Nedenfor finner du Indeeds tjenestevilkår og informasjon om selskapets retningslinjer for informasjonskapsler og personvernpolicy. Vi vet at dette er veldig mye å sette seg inn i. Det er en grunn til at Indeed gjør dette: Vi vil at du skal ha så mye kunnskap om hva vi gjør for deg i Indeed som mulig. Vi vil ikke at du skal lure på noen av våre prosesser eller prosedyrer eller gjette hva din interaksjon med Indeed betyr. Vi vil at du skal forstå det, noe som er grunnen til at vi må forklare det i detalj. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene eller avsnitt som interesserer deg. Du påtar deg herved å overholde dem.

Indeeds generelle vilkår

Sist oppdatert: 2. april 2024

Innføring i Indeeds vilkår

Hver gang du åpner eller bruker Indeeds nettbaserte eller mobiltelefonbaserte tjenester og nettsteder, herunder Indeeds mobilapp og utvidelser eller programtillegg til nettleseren, uansett hvor du laster dem ned fra (samlet omtalt som «Indeed-apper» eller «Indeed-appene»), og ethvert/enhver programvare, tjeneste, funksjon, produkt, program og element (inkludert e-postmeldinger, varsler og andre meldinger) som leveres av eller på vegne av Indeed i eller i tilknytning til slike tjenester eller nettsteder (samlet omtalt som «nettstedet») – inkludert produkter, programvarer og tjenester som er beskrevet i disse tjenestevilkårene: (a) erklærer du at du har lest og forstått erklæringen om bruk av informasjonskapsler og personvernpolicyen, og (b) godtar du vilkårene («avtalen») som gjelder for følgende enhet eller enheter:

For jobbsøkere:

 • Hvis du befinner deg i USA, leveres nettstedet av Indeed Inc., Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA.
 • Hvis du befinner deg i Japan, leveres nettstedet av Indeed Japan K.K.
 • Hvis du befinner deg utenfor USA eller Japan, leveres nettstedet av Indeed Ireland Operations Limited.

For arbeidsgivere:

 • Hvis du befinner deg i Brasil, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., Rua São Bento, 365, conj. 145, sala 2, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01011-903, Brasil.
 • Hvis du befinner deg i USA, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed, Inc., Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA.
 • Hvis du befinner deg i India, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed India Operations (Pte.) Ltd., 10th Floor, Skyview 10, Survey No. 83/1, Raidurg (Panmaktha) Village, Rangareddi, Hyderabad – 500081, Telangana, India («Indeed India») og/eller
 • Hvis du befinner deg i Asia-/Stillehavsregionen*, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., 10 Collyer Quay #24-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315.
 • Hvis du befinner deg i Japan, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed Japan K.K., 6th Floor, Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan.
 • Hvis du hovedsakelig betjenes av Indeeds kontor i Storbritannia, leveres arbeidsgivertjenester av UK Operations Ltd., Ground Floor, 20 Farringdon Road, London EC1M 3HE, Storbritannia.
 • Hvis du hovedsakelig betjenes av Indeeds kontor i Frankrike, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed France SAS, 29 Rue de Berri, Washington Plaza, 4e étage, 75008 Paris, Frankrike.
 • Hvis du befinner deg i Canada, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed Canada Corp., 1741 Lower Water Street, Suite 600, Halifax, NS B3J 0J2, Canada.
 • Hvis du hovedsakelig betjenes av Indeeds kontor i Italia, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed Italy S.r.l., Piazza Filippo Meda 3, Milano, CAP 20121, Italia.
 • Hvis du hovedsakelig betjenes av Indeeds kontor i Tyskland, leveres arbeidsgivertjenester av Indeed Deutschland GmbH, Theo-Champion-Straße 2, 40549 Düsseldorf, Tyskland.
 • I alle andre tilfeller leveres arbeidsgivertjenester av Indeed Ireland Operations Limited, Block B, Capital Dock, 80 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HE36, Irland («Indeed Ireland»).

For utgivere:

 • Indeed Inc., Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA («Indeed, Inc.»)

Alle henvisninger til «Indeed», «vi» eller «oss» i denne avtalen gjelder enheten som er angitt ovenfor.

*I denne avtalen er Asia-/Stillehavsregionen definert som følgende land og territorier: Amerikansk Samoa, Antarktis, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodsja, Kina, Christmasøya, Kokosøyene, Cookøyene, Øst-Timor, Fiji, Fransk Polynesia, De franske sørterritorier, Guam, Heard- og McDonaldøyene, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kiribati, Laos, Macao, Malaysia, Maldivene, Marshalløyene, Mikronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Ny-Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolkøya, Nord-Marianene, Pakistan, Palau, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Pitcairn, Samoa, Singapore, Salomonøyene, Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene, Sør-Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wallis- og Futunaøyene.

Nettstedet gjøres bare tilgjengelig for bruk av enkeltpersoner som ser etter stillingsutlysninger eller tjenester eller informasjon relatert til sitt personlige arbeid eller sitt jobbsøk («jobbsøkere»); enkeltpersoner eller organisasjoner som ser etter informasjon knyttet til ansettelse eller menneskelige ressurser, som ser etter jobbsøkere eller som vil gjøre tilgjengelig informasjon om stillingsutlysninger på sine egne eller andres vegne, inkludert, men ikke begrenset til byråer som gjør innkjøp for flere parter; bemanningsbyråer («arbeidsgivere»); og enkeltpersoner eller organisasjoner som ønsker å delta i Indeeds utgiverprogram («utgivere»). Du erkjenner og godtar at lisensen din til å bruke nettstedet automatisk blir tilbakekalt dersom du forsøker å bruke nettstedet til noe annet formål.

Ut over det som fremgår av det nedenstående, vil Indeed ikke opptre som arbeidsformidler eller som et slags byrå når det tilveiebringer nettstedet eller verktøyene i det. Indeed tilveiebringer nettstedet utelukkende som en uavhengig leverandør og har ikke myndighet til å treffe avgjørelser om ansettelser på vegne av arbeidsgivere eller jobbsøkere. Ingenting i denne avtalen eller på nettstedet skal tolkes som en opprettelse av et agentforhold mellom oss og arbeidsgivere.

I USA og Storbritannia kan selskapet Indeed Flex, Inc., som er tilknyttet oss, levere tjenester til klientene sine i egenskap av bemanningsbyrå. Videre kan Indeed Hire, Inc. og Indeed Ireland Operations Limited levere tjenester i egenskap av arbeidsformidler i henhold til skriftlige avtaler de inngår med klientene sine uavhengig av denne avtalen (samlet omtalt som «Indeed Hire»). Disse tjenestene er atskilt fra nettstedet og kan involvere tilknyttede enheter som bruker nettstedet på vegne av klientene sine. I Japan kan Indeed Japan K.K. tilby tjenester som en leverandør av arbeidsformidlingstjenester (slik dette er definert i gjeldende lovgivning) i tråd med denne avtalen og reglene som fremgår av nettstedet deres. (Alle slike tjenester er merket som tilbudt av «Indeed Agent».)

Hvis du har tilgang til eller bruker nettstedet som ansatt eller representant for en arbeidsgiver eller utgiver, godtar du denne avtalen på vegne av deg selv og en slik arbeidsgiver eller utgiver, etter hva som er relevant, og garanterer at du har fullmakt til å inngå denne avtalen på vegne av denne arbeidsgiveren eller utgiveren. Hvis du bruker hjelpeteknologi for å få tilgang til nettstedet, og trenger hjelp til det, kan du ringe til Indeed på 1-800-462-5842 (i USA) eller 1-866-439-8615 (i Canada) eller sende en e-post til accessibility @ indeed.com . Du godtar at Indeed har opphavsrett til nettstedet, Indeed-appene og tjenestene, herunder i informasjonssamlinger som er tilgjengelige fra ovennevnte kilder.

Indeed kan avvise, fjerne eller begrense synligheten til alt brukerinnhold (som definert nedenfor), og Indeed kan deaktivere enhver konto eller begrense muligheten din til å bruke hele eller deler av nettstedet, av en hvilken som helst grunn eller ingen grunn, uten forhåndsvarsel. Selv om Indeed kan gi indikasjoner på hvorfor brukerinnhold eller en konto er fjernet eller deaktivert, kan vi ikke oppgi enhver grunn til hvorfor brukerinnhold eller en konto måtte fjernes. Vi forbeholder oss alltid retten til å fjerne ethvert brukerinnhold eller enhver konto dersom vi mener det er i vår interesse eller våre brukeres interesse.

Vi kan endre denne avtalen ved å bruke rimelige tiltak for å varsle deg om slike endringer, inkludert ved å legge ut en revidert avtale på nettstedet. Alle slike endringer gjelder ikke for krav som ble inngitt før datoen den reviderte avtalen med endringene ble lagt ut, eller hvis vi på annen måte har varslet deg om slike endringer. Hvis du bruker nettstedet etter at denne avtalen er endret, vil det medføre at du har akseptert endringene. Merknadene «sist oppdatert» i hvert avsnitt av vilkårene indikerer når denne avtalen sist ble oppdatert. Vi kan når som helst – og uten å pådra oss noe erstatningsansvar – modifisere eller avvikle hele eller deler av nettstedet (inkludert tilgang til nettstedet via eventuelle tredjepartslenker), endre, modifisere eller fjerne gebyrer som kreves for å bruke nettstedet, og tilby visse muligheter til enkelte eller alle brukere av nettstedet.

Legg merke til at Indeed med tilknyttede enheter er direkte eller indirekte eid av et børsnotert japansk morselskap: Recruit Holdings Co., Ltd.

Vi jobber for å sikre at det ikke forekommer moderne slaveri eller menneskehandel i forsyningskjedene våre eller i andre deler av virksomheten. Se erklæringen vår om Modern Slavery Act for mer informasjon.

Du kan også lese Indeed India Operations Private Limiteds erklæring om samfunnsansvar.

Denne avtalen gjelder de følgende Indeed-nettstedene som er del av nettstedet: workopolis.comsimplyhired.comresume.com

Denne avtalen vil henvise til og dermed innlemme eventuelle tilleggsvilkår som Indeed publiserer på nettstedet, eller som Indeed gjør tilgjengelig for deg på andre måter. Dette gjelder særlig:

A. Vilkår for jobbsøkere

I dette avsnitt A i Indeeds generelle vilkår skal alle henvisninger til «du» og «deg» eller «din», «ditt» og «dine» bety deg – den personen eller organisasjonen som får tilgang til dette nettstedet som jobbsøker. Som jobbsøker har du ikke lov til å bruke Indeeds nettsted eller dets innhold til annet enn ikke-kommersielle formål.

1. Jobbannonser eller stillingsutlysninger

Indeed kan gjøre tilgjengelig jobbannonser for ansettelsesmuligheter og annet jobbrelatert innhold, herunder koblinger til tredjepartsnettsteder («stillingsutlysninger» eller «jobbannonser»), via Indeeds søkeresultater eller på annen måte via nettstedet. For jobbsøkere er det gratis å søke etter jobbannonser på Indeed. Indeed viser jobbannonser basert på en kombinasjon av godtgjørelser arbeidsgiverne betaler til Indeed, og relevans, for eksempel søkeord, annen informasjon som oppgis, og aktivitet som foregår på Indeed. I visse situasjoner kan Indeed motta godtgjørelser av arbeidsgivere som legger ut jobbannonser, noe som bidrar til å holde jobbsøk på Indeed gratis for jobbsøkere, selv om alle jobbannonser regnes som reklame. 

Jobbannonser opprettes og tilbys av tredjeparter som Indeed ikke har noen kontroll over. Du forstår og aksepterer at Indeed ikke har kontroll over innholdet i jobbannonser, lenker til eller fra jobbannonser eller vilkår tredjeparter kan pålegge en jobbsøker straks han eller hun sender inn en søknad eller forlater nettstedet. Enkelte av disse tredjepartene kan for eksempel forsøke å kreve gebyrer fra jobbsøkere når de søker på en bestemt jobb, selv om Indeed arbeider for at slike jobbannonser ikke skal være tilgjengelige på nettstedet. Hvis du forlater Indeeds nettsted og velger å gå inn på et tredjepartsnettsted, godtar du tredjepartens vilkår. Med unntak av sponsede funksjoner eller betalte plasseringer blir jobbannonsene som befinner seg på eller har en lenke fra nettstedet, indeksert eller publisert automatisk. Indeed er ikke forpliktet til å sile ut jobbannonser eller inkludere bestemte jobbannonser i søkeresultater og andre utlysninger, og kan utelukke eller fjerne jobbannonser fra nettstedet eller fra søkeresultatene dine uten å gi en begrunnelse for det. Du forstår og godtar at Indeed ikke er forpliktet til å vise deg alle jobbannonser. Vi kan ikke bekrefte nøyaktigheten eller fullstendigheten av jobbannonser eller annen informasjon som oppgis av arbeidsgivere eller brukere, heller ikke identiteten til en slik arbeidsgiver eller bruker. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet, nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten og tilgjengeligheten av alle jobbannonser og annen informasjon som måtte sendes inn av arbeidsgivere og andre brukere.

Når du starter på en jobbsøknad på et nettsted som leveres av en arbeidsgiver, eller dennes rekrutteringssystem, kan Indeed samle inn visse opplysninger om deg og eventuelle handlinger du utfører under besøket, ved hjelp av automatiserte verktøy, for eksempel via et programmeringsgrensesnitt (API), informasjonskapsler og sporingsbilder (web beacons). Informasjonen som samles inn, består blant annet av stillingsutlysninger du har sett eller klikket på, og jobbsøknader som du har begynt på og fullført. En arbeidsgiver som bruker sporingsfunksjonalitet, er i henhold til denne avtalen pålagt å informere om dette og eventuelt å innhente samtykke på forhånd, dersom det er påkrevd i gjeldende lovgivning. Samtidig forstår og godtar du at Indeed ikke har kontroll over slike arbeidsgivere eller nettstedene deres. Du godtar at Indeed bruker og mottar opplysninger fra slike sporingsfunksjoner.

Indeed kan levere flere funksjoner for å hjelpe deg. Dessuten kan Indeed tilby søkealternativer som innsnevrer resultatet av søk på for jobbannonser etter jobbkategorier (f.eks. fulltid, deltid osv.). Slike kategorier opprettes uavhengig og bare av Indeed, og vil kanskje ikke direkte eller nøyaktig gjenspeile innholdet i jobbannonsene. Indeed kan reformatere stillingsutlysninger for å gjøre dem mer lesbare på en mobiltelefon. Indeed kan også promotere jobbannonser fra utvalgte arbeidsgivere på visse sider eller nettsteder viet til et bestemt tema, for eksempel inkluderende ansettelser eller jobbannonser for militæret. Plassering av en jobbannonse på en dedikert side eller et dedikert nettsted er ikke representativt for stillingens rolle for juridiske formål (for eksempel er ikke annonser om gig-økonomi nødvendigvis begrenset til jobber med kontraktørstatus og kan også omfatte engasjementer for ansettelsesforhold) eller representativt for attributtene til en arbeidsgiver. Indeed garanterer ikke at å søke på jobber via en dedikert side eller et dedikert nettsted vil føre til en bedre jobbsøknadsopplevelse, et jobbintervju eller et jobbtilbud. Dedikerte sider eller nettsteder inneholder ikke en uttømmende liste over jobbannonser, og det kan ikke trekkes slutninger når det gjelder jobbannonser eller arbeidsgivere som ikke vises på dedikerte sider. Indeed kan tilby funksjoner for å ringe opp telefonnumre som er oppgitt i jobbannonser ved hjelp av telefonappen på en mobil enhet. Indeed kan ikke garantere at et telefonnummer som hentes frem på den måten, er det riktige for arbeidsgiveren eller jobbannonsen du ser på.

2. CV og profil

Ved å opprette en søkbar CV gjennom nettstedet («Indeed CV») eller laste opp CV-fil på nettstedet (samlet kalt «CV-en din» eller «jobbsøkers CV»), ber du og tillater Indeed å gjøre CV-en din tilgjengelig for alle som bruker nettstedet, for eksempel arbeidsgivere og andre som Indeed mener kan være interessert i den, brukere av Indeeds CV-søkeprogram og alle som går til URL-adressen som er koblet til den søkbare CV-en din. Du kan velge å gjøre CV-en din søkbar for at det skal være lettere for deg å finne en jobb. Du er ansvarlig for å holde CV-en din korrekt og oppdatert.

Standardinnstillingen for CV-er du legger ut på Indeed, er at de er «søkbare» (synlige på Indeed). Hvis du ikke vil at Indeed skal gjøre CV-en din tilgjengelig for tredjeparter, eller hvis du ikke vil at arbeidsgivere skal kontakte deg, setter du Indeed-CV-en din og den opplastede CV-filen tilbake til ikke søkbar på Indeed («ikke søkbar»). CV-er som ikke er søkbare, gjøres bare tilgjengelige for brukere som jobbsøkeren har sendt en søknad eller CV til. Når du søker på jobber eller av andre grunner deler CV-en din med arbeidsgivere, kan det være at CV-en din blir kopiert og publisert andre steder selv om den er satt til ikke søkbar. Hvis du på et tidspunkt gjør CV-en din ikke søkbar, vil det ikke påvirke tidligere søknader du har sendt, eller hindre arbeidsgivere du har vært i kontakt med, i å kontakte deg. CV-er som er søkbare, også din, kan kopieres av søkemotorer og andre tredjeparter som bruker nettstedet, og som så gjør CV-ene offentlig tilgjengelige andre steder. Indeed har ikke kontroll over slike tredjeparter. Hvis CV-en din blir kopiert på denne måten, vil det at du setter den til ikke søkbar, ikke påvirke slike tredjeparter eller kopiene de har laget av CV-en din. Det er ikke sikkert at endringer du gjør på CV-en din på nettstedet, også vil bli gjort på slike kopier laget av tredjeparter. Hvis du vil at CV-en din aldri skal være offentlig synlig eller mulig å kopiere, må du sette den til ikke søkbar.Indeed frasier seg herved alt ansvar for CV-en din, personopplysningene dine og informasjon i søknader du deler med arbeidsgivere, eller som du på andre måter gjør offentlig tilgjengelig. Du kan lese mer om personvern for CV-er her.

I USA kan Indeed gjøre offentlig tilgjengelige opplysninger som er hentet fra ulike kilder, søkbare for tredjeparter (for eksempel arbeidsgivere) gjennom Indeeds CV-søk. Vi gjør slike opplysninger tilgjengelige i begrenset form og i en begrenset tidsperiode for å hjelpe deg å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere angående stillingsutlysninger eller jobbmuligheter. Disse opplysningene blir ikke brukt i søknader. Du kan velge å fjerne offentlig tilgjengelige opplysninger fra Indeeds CV-søkeprogram, og velge ikke å motta informasjon om jobbmuligheter fra arbeidsgivere, ved å bruke avmeldingskoblingen i meldingene du får fra oss. Hvis du vil slette offentlig tilgjengelige opplysninger om deg selv fra nettstedet vårt, kan du gjøre det via dette skjemaet.

Etter hvert som vi fortsetter å utvikle nettstedet, vil du kunne se formuleringer av typen «Arbeidsgivere kan finne deg» og «Arbeidsgivere kan ikke finne deg». For vilkårenes del skal disse formuleringene anses som synonyme med de tidligere benyttede uttrykkene «søkbar» og «ikke søkbar». Det dreier seg altså om omformuleringer som skal gjøre det lettere for brukerne å forstå hva som er hva, og det endrer på ingen måte de reelle rettighetene, forpliktelsene eller beskyttelsene som gis under vilkårene.

Ved å opprette eller laste opp CV-en din ber du om og gir Indeed eller en Indeed-leverandør tillatelse til å gjennomgå eller skanne CV-en og gi deg tilbakemelding (etter Indeeds skjønn), inkludert forslag til endringer, andre jobber du kan vurdere å søke på fordi kvalifikasjonene dine stemmer overens med kriteriene de stiller, og forslag til ytterligere informasjon du kanskje vil ta med i søknaden til en bestemt jobb. Vi kan også gi deg tilbakemeldinger via andre tilbakemeldingssystemer for CV-er, for eksempel for å hjelpe deg å forstå hvordan CV-en din kan bli analysert av elektroniske rekrutteringssystemer for jobbsøkere, tilbakemeldinger om hvordan du skriver en effektiv CV, eller en personlig evaluering av CV-en din på video. Vi sender tilbakemeldingene direkte til deg, og du kan få se på dem via kontoen din. De vil ikke være tilgjengelige for arbeidsgivere. Du forstår at det er opp til deg om du vil bruke tilbakemeldinger og annen informasjon som gjøres tilgjengelig via CV-tjenester. Du alene har ansvaret for å velge hvilke jobber du søker på og hva du inkluderer i søknadene dine. Indeed frasier seg herved alt ansvar for alle valg og handlinger du gjør basert på tilbakemeldinger du måtte motta. Indeed garanterer ikke at anbefalte jobber er egnet for deg.

Når du oppretter en Indeed-CV eller laster opp en CV-fil på Indeed, kan Indeed dele jobbannonser med deg som matcher innholdet i CV-en din. Indeed kan også fremheve elementer for deg i CV-en din som kan matche med kvalifikasjoner fra jobbannonsen, eller fremheve elementer som vises i jobbannonsen og mangler i CV-en. Denne fremhevingen betyr hverken at du er eller ikke er kvalifisert for jobben, eller at du bør eller ikke bør søke på den. Det er ikke garantert at du blir innkalt til intervju eller ansatt når du søker på slike jobber. Selv når Indeed fremhever visse elementer eller deler en jobbannonse med deg, fraskriver Indeed seg ethvert ansvar for innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten og tilgjengeligheten av enhver jobbannonse eller fremhevinger. Ved å laste opp en CV-fil på nettstedet, godtar du at Indeed kan konvertere CV-filen til et annet filformat. Du har selv ansvar for å gå gjennom CV-en for å sikre at den fremtrer slik du ønsker og at den inneholder riktig informasjon eller alle opplysningene du vil ha med eller oppdatere. Hvis du oppdager unøyaktigheter i noe slikt materiale, er det ditt ansvar å rette slik informasjon eller be Indeed om å gjøre det. Det kan ta noen dager før oppdateringer på kontoen eller CV-en din blir synlige. Indeed frasier seg herved alt ansvar for informasjonen i CV-en din eller søknadene dine som du legger ut, sender eller mottar via nettstedet.

Hvis du har opprettet en Indeed-konto eller en Indeed-CV, eller har lastet opp en CV-fil, godtar du at Indeed kan knytte opplysningene i CV-en din til profilen din på Indeed («Indeed-profilen»). Indeed-profilen din består av informasjon du oppgir på «Profil»-delen av kontoen din på nettstedet. Dette inkluderer Indeed-CV-en din, score (poeng) på Indeed-vurderinger du eventuelt har gjort, og all annen informasjon du velger å ta med, for eksempel ønsket stillingstittel, stillingstyper, arbeidstider, om du er tilgjengelig for å begynne i en ny jobb, og lønnsvilkår. Med mindre det er angitt noe annet på nettstedet, kan det være at informasjonen på Indeed-profilen din er tilgjengelig for tredjeparter, for eksempel arbeidsgivere. Hvis du ikke vil at Indeed skal gjøre Indeed-profilen din tilgjengelig for tredjeparter, eller hvis du ikke vil at arbeidsgivere skal kontakte deg, setter du Indeed-CV-en din og den opplastede filen tilbake til «ikke søkbar» eller fjerner CV-en din. Svaret ditt på en Indeed-vurdering vil bli knyttet til Indeed-profilen din. Du kan velge om svaret ditt på en Indeed-vurdering er tilgjengelig for arbeidsgivere som ser på Indeed-profilen din. Du kan aktivere klar-til-å-jobbe-funksjonen på profilen din for å la arbeidsgivere vite at du kan begynne å jobbe umiddelbart. Indeed kan deaktivere funksjonen fra profilen din etter en viss tid, men da kan du aktivere den igjen manuelt.

For å forebygge svindel kan Indeed maskere eller skjule kontaktopplysningene dine. For eksempel kan vi maskere eller skjule e-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt fra CV-en eller søknaden din, og erstatte dette med et alias. Indeed gir deg ingen løfter om hvorvidt alle eller noen av kontaktopplysningene dine vil bli maskert eller skjult, og beslutningen om å maskere eller skjule slik informasjon tar Indeed helt på egen hånd. Indeed kan også maskere noen av eller alle kontaktopplysningene til arbeidsgiveren, eller arbeidsgiveren kan velge å maskere kontaktopplysningene sine når den kontakter deg. I alle tilfeller godtar du at en arbeidsgiver kan kontakte deg fra et maskert telefonnummer eller en maskert e-postadresse. Hvis det gjelder et telefonnummer, vil du ikke kunne ringe vedkommende opp igjen uten at hen oppgir det virkelige nummeret til deg. Indeed forbeholder seg retten til å begrense muligheten til å gjøre CV-en din søkbar, og kan når som helst gjøre en offentlig CV ikke søkbar for å forhindre ulovlig atferd eller svindel, eller av andre grunner, etter eget skjønn. Indeed vil ikke garantere at CV-en din vil bli vist til en bestemt arbeidsgiver, eller at en del av CV-databasen vil være tilgjengelig for en arbeidsgiver på et bestemt tidspunkt.

I visse markeder samarbeider Indeed med virksomheter som er involvert i å hjelpe jobbsøkere med å finne muligheter. Til tross for at termene «partner» eller «partnerskap» kan være brukt, vil ikke Indeeds engasjement med disse virksomhetene skape eller implisere et fellesforetak, partnerskap, prinsipal-agent-forhold eller noen annen form for fellesforetagende mellom «partner»-virksomheten og Indeed. I noen tilfeller deler Indeed begrenset informasjon tilbake til disse virksomhetene om jobbsøkere dersom jobbsøkerne samtykker i slik deling. For eksempel bekreftelse om at en jobbsøker har opprettet en Indeed-konto eller brukt et av våre nettsteder på en vellykket måte (for eksempel ved å søke på et visst antall jobber eller bruke karriereveiledningene våre). Disse virksomhetene kan markedsføre sine karrieretjenester i samarbeid med Indeed. Indeed er ikke ansvarlig for, og fraskriver seg alt ansvar for aktivitetene til disse virksomhetene og deres karrieretjenester. Indeed garanterer ikke kvaliteten eller effektiviteten til noen råd, anbefalinger, veiledning eller tjenester du mottar fra disse tredjepartene. Du samtykker i at Indeed, i den utstrekning loven tillater det, ikke har noe ansvar som følge av noen samhandling du har med en slik tredjepartsvirksomhet. 

I forbindelse med Indeeds arbeid med disse virksomhetene kan Indeed tilby jobbsøkere muligheten til å presentere bestemte ferdigheter og kvalifikasjoner på CV-ene i tilknytning til opplæringsprogrammer eller kurs de har tatt. Jobbsøkere er hovedansvarlige for innholdet på CV-ene og profilene sine samt jobbsøk og søknader. Indeed frasier seg herved alt ansvar for CV-er og informasjon i søknader jobbsøkere deler med arbeidsgivere, eller som de på andre måter gjør offentlig tilgjengelig. Indeed gir ingen garantier vedrørende behandlingen av din jobbsøknad, om at den vises til en bestemt arbeidsgiver, at arbeidsgivere kommer til å kontakte deg eller at du vil motta invitasjoner til jobbintervju eller jobbtilbud. 

