Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Søkeresultater

Sorter etter: -
6 jobber

Job Post Details

Logistics Operator - job post

As a registered user you will have access to CV registration and vacancy notification based on your profile.
4.3 out of 5
Trondheim
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Trondheim

Full stillingsbeskrivelse

Vi søker en Logistics Operator til lager-avdelingen i Kongsberg Maritime i Trondheim. I denne stillingen vil du plukke og pakke varer og anlegg og klargjøre de til utsendelse i henhold til gjeldende rutiner og prosedyrer. Stillingen innebærer også å registrere og posterer varer i ERP-systemet vårt, samt andre oppgaver i forbindelse med forsendelser av varer og utstyr. Du vil samarbeide med ulike avdelinger i Kongsberg Maritime, både lokalt og globalt.

Har du erfaring fra logistikk, teknisk interesse og liker å jobbe nøyaktig og samarbeide med andre, da ønsker vi å høre fra deg!


Kvalifikasjoner og erfaring

 • Utdanning innenfor logistikk, og/eller relevant erfaring fra tilsvarende stilling.
 • Truckførerbevis.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk og norsk.
 • Krav til bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet.


I KONGSBERG tror vi at mangfold fremmer innovasjon. Vi oppfordrer deg til å søke, selv om du ikke oppfyller alle kravene. Ditt unike perspektiv er verdifullt for oss og dine ferdigheter, holdning og perspektiv kan være akkurat det vi leter etter!

Denne ansettelsen kan kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, klarering fra Luftfartstilsynet eller bakgrunnssjekk.


Du er i stand til å

 • handle på eget initiativ, få ting til å skje og ta ansvar for resultatene.
 • bruke en metodisk og systematisk tilnærming, planlegge og prioritere egen arbeidsdag.
 • etterlever organisasjonens uformelle regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, oppnår kvalitetsmessig gode resultater.
 • kommunisere på en klar, presis og strukturert måte.
 • samarbeide godt med andre, dele kunnskap, erfaring, informasjon og støtte andre i nå teamets mål.


Hva vi kan tilby

 • En spennende og viktig stilling som jobber for verdensledende leverandør av maritime løsninger.
 • Internasjonalt arbeidsmiljø og tverrfaglig teamsamarbeid.
 • Et inspirerende og trygt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert attraktive forsikringsordninger og pensjonsordninger.


Arbeidssted

Trondheim, Grilstad

Kontaktperson
Håkon Rogne, Warehouse Manager +47 950 41 273


-


We are looking for a Logistics Operator for our warehouse department at Kongsberg Maritime in Trondheim. In this position, you will pick and pack goods and equipment and prepare them to be dispatched according to current routines and procedures. The position also involves registering goods in our ERP system, as well as other tasks related to the shipment of goods and equipment. You will collaborate with various departments in Kongsberg Maritime, both locally and globally.

If you have experience from logistics, technical interest and enjoy working accurately and in collaboration with others, we would like to hear from you!


Qualifications and experience

 • Education within logistics or other relevant experience from a similar position.
 • Forklift certificate.
 • Fluent communication in Norwegian and English.
 • Mandatory background check with the Norwegian Civil Aviation Authority and a police certificate.


At KONGSBERG, we believe that diversity fuels innovation. We encourage you to apply, even if you do not meet every requirement. Research shows that women and minority groups are less likely to apply to jobs unless they meet every single qualification. Your unique perspective is valuable to us. Your skills, attitude and perspective could be exactly what we are looking for!

This employment may require security clearance by the Norwegian National Security Authority, clearance through Civil Aviation Authority or a background check.


You are able to

 • Act on own initiative, make things happen and accepts responsibility for the results.
 • Adhere to company rules and procedures and execute plans with commitment and determination.
 • Use a methodical and systematic approach, plan ahead, define clear priorities and allocates resources effectively.
 • Communicate in a clear, precise and structured manner.
 • Co-operate well with others, share knowledge, experience, information and support others in the pursuit of team goals.


What we can offer

 • An exciting and important position working for the world-leading supplier of maritime solutions.
 • An inspiring and safe work environment.
 • International work environment and multidisciplinary team collaboration.
 • Competitive terms including attractive insurance policies and pension schemes.


Work location

Trondheim, Grilstad

Point of Contact
Håkon Rogne, Warehouse Manager +47 950 41 273


Kongsberg Maritime
is a technology pioneer, enabling a more sustainable future for our oceans. Our zero-emission integrated technologies advance the maritime industry and solve our customers' toughest problems. With unmatched competence, domain knowledge, innovation, and market reach, we are the trusted maritime partner. Headquartered in Kongsberg, Norway, the company has manufacturing, sales and service facilities in 35 countries.

KONGSBERG is a leading global technology group. Throughout our proud two hundred year history, we have continuously advanced, applying innovative solutions to the needs of our customers, partners and society at large. We believe diversity is our strength. By fostering an inclusive and diverse culture we nurture and ensure space for different perspectives and ideas. We are determined in our work to mature and improve our ability to utilize our diversity and culture of differences to create positive business results.

Protechting people and planet

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din