Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

farmasi jobber i Ålesund

Sorter etter: -
1 jobb

Job Post Details

Legemiddelrådgjevar - job post

Helse Møre og Romsdal
Ålesund
Deltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Deltid

Sted

Ålesund

Full stillingsbeskrivelse

(i ny fane)


Om stillinga

Seksjon for helsetjenesteutvikling i fagavdelinga har som hovedansvarsområde overordna forvaltning av system innan pasientsikkerheit, kvalitet og virksomheitsstyring. Vidare bidreg vi med rådgiving opp mot organisasjonen innan desse fagområda.

Då ein av våre medarbeiderar frå hausten går ut i foreldrepermisjon søker vi etter ein medarbeidar innan legemiddelområdet.


VI ber om at dokumentasjon på utdannng og attestar/tenestebevis frå tidlegare arbeidsforhold blir lasta opp som vedlegg til CV/søknad

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

18.06.2024

Arbeidsgivar:

Helse Møre og Romsdal HF

Stad:

Ålesund

Stillingstittel:

Legemiddelrådgjevar

Stillingar:

1

Heiltid / Deltid:

Heiltid

Tilsetjingsform:

Engasjement

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4823680750

Startdato:

26.08.2024

Sluttdato:

24.08.2025


Arbeidsoppgåver

 • Forvaltning av fagleg innhald i legemiddelområdet i Helseplattformen (journal og pasientstyringssystem)
 • Medvirke aktivt i kontinuerleg utvikling av legemiddelhandteringsprosessen i foretaket

Kvalifikasjonar

 • Bachelor eller master i farmasi er ynskeleg
 • Erfaring frå sjukehusapotek er ein fordel, men ikkje eit absolutt krav

Personlege eigenskapar

 • Evne til å kunne arbeide både sjølvstendig og i team.
 • Ha god sjølvdisiplin og framdrift
 • Ha evne til å handtere fleire ulike arbeidsoppgåver

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid. Vi kan kunne tilby redusert stillingsstørrelse, om dette er ønskeleg
 • Høve til heimekontor/fleksibel arbeidstad
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkårAdresse:
Åsehaugen 5, 6017 Ålesund, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Vidar Hagerup
Kvalitetssjef
Telefon:
+47 924 48997
Anders Rusten
Legemiddelrådgjevar
Telefon:
+47 408 70167

Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Helse Møre og Romsdal er underlagt offentleglova. Vi arbeidar for meiroffentlegheit, og søkarlista til stillinga kan bli offentleggjort. Ein kan be om unntak frå offentleg søkarliste. Unntak skal grunngjevast frå søkar si side. Arbeidsgivar vil vurdere ei slik oppmoding, og søkar vert kontakta om oppmodinga ikkje vert tatt til følgje.

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseføretaket, sjå Helse Møre og Romsdal

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din