3. Søke på jobber via Indeed

CV- eller søknadsinformasjon som du sender via nettstedet, herunder personopplysninger i en CV, en søknad eller et svar på screeningspørsmål og vurderinger («Søk via Indeed»), er underlagt denne avtalen (herunder avsnitt D.3.) og Indeeds personvernpolicy. (Alle henvisninger og anmodninger av typen «Søk nå», «Søk enkelt», «Enkelt søk», «Søk fra telefonen din», «Søk med Indeed», «RSVP til rekrutteringsarrangement» eller lignende på nettstedet betyr det samme, nemlig «Søk via Indeed».) For å opprettholde kvaliteten på nettstedet og tjenestene kan Indeed etter egen vurdering begrense muligheten til å søke på stillingsutlysninger eller muligheten til å bruke andre Indeed-tjenester.  Det er forbudt å bruke noen form for automasjon, skripting eller «bots» til å automatisere Søk via Indeed-prosessen utenfor Indeeds offisielle leverandører og verktøy. 

Du forstår at du før du sender inn en søknad gjennom Søk via Indeed, er ansvarlig for å gå gjennom og bekrefte at du søker hos den arbeidsgiveren du kunne tenke deg. Når du har gitt informasjon til en arbeidsgiver (enten det er i form av en jobbsøknad, CV, e-post, intervjumateriale eller annet), har ikke Indeed kontroll over arbeidsgiverens bruk eller utlevering av denne informasjonen. Hvis du vil be arbeidsgiveren om å slette, endre eller holde slik informasjon fortrolig, må du sende en anmodning om dette direkte til arbeidsgiveren. Hvis du melder deg av oppringinger fra arbeidsgivere via Indeed, vil det ikke påvirke intervjuer som allerede er avtalt. Hvis du ønsker alternative screening- eller søknadsmetoder, må du kontakte arbeidsgiveren direkte for å be om dette, siden Indeed ikke er ansvarlig for arbeidsgiverens søknadsprosess.

Når du ber Indeed sende en søknad for deg eller annen informasjon gjennom Søk via Indeed, sender du CV- og søknadsinformasjon til Indeed og ber og lar Indeed gjøre denne informasjonen tilgjengelig for arbeidsgivere som er relevante for slike stillingsutlysninger. Når du søker på en jobb via Indeed, godtar du også at Indeed behandler søknaden din gjennom en automatisert prosess, siden slik behandling er en vesentlig del av denne avtalen. Når du ber Indeed om å sende en søknad eller melding (inkludert, men ikke begrenset til signerte tilbudsbrev) til en arbeidsgiver gjennom Søk via Indeed eller Indeeds overføringssystem, eller ber Indeed om lagre en søknad, godtar du at dette skjer uten noen garanti, og at Indeed forbeholder seg retten til å reformatere slike søknader eller meldinger. I tillegg samtykker du i at søknaden din og eventuelle svar som sendes til deg fra arbeidsgiveren (inkludert tilbudsbrev) gjennom Indeed, blir behandlet og analysert av Indeed i henhold til denne avtalen og Indeeds personvernpolicy.

Du forstår og godtar at arbeidsgivere kan be Indeed om å sette sammen søknadsmateriale, CV-er, svar på screeningspørsmål, vurderingssvar og annen informasjon du gir til Indeed, i ett enkelt dokument, og du godtar at Indeed da setter sammen dette søknadsmaterialet på dine vegne. Når du søker på en jobb ved å bruke Søk via Indeed, vil Indeed prøve å sende søknaden din til kontaktopplysningene vi har fått av en arbeidsgiver eller dennes representant. Dette kan medføre at vi sender søknaden din til et rekrutteringssystem (ATS) eller en annen tjenesteleverandør arbeidsgiveren har valgt. Du godtar at arbeidsgivere kan gi slike tjenesteleverandører tilgang til Indeed-kontoene sine og administrere dem, herunder ved å koble seg til og integrere med API-er som leveres eller brukes av Indeed. Ved å søke på en jobb gjennom Indeed, godtar du at arbeidsgiveren bruker slike tjenesteleverandører, og at slik bruk kan medføre at en mellompart får tilgang til jobbsøknader som sendes til sin arbeidsgiverklient. Vi kan ikke garantere at slike meldinger og søknader vil bli levert, mottatt, åpnet, lest eller håndtert. Indeed garanterer ikke at arbeidsgivere vil motta, bli varslet om, få tilgang til, lese eller svare på slike CV-er eller annet søknadsmateriale, eller at det ikke kan oppstå feil under overføringer eller lagring av disse opplysningene. Indeed er avhengig av arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens representant for å kunne gi Indeed riktige adresser for alle søknader, og vi kan ikke gå god for at kontaktopplysningene vi mottar fra arbeidsgivere, er riktige. Hvis Indeed har mottatt feil elektronisk adresse, vil søknadsmaterialet ditt ikke bli sendt til den tiltenkte mottakeren av søknaden. Indeed kan heller ikke garantere at Indeeds integreringer eller grensesnitt vil være feilfritt. Indeed vil kunne varsle deg dersom noe av ovennevnte skjer.

Jobbannonser kan utløpe eller på annen måte fjernes mellom tidspunktet du sender inne søknaden og tidspunktet den mottas, og søknaden vil da ikke være gyldig. Indeed har ikke noe ansvar for utløpte eller fjernede jobbannonser eller for levering av søknader før en jobbannonse utløper eller fjernes. Indeed og Indeeds tredjepartsleverandører kan lagre jobbsøknaden din og tilknyttet informasjon uansett om en stillingsutlysning er lukket eller ikke lenger er tilgjengelig på nettstedet. Vi kan heller ikke gå god for den tekniske kapasiteten til tredjepartsnettsteder, for eksempel, men ikke begrenset til rekrutteringssystemer (ATS). Tredjepartssider, inkludert rekrutteringssystemer som brukes av arbeidsgivere, kan fraskrive seg ansvar for tekniske feil, herunder manglende levering av søknader. Vi er ikke ansvarlige hvis et rekrutteringssystem avslår eller unnlater å levere en søknad til en arbeidsgiver av en eller annen grunn. Hvis du ikke har lyst til å sende en søknad eller meldinger på denne måten, eller ikke vil at søknaden eller meldingene dine lagres av Indeed på servere som tilhører Indeeds tredjepartsleverandører, må du ikke bruke Søk via Indeed eller Indeeds videreformidlingsfunksjoner, men heller sende søknaden eller meldingene direkte til arbeidsgiveren, på en måte du selv velger, for eksempel via det offentlige postvesenet. Du kan kontakte arbeidsgiveren direkte for å finne alternative søknadsmetoder hvis du ikke ønsker å søke gjennom Indeed. Ved å bruke Søk via Indeed-systemet samtykker du fullt ut i det ovenstående.

Ved å bruke Indeed godtar du at Indeed ikke er ansvarlig for innholdet i arbeidsgiverens jobbsøknad, krav, meldinger, screeningspørsmål og kompetansevurderinger, eller format og leveringsmetode for dette, og at Indeed ikke garanterer at arbeidsgiveren vil motta søknaden din, eller at du vil motta meldinger fra arbeidsgiveren. Legg merke til at Indeed verken velger spørsmålene som stilles av arbeidsgiverne eller bestemmer arbeidsgivernes kvalifikasjonskriterier for stillinger. Arbeidsgivere er selv ansvarlige for å etterleve all gjeldende lovgivning, for eksempel «Fair Credit Reporting Act» og lignende lover, lover om likebehandling, for eksempel «Title VII» i «Civil Rights Act of 1964», med endringer, «Age Discrimination in Employment Act», «Americans with Disabilities Act» og all relevant personvernlovgivning. Arbeidsgivere er ansvarlige for å tilby alternative metoder for utsiling, dersom dette er påkrevd av «Americans with Disabilities Act» eller lignende lover.Du må ta kontakt med arbeidsgiveren dersom du krever alternative metoder for utsiling. Noen spørsmål kan være merket som valgfrie, noe som bare indikerer at søknaden kan sendes til arbeidsgiveren uten svar. Indeed kan ikke garantere at arbeidsgiveren vil vurdere en slik søknad eller ta en bestemt beslutning om en slik søknad. Arbeidsgivere kan be søkere om frivillig å selvidentifisere visse typer demografisk informasjon som biologisk opphav, etnisitet, kjønn, funksjonsnedsettelser og/eller veteranstatus sammen med jobbsøknadene. Noen arbeidsgivere er lovpålagt å stille disse spørsmålene, og du kan komme til å se disse spørsmålene når du søker på jobber hos Indeed. Dette er en adskilt prosess fra Indeeds innsamling av demografiske data (se avsnitt 11, «Dine jobbsøkerdata», nedenfor). Indeed er ikke ansvarlig for disse spørsmålene. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om en arbeidsgivers søknadsmateriell, ber vi deg ta kontakt med arbeidsgiveren direkte eller se vedkommendes personvernpolicy. Indeed garanterer ikke identiteten til arbeidsgivere eller enkeltpersoner som jobber for arbeidsgivere, og råder jobbsøkere til å være forsiktige når de søker på jobber. Indeed kan ikke gi noen garanti angående helse- og sikkerhetstiltak i en arbeidsgivers ansettelses- eller intervjuprosess. Indeed anbefaler jobbsøkere å følge personlig praksis for helse og sikkerhet som anbefalt av Verdens helseorganisasjon eller lignende institusjoner. Indeed garanterer ikke gyldigheten av jobbtilbud og råder jobbsøkere til å verifisere gyldigheten av jobbtilbud før de tar ugunstige beslutninger med tanke på eksisterende ansettelsesforhold. Jobbsøkere har selv ansvar for å verifisere om opplysninger om arbeidsgivere og jobbtilbud er nøyaktige.

Når du bruker Søk via Indeed og svarer på screeningspørsmål, forstår du at arbeidsgivere kan ha bedt Indeed sende ut meldinger om avslag hvis svarene dine ikke samsvarer med det arbeidsgiveren ønsker, og du forstår at Indeed ikke utøver skjønn i videreformidlingen av slike avslag. Indeed kan tilby arbeidsgivere mulighet til å aktivere en funksjon på kontoen sin som heter «Arbeidsgiverassistent». Aktivering av arbeidsgiverassistenten betyr at arbeidsgiveren ber Indeed sende en melding på arbeidsgiverens vegne til jobbsøkeren som informerer dem om at arbeidsgiveren har bestemt seg for ikke å gå videre med sin søknad. Disse varslene sendes automatisk etter en periode valgt av arbeidsgiveren, med mindre arbeidsgiveren angir overfor Indeed at de er interessert i søknaden. Du erkjenner og godtar at Indeed ikke kan sende disse meldingene etter eget skjønn, og at slike meldinger utelukkende er et resultat av arbeidsgiverens beslutning om å aktivere arbeidsgiverassistenten og ikke treffe tiltak vedrørende din søknad på Indeed i perioden valgt av arbeidsgiveren. Samhandlinger arbeidsgiveren har direkte med deg, og ikke via et verktøy fra Indeed (f.eks. oppringing eller sending av e-post direkte til deg i stedet for via en Indeed-overføringstjeneste), er ikke synlige for Indeed og vil ikke i seg selv forhindre at det sendes ut en avslagsmelding fra arbeidsgiverassistenten. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar, for innholdet, nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten og tilgjengeligheten av arbeidsgiverassistentens merknader.

Ved å bruke Søk via Indeed og svare på screeningspørsmål, godtar du at arbeidsgivere kan ha bedt Indeed om å avtale intervjuer med jobbsøkere som oppfyller kriteriene arbeidsgiverne har valgt ut (basert på opplysninger jobbsøkeren har gitt Indeed, for eksempel svar på screeningspørsmål, CV-er og Indeed-vurderingssvar), også basert på arbeidsgivernes tilgjengelighet. Du forstår at Indeed ikke utøver skjønn i overføringen av disse invitasjonene til intervjuer (siden dette skjer automatisk), at overføringen eller lagringen ikke er garantert, og at tilgjengeligheten eller kriteriene som arbeidsgiveren oppga til Indeed, kanskje ikke er riktige eller nøyaktige. Indeed kan kreve at jobbsøkere bekrefter at de er interessert i stillingen før de setter opp et intervju. Det er i siste instans din og arbeidsgiverens ansvar å bekrefte at det er inngått avtale om et intervju, eller å avtale et nytt tidspunkt for dette eller avlyse intervjuer hvis det er nødvendig. Det er arbeidsgiveren selv som avgjør hvilke jobbsøkere den vil intervjue, og når.

Indeed kan tilby arbeidsgivere funksjonalitet som grupperer jobbsøkere basert på om de oppfyller eller kan oppfylle arbeidsgiverens kriterier, basert på tekst i CV-ene eller svar på filtreringsspørsmål. I alle tilfeller kan arbeidsgivere se på enhver søker til enhver tid, og Indeed tar ingen avgjørelser om noen jobbsøker. Du samtykker i at slik funksjonalitet ikke utgjør eller bidrar til en avgjørelse, og at det ikke erstatter menneskelig skjønn og gjennomgang. Arbeidsgiveren er eneansvarlig for screening og ansettelsesavgjørelser.

Når du søker etter jobber i Indeed Jobbsøk-appen og deretter sender inn en formell jobbsøknad, også stillinger som er tilgjengelige på tredjepartsnettsteder, kan Indeed foreslå informasjon fra Indeed-profilen din som du kan ta med i søknaden. Det er ditt ansvar å gå gjennom forslagene før du godtar dem og tar dem med i søknaden din.

Hvis du som jobbsøker befinner deg i Japan, forstår du at når Indeed presenteres som Indeed Agent (heretter kalt «Indeed Agent Japan»), og at Indeed da opptrer som en leverandør av arbeidsformidlingstjenester (slik dette er definert i gjeldende lovgivning). Indeed Agent Japan tilbyr tjenestene sine i overensstemmelse med disse vilkårene og med reglene som er angitt på nettstedet sitt, . Indeed Agent Japan vil bare sende deg stillingsutlysninger som Indeed Agent Japan mener kan være interessante for deg. Du kan også når som helst avslutte avtaleforholdet med Indeed Agent Japan.

Du erkjenner at Indeed som et ledd i arbeidet med å bekjempe svindel og søppelpost (spam), kan kreve at brukere bekrefter e-postadressen sin. Når du søker på en jobb gjennom Indeed, godtar du at du kan bli pålagt å bekrefte e-postadressen din, og at søknaden din kan bli avvist hvis du ikke bekrefter den.

4. Jobbmatching og anbefalte stillinger

Jobbmatcher er treff på stillinger, altså anbefalinger som kan presenteres både til deg som jobbsøker, og til arbeidsgivere, i ulike formater på Nettstedet. Indeed kan for eksempel anbefale jobbannonser som ligner stillinger du nylig har søkt på, eller anbefale CV-er til arbeidsgivere som matcher jobbannonser de legger ut. Jobbmatching leveres til deg som en betatjeneste og er underlagt betaprogrammet vårt. (Se avsnitt 9 i vilkår for alle brukere.)

For å generere matcher bruker Indeed opplysninger som samles inn fra både arbeidsgivere og jobbsøkere via nettstedet vårt. Dette inkluderer jobbannonser, CV-en din, søknadsmaterialet ditt (inkludert svar på screeningspørsmål), Indeed-vurderinger og din aktivitet på Indeed (for eksempel søk du utfører, og jobbannonser du klikker på og søker på). Du er enig og samtykker i at Indeed kan bruke denne informasjonen til å presentere potensielle matcher til deg og potensielle arbeidsgivere.

Indeed kan også automatisk sende deg anbefalte stillinger via e-postadressen du bruker til å søke på jobber, eller e-postadressen som er forbundet med Indeed-kontoen din.

5. Kommunikasjon og andre handlinger på nettstedet

Når du sender eller mottar kommunikasjon eller materiale på eller gjennom nettstedet (inkludert stillingsutlysninger, CV-er, meldinger, tekstmeldinger, søknader, spørsmål og svar i søknader samt annen informasjon), godtar du at kommunikasjonen og materialet blir behandlet, analysert, gjennomgått og lagret, også med automatiserte verktøy, for dataanalyse, kvalitetskontroll, håndheving av nettstedets regler og andre av Indeeds retningslinjer, samt med innholdsmoderering, for å forbedre nettstedet eller andre av Indeeds produkter eller tjenester ved hjelp av automatiserte verktøy eller på andre måter. Hvis du ikke godtar alle delene av disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

Indeed informere deg om at arbeidsgivere ser på, sender, lagrer eller mottar materiale gjennom nettstedet. I tillegg kan vi informere deg om at arbeidsgivere har utført andre handlinger med hensyn til jobbannonser, CV-er eller søknader, for eksempel at arbeidsgiverne setter jobbannonser på pause eller avslutter dem, åpner CV-en eller søknaden din eller ser på dem, svarer på CV-en eller søknaden og treffer en avgjørelse om søknaden din eller jobbannonsen. Indeed kan informere arbeidsgiveren om handlinger du utfører på nettstedet, eller om din bruk av nettstedet, for eksempel om du er på nett eller aktiv på Indeed. Du samtykker herved i at Indeed gjør dette. Som en del av denne funksjonaliteten kan du motta meldinger, inkludert, men ikke begrenset til tekstmeldinger, e-post eller e-postvarsler i forbindelse med din eller en arbeidsgivers (i tilfelle du har søkt på en stilling) aktivitet på eller bruk av nettstedet, Søk via Indeed, Indeed Chat eller andre kommunikasjonstjenester, produkter eller funksjoner som tilbys på eller gjennom nettstedet. I alle tilfeller gis slike meldinger eller varsler bare som en praktisk hjelp, og du bør ikke stole blindt på dem. Hvis du for eksempel godtar en intervjuforespørsel, er det ditt ansvar å følge opp med den aktuelle arbeidsgiveren for å sikre at vedkommende kjenner svaret ditt. Ikke stol utelukkende på varsler gjennom Indeed. Indeed fraskriver seg alt ansvar med hensyn til overføring eller lagring av slike meldinger, og garanterer ikke levering eller mottak av meldinger, eller datoen og tidspunktet de sendes. Meldinger som sendes til en avsluttet konto, vil ikke bli levert.

Indeed kan tilby å sende deg tekstmeldinger for å minne deg på intervjuer som en arbeidsgiver har avtalt med deg. I slike tilfeller vil du måtte oppgi telefonnummeret ditt på Indeeds samtykkeskjema. Ved å oppgi telefonnummeret ditt bekrefter du at det er ditt telefonnummer og at du har rett til å motta tekstmeldinger på dette nummeret. Indeed vil bare sende deg SMS-påminnelser for intervjuene dine, og du godtar å motta slike SMS-påminnelser på mobiltelefonen din, inkludert meldinger som sendes av et automatisk telefonoppringingssystem. Du erkjenner at hvis ordene «automatisert», «automatisk» eller lignende ord brukes på nettstedet i forbindelse med samtaler eller tekstmeldinger, så sikter ikke disse ordene til generering eller lagring av et telefonnummer. Indeed ringer bare opp nummeret du genererte og lagret da du oppga nummeret ditt til Indeed. I tilfelle du endrer telefonnummeret ditt, samtykker du i å umiddelbart oppdatere Indeed-kontoen din med det nye nummeret. Du godtar at du ved å oppgi telefonnummeret ditt eller bruke nettstedet, etablerer et forretningsforhold til Indeed, og at Indeed kan sende deg tekstmeldinger som en del av dette forholdet.  

Indeed kan aktivere videreformidling av SMS-er eller telefonsamtaler via nettstedet vårt for å bidra til å opprette kontakt mellom arbeidsgivere og jobbsøkere om en stillingsutlysning. Du forstår at kommunikasjon via slike videreformidlingstjenester på eller via nettstedet skal være begrenset til formålet med å søke på en stillingsutlysning. Indeed kan når som helst, uten forvarsel og etter eget skjønn, slå av eller deaktivere tjenesten for videreformidling av SMS-er eller telefonsamtaler for en hvilken som helst arbeidsgiver eller jobbsøker av en hvilken som helst eller ingen grunn. Merk: Ettersom disse tjenestene for videreformidling av tekstmeldinger og telefonsamtaler er avhengige av funksjonalitet fra tredjepartsleverandører, kan det oppstå forsinkelser av tekniske grunner hos disse leverandørene. Vi kan heller ikke gå god for eventuelle tredjeparters tekniske kapasitet til å sende eller motta slike tekstmeldinger eller telefonsamtaler. Du samtykker i at Indeed ikke er ansvarlig for innholdet i noen tekstmelding eller telefonsamtale mellom deg og arbeidsgivere. Du samtykker ytterligere i at Indeed ikke er ansvarlig for måten du eller arbeidsgivere bruker tjenestene for videreformidling av tekstmeldinger og/eller telefonsamtaler på.

Indeed kan tilby deg å bruke en tjeneste for videreformidling av tekstmeldinger for å legge til rette for kontakten, slik at du kan sende inn søknader og annen kommunikasjon knyttet til stillingsutlysninger («Text to Apply»). Indeed kan tilby deg å bruke en tjeneste for skanning av QR-koder for å legge til rette for kontakten, slik at du kan sende inn søknader og annen kommunikasjon knyttet til stillingsutlysninger («Scan to Apply»). For å bruke Text to Apply må en jobbsøker sende arbeidsgiverens forhåndsinnstilte stikkord («stikkord») til et telefonnummer som kan være inkludert i arbeidsgiverens reklamemateriell, for eksempel et skilt, en løpeseddel eller annet materiale eller andre artikler som arbeidsgiveren viser frem, og som inneholder et stikkord og et telefonnummer eller en QR-kode («skilt»). For å kunne bruke Scan to Apply må en jobbsøker skanne QR-koden som vises på et skilt. Du godtar at Indeed ikke er ansvarlig for innholdet på eller plasseringen av noe skilt. Ved å sende stikkordet til telefonnummeret i en tekstmelding samtykker du i å motta tekstmeldinger om arbeidsgiverens stillingsutlysninger. Du forstår at et stikkord eller en QR-kode kan være inaktiv(t) eller utilgjengelig når du sender det til telefonnummeret eller når du skanner QR-koden. I tillegg forstår og godtar du at du kan bli belastet for meldinger og datatrafikk når du bruker Text to Apply. Merk: Ettersom disse tekstmeldingstjenestene er avhengige av funksjonalitet fra tredjepartsleverandører, kan det oppstå forsinkelser av tekniske grunner hos disse leverandørene. Vi kan heller ikke gå god for den tekniske kapasiteten til tredjepartene som har påtatt seg å sende eller motta tekstmeldingene. Du erklærer og garanterer at du er abonnenten og den primære brukeren av telefonnummeret du bruker til tjenesten Text to Apply. Du forstår og godtar at når du har sendt det tildelte stikkordet til det oppgitte telefonnummeret, så vil Indeed svare med en tekstmelding som inneholder en lenke som viser de sponsede jobbannonsene som arbeidsgiveren har koblet til Text to Apply, etter hva som er relevant. 

Indeed kan også legge til funksjoner i meldinger knyttet til søknaden din, slik at du kan ringe direkte til tredjeparter. Merk at denne funksjonaliteten leveres utelukkende som en velvillig tjeneste. Du vil bli belastet med de vanlige samtaleprisene fra telefonoperatøren din.

Indeed kan bruke e-postadressen din til å opprette en alias-e-postadresse for kommunikasjon, i stedet for å vise den faktiske e-postadressen din til arbeidsgiveren. Når en arbeidsgiver har mottatt kontaktopplysningene dine, godtar du at Indeed ikke er ansvarlig for måten arbeidsgiveren bruker disse opplysningene på. Indeed kan komme til å gruppere meldinger sammen som en del av en samtale med Indeed Meldinger. Dette gjøres som en praktisk hjelp, og det kan være at enkelte meldinger fra en og samme samtale ikke kan plasseres i samme gruppe. Når du kommuniserer med en arbeidsgiver via Indeed, kan arbeidsgiverens avsenderinformasjon fremkomme på ulike måter. Du kan for eksempel se arbeidsgiverens bedriftsnavn eller navnet på den bestemte personen som sender meldingen, men du vil kanskje ikke se all informasjonen under alle omstendigheter. Indeeds meldingssystem er ikke laget for å sende en og samme melding til flere personer. Du bekrefter at du ikke vil bruke Indeeds meldingstjenester til å sende massemeldinger med mindre det uttrykkelig er tillatt i Indeeds grensesnitt. Du bekrefter at du ikke vil omgå denne begrensningen ved å bruke e-postklienten din til dette formålet, for eksempel ved å sende e-postmeldinger via e-postklienten (f.eks. Gmail eller en annen tredjepartsleverandør av e-post) til flere e-postadresser med et Indeed-alias. Hvis en bruker, for eksempel en arbeidsgiver, sender en e-post til flere mottakere (f.eks. ved å legge til flere aliasadresser i kopifeltet (CC) i en e-postklient fra en tredjepart), kan dette påvirke den måten meldingene vises på i Indeed. I så fall er det best å vise e-postsamtalen (e-posttråden) i den aktuelle e-postklienten fra tredjeparten. Hvis du velger å sende en e-post fra en tredjeparts e-postklient, kan personen du kommuniserer med, kanskje se e-postadressen din i stedet for aliaset.

Indeed kan aktivere chatroboter som lar deg utføre visse handlinger på nettstedet, for eksempel å søke på en jobb, planlegge et intervju eller på annen måte samhandle med nettstedet, arbeidsgivere eller stillingsutlysninger på nettstedet vårt («chatrobot»). Du forstår at chatroboten er en automatisert tjeneste som ikke omfatter menneskelig kommunikasjon. Du har selv ansvaret for å sikre at informasjon du oppgir gjennom chatroboten, er riktig og fullstendig. Indeed er ikke ansvarlig for tap, skade eller ulemper som oppstår som følge av bruk (eller manglende evne til å bruke) chatroboten eller informasjonen du sender inn via den. Du erkjenner og godtar at beslutninger eller handlinger chatroboten tar eller gjør, ikke er rettslig bindende, og at Indeed ikke kan holdes ansvarlig for rettslige konsekvenser av slike beslutninger eller handlinger.

Indeed forbeholder seg retten til å slå på eller aktivere chat eller andre kommunikasjonsalternativer for bestemte arbeidsgivere eller stillingsutlysninger, etter eget skjønn, og til å varsle deg om at chatfunksjonen eller andre kommunikasjonsalternativer er tilgjengelige for en bestemt stilling eller arbeidsgiver. Du kan for eksempel se et alternativ for å chatte med en arbeidsgiver før du søker på bestemte stillinger. Hvorvidt du vil se dette alternativet, er avhengig av mange faktorer, for eksempel om arbeidsgiveren har slått på funksjonaliteten, og om arbeidsgiveren og/eller stillingsutlysningen oppfyller visse kriterier. Indeed kan når som helst, uten forvarsel og etter eget skjønn, slå av eller deaktivere chat for en hvilken som helst arbeidsgiver eller jobbsøker.

Hvis du har slått på pushmeldinger i nettleseren og ønsker å slå dem av, kan du gjøre det ved å gå til innstillingene i nettleseren. Hvis du har slått på pushmeldinger på mobilen din og ønsker å slå dem av, kan du gjøre det ved å gå til innstillingene på mobilen.

I noen land er det bare mulig å opprette en Indeed-konto med et telefonnummer, ikke en e-postadresse («PNO-kontoer»). Hvis du oppretter en PNO-konto, godtar du at det finnes begrensninger for hvordan man bruker en slik konto. Begrensningene består blant annet av dette: (i) Hvis du glemmer passordet ditt, vil du ikke kunne gjenopprette det eller få tilgang til PNO-kontoen og dataene som er på den; (ii) hvis du bytter telefonnummer, vil du miste tilgang til PNO-kontoen med mindre du endrer telefonnummeret som er registrert på PNO-kontoen, før du mister tilgangen til det gamle nummeret ditt; (iii) du kan bare opprette en PNO-konto hvis du har en WhatsApp-konto. Hvis du glemmer passordet ditt, kan du kanskje få tilgang til PNO-kontoen din, men på visse vilkår. (Velg i så fall alternativet for «glemt passord».) Hvis du vil bruke alternativet for «glemt passord», må du forsikre deg om at du har tilgang til telefonnummeret som er forbundet med den aktuelle PNO-kontoen. Hvis telefonnummeret som er forbundet med PNO-kontoen din, er blitt deaktivert og siden tatt over av en ny bruker, eller hvis en tredjepart har tilgang til det, vil det være en risiko for at disse kan få tilgang til PNO-kontoen din.

