Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

miljøterapeut jobber i Andebu

Sorter etter: -
12 jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Miljøterapeut tilrettelagt avdeling - job post

Sandefjord Kommune
4.2 out of 5
Sandefjord
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Sted

Sandefjord

Full stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som tør å by på seg selv, er trygg i samspill og relasjon til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Stillingen er tilknyttet vår tilrettelagte avdeling hvor produksjon i samspill med aktivitet utgjør arbeidshverdagen.

Vi har spurt de som kan bli dine kolleger hvilke kvaliteter de ønsker at du innehar:

"En med humor, som er fleksibel, tålmodig, løsningsorientert og som tør å by på seg selv. Kunne se potensialet for å lage en meningsfull dag for de med stort bistandsbehov både innenfor arbeid og aktivitet. Samt være strukturert, holde seg oppdatert på teams, mail, cosdoc og lignende. Vi kan tilby godt samarbeid, utfordringer, engasjement, latter og glede"


"Jeg ønsker meg en kollega som kan og vil ta ansvar. Du er god på kommunikasjon og deltar aktivt i arbeidet og viser engasjement og interesse for arbeidsoppgavene. Du inngår i teamet, er på tilbudsiden, tar utfordringer og tør og prøve nye oppgaver. Tålmodighet er viktig i jobben vår"

Arbe (Ranvik arbeidssenter)

Arbe er det nye navnet på dagtilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sandefjord kommune. Vi gir tilbud om tilrettelagt arbeid og aktivitet til mennesker over 18 år med nedsatt kognitiv funksjonsevne, og autismespekter forstyrrelser. Vi er nå godt i gang med bygging av vårt nye arbeids-og aktivitetssenter i Helgerødveien 109, etter planen skal vi være inne i nye lokaler i løpet høsten 2025.

Vi er en arbeidsplass med særlig søkelys på individuell tilrettelegging, lærings- og utviklingsmuligheter for våre ca. 90 arbeidstakere. Arbeidstakerne på senteret jobber innen ulike produksjons- og aktivitetsområder. Vi har eget kor og tilbud om forskjellige kulturelle aktiviteter vevet inn i arbeidsdagen. Personalgruppa består av 32 årsverk fordelt på en rekke ulike kompetanseområder som helsefagarbeider, ulike håndverksfag, vernepleie og sykepleie.

I Helgerødveien vil vi kunne tilby aktiviteter både i gymsal, to sanserom og en sansehage for variasjon i hverdagen.


Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 05.08.2024 (Tiltredelsestidspunkt kan avtales individuelt)


Ansvarsområder

 • Tilrettelegge og utvikle aktiviteter og arbeidsoppgaver for mennesker med ulike og omfattende bistandsbehov
 • Sammen med kolleger drive og videreutvikle arbeidgruppa du til en hver tid er endel av
 • Være kontaktperson for arbeidstakere, deres pårørende, samt andre tjenesteytere
 • Samarbeide med pårørende og andre tjenesteytere slik at arbeidstakerne får et helhetlig tjenestetilbud
 • Planlegge, delta og følge opp arbeidsgruppas miljøarbeid aktivitets- og produksjonsrettede virksomhet
 • Medvirke til å holde avdelingen faglig oppdatert

Kvalifikasjonskrav til stillingen

 • Erfaring fra arbeid med større bistandsbehov, og multifunskjonsnedsettelser.
 • Kompetanse på helse og omsorgsoppgaver
 • ASK/tegnspråk kompetanse
 • Kunnskap om og erfaring med måltettet miljøarbeid
 • Evne til sammen med andre å skape engasjement
 • Godt humør, omgjengelig, fleksibel og serviceinnstilt
 • Kunnskap om vanlige IKT- programvarer som Teams, Office programmer og Outlook. Blant annet rapportere og utforme tiltaksplaner i Cosdoc
 • Kunnskap, kompetanse og evne til tverrfaglig samarbeid
 • Strukturert og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort og gode kjøreegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende, allsidige arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av egen avdeling og arbeidsaktiviteter
 • Ansvar i et spennende fagmiljø
 • Deltakelse i et aktivt samarbeidsbasert utviklingsarbeid
 • Muligheten for faglig utvikling og større ansvarsoppgaver
 • Et mangfoldig og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og stillingskode.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

For stillinger er det krav om politiattest. Godkjent attest fremvises før ansettelse.

Søknaden fylles ut elektronisk på kommunens internettside: www.sandefjord.kommune.no under ledige stillinger.

Om seksjon BOA

Arbe er en del av seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA), seksjon BOA gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning og dagtilbud. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene.

Seksjonen er godt i gang med å implementere vårt felles faglige verdi- og rammeverk; positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er et multikomponent rammeverk som benyttes for å bistå personer med funksjonsnedsettelser i å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltakelse i samfunnet. Ønsker du å lese om noe av det seksjon BOA arbeider med, er det bare å følge lenkene: Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag i Sandefjord, Nasjonalt PAS- nettverk og Kristiansand, Sandnes og Sandefjord: Hvordan jobber vi med implementering av veilederen?

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din