn.Elin.Sobstad.Olsen@helse-mr.no
Marthe Farstad
Seksjonsleiar, Medisinsk sengepost 2
E-post:
Marthe.Farstad@helse-mr.no
Liv Bodil Angvik Ipsen
Seksjonsleiar, Kreftbehandling og palliasjon
E-post:
Liv.Bodil.Angvik.Ipsen@helse-mr.no
Andre Giskegjerde Høybakk
Seksjonsleiar, Ortopedisk sengepost
E-post:
Andre.Giskegjerde.Hoybakk@helse-mr.no

Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ein slik førespurnad og ta kontakt med deg dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje (jf. Offentligheitslova § 25).

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din