Hvis du på et tidspunkt skulle ønske å velge bort WhatsApp-meldinger som ikke har direkte med driften av PNO-kontoen din å gjøre, kan du svare på den aktuelle meldingen med ordet STOP via WhatsApp. PÅ GRUNN AV DENNE TJENESTENS USTRUKTURERTE SAMTALEFORMAT KAN DET VÆRE AT VI IKKE KAN BEHANDLE ANDRE FORSØK DU GJØR PÅ Å MELDE DEG AV. Merk: Siden PNO-kontoer er avhengige av funksjonalitet fra tredjepartsleverandører, kan det oppstå forsinkelser av tekniske grunner hos disse leverandørene. Vi kan heller ikke gå god for den tekniske kapasiteten til tredjeparter som påtar seg å sende eller motta WhatsApp-meldinger. Du erklærer og garanterer at du er abonnenten og den primære brukeren av telefonnummeret som er registrert på PNO-kontoen din. Indeed påtar seg intet ansvar for at telefonnumre som er tilknyttet PNO-kontoer, senere blir overført til andre, eller for at jobbsøkere mister tilgang til slike telefonnumre.

Tekstmeldinger fra korte telefonnumre (CSC)

Hvis du har godtatt å ta imot tekstmeldinger (i) med beskjeder fra arbeidsgivere og kommende intervjuer som er planlagt i Indeed («svar fra arbeidsgivere og oppdateringer om intervju») eller (ii) fra arbeidsgivere som er interessert i CV-en din («invitasjoner fra rekrutterere»), så gjelder vilkårene i dette avsnittet deg. Svar fra arbeidsgivere og oppdateringer om intervjuer kan inkludere beskjeder fra arbeidsgivere, bekreftelser, påminnelser om kommende intervjuer og beskjeder om intervjuer som er avlyst. Du kan når som helst avlyse svar fra arbeidsgivere, oppdateringer om intervjuer og invitasjoner fra rekrutterere ved å sende ordet «STOP» til relevante avsendernummer (CSC) eller ved å melde deg av via «Kommunikasjonsinnstillinger». Hvis du ikke lenger ønsker å motta noen av de to meldingskategoriene, må du sende ordet «STOP» til begge avsendernumrene. Når du har sendt en tekstmelding med «STOP», vil vi sende deg en tekstmelding til for å bekrefte at du har sagt opp tjenesten. Fra da av vil du ikke lenger motta svar fra arbeidsgivere, oppdateringer om intervjuer eller invitasjoner fra rekrutterere (etter hva som er relevant). Hvis du senere ombestemmer deg, kan du melde deg på på samme måte som sist, eller via Kommunikasjonsinnstillinger, så vil vi begynne å sende deg de relevante meldingene igjen. Legg merke til at CV-en din må være satt til søkbar hvis du ønsker å motta invitasjoner fra rekrutterere. Hvis du har problemer med meldingsprogrammet, kan du svare med stikkordet «HELP» for å få mer hjelp, eller du kan gå til hjelpesenteret vårt. Teleoperatørene er ikke ansvarlige for at meldinger blir forsinket eller ikke levert. Du kan bli belastet for meldinger og datatrafikk når du utveksler meldinger med Indeed. Det varierer hvor ofte det sendes ut meldinger. Hvis du har spørsmål om meldingstjenesten eller datatjenesten din, er det best om du tar kontakt med teleleverandøren din.

6. Virtuell kommunikasjon

Arbeidsgivere kan tilby deg muligheten til å delta i virtuell, forhåndsinnspilt og ekstern kommunikasjon ved hjelp av Indeed-produkter, inkludert, men ikke begrenset til Indeed-intervjuer, Indeeds rekrutteringsplattform, virtuelle evalueringer, telefonintervjuer, virtuelle møter og videointervjuer («virtuelle intervjuer»). Du forstår at Indeed ikke er en leverandør av telekommunikasjonstjenester, og at Indeed bare gir deg mulighet til å kommunisere med arbeidsgivere via tjenester som kan bli tilbudt av tredjepartsleverandører. Merk: Ettersom disse telekommunikasjonstjenestene kan være avhengige av funksjonaliteten til tredjepartsleverandører, kan det oppstå forsinkelser grunnet tekniske årsaker eller feil hos disse leverandørene. Vi kan ikke garantere at tredjeparter er teknisk i stand til å motta, overføre eller støtte slik telefon- eller videokommunikasjon. Indeed garanterer ingen aspekter av den virtuelle intervjuopplevelsen, inkludert overføring av telefon- eller videokommunikasjon, kvalitet på lyd/bilde, datasikkerhet, databruk og begrensninger. Indeed er ikke ansvarlig for krav som oppstår som følge av bruken din av virtuelle intervjuer, og du skal ikke holde Indeed ansvarlig for slike krav.

Du forstår at Indeed ikke garanterer arbeidsgivernes tidsplan eller tilgjengelighet for å gjennomføre virtuelle intervjuer, og at vi ikke kan garantere gyldigheten av kontaktopplysningene som ble gitt til oss. Du forstår også at arbeidsgiveren er ansvarlig for alle spørsmål, kommentarer eller ansettelsesbeslutninger som blir gjort. Videre er arbeidsgivere ansvarlige for all tilrettelegging du trenger under virtuelle intervjuer.

MERKNAD – virtuelle intervjuer kan bli tatt opp: Du forstår at en arbeidsgiver kan gjøre bruk av opptak av et virtuelt intervju, og at du kan få tilbud om å spille inn intervjuet på forhånd og gi opptaket til arbeidsgiveren. Du godtar å respektere ethvert varsel (visuelt, via lyd eller på annen måte) som kan indikere at det blir brukt opptak av eller på vegne av en arbeidsgiver under et virtuelt intervju. Hvis du ikke godtar i være med på et opptak, må du la være å forhåndsinnspille intervjuet eller straks forlate det virtuelle intervjuet. Ved å bruke virtuelle intervjuer godtar du at det kan bli gjort opptak av det virtuelle intervjuet, og at Indeed og tredjepartsleverandører kan lagre og analysere et slikt opptak.  Du godtar også at en arbeidsgiver som mottar ferdig innspilte intervjuer eller bruker opptaksfunksjonen, har tilgang til og kan lagre, bruke eller dele opptaket med andre, og at slik aktivitet ligger utenfor Indeeds kontroll. DU GODTAR AT INDEED ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV OPPTAK AV VIRTUELLE INTERVJUER, OG DU FRITAR HERVED INDEED FOR ALLE SLIKE KRAV.

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT VI, SÅ LANGT GJELDENDE RETT TILATER DET, IKKE GIR NOEN BESKYTTELSE FOR INFORMASJON DU DELER, ELLER DATA DU SENDER, NÅR DU DELTAR I VIRTUELLE INTERVJUER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL LYD/BILDE, INTERVJUSPØRSMÅL OG SVAR ELLER DITT BILDE ELLER PORTRETT. DU ERKJENNER OG GODTAR, SÅ LANGT GJELDENDE RETT TILATER DET, AT INDEED IKKE ER ANSVARLIG FOR Å SIKRE ELLER BESKYTTE DATA ELLER INFORMASJON SOM DU DELER ELLER SENDER NÅR DU GJØR BRUK AV VIRTUELLE INTERVJUER. INDEED ER IKKE ANSVARLIG FOR MISBRUK AV DATA DU DELER ELLER SENDER VED Å BRUKE VIRTUELLE INTERVJUER. DU ERKJENNER OG GODTAR ENN VIDERE AT INDEED IKKE TAR ANSVAR FOR TILGJENGELIGHET ELLER OPPBEVARING AV OPPTAK AV VIRTUELLE INTERVJUER. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU FÅR TILGANG TIL OG BRUKER VIRTUELLE INTERVJUER PÅ EGET SKJØNN OG EGEN RISIKO, OG AT INDEED FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR DIN BRUK AV VIRTUELLE INTERVJUER.

7. Screeningverktøy

Indeed kan stille til rådighet screeningverktøy for arbeidsgivere til bruk i søknadsprosessen, herunder filtreringsspørsmål, telefonintervjuverktøy og vurderinger. Indeed lisensierer disse verktøyene for arbeidsgivernes bruk som arbeidsgiverne bestemmer. Som jobbsøker godtar du at arbeidsgiveren har besluttet å bruke disse verktøyene som en del av søknadsprosessen, og at de stilte spørsmålene bestemmes ene og alene av arbeidsgiveren, og at du ikke har blitt bedt om dette av Indeed. Arbeidsgiveren er den eneste parten som kan avgjøre hvilke svar som er kvalifiserende for en kandidat, og er alene ansvarlig for bruken av utsilingverktøyet, inkludert resultater som anses for å ha «uensartet innflytelse».

Indeed opptrer ikke som en arbeidsformidler ved å tilby screeningverktøy. Når du bruker screeningverktøy, erkjenner og godtar du at Indeed ikke hyrer inn arbeidstakere for arbeidsgivere eller skaffer jobbmuligheter for jobbsøkere. Indeed leverer bare et verktøy som gjør det mulig for arbeidsgivere og jobbsøkere å utveksle informasjon etter eget ønske. Arbeidsgivere og jobbsøkere er selv ansvarlige for innholdet i screeningverktøy, for anmodninger om intervjuer eller tilbud som blir gitt, eventuelle problemer som måtte oppstå som følge av aksept eller avslag på et jobbtilbud, og andre problemer som måtte oppstå ved bruk av screeningverktøy.

Videre erkjenner du at det bare er arbeidsgiveren som er ansvarlig for å tilby alternative metoder for utsiling, dersom dette er påkrevd av «Americans with Disabilities Act» eller andre tilsvarende eller lignende lover. Selv om vi i Indeed følger WCAG 2.1, nivå AA i et forsøk på å utforme og utvikle tilgjengelige tilbud, slik det står beskrevet i tilgjengelighetserklæringen, så er hver funksjonsnedsettelse unik, og Indeed garanterer ikke at leveringsmetoden for disse spørsmålene er i samsvar med «Americans with Disabilities Act» eller tilsvarende eller lignende lovgivning.

8. Indeed Assessments

Indeed Assessments er et nettbasert verktøy for vurdering av ferdigheter som velges av arbeidsgivere («vurderinger»), og for svar fra jobbsøkere («svar») gjennom nettstedet. Arbeidsgiver kan bruke Indeed Assessments-verktøyet til å sende deg vurderinger du kan gi svar på. Når du har sendt inn et svar, vil arbeidsgiveren kunne bruke Indeed Assessments-plattformen til å se gjennom svaret.

En vurdering ser bare på en bestemt ferdighet. Den vurderer ikke en jobbsøkers kvalifikasjon for en bestemt jobb. Om en bestemt ferdighet er relevant for en jobb, eller om en jobbsøker er kvalifisert eller egnet for en jobb, avgjøres utelukkende av arbeidsgiveren som sender vurderingen og gjennomgår svaret ditt. Mottak eller svar på en vurdering garanterer ikke en ansettelse, et jobbtilbud, et jobbtilbud med en bestemt lønn eller videre kommunikasjon eller tiltak fra arbeidsgiverens side. En arbeidsgiver er den eneste parten som kan avgjøre om et svar indikerer at en jobbsøker er kvalifisert. Arbeidsgivere kan ha instruert Indeed om å sende ut meldinger om avslag dersom du ikke har besvart spørsmålene slik arbeidsgiveren ønsker, og du erkjenner at Indeed ikke utøver skjønn i overføringen av disse avslagene. Arbeidsgiveren er den eneste parten som skal avgjøre om de skal vurdere eventuelle vurderinger som tas på nytt som en del av ansettelsesprosessen.

Du anerkjenner og forstår at arbeidsgivere (eller deres ansettelsesbyråer) velger hvilke vurderinger som skal knyttes til stillingsutlysningene, og at Indeed ikke velger vurderinger som sendes av arbeidsgivere, og ikke har kontroll over arbeidsgivernes valg eller bruk av vurderinger. Du godtar at det bare er arbeidsgiveren som sender en vurdering, som stiller spørsmålene til den. Indeed kan gjøre det mulig for deg å be om og motta mer tid til vurderinger. Indeed kan gjøre det mulig for deg å be om en slik alternativ metode eller annen tilrettelegging fra arbeidsgiveren, men Indeed garanterer ikke at arbeidsgiveren vil motta eller svare på en slik anmodning. Selv om vi i Indeed følger WCAG 2.1, nivå AA i et forsøk på å utforme og utvikle tilgjengelige tilbud slik det står beskrevet i tilgjengelighetserklæringen, garanterer ikke Indeed at leveringsmetoden for vurderingsspørsmål er i samsvar med «Americans with Disabilities Act» eller en tilsvarende eller lignende lov. Du godtar at Indeed ikke er ansvarlig for å tilby alternative metoder for screening dersom dette er påkrevd i henhold til «Americans with Disabilities Act» eller andre tilsvarende eller lignende lover, og at det utelukkende er arbeidsgivernes ansvar å tilby slike alternative metoder. Hvis du trenger tilrettelegging eller alternative metoder for evaluering, screening eller søknader, må du informere arbeidsgiveren om dette.

Du godtar og forstår at nytten og verdien av vurderinger og svar er avhengig av at innholdet i dem holdes konfidensielt. Du godtar derfor å holde innholdet i vurderinger og svar konfidensielle og ikke reprodusere eller diskutere dem med noen, bortsett fra når du kommuniserer med arbeidsgivere om en vurdering de har sendt til deg, og svar du har gitt.

Indeed er ikke forpliktet til å gå gjennom vurderinger eller svar, eller til å inkludere vurderinger eller svar på nettstedet, og kan utelukke eller fjerne vurderinger eller svar fra nettstedet, uten begrunnelse, garanti og forhåndsvarsel. Lenker til vurderinger som sendes til deg, kan fortsette å være aktive etter at en arbeidsgiver har satt en jobbkampanje på pause eller aden på Indeed. Når en arbeidsgiver setter jobbannonsen på pause eller lukker den (f.eks. etter at arbeidsgiveren har ansatt en kandidat), kan ikke Indeed garantere at arbeidsgiveren vil se noen relaterte varsler eller oppdateringer, inkludert vurderinger, svar og tilretteleggingsforespørsler. Du kan fremdeles velge å ta vurderingen med det formål å legge til resultatene i Indeed-profilen eller for en annen jobbsøknad.

Indeed kan også tilby deg mulighet til å velge en vurdering som skal fullføres uavhengig av en bestemt jobb, og svaret vil bli knyttet til Indeed-profilen din. Du kan velge om svaret skal være tilgjengelig for arbeidsgivere som ser på Indeed-profilen din, men Indeed vil telle med svaret for å generere samlet svarstatistikk, selv om svaret skulle være skjult.

Du kan bli invitert til å dele svarene dine på spesifikke vurderinger automatisk, med andre arbeidsgivere som krever at du tar den samme ferdighetstesten som en del av en fremtidig jobbsøknadsprosess. Legg merke til at dette er en helt annen innstilling enn delingsinnstillingene på Indeed-profilen din, som bare bestemmer om resultatene dine skal være synlige på Indeed-CV-en din. Hvis du velger automatisk deling av svarene dine på spesifikke vurderinger med andre arbeidsgivere som krever at du tar den samme ferdighetstesten som en del av en fremtidig jobbsøknadsprosess, så forstår du at Indeed ikke utøver skjønn i overføringen eller lagringen av vurderingssvarene du velger å dele automatisk, og at slik overføring eller lagring ikke er garantert.

Som jobbsøker gir du samtykke til at svar, søknader og annen kommunikasjon som sendes gjennom Indeed-vurderinger, blir behandlet og analysert av Indeed i henhold til denne avtalen og Indeeds personvernpolicy. Du ber om og tillater Indeed å gjøre svaret tilgjengelig for arbeidsgiveren som gir vurderingen, eller (ved vurderinger som du velger) for arbeidsgivere som viser din Indeed-profil. Du forstår at dette skjer uten garanti, og at Indeed forbeholder seg retten til å vise eller omformatere svar på en måte som tillater arbeidsgivere å gå gjennom svaret ditt sammen med svar fra andre jobbsøkere. Indeed kan samle sammen resultatene av alle jobbsøkervalgte vurderinger for å vise prosentilen for svaret ditt. Hvis det foreligger flere versjoner av samme vurdering, vil prosentandelen for enhver jobbsøker bestemmes utelukkende i forbindelse med andre svar på samme versjon av vurderingen. Du erkjenner også du ikke kan avbryte en forespørsel du har levert om at Indeed skal overføre svaret ditt til en arbeidsgiver, så snart du har bedt om dette. Indeed garanterer ikke at arbeidsgiveren vil motta, bli varslet om, få tilgang til, lese eller svare på svar, eller at det ikke kan oppstå feil under overføringer eller lagring av data. Indeed vil kunne varsle deg dersom noe av ovennevnte skjer.

Som jobbsøker skal du ikke opprette eller sende noe svar som: (i) inneholder høyst konfidensielle personopplysninger, for eksempel bankkonto- eller kredittkortinformasjon, nettkontoinformasjon, personnummer (eller lignende), helseinformasjon eller andre kategorier av opplysninger som er underlagt spesielle krav til varsling i alle land; (ii) inneholder proprietær informasjon, forretningshemmeligheter, konfidensiell informasjon, annonser, uønskede oppfordringer, kjedebrev, pyramidespill, investeringsmuligheter eller annen uønsket kommersiell kommunikasjon (med mindre annet er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig); eller (iii) bryter direkte eller indirekte med nettstedets regler.

Indeed opptrer ikke som arbeidsformidler ved å tilby Indeed Assessments-verktøyet. Ved å bruke Indeed Assessments erkjenner og godtar du at Indeed ikke rekrutterer arbeidstakere for arbeidsgivere, eller skaffer jobbmuligheter for jobbsøkere. Indeed er kun et verktøy som gjør det mulig for arbeidsgivere og jobbsøkere å utveksle vurderinger og svar slik de selv bestemmer. Jobbsøkere og arbeidsgivere er eneansvarlige for innholdet i vurderinger eller svar, eventuelle forespørsler om intervjuer eller tilbud, eventuelle problemer som måtte oppstå som følge av aksept eller avslag på ansettelse, og eventuelle andre problemer som måtte oppstå ved bruk av Indeed Assessments.

Som jobbsøker godtar du at eventuelle krav om rettigheter du har i henhold til gjeldende arbeids-, likestillings- eller diskrimineringslover, US Fair Credit Reporting Act, eventuelle tilsvarende eller lignende lover som regulerer forbruker- eller kredittrapporteringsorganer i andre land, kun kan fremmes mot arbeidsgiveren.

Indeed er ingen tredjepartsbegunstiget med hensyn til og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle avtaler mellom arbeidsgiveren og jobbsøkeren, uavhengig av om Indeed mottar et gebyr fra arbeidsgiveren i forbindelse med transaksjonen. Indeed er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader som oppstår som følge av eller knyttet til slike transaksjoner.

Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet, nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten og tilgjengeligheten til nettstedet, Indeed Assessments-verktøyet og alle vurderinger og svar.

Hvis du er jobbsøker i Tyskland, skal ansvarsbegrensningen som er beskrevet ovenfor i sin helhet erstattes av det følgende:

Indeeds forpliktelse til å betale erstatning skal begrenses på følgende måte:

 • (a) For skader som oppstår på grunn av et brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse skal Indeed kun være ansvarlig opptil et beløp som tilsvarer typiske skader som måtte kunne forutsees på tidspunktet kontrakten ble inngått; Indeed skal ikke være ansvarlig for skader som forårsakes av et brudd på en ikke-vesentlig kontraktsforpliktelse.
 • (b) Ansvarsbegrensningen som er angitt ovenfor under (a), skal ikke gjelde skader som forårsakes med forsett eller ved grov uaktsomhet, personskader med straffeansvar eller noe ansvar iht. den tyske produktansvarsloven, og i tilfelle eventuelt ytterligere obligatorisk ansvar. Videre skal den ikke gjelde dersom og i den utstrekning Indeed har gitt en garanti

9. Karrieretjenester

Indeed kan tilby deg CV-gjennomgang, CV-skanning, veiledning, videokonsulteringsøkter, skrivetjenester, generell karriereveiledning eller andre konsulenttjenester (samlet omtalt som «karrieretjenester»). Ved å bruke karrieretjenester ber du om og samtykker i at Indeed eller en Indeed-leverandør leverer deg tjenesten du velger. Du kan bare bruke karrieretjenester for å få råd angående din egen CV, tilbud eller arbeidssituasjon, ikke andres.Indeed kan også fra tid til annen sende deg, som bruker av nettstedet, karriere- eller ansettelsesveiledninger via blogginnlegg, e-post eller andre kanaler som del av tjenestene vi leverer til deg. For eksempel kan Indeed gi tips om hvordan du forbedrer CV-en eller hvordan du bruker CV-en effektivt i jobbsøknadsprosessen, spørsmål som ofte stilles under intervjuer, de neste trinnene etter at du har sendt inn en søknad og hvordan du forbereder deg på en ny jobb etter at du har blitt ansatt. Indeed tilbyr disse karrieretjenestene som valgfrie retningslinjer for brukerne, og alt ansvar med hensyn til handlinger som gjøres eller ikke gjøres basert på innholdet i disse karrieretjenestene, avskrives herved uttrykkelig.

Når du fyller ut skjemaer tilknyttet karrieretjenestene, samtykker du i å oppgi fullstendig og riktig informasjon. All informasjon du laster opp via skjemaene, herunder CV, utgjør brukerinnhold og skal behandles i samsvar med avsnittene om brukerinnhold i dette dokument. All karriererelatert eller rekrutteringsrelatert informasjon, alle tilbakemeldinger, veiledninger og annet innhold fra Indeed eller Indeeds leverandør, via karrieretjenester eller ellers, er bare til informasjon og skal på ingen måte tolkes som profesjonell karriererådgivning eller bemanningstjenester (med mindre annet er uttrykkelig angitt av Indeed i tjenester som Indeed Agent i Japan). Du erkjenner at Indeed kan komme med forslag eller informasjon om beste praksis, men du forstår at det er ditt ansvar å bestemme hvordan du skal utføre jobb- eller kandidatsøk. Videre erkjenner du at Indeed ikke fungerer som et rekrutterings- eller bemanningsselskap ved å gi deg slike karriere- eller ansettelsesveiledninger (med mindre annet er uttrykkelig angitt av Indeed i tjenester som Indeed Agent i Japan). Du er ansvarlig for å gjennomgå alle karriere- eller ansettelsesrelaterte opplysninger du får, blant annet for å bekrefte at de er nøyaktige og fullstendige. Du er også ansvarlig for å redigere opplysningene før du bruker dem, for eksempel til en jobbsøknad. Indeed er ikke ansvarlig for at informasjonen Indeed eller Indeeds leverandører oppgir til deg, er nøyaktig eller fullstendig.Du er innforstått med at du ved å bruke karrieretjenester eller henvise til eller bruke karriere- eller rekrutteringsopplysninger, likevel ikke er garantert jobbintervjuer, jobbplassering, forsikring om å bli ansatt eller om høyere lønn eller bedre fordeler, og du påtar deg det fulle ansvaret for bruk av disse tjenestene eller opplysningene.

Indeed eier alle rettigheter til karrieretjenester og annet karriere- og rekrutteringsrelatert materiale Indeed gir deg, for eksempel videotilbakemeldinger og ansettelsestips. Ved å bruke karrieretjenestene gir Indeed deg en uttrykkelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar rett og lisens til å bruke materialer Indeed eller Indeeds leverandører har utviklet for deg. Denne lisensen er begrenset til personlig og ikke-kommersiell bruk. Enhver annen bruk er forbudt. 

Indeed kan som en del av karrieretjenestene tilby deg muligheten å kommunisere med tredjeparter, noen ganger omtalt som karriereveiledere eller tekstforfattere, for å diskutere jobbsøk, skriving av CV-en eller karrierestrategier, enten gjennom nettstedet eller personlig. Uansett hvordan du kommuniserer med dem, erkjenner du at disse tredjepartene ikke er ansatt i Indeed, og at Indeed ikke er ansvarlig for innholdet i slik kommunikasjon eller handlinger som utføres eller ikke utføres basert på innholdet i kommunikasjonen. Ikke del informasjon du anser som konfidensiell eller personlig, med disse tredjepartene. Indeed garanterer ikke kvaliteten eller effektiviteten til noen råd, anbefalinger eller veiledning du mottar fra disse tredjepartene. Du samtykker i at Indeed, i den utstrekning loven tillater det, ikke har noe ansvar som følge av noen kommunikasjon du har med en slik tredjepart. Videre bruker videotjenestefunksjonaliteten i karrieretjenestene en videoplattform skapt av tredjeparten Whereby. Ved å bruke en hvilken som helst funksjon i karrieretjenester som omfatter videotjenester, samtykker du i Wherebys personvernpolicy.

Betaling, kansellering og oppsigelse av karrieretjenester. Dersom du bruker et betalt karrieretjenestetilbud, vil du belastes for beløpet som er angitt på nettstedet. I henhold til de begrensede kanselleringsrettighetene som er beskrevet nedenfor, skal eventuelle refusjoner skje etter Indeeds absolutte skjønn, og kun i den form Indeed etter eget skjønn anser som passende. Du erkjenner og godtar at ethvert kredittkort, enhver bankkonto og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, kan deles av Indeed med selskaper som arbeider på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere.

Forbrukerens rett til kansellering

Det følgende punktet om kansellering gjelder bare jobbsøkere med bosted i British Columbia, Newfoundland og Labrador, i Canada, som har kjøpt et karrieretjenestetilbud: Du kan kansellere kjøpet av karrieretjenester fra den dagen du inngår kontrakten, inntil ti (10) dager etter at du mottar tjenestene. Du trenger ikke oppgi grunn for å kansellere. Dersom du ikke mottar tjenestene innen tretti (30) dager etter datoen angitt i kontrakten, kan du kansellere kontrakten innen ett (1) år fra kontraktsdatoen. All aksept av levering etter tidsfristen på tretti (30) dager utgjør en fraskrivelse av disse rettighetene. Du mister rettighetene dersom du godtar levering etter de 30 dagene. Det finnes andre grunnlag for utvidet kansellering. Du kan ta kontakt med forbrukerrettighetskontoret i din region din for mer informasjon. Dersom du kansellerer kjøpet av karrieretjenester, har Indeed femten (15) dagers frist til å refundere pengene. Dersom du ønsker å kansellere, tar du kontakt med Indeed, Inc. på career-services@indeed.com.

Oppsigelse 

Indeed kan kansellere hele eller deler av karrieretjenestene, eller vi kan suspendere tilgangen din til karrieretjenester etter vårt eget skjønn, når som helst, med eller uten forhåndsvarsel. Dersom du ønsker å si opp bruken av karrieretjenester, kan du gjøre dette når som helst. Indeed kan også, etter eget skjønn, nekte å tilby karrieretjenester til hvem som helst, uten å oppgi en begrunnelse.

10. Informasjon om lønn og andre betingelser fra Indeed

Indeed kan tilby informasjon om lønn og annet innhold til brukere utelukkende til informasjonsformål. For eksempel kan Indeed gi deg informasjon om estimerte lønnstall for en bestemt stillingsutlysning eller antall søknader for en stillingsutlysning, svar på visse screeningspørsmål til en stillingsutlysning eller sannsynligheten for at en bestemt hendelse vil inntreffe, for eksempel at du bli utvalgt til et intervju. Denne informasjonen fra Indeed er basert på estimater, blir bare gitt i informasjonsøyemed, uten noen garanti, og kan endres eller ha ulike grader av nøyaktighet. Legg merke til at alle lønnstall som vises på Indeed, er anslag som er basert på informasjon fra flere ulike tredjeparter, herunder fra enheter som er tilknyttet Indeed. Disse tallene gis kun for generell sammenligning til Indeed-brukere. Minstelønnen kan variere avhengig av jurisdiksjon, og du bør rådføre deg med arbeidsgiveren for faktiske lønnstall.

