Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

barnehage jobber

Sorter etter: -
300+ jobber
  • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren
  • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren
  • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren
  • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren

Job Post Details

Assistent/Fagarbeider Bulandet barnehage og Bulandet skule - job post

Askvoll kommune
Askvoll
Vikariat
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

  • Vikariat

Sted

Askvoll

Full stillingsbeskrivelse

Bulandet barnehage og Bulandet skule har ledig inntil stilling som fagarbeidar/assistent. Stillingsstorleik kan justerast etter avtale med søkjar. Stillinga er mellombels for skuleåret 2024/25, men kan seinare bli omgjort til fast stilling. Arbeidsoppgåvene vil vere fordelt mellom barnehage, skule og skulefritidsordning.

Arbeidsoppgåver:
Pedagogisk tilrettelagt arbeid med barna i barnehage, skule og skulefritidsordning
Dagleg omsorg og arbeid med å skape gode relasjonar
Medverke til eit godt foreldresamarbeid som har barnet sitt beste i fokus

Kvalifikasjonar:
Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag. Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis bli tilsett .
Må beherske norsk munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:
Vi søkjer deg som er
leiken og open og likar faglege utfordringar
har evna til å brette opp ermane og ta i eit tak når det er hektisk og samstundes roe heilt ned og vere anker for barna i deira aktivitet
lagspelar og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
trivs i lag med små barn

Vi tilbyr løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Pensjonsmedlemsskap i KLP. Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjng.

Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.
Askvoll kommune legger vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonsnedsetting og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsvilkåra vert tilrettelagde for personar med nedsett funksjonsevne.
Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast, og vert vurdert fortløpande. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren bli kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste blir gjort offentleg.
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din