Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Søkeresultater

Sorter etter: -
2 jobber

Job Post Details

Vil du lede et nyskapende og høykompetent fagmiljø for fysisk sikkerhet i politiet? - job post

Politiet
3.2 out of 5
OsloHjemmekontor
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Full stillingsbeskrivelse

Vil du lede et nyskapende og høykompetent fagmiljø for fysisk sikkerhet i politiet? Politiets fellestjenester


Nå har du en unik mulighet til å være med å definere hvordan politiet skal jobbe med fysisk sikkerhet i fremtiden.

Politiets fellestjenester etablerer et nytt team i seksjon sikkerhet og beredskap, som skal ivareta et nasjonalt fagansvar for fysisk sikring i politietaten. Teamet skal utvikle, implementere og forvalte et nyskapende system for fysisk sikring av politiets bygg. Teamet har et spennende og bredt ansvarsområde. Du vil få være med på konkret prosjektering av høysikkerhetsløsninger og utvikling av nye standardløsninger for politiets bygg. Det vil være stort fokus på å utvikle produkter som er integrert og tilpasset eiendomsprosjekter.

Det vil være utstrakt samarbeid med andre aktører innenfor sikkerhetsområdet og du vil være med på å definere hvordan fysisk sikring skal fungere i politietaten. Andre spennende oppgaver teamet vil ha ansvar for:

 • Utvikle og implementere metodikk for risikovurdering i eiendomsprosjekter.
 • Gjennomføre fysiske tester og innbruddstester av sikringsløsninger og bygningselementer (dører, låser, vinduer, vegger).
 • Utvikle og holde kurs innen blant annet fysisk sikring, risikovurdering og mekanisk innbrudd.
 • Rådgivning i de største og mest spennende eiendomsprosjektene i politiet.

Arbeidsoppgaver

 • Være premissgiver og fagansvarlig for sikringsarbeid i etaten gjennom utarbeidelser av kravspesifikasjoner, håndbøker og veiledninger.
 • Ivareta personalansvar.
 • Knytte og vedlikeholde god kontakt med fagmyndigheten og andre relevante aktører i hele politietaten.
 • Lede arbeidet med sikkerhet på tvers av fag- og ansvarsområder i politiet for å levere helhetlig sikkerhet.
 • Operasjonalisere lovkrav, nasjonale instrukser og standarder til konkrete sikringsløsninger, utvikle preaksepterte løsninger og anbefalinger.
 • Deltakelse og sikkerhetsrådgivning i prosjekter i etaten.
 • Utvikle og holde kurs i etaten innenfor fysisk sikring og risikovurdering.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole eller universitetsnivå innenfor fag som samfunnssikkerhet, beredskap og tilsvarende. Personer som har lang erfaring innenfor fagområdet, men som mangler minimumskravet til utdannelse kan også søke.
 • Må ha erfaring med personalansvar og prosjektledelse.
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Må ha god forståelse for sikkerhetsfaget.
 • Fordel med erfaring eller kompetanse innenfor eiendomsprosjekter og sikringsprosjekter.
 • Ønskelig med kompetanse innen elektronisk sikring og fysiske barrierer.
 • Ønskelig med kunnskap om relevante sikringsstandarder og metoder.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Tilsetting avhenger av at du sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG/NATO SECRET.


Om vandel og skikkethet Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41 for å dokumentere plettfri vandel. Skikkethetsvurdering gjøres av seksjonsleder (den du skal rapportere til om du blir ansatt). Vurderingen gjøres på bakgrunn av
informasjon som du selv oppgir i rekrutteringsprosessen og som kommer frem i intervjufasen. Om sikkerhetsklarering Sivil klareringsmyndighet avgjør om en person (som jobber i eller skal jobbe i politiet) kan sikkerhetsklareres. Avgjørelsen tas på bakgrunn av informasjon som personen selv fyller ut i et skjema
og som finnes i ulike registre. En sikkerhetsklarering er nødvendig for at en person skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Ved avgjørelse om sikkerhetsklarering blir det lagt vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft. Les mer her:
https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/sporsmal-og-svar-omklarering/

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder som:


 • Har en analytisk tilnærming med evne til å tenke strategisk.
 • Har en tillitsbasert lederstil, med gode relasjonelle ferdigheter og evne til å samarbeide, lytte og motivere.
 • Har høy arbeidskapasitet, er målrettet og sørger for at oppgaver gjennomføres med riktig kvalitet til rett tid.
 • Tar initiativ til nye og gode løsninger, og evner å drive utvikling.

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Avdelingsleder (stillingskode 1407), fra kr 745.000 - 870.900 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)
 • Hybridkontor med mulighet til å jobbe hjemmefra i henhold til gjeldende retningslinjer i organisasjonen.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.


Om arbeidsgiveren

Politiets fellestjenester (PFT) er et nasjonalt kompetanse- og servicesenter som utruster norsk politi med nødvendige verktøy for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vår omfattende portefølje av tjenester spenner over områder som materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon. Gjennom standardiseringer, effektivisering og innovative løsninger er PFT en pådriver for utviklingen av et enhetlig, moderne og fremtidsrettet politi. Vi har rundt 500 medarbeidere over hele landet, med de største fagmiljøene samlet i Oslo, i Gran kommune på Hadeland og i Kristiansund. Slik bidrar PFT til at politiet er rustet til å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer.
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din