Indeed kan etter eget skjønn sette etiketter eller merker på arbeidsgivernavn eller stillingsannonser, for eksempel «responsiv arbeidsgiver», «aktiv arbeidsgiver» eller «ansatt via Indeed». Arbeidsgivere kan også be om at Indeed legger til slike etiketter. Indeed bestemmer selv etter eget skjønn hvordan slike etiketter eller merker tildeles, eller hvilke arbeidsgivere som kvalifiserer seg for dette. Mangel på etiketter eller merker kan være et tegn på at Indeed ikke har nok opplysninger til å kunne bestemme om en arbeidsgiver er kvalifisert. Noen av opplysningene kan leveres av arbeidsgiveren, og Indeed garanterer ikke at de er nøyaktige og riktige. For informasjonsformål kan Indeed legge til etiketter eller merker på jobbannonser – for eksempel betalingstyper, spesialiteter, ytelser eller tilknytning til fagforeninger – basert på data som finnes i stillingsbeskrivelsen. Indeed garanterer ikke nøyaktigheten av etiketter eller merker som legges til arbeidsgivers navn eller jobbannonser, herunder opplysninger om jobbannonsene.

Indeed kan også vise offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidsgivere på firmasider. Informasjon på firmasidene presenteres kun for informasjons- og reklameformål. De kan endres og samles inn fra eller genereres av tredjeparter. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for innholdet og innholdets nøyaktighet, inkludert brukergenerert innhold som er oversatt ved hjelp av Google Translate API, og for fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten eller tilgjengeligheten ved firmasider. Ta kontakt med den aktuelle arbeidsgiver for å få den mest nøyaktige og oppdaterte firmainformasjonen.

11. Dine jobbsøkerdata

Som jobbsøker foretar du en rekke handlinger og oppgir ulike opplysninger på nettstedet vårt. Når du for eksempel søker etter jobber, kjenner og lagrer Indeed titlene på jobber du søker etter og klikker på, hvor jobbene finnes, det generelle lønnsnivået eller erfaringsnivået for jobbene du ser på (hvis dette er angitt på stillingsutlysningene), stillingsutlysningene du søker på, hvor mange aktiviteter du utfører eller hvor mye tid den siste aktiviteten din på Indeed tok, og all annen informasjon du gir direkte til Indeed, herunder ønsket lønn, tidligere erfaring, informasjon i Indeed-profilen din og annen atferd på nettstedet. Du vet nøyaktig hvilke opplysninger dette gjelder, siden det var du som oppga informasjonen eller utførte aktiviteten, og siden opplysningene bare gjelder aktivitetene dine. Ved å bruke Indeed, erkjenner og godtar du at Indeed samler inn, registrerer, prosesserer, analyserer og lagrer all informasjon du oppgir, og alle aktiviteter du utfører på nettstedet, og all samhandling og kommunikasjon du utfører med, på og gjennom nettstedet.

Når du starter på en jobbsøknad på et nettsted som leveres av en arbeidsgiver, eller dennes rekrutteringssystem, kan Indeed samle inn visse opplysninger om deg og eventuelle handlinger du utfører under besøket, ved hjelp av automatiserte verktøy, for eksempel via API, informasjonskapsler og sporingsbilder (web beacons). Informasjonen som samles inn, består blant annet av stillingsutlysninger du har sett eller klikket på, og jobbsøknader som du har begynt på og fullført. En arbeidsgiver som tilveiebringer sporingsfunksjonalitet, er i henhold til denne avtalen pålagt å informere om dette og eventuelt å innhente samtykke på forhånd, dersom det er påkrevd i gjeldende lovgivning. Samtidig forstår og godtar du at Indeed ikke har kontroll over slike arbeidsgivere eller nettstedene deres. Du godtar at Indeed bruker og mottar opplysninger fra slike sporingsfunksjoner.

Hvis du har en Indeed-konto eller en jobbsøker-CV, godtar du at Indeed kan knytte disse opplysningene til Indeed-profilen din og bruke de observerte detaljene i dem til å foreslå jobber for deg, eller til å foreslå deg eller den søkbare CV-en din til arbeidsgivere som ønsker kontakt med en person som har en atferd på Indeed tilsvarende din. Du godtar også at Indeed kan kontakte deg basert på denne observerte atferden eller på informasjonen som er oppgitt, på vegne av arbeidsgivere eller Indeed selv. Merk at ovennevnte handlinger ikke omfatter informasjon som en tredjepart har sendt til deg, men Indeed kan offentlig vise at du nylig har brukt Indeeds nettsted for å korrespondere med en tredjepart. Hvis du setter CV-en din til søkbar, betyr dette dessuten at Indeed kan dele all ovennevnte informasjon om deg med tredjepartsarbeidsgivere. Hvis du ikke vil dele slik informasjon, må du angi CV-en din som ikke-søkbar. Det kan ta noen dager før endringer du gjør på Indeed-profilen din, vises. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til oppdateringer, slettinger eller endring av innstillinger på CV-en.

Du vil kanskje kunne gi Indeed visse demografiske opplysninger om deg selv, slik som biologisk opphav og etnisitet, kjønn, alder, tilhørighet til LHBTQ+ eller funksjonsnedsettelser, og om du noen gang har vært arrestert eller er straffedømt («demografiske opplysninger»). Hvis du velger å oppgi demografiske opplysninger om deg selv, godtar du at vi i Indeed kan bruke dette til å evaluere og forbedre produktene våre og dele sammendrag av informasjon om jobbsøkere med arbeidsgivere. Hvis du ikke vil at de demografiske opplysningene dine skal brukes på denne måten, må du ikke oppgi dette til Indeed. (Hvis du allerede har gjort det, kan du be om at opplysningene slettes.) Du erkjenner og godtar videre at en annen jobbsøkers demografiske opplysninger regnes som personopplysninger, og i den grad gjeldende rett tillater det, frasier du deg enhver rett til å be om eller se demografiske opplysninger som gjelder andre jobbsøkere. 

Legg merke til at Indeed kan bli pålagt å oppfylle rettslige forpliktelser eller pålegg fra myndighetene, eller bli nødt til å etablere eller utøve sine juridiske rettigheter eller å forsvare seg mot rettslige krav. Dette kan for eksempel bety at politiet eller en domstol krever at Indeed tilveiebringer visse brukeropplysninger, herunder demografiske opplysninger.

Vær også oppmerksom på at noen arbeidsgivere kan be søkere om frivillig å selvidentifisere visse typer demografisk informasjon som rase, etnisitet, kjønn, funksjonsnedsettelser og/eller veteranstatus sammen med jobbsøknadene. Noen arbeidsgivere er lovpålagt å stille disse spørsmålene, og du kan komme til å se disse spørsmålene når du søker på jobber hos Indeed. Dette er en adskilt prosess fra Indeeds innsamling av demografiske opplysninger, og Indeed er ikke ansvarlig for disse spørsmålene. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om en arbeidsgivers søknadsmateriell, ber vi deg ta kontakt med arbeidsgiveren direkte eller se vedkommendes personvernpolicy.

12. Indeeds rekrutteringsplattform

Indeeds Rekruttering er en plattform som er utviklet for å strømlinjeforme prosesser knyttet til avgjørelser om rekruttering for arbeidsgivere, ved å gi brukere tilgang til forskjellige produkter, for eksempel Indeed jobbintervju eller lignende tjenester («Indeed Rekruttering»). Arbeidsgivere kan tilby deg muligheten til å delta i rekrutteringsaktiviteter som kan støttes av Indeed Rekruttering. Du erkjenner og forstår at arbeidsgivere velger metoden og måten Indeed Rekruttering skal brukes på for sine ledige stillinger, og at arbeidsgiveren bestemmer jobbkravene og spesifikke behov for ansettelsesarbeidet. DU FORSTÅR OG GODTAR AT ARBEIDSGIVER SELV ER ANSVARLIG FOR Å OVERHOLDE GJELDENDE LOVER MED HENSYN TIL ANSETTELSER, INKLUDERT «TITLE VII» i «CIVIL RIGHTS ACT OF 1964», OG AT ARBEIDSGIVER SKAL HOLDE INDEED SKADESLØS OVERFOR ETHVERT KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ARBEIDSGIVERS BRUK AV INDEED REKRUTTERING ELLER LIGNENDE PRODUKTER. INDEED FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OG GIR INGEN GARANTI FOR AT ARBEIDSGIVERES BRUK AV TJENESTENE ER I OVERENSSTEMMELSE MED «TITLE VII» ELLER LIGNENDE LOVGIVNING. Indeed har hverken kontroll over eller deltar i prosessene knyttet til avgjørelser og ansettelser hos arbeidsgiverne. Videre er du innforstått med du at Indeed ikke fungerer som ansettelsesbyrå ved å tilby Indeed Rekruttering og lignende verktøy. Ved å bruke Indeed Rekruttering erkjenner du at Indeed ikke rekrutterer arbeidstakere for arbeidsgivere, eller skaffer jobbmuligheter for jobbsøkere. Indeed tilbyr Indeed Rekruttering bare som et verktøy som gjør det mulig for arbeidsgivere og jobbsøkere å utveksle informasjon etter eget ønske.

13. Indeed Hire

Indeed Hire tilbyr rekrutteringstjenester til kundene sine. Når du søker på en stilling som støttes av Indeed Hire eller på andre måter bruker Indeed Hire som jobbsøker, erkjenner og godtar du at Indeed Hire kan bruke nettstedet og verktøyene på det som en agent for arbeidsgivere, for eksempel Indeed Apply (Søk via Indeed), Virtual Interviews (virtuelle intervjuer), Assessments (vurderinger) og andre screeningverktøy. Du godtar også at Indeed Hire kan bruke informasjon du oppgir til Indeed Hire og data som samles inn gjennom nettstedet, til å presentere potensielle passende stillinger for deg og potensielle arbeidsgivere. 

Arbeidsgivere som bruker Indeed Hire, er bare ansvarlige for å definere jobbkravene sine, spesifikke behov i forbindelse med rekrutteringen og ansettelsesbeslutningen. Når du bruker Indeed Hire forstår du at du ikke er garantert å komme på jobbintervjuer, få en jobb, være egnet for en bestemt stilling eller være sikret en ansettelse, og du påtar deg det fulle og hele ansvaret for beslutninger og handlinger du foretar deg under rekrutteringsprosessen, herunder å akseptere eller avslå jobbtilbud.

14. Gjeldende rett og tvisteløsning

Denne avtalen og enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller nettstedet («tvist»), herunder gyldigheten, fortolkningen av og ytelsen til denne avtalen, er undergitt lovene i delstaten Texas i USA dersom du befinner deg i USA, eller lovene i Republikken Irland dersom du befinner deg andre steder, uten referanse til lovkonfliktprinsippene. Alle søksmål eller rettssaker i forbindelse med en slik tvist skal kun reises ved domstolene i Travis County i delstaten Texas i USA dersom du befinner deg i USA, eller Dublin i Irland dersom du befinner deg andre steder. Hver part samtykker i å underlegge seg den eksklusive og personlige jurisdiksjonen til domstolene i Travis County i delstaten Texas i USA dersom du befinner deg i USA, eller Dublin i Irland dersom du befinner deg andre steder. Til tross for anvendelsen av irsk lov vil du, dersom du er forbruker med bosted i EU, også kunne nyte godt av beskyttelsen fra obligatoriske lovbestemmelser i landet du er bosatt i. Anvendelsen av obligatoriske lovbestemmelser som begrenser rettsvalget, og særlig anvendelsen av obligatorisk rett i landet du har ditt vanlige bosted i, for eksempel forbrukerrett, skal forbli uberørt av dette.

Hvis du bor i USA, avstår du også fra enhver rett til en juryprosess i forbindelse med eventuelle søksmål eller rettsprosedyrer som måtte oppstå som følge av eller knyttet til din bruk av nettstedet eller disse tjenestevilkårene.

15. Avkall på gruppesøksmål

Ved å bruke nettstedet eller et av programelementene (som er definert nedenfor), og som en gjenytelse for tjenestene Indeed tilbyr, forstår du at Indeed bare kan tilby deg disse tjenestene i henhold til vilkårene i denne avtalen. Som delvis vederlag for din bruk av nettstedet og utgiverprogrammet godtar du at du ikke skal saksøke Indeed som del av eller en representant for et gruppesøksmål, delta som gruppemedlem i dette eller på noen som helst måte delta som motpart i et gruppesøksmål mot Indeed i forbindelse med din bruk av nettstedet. Som jobbsøker erkjenner du i tillegg at din bruk av jobbsøk, Indeed Apply og andre gratistjenester på nettstedet ikke er kjøpt. Din aksept av denne avtalen, inkludert denne fraskrivelsen av klassesøksmål, er en viktig del av overenskomsten som tillater din gratis bruk av nettstedet. Hvis du ikke godtar alle delene av disse vilkårene, må du slutte å bruke nettstedet. Ingenting i dette avsnittet begrenser imidlertid retten til å reise søksmål som individuell saksøker, herunder i småkravsdomstol, med forbehold om punkt 13 ovenfor.

B. Vilkår for arbeidsgivere

Følgende vilkår gjelder for alle arbeidsgivere og andre brukere som har tilgang til eller bruker nettstedet som ment for personer eller organisasjoner som ønsker å gjøre tilgjengelig informasjon om ledige stillinger, på deres vegne eller andres vegne, inkludert, men ikke begrenset til byråer som sørger for anskaffelser for flere parter, eller som på annen måte indikerer at de aksepterer denne avtalen. Du samtykker ytterligere i at Vilkår for alle brukere også gjelder. Det presiseres at du herved samtykker i at vilkårene for arbeidsgivere skal gjelde dersom vilkårene for alle brukere overlapper eller kommer i konflikt med vilkårene for arbeidsgivere.

I dette avsnitt B i Indeeds generelle vilkår skal alle henvisninger til «du» og «deg» eller «din», «ditt» og «dine» bety deg – den personen eller organisasjonen som får tilgang til dette nettstedet som arbeidsgiver eller som en annen type bruker, som beskrevet ovenfor.

1. Arbeidsgiverkontoer

Når du oppretter en Indeed-konto eller en firmaside, legger ut stillingsutlysninger eller annonserer jobbmuligheter og annet jobbrelatert innhold, herunder lenker til tredjepartsnettsteder («stillingsutlysninger» eller «stillingsannonser») på nettstedet, enten som en del av Indeeds annonseringsprogram eller på annen måte, godtar du at denne avtalen (inkludert databehandleravtalen ), vilkårene som er forbundet med Indeed-tjenester du bruker, og alle Indeeds retningslinjer, herunder Indeeds personvernpolicy og erklæring om bruk av informasjonskapsler, gjelder for deg.

Når du oppretter en Indeed-konto, kan Indeed kreve at du verifiserer identiteten din. Du kan få flere alternativer for verifisering, inkludert via en tredjepartstjeneste som heter ID.me. Når du bruker ID.me, samhandler du direkte med ID.me, og du deler identifikasjonen og identiteten direkte med ID.me. Du samtykker i at ID.me  ene og alene er ansvarlig for innsamling, bruk, lagring, behandling eller tap av data du leverer, og alle rettslige plikter knyttet til disse aktivitetene, inkludert innhenting eller lagring av biometrisk identifikasjon eller biometriske identifikatorer. Indeed vil ikke samle inn biometrisk informasjon eller biometriske identifikatorer, eller motta biometrisk informasjon eller biometriske identifikatorer, fra ID.me.

Når du skaffer deg tilgang til eller bruker nettstedet som ansatt eller en annen type representant for en arbeidsgiver, eller hvis du oppretter en Indeed-konto på vegne av en arbeidsgiver, garanterer at du har fullmakt til å inngå denne avtalen på vegne av arbeidsgiveren. Når du oppretter en konto på vegne av en arbeidsgiver, vil kontoen tilhøre arbeidsgiveren, og du godtar at all informasjon som du oppgir til Indeed via en slik konto, for eksempel informasjon om handlingene du utfører, og når du utfører dem vil bli synlig for arbeidsgiveren. Du vil kanskje få din egen profil («arbeidsgiverprofil») i tilknytning til denne kontoen. Arbeidsgiverprofilen din vil bestå av informasjon du oppgir under delene «Kontoinnstillinger» og «Arbeidsgiverinnstillinger» på kontoen din.  

Er du arbeidsgiver, blir kontoen din opprettet for forretningsbruk, ikke personlig bruk. Indeed er ikke ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar dersom e-posten din blir misbrukt eller brukt på feil måte av en tredjepart. Når du registrerer deg for en Indeed-konto godtar du å motta obligatoriske e-postoppdateringer om kontoaktivitet på Indeed-kontoen din. Hvis du prøver å sende en e-post fra et navn eller en e-postadresse som er uriktig, unøyaktig, ikke i bruk eller ufullstendig, forbeholder vi oss retten til å slette den. Alle forsøk på å sende slike e-poster anses som et brudd på vilkårene våre. En arbeidsgiver kan når som helst deaktivere en konto ved å ta kontakt med hjelpesenteret for arbeidsgivere. Merk: Indeed må kanskje oppbevare forretningsmessige opptegnelser om kontoen for å overholde lovpålagte forpliktelser. Hvis en arbeidsgivers representant ønsker å få tilgang til eller slette personopplysninger som Indeed har lagret om hen, må hen følge instruksjonene i avsnittet «Rettighetene dine vedrørende personopplysninger» i denne personvernpolicyen.

I noen tilfeller kan flere brukere være knyttet til samme konto («en tilknyttet konto»). En tilknyttet konto opprettes når en eller flere hovedkontoeiere av en arbeidsgiverkonto («administratorer») inviterer andre brukere til samme konto. Administratorer kan gi andre brukere ulike nivåer av tilgang og funksjonalitet («roller») for kontoen, som beskrevet på nettstedet, for eksempel tilgang til kontoopplysninger, herunder personopplysninger om kandidater, som er lagret på kontoen til brukeren som sendte invitasjonen, eller mulighet til å kjøpe tjenester fra Indeed via en slik konto. Hvis du er administrator og gir en bruker en eller flere roller, erklærer du overfor Indeed at du er en autorisert representant for den aktuelle kontoen, og at du har autorisasjon til å dele slike opplysninger og gi slik tilgang. Du påtar deg også å kompensere og holde Indeed skadesløs overfor alle beskyldninger, krav, handlinger, søksmål, pålegg, skadeserstatninger, økonomiske og andre forpliktelser, tap, oppgjør eller forlik, domsavsigelser og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til advokatutgifter) som oppstår ved at slike opplysninger deles, eller ved tilgang til kontoen din, og overfor alle kjøp som gjøres via kontoen din. Når du bruker en tilknyttet konto, kan alle brukere med tilgang til bestemte roller, ha tilgang til noe av eller all informasjon på kontoen, for eksempel: kommunikasjon fra og handlinger utført av alle andre brukere og søkere i den tilknyttede kontoen, CV-kontakter og fakturainformasjon, og du gir samtykke til slik tilgang. Alle brukere som har tilgang til visse roller for en tilknyttet konto, kan også ha mulighet til å kjøpe Indeed-produkter via kontoen din. Du godtar herved at du er ansvarlig for å betale alle slike kjøp som blir gjennomført. Hvis du godtar en annen brukers invitasjon til å knytte arbeidsgiverkontoene deres sammen, forstår du at all informasjon om aktivitetene dine på arbeidsgiverkontoen din, også informasjon om handlingene du utfører, og når du utfører dem, vil bli synlig for alle tilknyttede brukere. Tilknyttede kontobrukere vil ikke kunne se aktivitetene dine, for eksempel jobbsøk, jobbsøknader, preferanser eller informasjonen i Indeed-profilen din, som ligger i jobbsøkerkontoen din.  Du kan når som helst gå til kontoinnstillingene dine for å koble fra kontoen din.  Administratoren for en arbeidsgiverkonto kan dessuten når som helst fjerne tilknyttede brukere fra arbeidsgiverkontoen og kan bli varslet hvis det blir logget inn på den tilknyttede kontoen fra for mange enheter.

Hvis det er registrert et kredittkort eller en annen betalingsmetode på Indeed-arbeidsgiverkontoen din, for eksempel bankkontoinformasjon for en betaling via en avregningssentral (ACH), kan det være at Indeed vil belaste den aktuelle betalingsmetoden for produkter eller tjenester du bestiller og for utestående betalinger, herunder for å korrigere eventuelle faktureringsfeil.

Du godtar at Indeed kan sende meldinger til jobbsøkere som informerer dem om at en arbeidsgiverkonto er blitt kompromittert, også når en slik konto er knyttet til deg. Indeed kan ikke garantere og garanterer ikke at slike meldinger alltid vil bli sendt eller mottatt, og du godtar derfor at Indeed ikke har noe ansvar for å gjøre det. Indeed gir ingen garanti angående, og fraskriver seg ethvert ansvar for, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten eller påliteligheten av slike meldinger.

Indeed kan tilby forslag, anbefalinger eller informasjon til brukere som kan støtte eller forbedre deres opplevelse på Indeeds nettsteder. Du forstår at dette tilbys som en praktisk hjelp uten garantier, og at det er opp til deg selv om du vil benytte deg av dem. Som arbeidsgiver er du ansvarlig for din bruk av nettstedet og alle verktøy som tilbys der, inkludert avgjørelser angående stillingsbeskrivelsen din, stillingskravene, overholdelse av gjeldende lovgivning – inkludert relevant føderal, delstatlig og lokal lovgivning relatert til stillingsannonser, og hvem du intervjuer eller ansetter. Indeed frasier seg herved alt ansvar for alle valg og handlinger du gjør basert på informasjon du måtte motta fra Indeed.Indeed kan begrense din mulighet til å legge ut en stilling, eller gjøre den mindre synlig, hvis det ikke fremgår tydelig at det tilbys en lønn over minstelønnen eller hvis den er i strid med annen gjeldende lovgivning. Det er likevel du selv, ikke Indeed, som er ansvarlig for å sikre samsvar med minstelønnskravene, språkkrav og andre rettslige krav.

Hvis du er en av Indeeds agenturpartnere, kan du kvalifisere deg til å delta i et Indeed partnerskap-program. Agenturpartnere i dette programmet kan oppnå rangen «gull», «sølv» eller «bronse» basert på sin bruk av og engasjement på Indeed, målt i inntekter. Indeed gir agenturer en rang basert på sitt eget skjønn og kan når som helst trekke den tilbake. 

2. Arbeidsgivertjenester, herunder Søk via Indeed og screeningspørsmål

Du godtar videre at Indeed kan aktivere overføringsfunksjonen Søk via Indeed for bruk i forbindelse med stillingsutlysninger som del av tjenesten for jobbsøkere, og at jobbsøkere som vil vise interesse for stillingsutlysninger, kan gjøre dette gjennom Søk via Indeed, og at Indeed vil sende søknader til e-postadressen du har oppgitt. Du godtar også at Indeed kan aktivere en chatrobot som gjør det mulig for jobbsøkere å søke på stillingsannonsen din ved å svare på spørsmål. Svarene en jobbsøker sender inn, blir presentert for deg som en jobbsøknad. Når du bruker Indeeds kandidatadministrasjonsverktøy, blant annet kontrollpanelet du har tilgang til som arbeidsgiver, eller aktiverer Søk via Indeed-overføringsfunksjonen for stillingsutlysninger, forstår og godtar du at Indeed kan gjøre tilgjengelig funksjoner som gjør det mulig for deg å treffe overfor jobbsøkeren, f.eks. verktøy for å sette opp intervjuer, vise CV-er eller avvise kandidater. Ved å bruke slike administrasjonsverktøy for kandidater godtar du at Indeed kan sette sammen kandidatens søknadsmateriale, CV, svar på screeningspørsmål, vurderingssvar og annen informasjon som kandidaten oppgir til Indeed, i ett enkelt dokument eller på én nettside. Du godtar videre at Indeed ikke er ansvarlig for å ta vare på eller lagre slikt søknadsmateriale, og at du selv er ansvarlig for at du overholder alle rettsregler om arkivering og rapportering samt annen gjeldende lovgivning. Ved å bruke disse verktøyene godtar du at informasjon som deles via Indeed, blir behandlet og analysert av Indeed i tråd med denne avtalen og Indeeds personvernpolicy. Indeed kan lagre slik informasjon uavhengig av om en ledig stilling er besatt eller ikke. Indeed kan tilveiebringe kandidatoppsummeringer for visse jobbsøkere på siden med kandidatopplysninger. Slike oppsummeringer fylles automatisk ut med opplysninger fra jobbsøkeren og opplysninger du har oppgitt i stillingsbeskrivelsen. Kandidatoppsummeringer er ikke anbefalinger om å ansette bestemte personer. Arbeidsgiverne påtar seg å lese gjennom hele søknaden og ikke treffe avgjørelser om ansettelser utelukkende på oppsummeringer som dette.  I en kandidatoppsummering eller et annet produkt eller en annen tjeneste på nettstedet kan det være at du ser en bekreftelse av en jobbsøkers ferdigheter, sertifiseringer eller andre kvalifikasjoner.  Indeed kan ikke garantere at slike bekreftelser eller slik informasjon er nøyaktig. Du er selv ansvarlig for å få bekreftet informasjonen på nettstedet.

Enten du bruker nettstedet direkte eller et rekrutteringssystem (ATS), er du selv ansvarlig for innholdet i e-postmeldingene dine, søknadsskjemaer, screeningspørsmål eller formatet deres, kriterier du setter opp for å invitere kandidater til et intervju, firmasider du oppretter, oppdaterer eller administrerer, stillingsutlysninger du legger ut og eventuelle meldinger du sender gjennom Søk via Indeed eller på annen måte, og godtar at Indeed ikke er ansvarlig for slikt innhold, men frasier seg alt ansvar for det, herunder for hvorvidt det er lovlig. Du godtar at du selv alene er ansvarlig for å følge gjeldende rett i forbindelse med alt innhold på nettstedet, herunder krav til minstelønn, åpenhet om lønnsforhold og annen relevant lovgivning. Hvis du inkluderer frivillige selvidentifiserende spørsmål for jobbsøkere sammen med søknadsmateriellet, er du ene og alene ansvarlig for at gjeldende lov etterleves i forbindelse med disse spørsmålene, inkludert spørsmålenes innhold og format og din bruk av jobbsøkernes svar. Du er ene og alene ansvarlig for etterlevelse av alle gjeldende lover og forskrifter vedrørende innsamling og rapportering av demografiske opplysninger om søkere.

Dersom du avslutter eller endrer stillingsutlysninger du har lagt ut, påtar du deg å oppdatere disse stillingsutlysningene på Indeed så snart som mulig, eller i motsatt fall å informere Indeed om dette.  Indeed kan gi deg en mekanisme for å svare på forespørsler om tilrettelegging fra jobbsøkere. Du er ansvarlig for å sørge for at screeningskriteriene dine er jobbrelatert, at du ikke stiller «funksjonshemmings-relaterte spørsmål» eller medisinske spørsmål som bryter loven, og at du ikke siler ut personer med funksjonshemminger eller medlemmer av noen juridisk beskyttet kategori. Videre erkjenner du at du er ansvarlig for å tilby alternative metoder for utsiling, dersom dette er påkrevd av «Americans with Disabilities Act» eller lignende lover. Du plikter å informere om at det er mulig å nyte godt av rimelig tilrettelegging, å svare på og håndtere alle henvendelser om tilrettelegging og å gi informasjon til jobbsøkere om hvordan man søker om tilrettelegging.

