Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

deltid under 18 jobber i Molde

Sorter etter: -
1 jobb

Andre har søkt etter:

deltid

Job Post Details

Sjukepleiar/Spesialsjukepleiar - job post

Helse Møre og Romsdal
Molde
Fast, Deltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Deltid

Sted

Molde

Full stillingsbeskrivelse

(i ny fane)


Om stillinga

Vi treng å ha fleire med på laget!

Vi søker etter sjukepleiarar som ønsker eit spennande, givande og variert arbeid.
Trivst du med pasientretta arbeid, kan du jobbe sjølvstendig og i team, har du ei positiv innstilling til arbeidet og er fleksibel, da håper vi at du søker!
Har du relevant videreutdanning, så ønsker vi også at du søker.

Nevrologisk sengepost, Molde Sykehus, har ledig 100% tredelt fast stilling og 70% fast stilling for tida på natt.
Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger bli ledige.
Det blir lagt vekt på at søker har faglige ambisjonar, liker å jobbe med den nevrologiske pasienten, og vil vere med på å videreutvikle fagområdet vårt.

Nevrologisk sengepost har 18 senger, med nevrologiske og slagpasientar. Her kommer pasientane inn som ø-hjelp eller elektivt/planlagt. Seksjonen omfattar sengepost, dagbehandling og poliklinikk. Vi har Klinisk Nevrofysiologisk Laboratorium, og spesialsykepleiarar innan flerie av fagområda. Det skjer spennande forsking på fleire av fagområda.

Vi ber om at attestar og dokumentasjon på utdanning blir scanna og lasta opp som vedlegg til søknaden.
Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde Kommune, og skal stå klart til innflytting våren 2025.

Startdato kan avtalast.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

11.08.2024

Arbeidsgivar:

Helse Møre og Romsdal HF

Stad:

Molde

Stillingstittel:

Sjukepleiar/Spesialsjukepleiar

Stillingar:

2

Heiltid / Deltid:

Heiltid, Deltid

Tilsetjingsform:

Fast

Stillingsprosent:

100, 70

Webcruiter-ID:

4768660387


Arbeidsoppgåver

 • Sykepleie til pasienter på sengepost
 • Legemiddelhåndtering
 • Stell og pleie
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på sengeposten sine gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • Veiledning av sykepleierstudenter

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant videreutdanning kan bli prioritert
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlege eigenskapar

 • Du må ønske å jobbe med den nevrologiske pasienten
 • Ha gode samarbeidsegenskaper; jobbe i team, men også selvstendig
 • Vere positivt innstilt, ta initiativ
 • Vere ansvarsfull, pålitelig, fleksibel, løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlige egenskaper blir vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkårAdresse:
Parkvegen 84, 6412 Molde, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Monika Bolsønes Knutsen
Seksjonsleiar
Telefon:
+47 915 73041

Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Helse Møre og Romsdal er underlagt offentleglova. Vi arbeidar for meiroffentlegheit, og søkarlista til stillinga kan bli offentleggjort. Ein kan be om unntak frå offentleg søkarliste. Unntak skal grunngjevast frå søkar si side. Arbeidsgivar vil vurdere ei slik oppmoding, og søkar vert kontakta om oppmodinga ikkje vert tatt til følgje.

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseføretaket, sjå Helse Møre og Romsdal

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din