Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Søkeresultater

Sorter etter: -
4 jobber

Job Post Details

RÃ¥dgiver innen akriv- og dokumentforvaltning - job post

Forsvaret
4.3 out of 5
Oslo
Fast, Nyutdannet
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Nyutdannet

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Rådgiver innen akriv- og dokumentforvaltning

Vil du bli vår nye arkivmedarbeider? -

Stillingstittel
Rådgiver innen akriv- og dokumentforvaltning
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
Sted
Oslo
Søknadsfrist
5. mai 2024

Kontor for arkiv- og dokumentforvaltning trenger en stå på-person som skal jobbe tett sammen arkivleder og engasjerte kollegaer.


Vi søker etter en kollega med allsidig og variert arkivfaglig erfaring. Ditt hovedansvar vil være å delta i daglige og periodiske arkivoppgaver. Du vil hjelpe til med kompetansehevende tiltak for etaten i form av både å oppdatere og vedlikeholde rutiner og veiledninger, samt utvikle kursmateriell, holde kurs og lage e-læringsopplæring for våre brukere. I tillegg vil du bidra til at arkivplan med vedlegg til enhver tid er oppdatert. I forbindelse med innføring av Public 360° søker Forsvarsmateriell etter en rådgiver innen arkiv- og dokumentforvaltning.


Forsvarsmateriell står ovenfor store endringer og spennende utfordringer de kommende årene. Etaten skal blant annet innføre og ta i bruk nytt sak- og arkivsystem (Public 360°), noe som innebærer å ta i bruk ny teknologi og sikre at IKT-løsningen understøtter saksbehandlernes arbeidshverdag.

Avdeling for organisasjon og fellestjenester er navet i etaten. Avdelingen har ansvar for kommunikasjon, HR, sikkerhet, lederstøtte til etatsledelsen og arkiv- og dokumentforvaltning for etaten. Du rapporterer til arkivleder og blir en del av et hyggelig fagmiljø med gode kollegaer.


 • Arbeidsoppgaver

  • Daglige driftsoppgaver som; elektronisk postmottak, journalføring og kvalitetskontroll på alle nivåer, kurs og kompetansehevende tiltak m.m (ugradert, lavgradert, høygradert)
  • Innsynsbehandling og offentlig journal
  • Periodiske arkivoppgaver som; vedlikehold av arkivplan og internkontroll, BK-plan og arkivnøkkel
  • Vedlikehold og videreutvikling av arbeidsprosesser, rutiner og veiledninger for saksbehandling og arkiv
  • Lederstøtte, brukerstøtte, saksflyt, vedlikehold og utvikling av maler m.m
  • Gradert arkiv og håndtering av dokumenter etter sikkerhetslovens bestemmelser
  • Andre oppgaver ved behov


  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

 • Kvalifikasjoner

  • Bachelorgrad innen informasjonsforvaltning. Annen relevant utdanning og/eller spesielt lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
  • Erfaring med elektroniske arkiv- og saksbehandlersystemer, fortrinnsvis P360
  • Erfaring med relevante lovverk med tilhørende forskrifter
  • Erfaring fra offentlig forvaltning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret
 • Personlige egenskaper

  • Du er fleksibel, har positiv fremtoning og er løsningsorientert
  • Du har evne til å arbeide både selvstendig og i team, er strukturert og effektiv, også under tidspress
  • Du har god evne til å formidle informasjon
  • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.


 • Vi tilbyr

  • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause pr dag
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
  • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver stillingskode 1434 med lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.


 • Om arbeidsgiver

  Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.


Forsvaret som arbeidsgiver

 • Dette ser vi etter

  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 • Søknadsprosessen

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhetsklarering

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 • Ansattgoder

  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.


Merethe Fredheim

Arkivleder

Telefon: +47 988 90 982

 • Dette ser vi etter

  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 • Søknadsprosessen

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhetsklarering

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 • Ansattgoder

  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din