Du godtar at Indeed kan avvise eller fjerne stillingsutlysninger eller spørsmål til jobbsøkere av en hvilken som helst grunn, eller uten grunn. Indeed kan for eksempel fjerne en stillingsutlysning eller et spørsmål som direkte eller indirekte forskjellsbehandler jobbsøkere. Direkte forskjellsbehandling innebærer for eksempel at en stillingsutlysning, et krav eller et spørsmål gjør det klart at man bare ønsker jobbsøkere som oppfyller visse kriterier, og som dermed utestenger andre jobbsøkere på grunn av ting som kjønn, rase, alder eller funksjonsnedsettelse. Indirekte forskjellsbehandling innebærer for eksempel at en stillingsutlysning, et krav eller et spørsmål indirekte utelukker bestemte grupper av jobbsøkere ved å gjøre det umulig for dem å oppfylle jobbkravene. Du forstår og godtar at det er ditt ansvar å unnlate å publisere stillingsutlysninger, krav eller spørsmål som direkte eller indirekte forskjellsbehandler jobbsøkere, eller som på annen måte bryter med gjeldende lov. Du forstår og godtar at du er ansvarlig for å sørge for at kravene og kriteriene knyttet til stillingsutlysningen din er jobbrelatert og i samsvar med gjeldende lov. Indeed garanterer ikke levering, at du mottar jobbsøkerens e-poster eller søknadsmateriell, eller at det ikke vil være feil i overføringen eller lagringen av opplysningene. Du alene er ansvarlig for å sjekke arbeidsgiverens kontrollpanel for å se jobbsøknader og annen informasjon. Eventuelle varsler, for eksempel i form av e-poster du måtte motta om søknader eller andre aktiviteter, tilveiebringes utelukkende som en praktisk hjelp til deg, og du bør ikke stole fullt ut på dem.

Meldinger som sendes til en avsluttet konto, vil ikke bli levert. Hvis du ikke har lyst til å sende en melding, for eksempel et tilbudsbrev, til en jobbsøker gjennom en av Indeeds overføringsfunksjoner, trenger du ikke å gjøre det. I stedet kan du ta kontakt med jobbsøkeren direkte ved hjelp av en annen metode. Når du bruker Søk via Indeed-funksjonen, vil Indeed prøve å sende søknader ved hjelp av kontaktopplysningene du har oppgitt til Indeed, men Indeed har ingen mulighet til å verifisere kontaktopplysningene fra deg. Hvis du oppgir feil kontaktopplysninger, er det ditt ansvar å rette opp feilen, håndtere den på riktig måte eller treffe nødvendige tiltak for å ivareta personvernet til jobbsøkere. Du skal beskytte Indeed mot enhver skade som oppstår som følge av dette.

Hvis du legger ut en stillingsutlysning for jobbsøkere i et hvilket som helst land (for eksempel Japan) hvor overføring av personopplysninger på tvers av landegrensene er regulert (for eksempel ved at det kreves samtykke fra brukeren), garanterer du herved at du ikke vil gjennomføre en overføring av personopplysninger fra Indeed på tvers av landegrensene som er i strid med gjeldende personvernlovgivning. Du skal da for eksempel iverksette tiltak som sikrer at jobbsøknader og andre personopplysninger som skal sendes eller rettes til de angitte kontaktopplysningene dine (inkludert via et rekrutteringssystem (ATS) eller en annen tjenesteleverandør du måtte velge), enten gjennom Søk via Indeed eller andre overføringsfunksjoner, skal være tilgjengelige for deg eller mottas av deg på jobbadressen din i det aktuelle landet.

Når jobbsøkere søker eller svarer på stillingsutlysningen din, kan Indeed gi dem muligheten til å oppgi visse typer demografiske opplysninger til Indeed, for eksempel biologisk opphav og etnisitet, kjønn, alder, tilhørighet til LHBTQ+-fellesskapet og opplysninger om funksjonsnedsettelse, og om de noen gang har vært arrestert eller er straffedømt («demografiske opplysninger»). Denne innsamlingen av demografiske opplysninger som Indeed utfører, er adskilt fra eventuelle selvidentifiserende spørsmål som stilles av arbeidsgivere. Ved å bruke programmet godtar du at Indeed kan samle inn demografiske opplysninger fra jobbsøkere som søker på stillingsannonsen din med Indeeds demografiske undersøkelse, og at Indeed kan bruke opplysninger fra den undersøkelsen til å evaluere og forbedre produktene våre. Du godtar videre at du som arbeidsgiver ikke har mulighet eller rett til å se på eller be om demografiske opplysninger som er samlet inn via Indeeds demografiske undersøkelse og gjelder jobbsøkere, eller som er forbundet med en arbeidsgiver, på noen som helst måte, herunder i form av en sivil innsynsbegjæring, stevning eller en annen rettslig prosess, uten deres tillatelse. Du godtar at du selv er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover som forbyr forskjellsbehandling. Indeed fraskriver seg enhver garanti angående den demografiske sammensetningen av jobbsøkere som søker på en bestemt stilling.

Når du bruker Søk via Indeed for stillingsutlysninger, forstår og godtar du at Indeed kan legge til funksjoner i tilsvarende Søk via Indeed-e-poster. I tillegg kan Indeed på dine vegne sende ut påminnelser via e-post til jobbsøkere du ønsker å intervjue. Indeed kan også på dine vegne sende e-poster til en jobbsøker om at din stillingsutlysning potensielt stemmer overens med jobbsøkerens CV. Når du bruker filtreringsspørsmål, kan du få mulighet til å be Indeed om å sende ut meldinger om avslag dersom en jobbsøker ikke har besvart spørsmålene på den måten som er angitt i instruksene på Internett. Hvis du velger å gjøre det, vil disse kandidatene motta avslagsmeldinger og bli merket som avvist på kontrollpanelet ditt. Videre forstår du at Indeed ikke utøver skjønn i overføringen eller lagringen av disse avslagene, eller alle andre varsler om avslag (siden dette skjer automatisk), at overføringen eller lagringen ikke er garantert, og at jobbsøkeren kanskje ikke har besvart screeningspørsmålene på en presis måte. Når du bruker Indeeds kandidatadministrasjonsverktøy, kan du få mulighet til å sende automatiske avslagsmeldinger til kandidater hvis status du har satt til «avvist». Hvis du velger et slikt alternativ, forstår du at Indeed ikke har anledning til å utøve skjønn ved overføring eller lagring av avslagsmeldinger.

Du kan også få mulighet til å bruke administrasjonsverktøy for kandidater som avtaler intervjuer med jobbsøkere som oppfyller kriteriene du har valgt, på vegne av deg. Dersom du velger dette, vil det bli satt opp intervjuer med jobbsøkere, og de vil inviteres til intervjuer på dine vegne via e-post basert på om informasjonen jobbsøkeren har gitt Indeed (f.eks. svar på screeningspørsmål, CV, svar på Indeed Assessments) passer med kriteriene du har satt. Du er ansvarlig for å sørge for at screeningskriteriene dine er jobbrelatert, at du ikke stiller «funksjonshemmings-relaterte spørsmål» eller medisinske spørsmål som bryter loven, og at du ikke siler ut personer med funksjonshemminger eller medlemmer av noen juridisk beskyttet kategori. Du er ansvarlig for å tilby alternative metoder for utsiling dersom dette er påkrevd av «Americans with Disabilities Act» eller lignende lover. Du forstår også at Indeed ikke utøver skjønn i overføringen av disse invitasjonene til intervjuer (siden dette skjer automatisk), at overføringen eller lagringen ikke er garantert, og at opplysningene jobbsøkeren ga til Indeed, kanskje ikke er riktige eller nøyaktige. Indeed kan kreve at jobbsøkere bekrefter at de er interessert i stillingen før de setter opp et intervju. Det er i siste instans arbeidsgiverens ansvar å bekrefte at det er inngått avtale om et intervju, eller å avtale et nytt tidspunkt for dette eller avlyse intervjuer hvis det er nødvendig. Det er arbeidsgiveren selv som avgjør hvilke jobbsøkere den vil intervjue, og når. Det at Indeed ordner slike intervjuer, er ingen garanti om at en jobbsøker er kvalifisert eller oppfyller kriteriene arbeidsgiveren har satt opp, eller at informasjonen jobbsøkeren har oppgitt, er riktig eller nøyaktig. Formålet med Indeeds kandidatadministrasjonsverktøy er å gjøre det lettere for arbeidsgivere å komme i kontakt med jobbsøkere de er interessert i. Arbeidsgiveren er selv ansvarlig for innholdet i screeningspørsmål, eventuelle beslutninger om å gjennomføre intervjuene eller ikke, eventuelle problemer som måtte oppstå som følge av aksept eller avslag på ansettelse, og andre problemer som måtte oppstå ved bruk av kandidatadministrasjonsverktøy. Når du bruker dette og andre kandidatadministrasjonsverktøy, erkjenner og godtar du at Indeed ikke rekrutterer arbeidstakere for arbeidsgivere, eller skaffer jobbmuligheter for jobbsøkere, og at Indeed ikke opptrer som bemanningsbyrå for deg ved å tilby disse kandidatadministrasjonsverktøyene.

Du godtar at Indeed kan treffe tiltak for å prøve å identifisere og redusere applikasjoner for søppelpost, og at en slik metode kan omfatte å kreve følgebrev for søkere. Du godtar at Indeed også kan spørre jobbsøkere om de kan reise til arbeidsstedet på en pålitelig måte hvis du krever personlig oppmøte. Indeed kan også fremheve kvalifikasjonene som kreves for stillingen du utlyser, overfor jobbsøkere, slik at jobbsøkerne kan vurdere om de vil søke på stillingen. Indeed verifiserer ikke identiteten til personer som svarer på stillingsutlysningene dine, og kjenner ikke jobbsøkerens motivasjon for å søke på stillingen. Derfor kan vi heller ikke gi noen garanti om jobbsøkernes kvalifikasjoner eller interesser i forbindelse med stillingsutlysningen. Du godtar at Søk via Indeed og Indeeds overføringsfunksjoner leveres til deg uten garanti, at Indeed ikke påtar seg noe ansvar for kommunikasjon mellom deg og jobbsøkere, og at kommunikasjonen utelukkende er ditt og jobbsøkernes ansvar.

Ved å bruke et hvilket som helst produkt for automatisert telefonscreening godtar du at du ber Indeed om å sende jobbsøkere et telefonnummer som jobbsøkere kan bruke ringe til for å svare på screeningspørsmålene dine på telefonen. Du godtar at disse spørsmålene er en del av din søknadsprosess, at spørsmålene utelukkende har blitt bestemt av deg og at du ikke har blitt bedt om å gjøre dette av Indeed. Du godtar også at du da bare ber Indeed om å ta opp jobbsøkerens svar på screeningspørsmålene dine, og at Indeed vil videresende opptaket av svarene på spørsmålene til deg. Du godtar at Indeed lytter til og analyserer opptaket i tråd med Indeeds personvernpolicy, og at Indeed tilveiebringer opptaket til tredjeparter for å få hjelp med analysen eller for så sikre produktets kvalitet. Indeed fraskriver seg alt ansvar for overføring eller lagring av slik telefonscreening og slike svar, og garanterer ikke levering eller mottak av dette, eller datoen og tidspunktet da det sendes.

Du skal kompensere, forsvare eller holde Indeed og dets agenter, tilknyttede enheter, lisensgivere og utgivere skadesløse overfor ethvert krav fra eller erstatningsansvar overfor tredjeparter (herunder, men ikke begrenset til rimelige rettsomkostninger) som oppstår av en firmaside du har opprettet eller gjort krav på, eller en stillingsutlysning, søknadsmateriell, frivillige selvidentifiserende spørsmål eller screeningspørsmål (eller svar på disse) du har publisert, eller meldinger du har sendt. Indeed kan gjøre analysedata for stillingsannonser tilgjengelige på en firmaside eller andre steder på nettstedet, og kan overlevere analysedata om arbeidsgiverkontoen din til alle som jobber i firmaet ditt, etter Indeeds eget skjønn. Hvis du har ubetalte eller utestående fakturaer eller negativ saldo for et Indeed-produkt, forbeholder Indeed seg retten til, i den grad gjeldende rett tillater det, å suspendere eller avbryte din bruk av det gjeldende Indeed-produktet, i tillegg til ethvert annet Indeed-produkt, som angitt i innrykksordren for det produktet, inkludert, men ikke begrenset til Indeed-produkter du ikke har ubetalte fakturaer eller negativ saldo for. Indeed kan velge å (i) ilegge gebyrer for forsinkede betalinger i tråd med høyeste lovlige forsinkelsesrente, og (ii) kreve dekket enhver rimelig utgift samt advokathonorar som Indeed måtte pådra seg i forbindelse med innkreving av slike forsinkede betalinger.

Når du viser, sender, utfører handlinger på, tar beslutninger om, lagrer eller mottar materiale (inkludert stillingsutlysninger, CV-er, søknader, forhåndsinnspilte intervjuer og meldinger) via eller gjennom nettstedet, eller gjennom et rekrutteringssystem (ATS), kan Indeed for eksempel bruke slike data eller slikt materiale eller en slik handling til dataanalyse eller kvalitetskontroll, eller til å forbedre nettstedet eller andre Indeed-produkter eller -tjenester (inkludert forbedre søkeresultater og andre stillingsutlysninger for jobbsøkere og arbeidsgivere), enten automatisert eller på annen måte. Indeed kan også informere jobbsøkeren om handlinger eller aktiviteter du utfører i forbindelse med slikt materiale, gjennom eller ved å bruke nettstedet eller through eller et rekrutteringssystem.  Indeed kan for eksempel informere jobbsøkeren om aktiviteten eller handlingen din relatert til en jobbannonse (for eksempel at den er satt på pause eller avsluttet), eller om jobbsøkerens søknad eller CV (for eksempel at du har sett på eller besvart den, eller at du har truffet en avgjørelse angående den). Indeed kan informere jobbsøkere om dine aktiviteter på nettstedet, for eksempel om du er pålogget, om du nylig har vært aktiv eller om du er aktiv på Indeed. Du samtykker herved i at Indeed kan informere jobbsøkeren om slike handlinger og aktiviteter.

Indeed kan etter eget skjønn sette etiketter eller merker på arbeidsgivernavn eller stillingsannonser, for eksempel «responsiv arbeidsgiver», «aktiv arbeidsgiver» eller «ansatt via Indeed». Arbeidsgivere kan også be om at Indeed legger til slike etiketter. Indeed bestemmer selv hvordan slike etiketter eller merker tildeles, eller hvilke arbeidsgivere som kvalifiserer seg for dette. Mangel på etiketter eller merker kan være et tegn på at Indeed ikke har nok opplysninger til å kunne bestemme om en arbeidsgiver er kvalifisert. Noen av opplysningene kan stamme fra av arbeidsgiveren, og Indeed garanterer ikke at de er nøyaktige og riktige. Indeed garanterer ikke nøyaktigheten av etiketter eller merker som legges til arbeidsgivers navn eller jobbannonser basert på opplysninger fra arbeidsgiveren, herunder opplysninger om jobbannonser. Indeed forbeholder seg retten til når som helst å endre eller fjerne slike etiketter og merker etter eget skjønn.

Hvis du åpner eller bruker et hvilket som helst Indeed-programmeringsgrensesnitt (API), inkludert ved å gå inn på og bruke nettstedet, en av Indeed-appene eller et hvilket som helst rekrutteringssystem (ATS) via et API, godtar du å være bundet av denne avtalen, Indeeds API-vilkår, Indeeds personvernpolicy, nettstedsreglene og eventuelle tilleggsregler og retningslinjer som er gjort tilgjengelige av Indeed. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DU FÅR TILGANG TIL OG BRUKER ET API PÅ EGEN RISIKO, OG AT INDEED FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR DIN BRUK AV ET INDEED-API. Det er ditt ansvar å gjennomgå enhver Indeed-app eller nettsted jevnlig for å finne den mest oppdaterte informasjonen (deriblant redegjørelser for hvordan funksjoner fungerer, ansvarsfraskrivelser og beskrivelser angående tjenestene som tilbys, metode for belastning) om Indeeds produkter og tjenester. Ved å bruke API-et i stedet for å bruke nettstedet eller en Indeed-app direkte, godtar du all informasjon som tilbys på nettstedet eller i en Indeed-app. Bruk av en app eller rekrutteringssystem via API-en, i stedet for direkte bruk av nettstedet eller en Indeed-app, skal ikke unnskylde eventuell mangel på informasjon eller forståelse om Indeeds varer og tjenester, hvis informasjonen for øvrig leveres på nettstedet eller en Indeed-app.

Din bruk av en tredjepartsutvikler for å bygge en integrasjon med et rekrutteringssystem: Hvis du utpeker eller på annen måte tillater en tredjepartsutvikler å utvikle en integrasjon med et rekrutteringssystem, må du sørge for at du og tredjepartsutvikleren etterlever alle gjeldende personvernslover (inkludert, blant annet, oppfyllelse av databehandlingsavtaler) i utviklingen av integrasjonen med rekrutteringssystemet. Når du bruker Indeeds API via en tredjepartsutvikler for å utvikle en integrasjon med et rekrutteringssystem, skal du være ansvarlig for alle tredjepartsutviklerens og det ønskede rekrutteringssystemets handlinger og unnlatelser. Du skal også sørge for at alle overføringer av personopplysninger (inkludert disposisjonsdata) til Indeed via integrasjonen, gjøres i samsvar med gjeldende personvernlov, for eksempel ved innhenting av samtykke fra og ved varsling av registrerte (om nødvendig) samt implementering av relevante avtaler der det kreves i henhold til slik lov. Du skal kompensere og holde Indeed skadesløs for krav eller søksmål som reises av en registrert på grunn av eller i forbindelse med din bruk av API-et og/eller din bruk av en tredjepartsutvikler og deres bruk av API-et.

Du forstår at Indeed som et ledd i arbeidet med å bekjempe svindel og søppelpost, kan kreve at brukere bekrefter e-postadressen sin. Dette gjelder også jobbsøkere som søker på stillinger du har utlyst. Men verifisering av e-posten er ikke garantert. Du er selv ansvarlig for bruk av programvare som eventuelt avviser søknader fra ikke verifiserte e-postadresser. 

Videre godtar du at det er ditt eget ansvar å overholde krav fra myndighetene om føring av opptegnelser, for eksempel OFCCPs regel om registrering av søknader via Internett. 

3. Jobbmatch

Jobbmatcher er treff på stillinger, altså anbefalinger som kan presenteres både til deg som arbeidsgiver, og til jobbsøkere, i ulike formater på Nettstedet. Indeed kan for eksempel anbefale CV-er som matcher jobbannonser du har publisert, eller anbefale jobbannonser til jobbsøkere som ligner stillinger de nylig har søkt på. Jobbmatching leveres til deg som en betatjeneste og er underlagt betaprogrammet vårt. (Se avsnitt 9 i vilkår for alle brukere.)

For å generere matcher bruker Indeed opplysninger som samles inn fra både arbeidsgivere og jobbsøkere via nettstedet vårt. Dette inkluderer jobbannonser, CV-er, søknadsmateriale (inkludert svar på screeningspørsmål), Indeed-vurderinger og brukeraktivitet på Indeed (for eksempel utførte søk og jobbannonser som er klikket på og søkt på). Du er enig og samtykker i at Indeed kan bruke denne informasjonen til å presentere potensielle matcher til deg og til potensielle jobbsøkere.

4. Informasjon om lønn, søknader og annet fra Indeed

Indeed kan tilby noe informasjon og innhold til brukere utelukkende til informasjonsformål. For eksempel kan Indeed gi jobbsøkere data om anslåtte lønninger for en bestemt stillingsutlysning, svar på visse screeningspørsmål for en stillingsutlysning eller oppgi anslått antall søknader på stillingsutlysningen. Alle slike tall fra Indeed er estimater og gis kun som informasjon, kan komme fra en tredjepart og kan endres eller ha ulike grader av nøyaktighet. Hvis du deltar i Indeeds annonseringsprogram, og budsjettet for sponset jobbannonsering er satt til «per søknad», vil du bli belastet basert på Indeeds fastsettelse av antall søknader som gjenspeiles i arbeidsgiverens kontrollpanel, ikke basert på antall søknader som kan gis til jobbsøkere, og som bare er for informasjonsformål. Indeed kan legge til etiketter eller merker på jobbannonser for informasjonsformål – for eksempel betalingstyper, spesialiteter, ytelser eller tilknytning til fagforeninger – basert på data som finnes i stillingsbeskrivelsen. Dette er bare for informasjonsformål, og Indeed vil ikke garantere at en etikett eller et merke er korrekt. Indeed kan også inkludere lønnsestimater på andre sider enn stillingsutlysningene på nettstedet.

Legg merke til at alle lønnstall er tilnærminger basert på flere tredjepartsinnsendinger til Indeed, herunder fra Indeeds tilknyttede selskaper. Disse tallene gis kun for generell sammenligning til Indeed-brukere. Indeed kan også oppgi data om visninger i forbindelse med jobbannonsen din. Slike tall gis bare som informasjon, og kan når som helst endres. Indeed garanterer ikke at tallene er nøyaktige. Indeed forbeholder seg retten til når som helst å endre målemetoden for slike tall.

Indeed kan komme til å tilby maler for jobbannonser i rent informasjonsøyemed. Når du bruker slikt innhold, tar du det i eie og er selv ansvarlig for å gjøre materialet korrekt, passende og i samsvar med all relevant lovgivning. Alt innhold som leveres av Indeed, herunder informasjon om jobbannonser og anslag over antall søknader på en bestemt jobbannonse, er bare gitt i informasjonsøyemed, kan være i strid med eller basert på informasjon fra tredjeparter, gis uten garantier, kan bli endret og kan ha ulik grad av nøyaktighet. Estimert antall søknader er ikke en garanti om fremtidige resultater.

5. Screeningverktøy

Indeed kan stille til rådighet screeningverktøy som du kan bruke for kandidater som søker på stillingen du utlyser, herunder screeningspørsmål, verktøy for telefonscreening og vurderinger. Indeed lisensierer disse verktøyene til deg for bruk du selv bestemmer. Ved å bruke et utsilingsprodukt som er gjort tilgjengelig for deg av Indeed, forstår du at du har bestemt deg for å bruke disse verktøyene som en del av søknadsprosessen, og at det er du selv som bestemmer hvilke spørsmål du vil stille eller velge, ikke Indeed. Du godtar at du selv er ansvarlig for å bruke utsilingverktøy i samsvar med lovgivningen, for eksempel: «Fair Credit Reporting Act» og lignende lover; relevante lover om arbeidsforhold, likestilling og likebehandling, for eksempel «Title VII» i «Civil Rights Act of 1964», med endringer, «Age Discrimination in Employment Act», «Americans with Disabilities Act» og lignende nasjonale, regionale eller lokale lover; og all relevant personvernlovgivning eller lover som regulerer bruk av «automatiserte beslutningstakingsverktøy for ansettelser». Du godtar at en vurdering bare er ment som vurdering av en bestemt kunnskap, ferdighet eller evne. Den vurderer ikke en jobbsøkers kvalifikasjon for en bestemt stilling eller dennes evne til å utføre en jobb på en sikker måte. Om en bestemt ferdighet er relevant for en jobb, eller om en jobbsøker er kvalifisert eller egnet for en jobb, avgjøres utelukkende av deg. Du påtar deg å bruke en vurdering i kombinasjon med andre utvelgelses- og ansettelsesprosesser, og bare bruke dette til å måle de kunnskapene, ferdighetene og/eller andre egenskapene som er 1) relevante for stillingen, og 2) nødvendige for kandidatens første dag på jobb. Du er ansvarlig for å sørge for at screeningskriteriene dine er jobbrelatert, at du ikke stiller «funksjonshemmings-relaterte spørsmål» eller medisinske spørsmål som bryter loven, og at du ikke siler ut personer med funksjonshemminger eller medlemmer av noen juridisk beskyttet kategori. Videre erkjenner du at du er ansvarlig for å tilby alternative metoder for utsiling, dersom dette er påkrevd av «Americans with Disabilities Act» eller lignende lover. Du plikter å informere om at det er mulig å nyte godt av rimelig tilrettelegging, å svare på og håndtere alle henvendelser om tilrettelegging og å gi informasjon til jobbsøkere om hvordan man søker om tilrettelegging. Indeed skal henvise jobbsøkere som kontakter Indeed angående tilrettelegging, til deg ved å bruke kontaktopplysningene du har oppgitt til Indeed, og du er ansvarlig for å se etter slike anmodninger i innboksen din. Selv om vi i Indeed følger WCAG 2.1, nivå AA i vårt forsøk på å utforme og utvikle tilgjengelige tilbud, slik det står beskrevet i tilgjengelighetserklæringen, garanterer ikke Indeed samsvar med «Americans with Disabilities Act» eller tilsvarende eller lignende lover Du påtar deg å kompensere Indeed for eller beskytte Indeed mot alle krav som oppstår som følge av din bruk av et screeningverktøy, herunder påstander om at et screeningverktøy ikke overholder «Americans with Disabilities Act» eller en lignende lov, eller at din bruk av et screeningverktøy fører til en «uensartet virkning». 

Indeed kan tilby arbeidsgivere mulighet til å aktivere en funksjon på kontoen sin som heter «Arbeidsgiverassistent». Aktivering av arbeidsgiverassistenten betyr at arbeidsgiveren ber Indeed sende en melding på arbeidsgiverens vegne til jobbsøkeren som informerer dem om at arbeidsgiveren har bestemt seg for ikke å gå videre med sin søknad. For å hindre at det sendes en avvisningsmelding, må du indikere at du er interessert i søknaden på Indeed. Interaksjoner du har direkte med en jobbsøker og ikke via et verktøy fra Indeed (f.eks. oppringing eller sending av e-post til en jobbsøker direkte i stedet for via en Indeed-overføringstjeneste), er ikke synlige for Indeed og vil ikke hindre et avvisningsvarsel fra arbeidsgiverassistenten i å bli sendt. Hvis du aktiverer arbeidsgiverassistenten, må du kommunisere med en jobbsøker gjennom et verktøy fra Indeed for å forhindre at arbeidsgiverassistenten sender ut en avslagsmelding. Hvis du aktiverer arbeidsgiverassistenten, vil kandidater du ikke kommuniserer med innen den valgte tidsrammen, automatisk motta en avslagsmelding, og du påtar deg å beskytte Indeed mot krav som eventuelt oppstår i den forbindelse. Du godtar videre at Indeed kan varsle jobbsøkere om den estimerte tidsrammen for når de kan forvente å høre fra deg, basert på tidsrammen du velger i arbeidsgiverassistenten.

Indeed kan tilby funksjonalitet som grupperer kandidater basert på om de oppfyller eller kan oppfylle arbeidsgiverens kriterier, basert på tekst i CV-ene eller svar på filtreringsspørsmål, og vi tilbyr også arbeidsgivere muligheten til automatisk planlegging av samtaler med søkere som oppfyller kriteriene. I alle tilfeller kan arbeidsgivere se på enhver søker til enhver tid, og Indeed tar ingen avgjørelser om noen jobbsøker. Du samtykker i at slik funksjonalitet ikke utgjør eller bidrar til en avgjørelse, og at det ikke erstatter menneskelig skjønn og gjennomgang. Du godtar å ikke bruke slik funksjonalitet som eneste faktor, som en faktor som veier tyngre enn andre faktorer, eller å modifisere eller overstyre konklusjoner som utledes av andre faktorer, i beslutningstakings- eller ansettelsesprosessene dine.

