Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

16 År deltid jobber i Kristiansund

Sorter etter: -
1 jobb

Andre har søkt etter:

16 år

Job Post Details

Anestesisjukepleiar - job post

Helse Møre og Romsdal
Kristiansund
Fast
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Kristiansund

Full stillingsbeskrivelse

(i ny fane)


Om stillinga

Vi er i ein spennande prosess og vil fra våren 2025 flytte inn i et heilt nytt sjukehusbygg - sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Vi søkjer engasjerte anestesisjukepleiarar til å vere med på laget vårt. Er dette nokofor deg?

Seksjonen vår har 16 tilsette i Kristiansund med god spreiing i alderssamansetting. Dei tilsette har stor fagleg tyngde og brei erfaring, noko som kjem positivt til uttrykk i seksjonen. Arbeidskvardagen vår rettar seg hovudsakleg mot anestesi innan ØNH, ortopedi, gynekologi, tannbehandling, gastromedisinske undersøkingar og urologiske inngrep. Vi har 6 operasjonsstover med dagleg drift på 4-5 stover i vekedagane. Vi har ansvar for døgnkontinuerleg øyeblikkelig hjelpfunksjon innan ortopedi i nordre del av fylket. I tillegg er vi ein del av akutteamet, både intra- og prehospitalt.

Seksjonen har godt arbeidsmiljø og med stor aktivitet. Teamarbeid er ein viktig faktor saman med høg fagleg interesse og nytenking. Dette skal vi ta med vidare inn i det nye fellessjukehuset Nordmøre og Romsdal ( SNR). Anestesiseksjonane i Kristiansund og Molde vil fra innflytting våren 2025 vere ein felles seksjon, som vil dekke anestesifunksjonar både på Hjelset og i Kristiansund. Alle sengepostane flyttar inn i nytt sjukehus på Hjelset, medan det vil vere eit breitt tilbud innan polikliniske tilbod og dagkirurgisk behandling i Kristiansund.

Høyrest dette spennende ut? Vi ser fram til å høyre fra deg !

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

18.08.2024

Arbeidsgivar:

Helse Møre og Romsdal HF

Stad:

Kristiansund

Stillingstittel:

Anestesisjukepleiar

Stillingar:

1

Heiltid / Deltid:

Heiltid

Tilsetjingsform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4839336132


Arbeidsoppgåver

 • Utøve anestesisjukepleie til elektive og øyeblikkelig hjelp pasientar som skal gjennomgå kirurgiske inngrep og behandling som krev anestesi
 • Delta i akutteam
 • Veilede studentar i praksis

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar med vidareutdanning i anestesisjukepleie eller mastergrad i anestesisjukepleie
 • Må beherske norsk språk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Personlege eigenskapar vert vektlagde ved tilsetting.
 • Du har godt humør
 • Du medverkar til eit godt arbeidsmiljø
 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Du trivst i eit aktivt arbeidsmiljø med høgt tempo
 • Du er strukturert, ansvarsbevisst og likar å arbeide i team

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • En inkluderende arbeidsplass
 • Turnus med arbeid for tida kvar 4. helg
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar

Vi ber om at attester og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV.

Byen vår! Den fargerike opera- og klippfiskbyen Kristiansund er perla på Nordmøre. Her finn du eit rikt kulturtilbod med eige operahus som har fleire oppsetjingar og konsertarrangement kvart år. Like utafor byen kan du oppdage den spektakulære Atlanterhavsvegen og fleire sjarmerande fiskevær. Byen har eigen flyplass med fleire daglege avgangar til Oslo og Bergen. Les meir om Kristiansund og Nordmøre her
Adresse:
Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Cathrine Schei
Seksjonsleiar
Telefon:
+47 93093924

Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Helse Møre og Romsdal er underlagt offentleglova. Vi arbeidar for meiroffentlegheit, og søkarlista til stillinga kan bli offentleggjort. Ein kan be om unntak frå offentleg søkarliste. Unntak skal grunngjevast frå søkar si side. Arbeidsgivar vil vurdere ei slik oppmoding, og søkar vert kontakta om oppmodinga ikkje vert tatt til følgje.

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseføretaket, sjå Helse Møre og Romsdal

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din