Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

17 År jobber i Drammen kommune

Sorter etter: -
6 jobber

Andre har søkt etter:

under 18 år

Job Post Details

Utreder / familieveileder - job post

Erik Børresen Familieavdeling, Bufetat
4.8 out of 5
Drammen
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

  • Heltid

Skift og arbeidstid

  • Helg

Sted

Drammen

Full stillingsbeskrivelse

Erik Børresen Familieavdeling, Bufetat

Wildhagens vei 17, 3019 Drammen

Har du interesse for fagfeltet sped- og småbarn i risiko? Da må du søke stilling hos oss!

Ved Buskerud barne- og familiesenter har vi ledig to 100 % faste stillinger som som utreder/familieveileder. Stillingene er plassert i senter for foreldre og barn, Erik Børresen familieavdeling. Arbeidstiden pr. i dag er på dag og kveld, samt hver 8. helg.

Buskerud barne- og familiesenter ligger i Drammen, og har to avdelinger:

Erik Børresen familieavdeling tilbyr utredning og omsorgsendrende hjelpetiltak til foreldre med barn i aldersgruppen 0-6 år (med hovedvekt på aldersgruppen 0-3 år) som er i behov av hjelp til å styrke foreldrerollen. Familiene utredes, sett opp mot barnas fungering og omsorgsbehov, samspill og tilknytning barn/foreldre, samt foreldrenes omsorgspraksis.

Vår andre avdeling, avdeling for statlige fosterhjem, har ansvar for statlige beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem for barn i Region sør, i alderen 0-12 år.

Vi som arbeider ved Erik Børresen familieavdeling er psykologer, familieterapeuter, barnevernspedagoger, førskolelærere og sosionomer, med videreutdanning innen sped- og småbarns psykiske helse, samspill og tilknytning m.m. Alle har lang erfaring og høy kompetanse på arbeid med barn og familie.

I Buskerud barne- og familiesenter vil du være en del av et spennende tverrfaglig miljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen innen våre kjerneoppgaver som er å sørge for at sped- og småbarn i alvorlig risiko for omsorgssvikt oppdages tidlig og gis treffsikker hjelp.

Arbeidsoppgaver
Utrede barnets omsorgssituasjon i undersøkelse og/eller veilede foreldrene som hjelpetiltak på oppdrag fra barneverntjenesten
Arbeidet foregår på ulike arenaer, henholdsvis døgnavdelingen, poliklinisk og/ eller hjemme hos familien
Dokumentasjon
Samarbeid internt i tverrfaglig team
Samarbeid med barneverntjenesten, helsestasjon, lege og andre relevante etater
Vitne i fylkesnemnda/ andre rettsinstanser
Diverse praktiske oppgaver
Mottak og behandling av henvendelser ved behov for akuttplassering av barn samt veiledning av statlige fosterhjem og beredskapshjem ved behov

Stillingen kan få endrede arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst og endring.

Kvalifikasjoner

Absolutte krav

Relevant mastergrad fra universitet eller høyskole (f.eks. barnevern, psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk)
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
Sertifikat for klasse B
Gode datakunnskaper

Ønskelige krav

Erfaring fra kommunal barneverntjeneste av nyere dato
Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge, utredning, behandling eller familieterapi
Kjennskap og erfaring med ulike utrednings- og kartleggingsverktøy

Personlige egenskaper
Du har evne til relasjonsbygging og skaper tillit
Du er engasjert, selvstendig, fleksibel og har gode samarbeidsevner
Du evner å ta ulike perspektiver
Du tar ansvar, har god struktur og god arbeidskapasitet
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, pt kr 548 600 - 646 000 pr. år (ltr. 56-66). Andre brukerrettede fagspesifikke stillingskoder (1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier, 1173 klinisk sosionom, 1509 spesialutdannet vernepleier, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog og 1496 klinisk barnevernspedagog) kan benyttes i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat.
Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I tillegg tilbyr vi

Veiledning og mulighet for faglig utvikling
Varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø, med gode støttespillere i arbeidshverdagen
Godt arbeidsmiljø preget av humor og raushet
Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og familier et enda bedre tilbud som har en stor verdi i seg selv.

Informasjon til deg som søker:
Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
Stillingen er for tiden lagt til avd. Erik Børresen familieavdeling.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon
Ellen Britt Andersen, Enhetsleder, 46 61 61 59
Hanieh Hobbi Mobarhan, Avdelingsleder, 46 61 55 83

Arbeidssted
Wildhagens vei 17
3019 Drammen

Nøkkelinformasjon:
Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4780833302
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.04.2024

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Erik Børresen Familieavdeling, Bufetat

Adresse

Wildhagens vei 17, 3019 Drammen

Hjemmeside

http://bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Om stillingen

Stillingstittel

Utreder/ familieveileder

Antall stillinger

2

Heltid/deltid

Heltid

Sektor

Offentlig

Arbeidsspråk

Norsk

Søk på jobben

Søknadsfrist

30. april 2024

Kontaktperson for stillingen

Ellen Britt Andersen

Enhetsleder

46 61 61 59

Del annonsen

Sist endret: 10. april 2024

Hentet fra: talentech

Referanse: b13ba74f7b014a0691f763793da91d6a

Stillingsnummer: 2617080
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din