6. Kommunikasjon via Indeed

Du kan motta meldinger, e-poster eller e-postvarsler knyttet til din eller en jobbsøkers aktivitet på eller bruk av nettstedet, Søk via Indeed, Indeed Chat eller andre kommunikasjonstjenester, -produkter eller -funksjoner som tilbys på eller via nettstedet. I alle tilfeller gis slike meldinger eller varsler bare som en praktisk hjelp, og du bør ikke stole blindt på dem. Hvis du for eksempel vil intervjue en jobbsøker, er det ditt ansvar å følge opp jobbsøkeren for å forsikre deg om at hen er klar over intervjuet. Ikke stol utelukkende på varsler som sendes gjennom Indeed. Indeed fraskriver seg alt ansvar med hensyn til overføring eller lagring av slike meldinger, og garanterer ikke levering eller mottak av meldinger, eller datoen og tidspunktet de sendes. Meldinger som sendes til en avsluttet konto, vil ikke bli levert.

Indeed kan maskere eller skjule kontaktopplysninger, for eksempel telefonnumre og e-postadresser, og erstatte dette med aliaser. Indeed kan for eksempel maskere jobbsøkerens kontaktopplysninger på CV-er og søknader. Indeed kan også maskere e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, slik at jobbsøkere ser en aliasadresse eller et aliasnummer når de kommuniserer med deg. Du godtar at jobbsøkere kan kontakte deg fra et maskert telefonnummer eller en maskert e-postadresse. Hvis du kontakter en jobbsøker fra et maskert telefonnummer, og ikke oppgir kontaktopplysningene dine, vil ikke jobbsøkeren kunne ringe deg opp igjen etter at det maskerte nummeret har utløpt, med mindre du har oppgitt de reelle kontaktopplysningene dine til vedkommende. Når en jobbsøker har mottatt kontaktopplysningene dine, godtar du at Indeed ikke er ansvarlig for måten vedkommende bruker disse opplysningene på.

Du skal bare sende meldinger til e-postadresser med et Indeed-alias og bruke Indeed Meldinger på eller via nettstedet i forbindelse med stillingsutlysninger du legger ut. Indeed kan komme til å gruppere meldinger sammen som en del av en samtale på Indeed Meldinger. Dette gjøres som en praktisk hjelp, og det kan være at enkelte meldinger fra en og samme samtale ikke kan plasseres i samme gruppe. Når du kommuniserer med en jobbsøker via Indeed, kan arbeidsgiverens avsenderinformasjon fremkomme på ulike måter, for eksempel kan det vises som arbeidsgiverens firmanavn eller navnet på den bestemte personen som sender meldingen, men du eller jobbsøkeren kanskje ikke vil se all informasjonen i alle situasjoner.

Indeeds meldingssystem er ikke laget for å sende én melding til flere personer. Du bekrefter at du ikke vil bruke Indeeds meldingstjenester til å sende massemeldinger med mindre det uttrykkelig er tillatt i Indeeds grensesnitt. Du bekrefter at du ikke vil omgå denne begrensningen ved å bruke e-postklienten din til dette formålet, for eksempel ved å sende e-postmeldinger via e-postklienten (f.eks. Gmail eller en annen tredjepartsleverandør av e-post) til flere e-postadresser med et Indeed-alias. Du godtar at enhver e-post du adresserer til mer enn én jobbsøker i Til-, Kopi- eller Blindkopi-feltet, vil bli sendt som enkeltmeldinger og enkeltsamtaler for jobbsøkerne. Du vil se svar fra jobbsøkerne i egne e-posttråder og samtalene deres på Indeed Meldinger. Hvis en bruker sender en e-post til flere mottakere (f.eks. ved å legge til flere aliasadresser i kopifeltet (CC) i en e-postklient fra en tredjepart), kan dette påvirke den måten meldingene vises på i Indeed. I så fall er det best å vise e-postsamtalen (e-posttråden) i den aktuelle e-postklienten fra tredjeparten. Hvis du velger å sende en e-post fra en tredjeparts e-postklient, kan personen du kommuniserer med, kanskje se e-postadressen din i stedet for aliaset.

Hvis du, eller noen andre på dine vegne, sender eller mottar kommunikasjon på eller gjennom nettstedet (for eksempel ved å sende eller motta tekstmeldinger eller kommunikasjon til/fra en e-postadresse med Indeeds alias og/eller ved å bruke en annen e-post enn den som er tilknyttet kontoen din), godtar du at kommunikasjonen blir behandlet, analysert, gjennomgått og lagret, også med automatiserte verktøy, for dataanalyse, kvalitetskontroll, håndheving av nettstedsreglene og Indeeds øvrige retningslinjer, og med innholdsmoderering, og for å forbedre nettstedet eller andre av Indeeds produkter eller tjenester. Hvis du ikke godtar alle delene av disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

Mer konkret: Hvis du legger ut en stillingsutlysning direkte på Indeed, vil du bare motta søknader til Indeed-kontrollpanelet ditt. Andre varsler til deg tilbys bare som en praktisk hjelp. Det kan for eksempel være at du ikke mottar e-postvarsler for søknader dersom en jobbsøker ikke har svart riktig på screeningspørsmål, selv om slike søknader blir sendt til Indeed-kontrollpanelet. Indeed forbeholder seg retten til å slå på eller aktivere chat eller andre kommunikasjonsalternativer for bestemte arbeidsgivere eller stillingsutlysninger, etter eget skjønn, og til å varsle jobbsøkere om at chatfunksjonen eller andre kommunikasjonsalternativer er tilgjengelige for en bestemt stilling eller arbeidsgiver. Du kan for eksempel være kvalifisert til å aktivere chat for forhåndssøknader for visse stillingsutlysninger. For å forbli kvalifisert for chat for forhåndssøknader må du svare på henvendelser fra jobbsøkere innenfor den tiden som er angitt på nettstedet. Indeed kan når som helst, uten forvarsel og etter eget skjønn, slå av eller deaktivere chat for en hvilken som helst arbeidsgiver eller jobbsøker.

Indeed kan aktivere videreformidling av SMS-er eller telefonsamtaler via nettstedet vårt for å bidra til å opprette kontakt mellom arbeidsgivere og jobbsøkere om en stillingsutlysning. Du forstår at kommunikasjon via slike videreformidlingstjenester på eller via nettstedet skal være begrenset til formålet med å ansette i forbindelse med stillingsutlysningen. Indeed kan når som helst, uten forvarsel og etter eget skjønn, slå av eller deaktivere tjenesten for videreformidling av SMS-er eller telefonsamtaler for en hvilken som helst arbeidsgiver eller jobbsøker av en hvilken som helst eller ingen grunn. Merk: Ettersom disse tjenestene for videreformidling av tekstmeldinger og telefonsamtaler er avhengige av funksjonalitet fra tredjepartsleverandører, kan det oppstå forsinkelser av tekniske grunner hos disse leverandørene. Vi kan heller ikke gå god for eventuelle tredjeparters tekniske kapasitet til å sende eller motta slike tekstmeldinger eller telefonsamtaler. Du samtykker i at Indeed ikke er ansvarlig for innholdet i noen tekstmelding eller telefonsamtale mellom deg og jobbsøkere. Du samtykker ytterligere i at Indeed ikke er ansvarlig for måten du eller jobbsøkere bruker tjenestene for videreformidling av tekstmeldinger og/eller telefonsamtaler på.

Hvis du bruker Text to Apply, forstår du at du ber Indeed om å svare på tekstmeldinger fra jobbsøkere som sendes via tjenesten Text to Apply på vegne av deg. Når en person sender det tildelte stikkordet til det oppgitte telefonnummeret i en tekstmelding, vil Indeed svare med en tekstmelding som inneholder en lenke som til de sponsede jobbannonsene du har koblet til Text to Apply. Du forstår og godtar at bare sponsede jobbannonser kan vises, og at bruk av Text to Apply eller Scan to Apply er en ytelse forbundet med sponsing av jobbannonser. Indeed kan, etter eget skjønn og uten forvarsel, (i) suspendere eller avbryte din bruk av stikkordet ditt og kreve at du velger et alternativt stikkord, eller (ii) avbryte din bruk av og tilgang til Text to Apply og Scan to Apply. Dette kan Indeed gjøre av en hvilken som helst grunn eller uten grunn, eller av følgende grunner: (i) Du velger et stikkord som utgjøre en krenkelse av en tredjeparts immaterialrettigheter; (ii) Indeed blir informert om et brudd på tekstmeldingsleverandørens vilkår; eller (iii) et skilt er i strid med et eller flere av Indeeds vilkår. Når du fremmer Text to Apply eller Scan to Apply må du være klar over at jobbsøkere er nødt til å ha eller opprette en Indeed-konto for å fullføre jobbsøknader. Man bør ta med en ansvarsfraskrivelse som spesifiserer dette kravet i all skilting som fremmer Text to Apply eller Scan to Apply.

Du godtar at du selv er ansvarlig for plasseringen av skilter og alt innhold på dem, inkludert tekster, QR-koder og designelementer. Videre godtar du at skiltet ditt med innhold ikke utgjør en krenkelse av noen tredjeparts rettigheter (herunder opphavsrett eller varemerke) eller er i strid med eventuelle forpliktelser du har under en eksisterende avtale som er inngått med en tredjepart. Du påtar deg å fjerne eller oppdatere ethvert skilt når Indeed måtte be om det. Når du bruker Indeeds navn, varemerker eller logoer («Indeed-merker») i tilknytning til et skilt eller markedsføringsmateriell, godtar du lisensvilkårene for Indeed Skann / Text to Apply. All bruk av Indeed-merker skal skje i tråd med bruksveiledningen for Indeeds varemerke (Trademark Usage Guidelines), som du kan bli gjort kjent med fra tid til annen. Skiltet og alle tekstmeldinger en jobbsøker sender, utgjør brukerinnhold og skal behandles i tråd med eventuelle avsnitt om brukerinnhold heri. 

Du kan når som helst kansellere tjenestene Text to Apply og Scan to Apply. For å gjøre det må du fjerne alle skilter og informere din salgs- eller kundetilfredshetsrepresentant hos Indeed. Det kan ta noen dager å behandle forespørselen din, og du godtar at personer som sender stikkordet til det angitte telefonnummeret i den perioden, også mottar tekstmeldinger. Du forstår at alle stikkord, telefonnumre og QR-koder som er forbundet med kontoen din, ikke lenger vil være tilgjengelig for deg etter at du har kansellert den aktuelle tjenesten. Du godtar at Indeed ikke er ansvarlig for å knytte deg til jobbsøkere gjennom Text to Apply eller Scan to Apply etter at du har kansellert disse tjenestene.

7. Virtuell kommunikasjon 

Indeed kan tilby deg muligheten til å administrere virtuell og ekstern kommunikasjon med jobbsøkere ved hjelp av Indeed-produkter, inkludert Indeed Jobbintervju, Indeeds rekrutteringsplattform, telefonintervjuer, virtuelle møter og videointervjuer («virtuelle intervjuer»). Tjenestene kan omfatte å gi deg tilgang til planlegging, videokonferanser, nettkonferanser, møterom, forhåndsinnspilte videoer, forhåndsinnspilte lydklipp og andre samarbeidstjenester som tilbys av tredjepartsleverandører av telekommunikasjonstjenester. Du forstår at Indeed ikke er en leverandør av telekommunikasjonstjenester. Indeed fraskriver seg alt ansvar med hensyn til overføring av virtuell kommunikasjon. Indeed garanterer ikke (1) tilgjengeligheten av slike tjenester på det tidspunktet du prøver å benytte deg av dem, (2) kvaliteten på slike tjenester, eller (3) datoene og tidspunktene du har avtalt med jobbsøkere for ditt virtuelle intervju. Videre verifiserer ikke Indeed identiteten eller kvalifikasjonene til jobbsøkere som du avtaler virtuelle intervjuer med.

Du er selv ansvarlig for å tilby alternative metoder for kommunikasjon eller intervjuer for personer med funksjonsnedsettelser, dersom dette er påkrevd av «Americans with Disabilities Act» eller en lignende lov.

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT VI, SÅ LANGT GJELDENDE RETT TILATER DET, IKKE GIR NOEN BESKYTTELSE FOR INFORMASJON DU DELER, ELLER DATA DU SENDER, NÅR DU DELTAR I VIRTUELLE INTERVJUER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL LYD/BILDE, INTERVJUSPØRSMÅL OG SVAR ELLER DITT BILDE ELLER PORTRETT. DU ERKJENNER OG GODTAR, SÅ LANGT GJELDENDE RETT TILATER DET, AT INDEED IKKE ER ANSVARLIG FOR Å SIKRE ELLER BESKYTTE DATA ELLER INFORMASJON SOM DU DELER ELLER SENDER NÅR DU GJØR BRUK AV VIRTUELLE INTERVJUER. INDEED ER IKKE ANSVARLIG FOR MISBRUK AV DATA DU DELER ELLER SENDER VED Å BRUKE VIRTUELLE INTERVJUER. DU ERKJENNER OG GODTAR ENN VIDERE AT INDEED IKKE TAR ANSVAR FOR TILGJENGELIGHET ELLER OPPBEVARING AV OPPTAK AV VIRTUELLE INTERVJUER.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU FÅR TILGANG TIL OG BRUKER VIRTUELLE INTERVJUER PÅ EGET SKJØNN OG EGEN RISIKO, OG AT INDEED FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR DIN BRUK AV VIRTUELLE INTERVJUER.

På forespørsel kan Indeed sende invitasjoner til flere representanter i firmaet ditt om å delta i virtuelle intervjuer. Du forstår og godtar at Indeed vil sende ut slike invitasjoner på dine vegne basert på e-postadressene du oppgir for disse representantene, men at Indeed ikke er ansvarlig for unøyaktigheter i kontaktopplysningene du oppgir. Videre er ikke Indeed ansvarlig for oppførselen eller handlingene til representantene dine; det er kun du som er ansvarlig for dette. Du erklærer at du har fullmakt til å inngå avtaler og godta vilkårene til Indeed på vegne av dine ytterligere representanter, og ved å sende invitasjoner til representantene dine, inngår du en avtale og godtar vilkårene til Indeed på deres vegne.

Du forstår at Indeed kun gir deg muligheten til å kommunisere med jobbsøkere via tjenester som kan bli tilbudt av tredjepartsleverandører. Indeed er ikke en part i de virtuelle intervjuene dine og deltar ikke i noen avtaler du inngår med jobbsøkere. Du er ansvarlig for forespørsler om tilrettelegging fra jobbsøkere. Hvis for eksempel en tegnspråktolk er ønsket, er det ditt ansvar å skaffe til veie en tegnspråktolk hvis du er juridisk forpliktet til det.

Opptak av virtuelle intervjuer: Som arbeidsgiver kan du bli forelagt et alternativ om å aktivere opptak av virtuelle intervjuer. Du erkjenner og godtar at du ikke vil ta opp, lagre eller analysere virtuelle intervjuer uten tillatelse fra jobbsøkere og alle deltakere. Ved å ta opp et virtuelt intervju, innestår du for og garanterer overfor Indeed at du har sikret deg alt nødvendig samtykke og vil overholde all gjeldende rett, inkludert statlige og føderale lover. Når du velger å gjøre opptak av virtuelle intervjuer, godtar du at tredjepartsleverandører og Indeed kan lagre og få tilgang til opptaket. Du godtar samtidig at Indeed ikke er forpliktet til å lagre eller beholde opptak av et virtuelt intervju. DU PÅTAR DEG OGSÅ Å FORSVARE OG HOLDE INDEED SKADESLØS OVERFOR ALLE PÅSTANDER, FORDRINGER, HANDLINGER, SØKSMÅL, KRAV, SKADER, FORPLIKTELSER, TAP, FORLIK, DOMSAVSIGELSER, KOSTNADER OG UTGIFTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ADVOKATUTGIFTER) SOM OPPSTÅR VED OPPTAK AV VIRTUELLE INTERVJUER.

Virtuelle evalueringer: Du må bare bruke opptakene og annen informasjon som innhentes gjennom virtuelle evalueringer, til egne interne ansettelsesformål. Du må ikke bruke virtuelle evalueringer til ulovlige, diskriminerende eller villedende formål. Som en del av virtuelle evalueringer skal du sende inn eller godkjenne intervjuspørsmål som Indeed vil dele med kandidatene. Du godtar at intervjuspørsmålene er en del av søknadsprosessen, og at de velges av deg. Indeed kan gjøre det mulig for deg å invitere kandidater direkte til å delta i virtuelle evalueringer, eller du kan be Indeed om automatisk å invitere kandidater som oppfyller utvelgingskriteriene dine, for eksempel alle kandidater som sender inn en søknad via Indeed. Du forstår og godtar at du selv er ansvarlig for hvordan du bruker virtuelle evalueringer, herunder hvordan du avgjør hvilke kandidater som skal inviteres til å delta i virtuelle evalueringer, hvem du bestemmer deg for å kontakte etter at den virtuelle evalueringen er gjennomført, og eventuelle andre avgjørelser i forbindelse med ansettelsen du treffer. Indeed opptrer ikke som en arbeidsformidler for deg ved å tilby virtuelle evalueringer. Kandidatens virtuelle evalueringsvideo vil bare regnes som ferdig og sendes til deg etter at kandidaten har godkjent at den sendes inn, via verktøyet for virtuelle evalueringer. Indeed forbeholder seg retten til ikke å sende inn svaret fra en kandidat hvis kandidaten eller arbeidsgiveren bruker verktøyet på en uhensiktsmessig måte, noe som skal avgjøres av Indeed i ethvert konkret tilfelle. Du godtar videre at Indeed ikke er ansvarlig for å opprettholde eller lagre innsendinger fra kandidater gjennom virtuelle evalueringer, og at du selv er ansvarlig for å overholde av gjeldende rettsregler om arkivering. Du forstår og godtar at videoopptakene og transkripsjonene som er forbundet med virtuelle evalueringer, bare vil bli lagret i en periode på ett år fra den datoen da jobbsøkeren har gjort ferdig opptaket («ettårsperioden»).  Etter relevante ettårsperiode vil videoopptaket og transkripsjonen slettes permanent, og da vil du ikke lenger ha tilgang til dem. Du erkjenner at videoopptakene av virtuelle evalueringer inneholder vanlige og konfidensielle personopplysninger, og du bekrefter at de personene du deler videolenker til virtuelle evalueringer med, har tillatelse til å se opptakene. Uttrykket brukerinnhold, slik det er definert i disse vilkårene, skal inkludere innholdet i intervjuspørsmålene så vel som innholdet i videoopptakene av virtuelle evalueringer, transkripsjoner og all annen informasjon som du eller en jobbsøker sender via virtuelle evalueringer.

8. Firmasider, fremhevede profiler, Employer Branding Hub

Når du publiserer en jobbannonse direkte på Indeed, kan Indeed og/eller Glassdoor automatisk opprette en firmaside og/eller en Glassdoor-profilside for deg. Du er innforstått med at Indeed kan vise offentlig tilgjengelig informasjon om firmaet ditt på firmasiden i samsvar med gjeldende lov. Du gir Indeed tillatelse til å reservere/kreve en slik firmaside på dine vegne, som merkes som «reservert profil» (eller lignende betegnelse), og du tillates å redigere og legge til informasjon på firmasiden. På firmasidene kan brukerinnhold (som definert nedenfor) bli publisert av personer som kanskje ikke er tilknyttet firmaet som identifiseres på firmasiden. I tillegg kan Indeed ta med alle stillingsutlysningene dine som er publisert på nettstedet på firmasiden, deriblant stillingsutlysninger som er publisert direkte på Indeed og stillingsutlysninger som er indeksert av Indeed fra andre kilder. Du samtykker i at du selv er ansvarlig for innhold som redigeres eller publiseres på en firmaside, enten det opprettes av eller for deg, inkludert bilder eller videoer du oppgir samt tredjepartsnettsteder som kan nås gjennom innhold du publiserer på en firmaside.

Indeed kan tilby Indeed Firmasider Premium («CMPP») og Glassdoor Enhanced Profile («EP») (samlet kalt «Employer Branding Hub»), som inkluderer funksjoner som bare er tilgjengelige dersom du har et abonnement, og som kan belastes som oppgitt i en innrykksordre (insertion order, «IO»). En innrykksordre er en separat avtale mellom deg og Indeed som er basert på disse vilkårene. Indeed forbeholder seg retten til når som helst å endre CMPP- eller Employer Branding Hub-funksjonene etter eget skjønn. Employer Branding Hub-funksjonene kan inkludere analyser, innsikt eller tall som Indeed ikke kan garantere nøyaktigheten av, og du har selv ansvar for å vurdere om de egner seg til det tiltenkte formålet. Bruk av EP, revisjonsanalyser og andre analyser som tilveiebringes av Glassdoor, er underlagt Glassdoors vilkår, unntatt i den grad det er konflikt mellom disse og Indeeds vilkår for arbeidsgivere. I sistnevnte tilfelle skal disse Indeeds vilkår for arbeidsgivere gjelde. Indeed er en forhandler av Glassdoors produkter og tjenester, og all faktura- og betalingsbehandling for slike produkter og tjenester skal håndteres av Indeed og underlegges Indeeds personvernpolicy.

Vær oppmerksom på at Indeed og Glassdoor er verter for brukerinnhold som sendes inn av brukerne våre. Brukerinnhold, inkluderer lønn, firmaanmeldelser, intervjuanmeldelser, firmabilder, svar på ofte stilte spørsmål på firmasider eller Employer Branding Hub og annet materiale og innhold som brukerne gir til Indeed og Glassdoor. Vi modererer brukerinnhold med samme revisjonsstandard for alle arbeidsgivere og forskjellsbehandler ikke kundene våre. Du forstår og samtykker i at vår anvendelse av retningslinjer for moderering av brukerinnhold, og vår avgjørelse om hvorvidt et bestemt brukerinnhold skal fjernes, skjer basert på vårt skjønn og ikke kan oppfattes som et brudd på denne avtalen. 

Du kan melde deg av CMPP, EP eller Employer Branding Hub når som helst ved å gi beskjed til Indeed. En slik kansellering trer vanligvis i kraft i begynnelsen av neste kalendermåned. Hvis du har forhåndsbetalt for et årlig abonnement, vil kanselleringen straks tre i kraft, og Indeed vil gi en forholdsmessig tilbakebetaling av den ubrukte abonnementsperioden, inkludert eventuelle rabatter. Med mindre det fremgår noe annet av innrykksordren din, blir årsabonnementer ikke fornyet automatisk. I stedet må de fornyes hvert år med en ny innrykksordre. Hvis du kjøper et årsabonnement på EBH som fornyes automatisk, forstår og godtar du at abonnementet vil bli fornyet av seg selv, og at Indeed vil belaste deg med jevne mellomrom til du sier opp abonnementet, og en slik kansellering trer i kraft, noe som kanskje ikke er før neste faktureringsperiode. Hvis du vil kansellere den årlige fornyelsen av EBH-abonnementet uten å pådra deg kostnader, må du sende en e-post til salgsrepresentanten din og til renewals@glassdoor.com senest 30 dager før fornyelsesdatoen. Du er ansvarlig for å betale alle skatter og offentlige avgifter i henhold til loven.

Indeed kan tilby enkelte arbeidsgivere muligheten til å bli vist mer fremtredende eller på en forbedret måte på nettstedet («utvalgte arbeidsgivere»). Funksjonen «utvalgt arbeidsgiver» tildeles etter Indeeds eget skjønn. Muligheten til å utnevnes som en utvalgt arbeidsgiver baseres generelt på antall annonser og hvor mye penger du bruker på Indeed. Programmet for utvalgte arbeidsgivere kan når om helst og uten forvarsel endres eller fjernes av Indeed etter Indeeds eget skjønn.

9. Indeed Academy

Hvis du eller noen i selskapet ditt er medlem av Indeed Academy, er din bruk av «logoer for uteksaminerte» begrenset til individuell bruk, og utelukkende for å angi hvor du er blitt uteksaminert fra. Det er ikke tillatt å bruke logoen for uteksaminerte for å representere organisasjoner eller for kommersielle formål. Videre godtar du og erkjenner at du ikke vil gi deg ut for å rekruttere på vegne av Indeed, jobbe for Indeed, eller ha noe som helst ansettelses- eller leverandørforhold til Indeed. I tillegg skal ingenting i denne avtalen tolkes som et joint venture, partnerskap, principal-agent- eller arbeidsforhold mellom deg og Indeed, og ingen av partene har rett eller myndighet til å forplikte eller binde den andre parten på noen som helst måte, med mindre annet er skriftlig avtalt. Hvis du handler i strid med dette, kan Indeed fjerne deg dra Indeed Academy etter eget skjønn.

10. HR-administrasjonsverktøy

Indeed kan gjøre administrasjonsprogramvare for HR tilgjengelig for arbeidsgivere og deres ansatte («HR-administrasjonsverktøy»). Hvis du er ansatt og bruker et HR-administrasjonsverktøy, godtar du at slik bruk er underlagt bestemmelsene i denne avtalen. Videre erkjenner du at Indeed kun gir deg og arbeidsgiveren din tillatelse til å bruke HR-administrasjonsverktøy, og at Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for slik bruk. Indeed tilbyr ikke juridisk rådgivning og kan ikke garantere at arbeidsgiveren din vil konfigurere eller bruke HR-administrasjonsverktøy slik at det samsvarer med gjeldende lover. Arbeidsgiveren er alene ansvarlig for overholdelse av gjeldende lover. Hvis du har spørsmål om lovligheten eller hensiktsmessigheten av en konfigurasjon av et HR-administrasjonsverktøy, må du ta opp dette direkte med arbeidsgiveren din.

11. Gjeldende rett og tvisteløsning

Denne avtalen og enhver tvist som oppstår av eller i forbindelse med den, eller som på noen måte er knyttet til nettstedet – herunder, men ikke begrenset til gyldigheten, fortolkningen av og gjennomføringen av avtalen – er underlagt lovene i Forbundsrepublikken Brasil hvis du befinner deg i Brasil; lovene i Republikken India hvis du befinner deg i India; lovene i delstaten Texas hvis du befinner deg i USA; lovene i Republikken Singapore hvis du befinner deg i Asia-Stillehavsregionen*; lovene i Japan, hvis du befinner deg i Japan; lovene i England og Wales hvis du først og fremst mottar kundestøtte av Indeeds kontorer i Storbritannia; lovene i Frankrike hvis du først og fremst mottar kundestøtte av Indeeds kontor i Frankrike; lovene i Italia hvis du først og fremst mottar kundestøtte av Indeeds kontor i Italia; lovene i Ontario i Canada hvis du først og fremst mottar kundestøtte av Indeeds kontorer i Canada; gjeldende rett i Tyskland, hvis du først og fremst støttes av Indeeds kontorer i Tyskland, eller lovene i Republikken Irland hvis du befinner deg andre steder, uten at noen prinsipper om lovkonflikt kommer til anvendelse. Alle søksmål og andre rettslige skritt knyttet til en slik tvist skal utelukkende gjøres ved domstoler i: São Paulo i delstaten São Paulo i Brasil hvis du befinner deg i Brasil; Bangalore i Karnataka i India dersom utgiver befinner seg i India; Travis County i delstaten Texas i USA hvis du befinner deg i USA; Republikken Singapore hvis du befinner deg i Asia-/Stillehavsregionen*; Tokyo i Japan hvis du befinner deg i Japan; London i England hvis du støttes hovedsakelig av Indeeds kontor i Storbritannia; Paris i Frankrike hvis du støttes hovedsakelig av Indeeds kontor i Frankrike; Milano i Italia hvis du først og fremst støttes av Indeeds kontor i Italia; provinsen Ontario hvis du først og fremst støttes av Indeeds kontorer i Canada; eller Dublin i Irland dersom utgiver befinner deg andre steder. Som part i denne avtalen går du med på å underkaste deg den eksklusive og personlige rettsmyndigheten til domstolene i: São Paulo i delstaten São Paulo i Brasil hvis du befinner deg i Brasil; Bangalore i Karnataka i India hvis du befinner deg i India; Travis County i delstaten Texas i USA hvis du befinner deg i USA; Republikken Singapore hvis du befinner deg i Asia-/Stillehavsregionen*; Tokyo, Japan hvis du befinner deg i Japan; London i England hvis du støttes hovedsakelig av Indeeds kontor i Storbritannia; Paris i Frankrike hvis du støttes hovedsakelig av Indeeds kontor i Frankrike; Milano i Italia hvis du først og fremst støttes av Indeeds kontor i Italia; provinsen Ontario hvis du først og fremst støttes av Indeeds kontorer i Canada; Düsseldorf i Tyskland, hvis du først og fremst støttes av Indeeds kontorer i Tyskland; eller Dublin i Irland hvis du befinner deg andre steder.

