Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

folkehelseinstituttet fhi jobber

Sorter etter: -
14 jobber
Vi har fjernet 2 stillingsannonser som ligner de som allerede er vist. For å se de ytterligere resultatene kan du gjenta søket med de utelatte stillingsannonsene inkludert.

Job Post Details

Ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver/forsker - Helsetjenester - job post

Folkehelseinstituttet FHI
Oslo
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vil du være med å bidra til gode beslutningsprosesser i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene gjennom systematisk vurdering av forskning?

Vi har ledig inntil fire 100 % faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver/forsker i klynge for vurdering av tiltak, i område for helsetjenester.

Vi søker nye medarbeidere som skal jobbe med oppsummert forskning. Personene som tilsettes, skal utføre metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer i tverrfaglige team. Det er høye krav til produktivitet i stillingen.

Klynge for vurdering av tiltak arbeider spesifikt med kunnskapsoppsummeringer om effekt av tiltak i helse-, omsorgs- og velferdssektorene, samt oppsummering av forskning om blant annet erfaringer med ulike tiltak. Klyngen bidrar også med metodevurderinger HTAs, (Health Technology Assessments) av nye tiltak som er aktuelle for innføring i tjenestene, der både effekt, kostnader og andre forhold blir vurdert. Målgruppene er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter. Området samarbeider med en rekke sentrale aktører i Norge og internasjonalt. Personen som tilsettes skal utføre kunnskapsoppsummeringer i tverrfaglige team. Vi vil vektlegge sammensetning av team med komplementær kompetanse i ansettelsen.

Nøkkelinformasjon

Del på Twitter Del på LinkedIn Del på LinkedIn Del på e-post

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Utarbeide metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer, dvs. kunnskapsbasert beslutningsstøtte som systematisk vurderer kvantitativ forskning om effekter av ulike tiltak i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, og kvalitativ forskning om erfaringer med slike tiltak
 • Bidra i utarbeidelsen av andre produkter som understøtter beslutningsprosesser i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

Andre aktuelle oppgaver:

 • Ha dialog med oppdragsgivere for å avklare ulike aspekter i forbindelse med oppdrag på metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer
 • Støtte oppdragsgivere i spørsmål om forskning og utviklingsarbeid
 • Undervise i kunnskapsbasert praksis og politikkutforming
 • Bidra til metodeutvikling i kunnskapsoppsummeringer som inkluderer forskning med ulike typer kvantitative og kvalitative design
 • Bidra i opplæring og gjennomføring av HTAs i lav- og mellominntektsland inkludert helsesystem- og finansieringsanalyser
 • Ved behov vil man måtte påregne andre relevante arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig, samfunnsfaglig eller annen relevant utdanning på mastergrads- eller doktorgradsnivå
 • Forskningskompetanse og/eller erfaring med utarbeidelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer, herunder erfaring med effektstudier med ulike design og kritisk vurdering av slik forskning
 • God kjennskap til og forståelse av studier med ulike design og datakilder (randomiserte studier, registerbaserte studier, kvasieksperimentelle studier, longitudinelle studier)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk (eller svensk eller dansk) og engelsk
 • Grunnleggende statistikkompetanse

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid i tverrfaglige team
 • Evne til å arbeide selvstendig, utvise fleksibilitet og tilegne seg nødvendig kompetanse under høyt arbeidspress
 • Resultatorientert og målrettet, med fokus på leveranser til avtalt tid og kvalitet
 • Initiativrik og pålitelig
 • Strukturert, nøyaktig og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • FHI er godkjent utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver/forsker med lønn etter avtale i henhold til statlig lønnsregulativ, og avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden


Adresse: Myrens verksted 3 L, 0473 Oslo

Kontaktinformasjon

Hilde Risstad
Fungerende avdelingsdirektør
Telefon: 99642127
E-post: hilde.risstad@fhi.no

Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1200 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Levanger og Tynset.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.


Adresse: Myrens verksted 3 L, 0473 Oslo

Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Kontaktinformasjon

Hilde Risstad
Fungerende avdelingsdirektør
Telefon: 99642127
E-post: hilde.risstad@fhi.no
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din