Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

din kompetanse fagskole as jobber

Sorter etter: -
23 jobber

Job Post Details

Driftinspektør - job post

Oceaneering
3.8 out of 5
BergenHjemmekontor
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Full stillingsbeskrivelse

Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.
Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.
For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.
Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space. To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers’ needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.
Position Summary

Grunnet høy aktivitet innen våre langsiktige inspeksjonsoppdrag, ønsker vi å ansette en senior inspeksjonsingeniør og en driftsinspektør. De aktuelle kandidatene vil jobbe tett med operativ ledelse i prosjekt eller på landanlegg. Det vil være en del reisevirksomhet og denne vil tidvis kunne være rotasjonsbasert mot landanlegg som feks. Hammerfest LNG og Kårstø. Stillingene er en kombinasjon av kontorarbeid og utførende inspeksjon i felt. Jobben er allsidig og variert, og man vil få stor innflytelse på sin egen arbeidshverdag. Grunnet høy aktivitet innen våre langsiktige inspeksjonsoppdrag, ønsker vi å ansette en senior inspeksjonsingeniør og en driftsinspektør. De aktuelle kandidatene vil jobbe tett med operativ ledelse i prosjekt eller på landanlegg. Det vil være en del reisevirksomhet og denne vil tidvis kunne være rotasjonsbasert mot landanlegg som feks. Hammerfest LNG og Kårstø. Stillingene er en kombinasjon av kontorarbeid og utførende inspeksjon i felt. Jobben er allsidig og variert, og man vil få stor innflytelse på sin egen arbeidshverdag. Grunnet høy aktivitet innen våre langsiktige inspeksjonsoppdrag, ønsker vi å ansette en senior inspeksjonsingeniør og en driftsinspektør. De aktuelle kandidatene vil jobbe tett med operativ ledelse i prosjekt eller på landanlegg. Det vil være en del reisevirksomhet og denne vil tidvis kunne være rotasjonsbasert mot landanlegg som feks. Hammerfest LNG og Kårstø. Stillingene er en kombinasjon av kontorarbeid og utførende inspeksjon i felt. Jobben er allsidig og variert, og man vil få stor innflytelse på sin egen arbeidshverdag. Grunnet høy aktivitet innen våre langsiktige inspeksjonsoppdrag, ønsker vi å ansette en senior inspeksjonsingeniør og en driftsinspektør. De aktuelle kandidatene vil jobbe tett med operativ ledelse i prosjekt eller på landanlegg. Det vil være en del reisevirksomhet og denne vil tidvis kunne være rotasjonsbasert mot landanlegg som feks. Hammerfest LNG og Kårstø. Stillingene er en kombinasjon av kontorarbeid og utførende inspeksjon i felt. Jobben er allsidig og variert, og man vil få stor innflytelse på sin egen arbeidshverdag.
Duties & Responsibilities

 • Planlegging av inspeksjon av statisk prosessutstyr og/eller struktur på anlegget
 • Feltbefaring og utførelse av inspeksjoner i anlegget
 • Rapportering og evaluering av funn for å kunne gi forslag til korrigerende tiltak.
 • Kvalitetssikre utførte arbeidsordrer, gjennomgang av inspeksjonsrapporter og evaluering av resultater
 • Lede inspeksjonspersonell knyttet til tilstandskontroll på anlegget
 • Koordinering av aktiviteter og utarbeide bemanningsplaner
 • Planlegge for ekstra inspeksjoner som initieres på anlegget
 • Melde inn behov for endringer av FV-program (Forebyggende Vedlikehold)
 • Kundekontakt og koordinering ved behov, muligheter for ekstra ansvar mot kunde
Qualifications

 • Driftsinspektør NS415 Nivå 2
 • Ingeniørgrad (BSc eller MSc) for å kvalifisere til inspeksjonsingeniør-rollen
 • Teknisk Fagskole
 • Erfaring innen inspeksjonsplanlegging
 • Kjennskap til SAP og STID er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Analytisk og metodisk
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Lagspiller
 • Evne til å kommunisere teknisk informasjon på en strukturert og forståelig måte
 • Gode samarbeidsevner
 • Åpen og imøtekommende

How To Apply

Ansettelse skjer fortløpende
Tiltredelse etter avtale
Arbeidssted: Sandsli
Kontaktpersoner:
Anna Steine, mobil 913 49 858
Camilla Tønder, mobil 41088193
Vitnemål, sertifikater og relevante attester må kunne lastes opp
Additional Information

Oceaneering tilbyr et godt arbeidsmiljø med en uformell tone, utfordrende og varierende arbeidsoppgaver og høyt fokus på HMS og arbeidsforhold. Oceaneering er et sted du øker din kompetanse og har gode karrieremuligheter. Vi setter oss høye mål sammen med våre medarbeidere og du vil få spennende og utfordrende dager, med arbeid i skjæringspunktet mellom vedlikehold, inspeksjon og drift i både nasjonale og internasjonale prosjekter. Oceaneering har firmahytte ordning, gode pensjons og forsikringsordninger for ansatte i tillegg til gratis parkering og mulighet for el-bil lading.
Det er lokale velferdsgrupper som organiserer sosiale sammenkomster på alle kontorsteder.
Denne stillingen har stor fleksibilitet når det gjelder å styre din egen hverdag, med mulighet for både fleksitid og hjemmekontor.
Søknadstekst og CV lastes opp i ett vedlegg.
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din