Du gir avkall på alle rettigheter til å kreve fremlegging av dokumenter om en brukers identifiserbare opplysninger før søksmål. Hvis du vil ønsker en fremlegging av brukeropplysninger fra Indeed inc., godtar du at dette skjer i henhold til en gyldig føderal forespørsel i Texas, adressert og forkynt til vår registrerte representant i Texas ved Indeed, Inc., c/o CT Corporation, 1999 Bryan Street, Suite 900, Dallas, TX 75201. Videre godtar du å underordne deg myndigheten til de ansvarlige domstolene i Texas eller de føderale domstolene i USA for slike fremleggingssaker.

Hvis du bor i USA, avstår du også fra enhver rett til en juryprosess i forbindelse med tvistemål, søksmål eller rettsprosedyrer som måtte oppstå som følge av eller knyttet til din bruk av nettstedet eller disse vilkårene.

12. Avkall på gruppesøksmål

Ved å bruke nettstedet og tjenestene Indeed tilbyr, erkjenner du at Indeed kun kan tilby deg disse tjenestene i henhold til vilkårene i denne avtalen. Som delvis vederlag for din bruk av nettstedet og disse tjenestene godtar du ikke å saksøke Indeed som gruppesaksøker eller grupperepresentant, bli med som gruppemedlem eller delta som motpart på noen som helst måte i et gruppesøksmål mot Indeed vedrørende din bruk av nettstedet. Hvis du ikke godtar alle delene av disse vilkårene, må du slutte å bruke nettstedet. Ingenting i dette avsnittet begrenser imidlertid retten til å reise søksmål som individuell saksøker, herunder i småkravsdomstol, med forbehold om punkt 11 ovenfor.

13. Skadesløsholdelse

Du skal kompensere, forsvare eller holde Indeed og dets agenter, tilknyttede enheter og lisensgivere skadesløse overfor alle krav og forpliktelser (herunder, men ikke begrenset til rimelige rettsomkostninger) som oppstår som følge av eller knyttet til: (a) ditt brudd på et hvilket som helst vilkår i denne avtalen; (b) din bruk av og tilgang til Nettstedet eller et hvilket som helst produkt, program eller tjeneste fra Indeed; (c) ditt tap av eller videreformidling av informasjon du har fått ved å bruke Nettstedet eller et hvilket som helst produkt, program eller tjeneste fra Indeed; (d) ditt brudd på gjeldende lover eller forordninger, for eksempel, men ikke begrenset til «Fair Credit Reporting Act», gjeldende rett for arbeidsforhold og likebehandling samt relevante personvernlovgivning (dette inkluderer enhver påstand om at Indeed har brutt slike lover som din representant); (e) din krenkelse av tredjeparters rettigheter, herunder, men ikke begrenset til opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrettigheter; (f) ethvert krav om at innholdet ditt har forårsaket skade på en tredjepart; (g) handlingene dine som arbeidsgiver, herunder å utføre eller ikke utføre det følgende: screening, ansettelse, forfremmelse eller degradering av en ansatt eller jobbsøker; eller (h) aktivitetene til tredjeparts tjenesteleverandører du engasjerer for å hjelpe deg med aktiviteter relatert til din bruk av Indeed-produkter og -tjenester, for eksempel, men ikke begrenset til å forenkle innkjøpsaktiviteter eller spore konverteringsrater fra jobbinteresserte til jobbsøkere. Denne plikten til å forsvare, kompensere eller holde skadesløs skal gjelde ut over opphør av denne avtalen og din bruk av nettstedet eller et produkt, et program eller en tjeneste fra Indeed.

14. Utvidede kampanjeverktøy

Indeed kan tilby en tjeneste for å lette koordineringen av stillingsannonser innen geografisk spredte virksomheter, for eksempel franchiser eller store selskaper med mange avdelinger, eksempelvis Indeed Central eller Indeed-grupper («utvidede kampanjeverktøy»). Du forstår og godtar at det å bruke utvidede kampanjeverktøy innebærer å dele en franchisetakers kontoinformasjon med franchisegiveren, eller å dele et lokalt kontors kontoinformasjon med konsernets hovedkontor, hvis det er relevant. Denne informasjonen kan inkludere elementer som antall forretningssteder eller kontoer, informasjon om stillingsannonsene dine (innhold, klikk, visninger osv.), kontaktopplysningene dine og forbruksnivået ditt. Franchisegiveren eller konsernets hovedkontor kan be om at Indeed kontakter franchisetakerne sine eller de lokale avdelingene sine, ved å gi Indeed kontaktopplysninger og kan tilby innholdet i jobbannonser til Indeed for bruk i tilknytning til utvidede kampanjeverktøy. Ved å bruke utvidede kampanjeverktøy godtar du at denne informasjonen deles, og du innestår for og garanterer at i) all informasjon du gir til Indeed, er nøyaktig, og ii) du har all nødvendig rett og tillatelse til å gi slik informasjon til Indeed og la Indeed dele det i forbindelse med utvidede kampanjeverktøy. Du kan be om at Indeed gir flere brukere tilgang til og kontroll over kontoen din for utvidede verktøy. Du forstår og godtar at Indeed vil kontakte brukerne basert på informasjonen du oppgir (navn, e-postadresse og stillingstittel) når du sender inn slike forespørsler, og at Indeed ikke er ansvarlig for å verifisere brukerne før slike forespørsler er behandlet ferdig.

15. Kandidatimport

Indeed kan tilby en plattform som gjør det mulig for deg, eller en som opptrer på vegne av eller med fullmakt fra deg (for eksempel en tjeneste rekrutteringsadministrasjon), til å laste opp informasjon om jobbsøkere til Indeed, samhandle med disse personene og anmode Indeed om å samhandle med dem dine vegne (heretter kalt «kandidatimport»). I den grad informasjonen du oppgir eller på annen måte gjør tilgjengelig for Indeed gjennom kandidatimporttjenesten vår, inkluderer personopplysninger tilhørende klienter (som definert nedenfor), pålegger du Indeed å behandle slik informasjon på dine vegne i tråd med denne avtalen og relevante databehandleravtale. Slik uttrykkene «personopplysninger tilhørende klienter» og «Indeed» er brukt i dette avsnittet, har de den betydningen som er angitt i databehandleravtalen. Ved å bruke kandidatimport instruerer du Indeed om å vise informasjon om kommunikasjonen (inkludert planlagte eller gjennomførte virtuelle intervjuer) mellom deg eller Indeed og jobbsøkerne på Indeed-kontoene deres, og du erklærer og garanterer at du og enhver tredjepart som du har gitt tillatelse til å laste opp personopplysninger som tilhører klienter, til plattformen, har innhentet alle nødvendige rettigheter og tillatelser fra og gitt all nødvendig informasjon til jobbsøkere, slik det kreves av personvernlovgivningen eller annen relevant lovgivning, for at du skal kunne tilveiebringe eller på annen måte gjøre personopplysninger om klienter tilgjengelig for Indeed ved å bruke kandidatimport, og uten at det er til hinder for det ovennevnte: (a) at ingen person hvis personopplysninger du oppgir eller på annen måte gjør tilgjengelig for Indeed ved å bruke kandidatimport, har utøvd noen rettigheter eller fremsatt noen forespørsel til deg som ville forhindre eller på annen måte begrense din mulighet til å dele vedkommendes personopplysninger med Indeed for behandling i forbindelse med denne avtalen og (b) at alle jobbsøkere har gitt samtykke til at opplysningene deres vil kan bli delt med Indeed (i overensstemmelse med Indeeds vilkår og personvernpolicy), og at Indeed kan kontakte dem via e-post som del av ansettelsesprosessen, herunder å be dem opprette en konto hos Indeed. Du påtar deg å forsvare, kompensere eller holde Indeed skadesløs for ethvert brudd på den foregående setningen. Du godtar også at Indeed bare er ansvarlig for slike personopplysninger tilhørende klienter i samsvar med databehandleravtalen, når de er mottatt av Indeed, og du er ansvarlig for personopplysninger tilhørende klienter frem til Indeed mottar dem, og deretter i den grad du bruker personopplysningene.

C. Vilkår for utgivere

Følgende vilkår for Indeed Utgiverprogram («IPP-vilkår») gjelder for utgivere som går inn på, deltar i eller bruker Indeeds utgiverprogram («utgiverprogrammet»), som går inn på eller bruker et Application Programming Interface («API») relatert til utgiverjobber (f.eks. Indeed’s Publisher API eller Publisher Job Search API), eller som ellers angir godkjenning av disse IPP-vilkårene, og fastsetter vilkårene for din deltakelse i programmet. Alle henvisninger til «Indeed» betyr Indeed, Inc. I dette avsnitt C i Indeeds generelle vilkår betyr «du/deg» eller «utgiveren» enhver enhet identifisert i et innmeldingsskjema, søknad eller svar på spørreskjema sendt av de samme eller tilknyttede personene, eventuelt et byrå eller nettverk som opptrer på deres vegne, som også skal være bundet av disse IPP-vilkårene.

1. Indeed Utgiverprogram

Indeeds utgiverprogram tilbys på begrenset grunnlag, i begrenset utstrekning, på et begrenset utvalg steder og i et begrenset tidsrom. Indeed kan etter eget skjønn bestemme hvilke søkere eller nettsteder som godtas for deltakelse i utgiverprogrammet eller en hvilken som helst del av det. Utgivere vil ikke være kvalifisert til å delta hvis deres nettstedsegenskaper ikke overholder vilkårene i Indeed Affiliate, regler for akseptabel bruk («AAUP»). For å delta som utgiver i utgiverprogrammet må alle deltakere være over 18 år. Deltakerne erklærer og garanterer at all informasjon de oppgir til Indeed, er sann, nøyaktig og fullstendig.

Utgiveren erkjenner at den ved å bruke nettstedet eller ethvert Indeed-API eller delta i utgiverprogrammet kan komme i kontakt med innhold (inkludert brukerinnhold, som definert nedenfor) som kan virke skadelig, upassende, truende, uanstendig eller støtende, herunder vulgær språkbruk og annet potensielt støtende materiale, og utgiveren erkjenner at Indeed ikke har noe ansvar for slikt innhold.

2. Utgivernes forpliktelser

Eventuelle jobbsøkresultater, JobrollTM, annonser med betaling per klikk, betaling per søknad eller betaling per påbegynt søknad (PPSA) og eventuelle Indeed-logoer eller andre elementer som leveres av Indeed for bruk på nettsteder til tilknyttede enheter eller nettsteder som eies som felles varemerke av Indeed og tilknyttede enheter (samlet kalt «programelementer»), kan bare vises på nettadresser som Indeed har vurdert og godkjent for deltakelse («godkjente nettadresser»). Utgiver må informere Indeed om eventuelle endringer i type innhold som er tilgjengelig på slike godtatte nettadresser. Utgiveren påtar seg å overholde spesifikasjonene som oppgis av Indeed fra tid til annen, og slik sikre rett levering, visning, sporing og rapportering av programelementer.

Utgiveren må merke alle viste programelementer med setningen «Jobber via Indeed», og ordet «Jobber» må inneholde en hyperlenke til http://www.indeed.com eller et annet Indeed-nettsted etter avtale med Indeed. Dessuten må ordet «Indeed» også bestå av Indeed-logobildet og inneholde en hyperlenke til http://www.indeed.com eller et annet Indeed-nettsted etter avtale med Indeed. For å gjøre dette lettere har vi gjort Indeed-logobildet tilgjengelig på nett for deg. 

Utgiveren godtar og samtykker i å etterleve alle vilkår på https://www.indeed.com/legal?co=US#aaup og vilkår for Indeed API. Utgiveren har bare tillatelse til å bruke Indeeds nettsted med innhold i tråd med betingelsene i utgiverprogrammet. Utgiveren skal overholde vilkårene i denne avtalen, inkludert nettstedsreglene. Utgiveren godtar at den selv er ansvarlig (og at Indeed ikke har noe ansvar overfor utgiveren eller tredjeparter) for eventuelle brudd på utgiverens forpliktelser i henhold til disse IPP-vilkårene, eller for eventuelle konsekvenser (inkludert tap eller skade Indeed måtte lide) på grunn av slike brudd.

Siden Indeed ønsker å forhindre at automatiserte enheter følger individuelle lenker som er lagt ut av utgiveren, bør alle hyperlenker til Indeeds nettsted inkludere bruk av rel=”nofollow”. Dette gjelder for redaksjonelt plasserte lenker, lenker som genereres av Indeeds API, og andre lenkemekanismer.

Utgiveren gir herved Indeed tillatelse til å henvise til utgiveren og dennes nettsteder i Indeeds markedsføringsmateriell, uavhengig av hvor slikt materiell blir synlig.

3. Betalinger til utgiveren

UTGIVEREN GODTAR OG SAMTYKKER I AT DEN IKKE SKAL MOTTA NOEN PENGEKOMPENSASJON, INKLUDERT UTBETALING AV PROVISJON, FOR Å GÅ INN PÅ, DELTA I ELLER BRUKE INDEED UTGIVERPROGRAM.

Utgiveren samtykker i at den ikke kompenseres for mottatte klikk eller transaksjoner utført av utgiveren eller andre parter som handler på vegne av utgiveren. I tillegg fraskriver Indeed seg alt ansvar for betaling av kunstige eller falske visninger eller klikk som bestemt av Indeed, eller hvis utgivere bryter med disse IPP-vilkårene. Ingen visninger av antall klikk i kontrollpaneler eller andre steder skal gjelde som avtalemessig bindende i henhold til Indeed.

4. Oppsigelse

Indeed kan stanse eller avslutte utgiverprogrammet etter eget skjønn, på et hvilket som helst tidspunkt, med eller uten varsel, for enhver grunn eller ingen grunn. Hver av partene kan si opp disse IPP-vilkårene og sin deltakelse i utgiverprogrammet når som helst, av en hvilken som helst grunn eller uten grunn, med eller uten varsel og uten å pådra seg erstatningsansvar. Hvis du ønsker å si opp avtalen vedrørende disse IPP-vilkårene, kan du gjøre det ved å sende en melding på e-post til support-at-indeed dot com eller en annen e-postadresse spesifisert av Indeed. Alle bestemmelsene i denne avtalen som i sin natur skal gjelde etter oppsigelse, skal gjelde etter oppsigelse, deriblant garantifraskrivelser, konfidensialitet, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger.

Ved oppsigelse av utgiverens deltakelse i utgiverprogrammet, uansett årsak og fra begge parters side, skal utgiverens API-tilgang opphøre, og utgiveren skal umiddelbart fjerne alle annonseringskoder og andre programelementer fra alle sidene på nettstedet sitt.

5. Konfidensialitet

Utgiveren må ikke utlevere konfidensiell informasjon fra Indeed til noen part uten at Indeed har gitt skriftlig godkjenning til det. «Konfidensiell informasjon fra Indeed» omfatter blant annet (a) all programvare, teknologi, programmering, spesifikasjoner, materiale, retningslinjer og dokumentasjon fra Indeed knyttet til utgiverprogrammet; (b) klikkfrekvenser eller annen ytelsesstatistikk knyttet til utgiverprogrammet som Indeed tilveiebringer for utgiveren; og (c) annen informasjon som Indeed har skriftlig identifisert som «konfidensiell» eller med en tilsvarende betegnelse.

6. Skadesløsholdelse

Utgiveren skal forsvare og holde Indeed og dets agenter, tilknyttede enheter, lisensgivere og partnere skadesløse overfor ethvert krav fra og enhver forpliktelse overfor tredjeparter (herunder, men ikke begrenset til rimelige rettsomkostninger) som måtte oppstå av at utgiveren bruker programmet, av utgiverens eiendeler, nettsted eller tjenester, eller av brudd på disse IPP-vilkårene.

7. Gjeldende rett og tvisteløsning

Disse IPP-vilkårene og enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse IPP-vilkårene eller på noen måte knyttet til nettstedet («tvist»), herunder gyldigheten, fortolkningen av og oppfyllelsen av disse IPP-vilkårene og denne avtalen, er undergitt lovene i delstaten Texas uten referanse til lovkonfliktprinsippene. Alle søksmål eller rettssaker i forbindelse med en slik tvist skal kun reises ved føderale eller statlige domstoler i Travis County i delstaten Texas i USA. Hver part samtykker i å underlegge seg den eksklusive og personlige jurisdiksjonen til domstolene i Travis County i delstaten Texas i USA.

Hvis du bor i USA, avstår du også fra enhver rett til en juryprosess i forbindelse med eventuelle søksmål eller rettsprosedyrer som måtte oppstå som følge av eller knyttet til din bruk av utgiverprogrammet eller disse vilkårene.

8. Avkall på gruppesøksmål

Ved å bruke nettstedet eller et av programelementene, og som en gjenytelse for tjenestene Indeed tilbyr, forstår utgiveren at Indeed bare kan tilby hen disse tjenestene i henhold til de vilkårene som er presentert her. Som delvis vederlag for utgiverens bruk av nettstedet og utgiverprogrammet godtar utgiveren ikke å saksøke Indeed som del av et gruppesøksmål eller representant for et gruppesøksmål, bli med som gruppemedlem eller delta som motpart på noen som helst måte i et gruppesøksmål mot Indeed vedrørende utgiverens bruk av utgiverprogrammet. Hvis du dessuten er utgiver, vil utgiveren ikke belastes for sin bruk av nettstedet og utgiverprogrammet, og utgiveren erkjenner at del av godtgjørelsen for bruken av nettstedet og utgiverprogrammet er at utgiveren godtar disse vilkårene, inkludert dette avkallet på gruppesøksmål. Hvis utgiveren ikke godtar alle delene av disse vilkårene, må utgiveren ikke fortsette å bruke nettstedet, utgiverprogrammet eller noen av programelementene. Ingenting i dette avsnittet begrenser imidlertid utgiverens rettigheter til å reise søksmål som individuell saksøker, inkludert forliksrett, underlagt jurisdiksjonskravene i avsnitt 7 ovenfor.

D. Vilkår for alle brukere

Følgende vilkår gjelder alle som åpner eller bruker hele eller noen del av nettstedet, eller som prøver å gjøre dette, eller som på annen måte aksepterer denne avtalen.

Når du åpner eller bruker nettstedet, godtar du vilkårene i denne avtalen. Du godtar at Indeed kan utføre aktivitetene som er beskrevet i denne avtalen, og hvis ikke, forstår du at nettstedet ikke vil fungere som planlagt. Du samtykker i å ikke sende inn eller legge ut kommersiell kommunikasjon på nettstedet. Bruk av nettstedet til kommersiell kommunikasjon er et brudd på denne avtalen. Hvis du er uenig med noe i denne avtalen, og du ikke ønsker å gi tillatelse til aktivitetene den beskriver, må du ikke bruke nettstedet. Du bekrefter at du har lest og godtatt Indeeds erklæring om bruk av informasjonskapsler og personvernpolicyen. Informasjon om hvordan Indeed overholder av forordningen om digitale tjenester finnes under del E, Forordningen om digitale tjenester («DSA»).

1. Når du bruker nettstedet vårt

Ved å bruke Indeed, erkjenner og godtar du at Indeed samler inn, registrerer, prosesserer, analyserer og lagrer alle aktiviteter du utfører på nettstedet, og all samhandling og kommunikasjon du utfører med, på og gjennom nettstedet. Dette inkluderer: de områdene av nettstedet du besøker (inkludert URL-adresser), hvilket innhold du er på, hvilken informasjon du legger inn, og hvor du klikker, blar, holder musepekeren over eller på annen måte samhandler eller kommuniserer med eller gjennom nettstedet, tidspunktet for hver aktivitet og hvor mye tid som er brukt på hver aktivitet. Indeed samler inn data fra alle som bruker nettstedet, også i privat nettlesermodus, «inkognitomodus» eller lignende. Indeed bruker eksterne leverandører til å samle inn, registrere, prosessere, analysere og lagre disse opplysningene som en forlengelse av nettstedet. Du gir Indeed tillatelse til å bruke disse opplysningene, brukerinnhold (definert nedenfor til å omfatte blant annet CV-er) og algoritmisk innhold (definert nedenfor) til å utvikle, lære opp, bygge og bruke statistikkmodeller, inkludert modeller for kunstig intelligens og maskinlæring, og du skal ikke ha til gode eller få utbetalt noen kompensasjon i forbindelse med Indeeds utøvelse av sine rettigheter som bevilges i dette avsnitt. Ved å bruke nettstedet gir du Indeed fullmakt til å opprette forbindelse med ledninger, linjer, kabler eller instrumenter, herunder kommunikasjonssystemer, som fra tid til annen kan knyttes til driften av nettstedet. Du forstår at dette er nødvendig for å drifte nettstedet.

Noen ganger vil Indeed prøve ut forbedringer og oppdateringer av nettstedet og tjenestene, noe som kan påvirke forskjellige sider ved nettstedet, for eksempel annonseleveringssystemet, publikum, annonseresultater og annonseplassering, profiler, CV-er, CV-søk, jobbsøk, anbefalinger, varsler og formatering. Du godtar at Indeed kan gjennomføre slike tester uten å varsle deg. Indeeds tjenester og tilgjengeligheten av dem kan variere på ulike steder, og du bør sjekke nettstedet der du befinner deg, for å se hvilke tjenester som er tilgjengelige for deg.

Indeed kan tilby forslag, anbefalinger eller informasjon til brukere som kan støtte eller forbedre deres opplevelse av nettstedet. Slike tilbud tilbys som en praktisk hjelp, uten garantier, og bygger på informasjon gitt av andre brukere. Du bruker slik informasjon på egen risiko. Indeed frasier seg herved alt ansvar for avgjørelser du treffer, og handlinger du utfører, basert på informasjon du har fått via nettstedet.

2. Brukerinnhold

Noen deler av nettstedet eller API-ene våre gjør det mulig for brukere å legge ut innhold eller opplysninger, for eksempel stillingsannonser, CV-er, informasjon, tekst, bilder, lyd, video, meldinger og annet materiale. Denne funksjonaliteten hjelper brukerne å finne informasjon og kommunisere om ledige stillinger, skoler og sertifiseringer, arbeidsgivere og kandidater. Opplysninger som en bruker eller part sender inn, publiserer, viser eller gjør tilgjengelig på eller via nettstedet, eller på annen måte gir til Indeed, kalles «brukerinnhold». Brukerinnhold inkluderer jobbannonser, CV-er, anmeldelser av firmaer, skoler, sertifiseringer eller lisenser og meldinger sendt via nettstedet.

Indeed er ikke ansvarlig for brukerinnhold, som kan være unøyaktig, ufullstendig, misvisende eller villedende. Indeed vet ikke om et bestemt brukerinnhold er riktig eller ikke. Synspunkter, faktaopplysninger, råd, informasjon og uttalelser i brukerinnhold er utelukkende opphavspersonens ansvar, og opphavspersonen kan velge å bruke anonyme identifikatorer. Det kan være at du kommer over innhold du mener er skadelig, støtende, truende, umoralsk eller tvilsomt. Brukerinnhold vil kanskje ikke være pålitelig eller egnet til bruk i en rettergang. Du forstår at Indeed ikke har noen forpliktelse til eller noe ansvar for å publisere, overvåke eller fjerne brukerinnhold. Indeed har heller ingen forpliktelse eller noe ansvar for nøyaktigheten til brukerinnhold som kan være oversatt på nettstedet vårt ved hjelp av Google Translate API.

Innholdsmoderering: Hvis du sender inn brukerinnhold, må det være i samsvar med nettstedets regler (nedenfor), Indeeds retningslinjer og Indeeds vilkår. Disse reglene, retningslinjene og vilkårene inkluderer, men er ikke begrenset til det følgende: Brukerinnholdet ditt må ikke være ulovlig, villedende, diskriminerende, truende, hatsk, obskønt eller på annen måte upassende, irrelevant eller unyttig. Brukerinnholdet ditt må ikke inneholde nedsettende kommentarer om seksualitet, legning, etnisitet eller rase. Brukerinnholdet ditt må ikke inneholde proprietær informasjon, forretningshemmeligheter, andre personers åndsverk eller konfidensiell informasjon. Brukerinnholdet ditt må ikke inneholde søppelpost (spam), reklame, anmodninger, kjedebrev, pyramidespill, investeringsmuligheter eller annen kommersiell kommunikasjon ut over jobbannonser, i tråd med denne avtalen. Brukerinnholdet ditt må ikke være skadelig for noen, særlig ikke mindreårige.

For at stillingsannonsene skal være synlige på nettstedet, må de tilby ledige stillinger (ikke opplæringsmuligheter, utgåtte stillinger osv.), gi en detaljert og nøyaktig beskrivelse av rollen og ikke inneholde vulgært eller ulovlig innhold. I tillegg må de oppfylle kriteriene som er beskrevet her

Det er forbudt å legge ut offisielle identifikasjonsopplysninger, for eksempel personnummer, passnummer, forsikringsnummer, førerkortnummer, D-nummer eller andre tilsvarende numre, koder eller identifikatorer. Publisering av slike identifikasjonsopplysninger på Internett kan føre til identitetstyveri, noe Indeed ikke kan holdes ansvarlig for.

Ved å sende inn en firmaanmeldelse eller annen informasjon, rangeringer eller svar på spørsmål om en tidligere eller nåværende arbeidsgiver, godtar du at dette brukerinnholdet kan bli vist offentlig på eller via Indeed og Indeeds nettsted, og at det da kan inneholde stillingstittelen din, arbeidsstedet ditt, om du er tidligere eller nåværende ansatt og datoen da du sendte inn brukerinnholdet. Du godtar at Indeed ikke har eller vil påta seg noe ansvar for slikt brukerinnhold, heller ikke for innhold som kan brukes til å identifisere deg. Hvis du ikke vil at brukerinnholdet ditt skal være offentlig synlig via Indeed eller kunne brukes til å identifisere deg, må du ikke oppgi slikt brukerinnhold.

Indeed kan overvåke og søke gjennom brukerinnhold for å forebygge potensielt ulovlige eller skadevoldende aktiviteter, eller andre aktiviteter som kan påføre andre skade. Dersom vi i visse tilfeller mener at ditt brukerinnhold eller dine handlinger bryter med våre vilkår eller en hvilken som helst Indeed-policy, eller er ødeleggende for andre brukere, kan vi sette begrensninger på andre kontoer som vi mistenker er tilknyttet deg. Hvis du mener at noe brukerinnhold bryter denne avtalen eller retningslinjene våre, bør du straks kontakte Indeed. De metodene vi bruker for å avdekke avvik, er ikke perfekte, og det kan forekomme falske positive og falske negative funn. Indeed er ikke forpliktet til å overvåke bestemte brukere eller bestemt brukerinnhold, og Indeed vil ikke garantere at noe bestemt brukerinnhold vil bli fjernet.

Indeed forbeholder seg retten til å utlevere alt brukerinnhold og annen relevant informasjon, herunder om omstendighetene rundt dette, til tredjeparter i forbindelse med driften av nettstedet; til å beskytte seg selv, tilknyttede enheter, partnere og besøkende; og til å overholde juridiske forpliktelser eller krav fra myndighetene. Dette betyr for eksempel at Indeed kan følge opp stevninger, ransakelsesordrer og henstillinger fra politi eller domstoler om å utlevere brukerinnhold du har sendt inn. Det kan være at identiteten din er synlig under slike rettslige henstillinger, selv om du la ut materialet i fortrolighet eller anonymt.

Indeed er en interaktiv datatjeneste, er ikke forpliktet til å drifte eller fjerne bestemt brukerinnhold, og kan utelukke eller fjerne et hvilket som helst brukerinnhold fra en hvilken som helst del av nettstedet eller tjenestene, av en hvilken som helst grunn eller uten grunn. Indeed er ikke forpliktet til å ta med noe brukerinnhold i noen del av nettstedet (for eksempel jobbannonser i søkeresultater). Det er utelukkende opp til Indeed å avgjøre om brukerinnhold er i strid med Indeeds retningslinjer, om brukerinnhold skal publiseres eller utelukkes fra en publisering, og om materiale en part ønsker å legge ut på Indeed, skal utelukkes. Du forstår at Indeed ikke har ansvar eller noen forpliktelse overfor deg eller andre som følge av Indeeds redaksjonelle beslutninger.

Paragraf 230 i den amerikanske loven «Communications Decency Act» sier det følgende (her i uoffisiell oversettelse):
(1) Behandling av utgiver eller talsperson
Ingen leverandør eller bruker av en interaktiv datatjeneste skal behandles som utgiver eller talsperson for informasjon som er gitt av en annen leverandør av informasjonsinnhold.
(2) Erstatningsansvar
Ingen leverandør eller bruker av en interaktiv datatjeneste skal holdes ansvarlig på grunn av –
(A) en handling som er utført frivillig og i god tro for å begrense tilgangen til eller tilgjengeligheten av materiale som leverandøren eller brukeren anser for å være obskønt, uanstendig, pirrende, ufint, svært voldelig, trakasserende eller på annen måte upassende, enten slikt materiale er beskyttet av Grunnloven eller ikke; eller
(B) en handling som er utført for å aktivere eller gjøre tekniske midler som er nødvendige for å begrense tilgangen til materialet som er beskrevet i ledd (1), tilgjengelig for leverandører av informasjonsinnhold eller andre.

3. Lisenser knyttet til brukerinnhold og tilbakemeldinger

Når du tilveiebringer brukerinnhold, gir du Indeed en lisens (tillatelse) til å bruke det. Mer konkret: Du gir Indeed en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende (bare gjenkallelig som beskrevet nedenfor), fullstendig betalt, gebyrfri, overførbar, viderelisensierbar (gjennom flere lag av underlisensinnehavere) rett og lisens til å lage, bruke, selge, viderelisensiere, reformatere, reprodusere, distribuere, fremføre, vise, lage avledede verker av og på andre måter nyttiggjøre alt slikt brukerinnhold som du legger ut eller sender inn, med det formål å publisere materiale på Indeeds nettsted eller på nettsteder tilhørende Indeeds utgivere eller tredjeparter, vedlikeholde eller forbedre Indeeds nettsted (herunder, men ikke begrenset til å lære opp en modell som skal anbefale innhold til andre) og markedsføre Indeed og slikt brukerinnhold, uten begrensninger. Det skal ikke påløpe noen kompensasjon eller andre godtgjørelser til deg av noe slag i forbindelse med Indeeds utøvelse av sine rettigheter under lisensen som innvilges i dette avsnittet. I den grad det kan påløpe en kompensasjon i henhold til gjeldende lov som følge av, eller i forbindelse med, Indeeds utøvelse av disse rettighetene, godtar du herved å avstå fra alle rettigheter til slik kompensasjon så langt gjeldende lov tillater det. Indeed vil avslutte slik lisensiert bruk innenfor en kommersielt rimelig tidsperiode etter at brukerinnholdet er fjernet fra Indeeds nettsted. Indeed forbeholder seg retten til ikke å akseptere, legge ut, vise eller gjøre tilgjengelig brukerinnhold etter eget skjønn.

Videre gir du Indeed, dets tilknyttede enheter og underlisensinnehavere en lisens (tillatelse) til å bruke ditt navn, brukernavn og/eller varemerker og logoer i forbindelse med (i) alt slikt brukerinnhold, (ii) Indeed-markedsføringsmateriale som inneholder slikt brukerinnhold, eller (iii) tiltak Indeed gjør for å markedsføre eller publisere slikt brukerinnhold (f.eks. stillingsutlysninger), for eksempel bruk av stikkord i tredjeparters søkemotorer på Internett. I den grad slikt brukerinnhold inneholder navnet ditt, stemmen din eller bilder av kroppen din eller ansiktet ditt, fraskriver du deg ugjenkallelig alle juridiske og skjellige rettigheter ved påstander om krenkelse av din rett til personlig særpreg (eller lignende krav) som oppstår direkte eller indirekte av Indeeds utøvelse av sine rettigheter i henhold til lisensen som er innvilget nedenfor.

Du erklærer og garanterer at: (i) du eier brukerinnholdet du tilveiebringer, eller at du har rett til å innvilge denne lisensen; (ii) brukerinnholdet ditt, og Indeeds bruk av det, ikke vil utgjøre et brudd på gjeldende lovgivning eller på noen andre personers personvernrettigheter, beskyttelse av personlig særpreg, opphavsrettigheter, avtalerettigheter, immaterialrettigheter eller andre rettigheter; og (iii) anvendelse av brukerinnholdet ditt ikke vil medføre et kontraktbrudd mellom deg og en tredjepart. Du påtar deg å betale alle lisenskostnader, gebyrer, skadekostnader og alle andre skyldige beløp til en hvilken som helst annen person som følge dette brukerinnholdet. Du påtar deg å forsvare, kompensere og holde Indeed og dets tilknyttede enheter skadesløse mot, for og overfor ethvert krav som oppstår av slikt brukerinnhold. Hvis du ønsker å tilbakekalle lisensen for slikt brukerinnhold gitt av deg i dette avsnittet, må du sende et godkjent anmodningsbrev til postadressen ovenfor med en kopi av pass eller gyldig legitimasjon (for bekreftelse av din identitet) og be om fjerning av slikt brukerinnhold. Det sertifiserte anmodningsbrevet skal inneholde (a) signaturen til den gjeldende rettighetshaveren for slikt brukerinnhold eller til en enkeltperson som har fullmakt til å handle på vegne av rettighetshaveren; (b) en identifisering av brukerinnholdet som lisensen skal tilbakekalles for, og nok informasjon til at Indeed skal kunne finne frem til og fjerne slikt brukerinnhold fra nettstedet; (c) navnet, postadressen, telefonnummeret og e-postadressen din; (d) en erklæring om at du i god tro hevder at du er rettighetshaveren eller har fullmakt fra rettighetshaveren til å tilbakekalle lisensen for det angitte brukerinnholdet; og (e) en erklæring om at opplysningene i anmodningen er riktige, og at du er rettighetshaveren eller har fullmakt til å handle på vegne av rettighetshaveren angående slikt brukerinnhold, vel vitende om at du vil bli straffeforfulgt for mened hvis du lyver om dette.

Du står fritt til å velge om du vil komme med tilbakemeldinger eller synspunkter om Indeed eller nettstedet, for eksempel om mulige feil, feilrettinger eller forslag til forbedringer («tilbakemelding»). Indeed står fritt til å bruke slike tilbakemeldinger uten å gi deg ytterligere vederlag for det, og til å utlevere slike tilbakemeldinger til andre så lenge det ikke er gitt i fortrolighet, eller utlevere det på annen måte. Hvis du gir en tilbakemelding, gir du Indeed herved en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende, gebyrfri, viderelisensierbar (gjennom flere lag av underlisensinnehavere) rett og lisens til å lage, bruke, selge, viderelisensiere, reprodusere, distribuere, fremføre, vise, lage avledede verker av og på andre måter nyttiggjøre alle slike tilbakemeldinger, av en hvilket som helst grunn, uten begrensninger. Du godtar at Indeed kan utlevere samtlige tilbakemeldinger, og viderelisensiere samtlige tilbakemeldinger til tredjeparter i en hvilken som helst form, uten begrensninger. Mottak av en tilbakemelding medfører ikke at Indeed gir avkall på rettigheter til å bruke lignende eller relaterte ideer som fra før har vært kjent for Indeed, blitt utviklet av Indeeds ansatte eller innhentet fra andre kilder enn deg.

4. Regler for nettstedet

Når du bruker nettstedet og tjenestene våre, godtar du disse nettstedsreglene og alle andre regler og retningslinjer som er publisert på nettstedet. Brudd på reglene regnes som et vesentlig brudd på denne avtalen og er å anse som uautorisert bruk av nettstedet.

Du må ikke direkte eller indirekte:

 • åpne nettstedet på andre måter enn via web- eller appgrensesnittet som er offentlig tilveiebrakt av Indeed, eller på annen måte gå inn i systemer uten at du har fått uttrykkelig rett til det;
 • oppgi uriktig, forfalsket eller oppdiktet informasjon;
 • oppgi koder eller opplysninger som har til hensikt eller som virkning å skade, forstyrre, ubrukeliggjøre, svekke, gripe inn i, avskjære, beslaglegge eller på annen måte være til hinder for nettstedet, eller opplysninger, programmer, systemer, utstyr eller kommunikasjon som vil medføre et brudd på gjeldende lovgivning;
 • åpne eller lese opplysninger, særlig personopplysninger, uten tillatelse;
 • omgå hindre eller blokkeringer av funksjoner;
 • gripe inn i andre brukeres opplevelse og bruk av nettstedet;
 • modifisere, tilpasse, oversette eller reversutvikle noen del av nettstedet;
 • fjerne merknader om opphavsrett, varemerker eller annen eiendomsrett.

Du må ikke bruke nettstedet til å:

 • skade noen eller krenke noens rettigheter, herunder deres personlige særpreg, retten til privatliv eller immaterialrettigheter;
 • oppgi uriktig informasjon;
 • overføre eller lagre biometrisk informasjon eller biometrisk identifikatorer;
 • fremme eller oppfordre til ulovlige aktiviteter;
 • drive med pyramidespill, programmer for markedsføring på flere nivåer (MLM), jobber som krever betaling for å starte, eller andre temaer som vi anser for å være skadelige for brukerne våre;
 • sende uoppfordrede kommersielle meldinger eller annen ulovlig kommunikasjon;
 • imitere eller gi seg ut for å være en annen person, eller opprette falske kontoer;
 • sende meldinger til brukere som har bedt om å ikke bli kontaktet;
 • sende tekstmeldinger eller ringe med formål som ikke er tilknyttet ansettelse eller søknad på en stillingsutlysning;
 • selge personopplysninger.

Vi forbeholder oss retten til å overvåke alle aktiviteter på nettstedet og til ikke å videreformidle eller levere meldinger og kommunikasjon som kan være ondsinnet, søppelpost, villedende eller uønsket av en annen grunn. Dette inkluderer alle typer vedlegg, skript, makroer og andre former for kode. Du godtar at det er opp til Indeed å avgjøre hva som er søppelpost. Indeed kan bruke data som samles inn gjennom nettstedet til å avgjøre dette. Indeed forbeholder seg retten til å kommunisere med brukere gjennom nettstedet, herunder å undersøke om brukerne bryter disse Reglene. Indeed forbeholder seg retten til å overgi informasjon som er samlet inn under slike undersøkelser, til politiet eller en annen tredjepart.

Du må ikke bruke eller misbruke nettstedet til din egen kommersielle vinning. Du må ikke «kravle», «skrape», «utvinne», trekke ut data fra, reprodusere, duplisere, kopiere, selge, utnytte, handle med eller videreselge noen del av nettstedet unntatt dersom Indeed uttrykkelig har tillatt det skriftlig på forhånd. Du må ikke bruke automatiserte systemer eller programvare, enten dette betjenes av en tredjepart eller på annen måte, til å bryte noen av Indeeds regler. Du påtar deg å overholde alle gjeldende lover og forordninger, inkludert amerikanske og andre lands lover og forordninger, lover om opphavsrett og andre lover som gjelder åndsverk. Du erklærer og garanterer at du ikke: (a) befinner deg i, er bosatt i eller statsborger av et land som er underlagt embargo, sanksjoner eller andre restriksjoner fra myndighetene i USA, eller som har blitt utpekt av den amerikanske regjeringen som «land som støtter terrorisme»; (b) står oppført på noen av restriksjonslistene nedenfor; eller (c) er underlagt sanksjoner tilsvarende de i amerikansk lov som er vedtatt av myndighetene i landet du bruker Indeed i.

Med restriksjonslister («Restricted Lists») menes: (a) «Denied Persons List» fra Bureau of Industry and Security, US Department of Commerce; (b) «Unverified List» fra Bureau of Industry and Security, US Department of Commerce; (c) «List of Debarred Parties» fra Directorate of Defense Trade Controls, og (d) «Specially Designated Nationals, Terrorists, Narcotics Traffickers, Blocked Persons and Vessels List»; eller (e) «Entity List» fra Bureau of Industry and Security, Department of Commerce.

5. Tilgang til eksterne nettsteder

Nettstedet peker til to andre nettsteder på Internett som eies og driftes av tredjeparter («eksterne nettsteder»), for eksempel arbeidsgivernettsteder, rekrutteringssystemer (ATS) og salgs- eller reklamenettsteder. Det kan finnes lenker til eksterne nettsteder i brukerinnhold som er tilgjengelig via Indeed (for eksempel CV-er eller jobbannonser). Indeed er ikke på noen måte ansvarlig for eksterne nettsteder, herunder tilgjengeligheten av og innholdet på dem. Lenker til eksterne nettsteder kan når som helst fjernes. Spørsmål om et eksternt nettsted bør rettes til den ansvarlige tredjeparten.

Indeed har ingen kontroll over det som skjer på eksterne nettsteder. Hvis du besøker et eksternt nettsted og gjennomfører en transaksjon utenfor Indeed, inngår du en avtale med en tredjepart på egen hånd og for egen regning.Da gir du opplysningene dine direkte til tredjeparten, og rettighetene dine og tredjepartens forpliktelser vil være underlagt tredjepartens personvernerklæringer og tjenestevilkår. Indeed fraskriver seg alt ansvar for alt som kan skje når du benytter deg av eller utfører transaksjoner med slike tredjeparter.Vi er heller ikke ansvarlige for betalinger du måtte bli pålagt av slike tredjeparter.

Indeed kan for eksempel gi deg tilgang til en lenke på Indeed som peker til tjenester eller produkter som tilbys og utføres av en tredjepart (en «tjeneste fra tredjepart»). Denne tjenesten kan for eksempel tilbys ved at en jobbsøker får mulighet til å be om bakgrunnssjekk av seg selv, eller at en arbeidsgiver får mulighet til å be om bakgrunnssjekk av en jobbsøker. Indeed fungerer utelukkende som en teknisk kanal som muliggjør overføring av bakgrunnssjekker fra en tredjeparts bakgrunnssjekktjeneste til deg. Legg merke til (og erkjenn) at Indeed verken kan eller vil montere, åpne, vise, analysere, manipulere, endre, evaluere eller lagre bakgrunnssjekkrapportene som en tredjeparts bakgrunnssjekktjeneste leverer til deg eller andre Indeed-brukere.

Hvis du velger å bruke tredjepartens lenke og tjenester, inngår du direkte avtale med tredjepartstjenesten, og Indeed er ikke part i denne avtalen. Videre godtar du fullt ut å godtgjøre og forsvare Indeed mot eventuelle krav som oppstå som følge av din bruk av en tredjepartstjenestes tjenester eller et produkt som du har fått av en tredjepartstjeneste.

Nettstedet kan ha innhold og informasjon fra tredjeparts-API-er som er underlagt flere vilkår som er angitt av tredjepartene. For eksempel kan nettstedet inkludere Google Maps-funksjoner og -innhold som er underlagt de aktuelle versjonene av: (1) Tilleggsvilkårene for bruk av Google Maps / Google Earth; og (2) Googles personvernregler. Data på japanske firmasider er levert av Toyo Keizai Shinpo Inc.

6. Opprette og bruke kontoen din

Noen deler av nettstedet krever at du registrerer, oppgir og verifiserer en e-postadresse eller oppretter en konto. Du påtar deg da å oppgi informasjon som er riktig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du må ikke opprette flere kontoer eller oppretter kontoer ved hjelp av automatiske tjenester.

Indeed oppfordrer deg til å aktivere tofaktorautentisering (2FA) på kontoene dine der det er mulig. Hvis du ikke aktiverer 2FA, går du videre på egen risiko. Du er ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet ditt konfidensielt, og du har ikke lov å dele dem med andre. Kontoen din er tilgjengelig for alle som kjenner brukernavnet og passordet ditt, og som kan svare på sikkerhetsspørsmålene. Hvis noen får uautorisert tilgang til kontoen din, kan de kontakte brukere eller utføre andre handlinger gjennom kontoen din. Det er begrenset hva Indeed kan gjøre med dette.

Hvis du endrer telefonnummeret ditt for tofaktorautentisering eller verifisering, er det ikke sikkert at endringen vil vises overalt på Indeed.com, for eksempel telefonnummer og valgmuligheter som tilbys gjennom en jobbsøkerprofil. En arbeidsgiver kan likevel være i stand til å kontakte deg via nummeret på profilen din, hvis du har angitt at du kan kontaktes, på den siden.

Indeed kan sende deg en melding som handler om kontosikkerheten din, for eksempel for å informere deg om at du nylig kan ha kommunisert med en kompromittert konto. Indeed kan ikke garantere og garanterer ikke at slike meldinger alltid vil bli sendt eller mottatt, og du godtar derfor at Indeed ikke har noe ansvar for å gjøre det. Indeed gir ingen garanti angående – og fraskriver seg ethvert ansvar for – nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten og påliteligheten av slike meldinger.

Du vil kanskje få anledning til å bruke en tilgangsnøkkel (for eksempel i form av ansiktsskanning eller et fingeravtrykk) til å logge inn på Indeed-kontoen din. Tilgangsnøklene lagres på den lokale enheten din, slik at du selv kan administrere dem. Indeed vil ikke motta biometriske data eller annen informasjon om tilgangsnøkkelen din.  Indeed er ikke ansvarlig for innsamling, bruk, lagring, behandling eller tap av dataene i en tilgangsnøkkel og har heller ingen rettslige forpliktelser forbundet med slike data. Hvis du ikke ønsker å bruke en tilgangsnøkkel, kan du bruke en annen metode til å logge inn på Indeed-kontoen din.

7. Kontaktopplysningene dine

Du godtar at Indeed for å levere tjenester til deg kan kontakte deg gjennom Indeed-kontoen din eller på andre måter, for eksempel per e-post, telefon (inkludert mobiltelefon) eller tradisjonell post, herunder ved hjelp av kontaktopplysninger du oppgir til Indeed, eller som Indeed ellers kan innhente fra tredjepartskilder.

Ved å oppgi et telefonnummer til Indeed bekrefter du at du er den primære brukeren av og abonnenten til det oppgitte telefonnummeret, og du gir uttrykkelig samtykke til å motta anrop og tekstmeldinger på et slikt telefonnummer, også hvis det er et mobilnummer.

For å melde deg av denne tjenesten kan du når som helst svare på tekstmeldinger fra tjenesten med «STOP», eller kontakte Indeeds kundeservice. PÅ GRUNN AV DENNE TJENESTENS USTRUKTURERTE SAMTALEFORMAT KAN DET VÆRE AT VI IKKE KAN BEHANDLE ANDRE FORSØK DU GJØR PÅ Å MELDE DEG AV. Når du sender «STOP» som svar på et SMS-varsel fra Indeed, vil abonnementet på slike varsler avsluttes. Du kan likevel fortsette å motta tekstmeldinger knyttet til andre tjenester du abonnerer på, for eksempel Text to Apply og Rekrutteringsarrangementer. For å melde deg av disse må du sende «STOP» som svar i de enkelte samtalene til disse tilbudene. Vær oppmerksom på at hvis du svarer «STOP» på en tekstmelding, vil du bare avslutte abonnementet på tekstmeldinger, men du kan fortsatt motta annen kommunikasjon fra Indeed.

Du kan også trekke tilbake samtykket til å motta tekstmeldinger ved å si opp avtalen, for eksempel ved å avslutte Indeed-kontoen din. Indeed er ikke ansvarlig for tredjeparter du har oppgitt telefonnummeret ditt til.

Hvis du ikke ønsker å motta flere e-poster med reklame eller markedsføring fra Indeed, eller hvis du vil administrere e-postpreferansene dine, kan du gjøre det ved å oppdatere e-postinnstillingene på Indeed-kontoen din. Du kan også reservere deg mot e-poster med reklame eller markedsføring fra Indeed ved å klikke på avmeldingskoblingen nederst i disse e-postene.

I USA kan Indeed gjøre offentlig tilgjengelige opplysninger som er hentet fra ulike kilder, søkbare for tredjeparter (for eksempel arbeidsgivere) gjennom Indeeds CV-søkeprogrammet. Vi gjør slike opplysninger tilgjengelige i begrenset form og i en begrenset tidsperiode for å gjøre det mulig for arbeidsgivere å finne og komme i kontakt med potensielle jobbsøkere angående stillingsutlysninger eller jobbmuligheter de tilbyr. Opplysningene blir ikke brukt til andre formål. Du kan velge å fjerne offentlig tilgjengelige opplysninger fra programmet og velge ikke å motta informasjon om jobbmuligheter fra arbeidsgivere, ved å bruke avmeldingskoblingen i meldingene du får fra oss. Hvis du vil slette offentlig tilgjengelige opplysninger om deg selv fra nettstedet vårt, kan du gjøre det via dette skjemaet.

8. Betaling

Du vil bli belastet slik det er oppgitt på nettstedet.

Når du oppgir kredittkortopplysninger, et bankkontonummer eller en annen betalingsmetode til Indeed, gir du oss samtidig rett til å belaste betalingsmetoden for gebyrer du skylder Indeed for tjenestene du har kjøpt, i henhold til vilkårene som er forbundet med Indeed-tjenesten du bruker, og eventuelle andre avtaler du måtte ha inngått med Indeed om kjøp av tjenester.

Når du oppgir bankkontoopplysningene dine og registrerer deg for automatiske trekk til Indeed, gir du Indeed rett til å bruke en avregningssentral (ACH) til å debitere den angitte bankkontoen for et hvilket som helst beløp du måtte skylde for å ha brukt Indeeds tjenester og/eller for å ha kjøpt produkter av Indeed, i henhold til disse vilkårene, helt til du trekker tilbake denne retten.

Annonsering

Annonser du kjøper, kan bli målt i antall klikk, svar (RSVP), søknader, visninger eller et abonnements- eller plattformgebyr. Gebyrer er utelukkende basert på Indeeds målinger (f.eks. antall klikk). Indeeds målinger (for eksempel antall klikk) er bindende. Indeeds målinger avledes av data fra tredjepartsleverandører, for eksempel utgivere.

Abonnementer

Du finner informasjon om abonnementet eller tilgangen på nettstedet på kjøpstidspunktet. Hvis du kjøper et abonnement, forstår og godtar du at abonnementet fornyes automatisk, og at Indeed vil belaste deg med jevne mellomrom til du sier opp abonnementet og oppsigelsen trer i kraft, noe som kanskje ikke er før neste faktureringsperiode. Slike belastninger av kredittkortet ditt eller trekk fra bankkontoen din vil bli gjort mot den betalingsmetoden du har valgt.

Abonnementet kanselleres ikke når du setter det på pause. Abonnementet ditt vil fortsette å fornyes automatisk straks det aktiveres etter en pause. DET GIS INGEN REFUSJONER ELLER KREDITTER FOR DELVIS BRUKTE FAKTURERINGSSYKLUSER I DET GJELDENDE ABONNEMENTET. BELØP FOR FREMTIDIGE FORHÅNDSBETALTE, UBENYTTEDE FAKTURERINGSSYKLUSER KAN RESULTERE I EN FORHOLDSMESSIG REFUSJON AV DE UBENYTTEDE FAKTURERINGSSYKLUSENE. DETTE VIL INDEED FASTSETTE ETTER EGET SKJØNN. Etter enhver kansellering vil du fortsatt ha tilgang til tjenesten frem til slutten av den gjeldende faktureringsperioden. 

Retningslinjer for fakturering

Fakturaer kan sendes til deg via e-post, med mindre annet er angitt av Indeed. Hvis du har ubetalte eller utestående fakturaer eller negativ saldo for Indeed-produkter, forbeholder Indeed seg retten til, i den grad det er tillatt etter gjeldende rett, å suspendere eller avbryte din bruk av det gjeldende Indeed-produktet, i tillegg til ethvert annet Indeed-produkt, inkludert, men ikke begrenset til Indeed-produkter du ikke har ubetalte fakturaer eller negativ saldo for. Du gir avkall på alle krav knyttet til belastninger med mindre du legger frem et krav senest 120 dager etter belastningen. (Dette påvirker ikke reklamasjonsrettigheter du måtte ha i forbindelse med kredittkort eller bankkontoer.) 

Indeed kan dele informasjon om kredittkortet ditt, bankkontoinformasjon og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, med selskaper som utfører tjenester på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere og/eller kredittvurderingsbyråer, for å verifisere kontoen din, sjekke kreditten din, effektuere betalinger til Indeed og betjene kontoen din. Indeed kan også oppgi informasjon for å følge opp gyldige rettslige prosesser, for eksempel en stevning, ransakingsordre og rettsordre eller for å etablere eller utøve juridiske rettigheter eller forsvare seg mot rettslige krav. Du godtar at Indeed kan innhente oppdatert betalingsinformasjon for kreditt- og debetkort fra nettverk for betalingskort, kortutstedere eller andre tredjepartskilder. Indeed kan bruke den oppdaterte kort- og bankkontoinformasjonen til å belaste deg for utestående beløp. Indeed skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller offentliggjøring av slik informasjon fra slike tredjeparter. Hvis Indeed-kontoen din er tilknyttet et kredittkort eller en bankkonto for en av Indeeds tjenester, vil vi belaste denne betalingsmetoden for andre kjøp med mindre du angir noe annet. 

Endring av adresse: Hvis du har oppgitt en fakturaadresse til oss, og du senere endrer den fra en adresse i USA til en adresse utenfor USA, eller fra en adresse utenfor USA til en adresse i USA, vil du fortsette å være bundet av denne Avtalen med samme Indeed-part ut den gjeldende kalendermåneden da du foretok endringen. Du godtar herved at du på den første dagen i neste kalendermåned vil være bundet av denne avtalen med den gjeldende Indeed-parten med hensyn til den nye adressen i henhold til første avsnitt av denne avtalen.

Hvis det er registrert et kredittkort eller en annen betalingsmetode hos oss, for eksempel bankkontoinformasjon for en betaling via en avregningssentral, kan det være at Indeed vil belaste den aktuelle betalingsmetoden for produkter eller tjenester du bestiller, og for eventuelle utestående betalinger, herunder for å korrigere eventuelle faktureringsfeil.

Valuta 

Hvis du befinner deg i USA, må du betale alle gebyrer i amerikanske dollar. Hvis fakturaadressen din er i India, skal du betale alle beløp i indiske rupier. Hvis fakturaadressen din er i Brasil, skal du betale alle beløp i brasilianske realer. Hvis fakturaadressen din er i Asia-/Stillehavsregionen*, skal du betale alle beløp i singaporske dollar, australske dollar, japanske yen eller amerikanske dollar.

Hvis fakturaadressen din er i et annet land, vil du kunne betale beløpene i følgende valutaer, som du velger når du oppretter en konto: amerikanske dollar, euro, britiske pund, canadiske dollar, australske dollar, sveitsiske franc, mexicanske pesos eller japanske yen. Legg merke til at Indeed må godkjenne valget av valuta og kan holde tilbake en godkjenning etter eget skjønn.

Skatter og avgifter

Beløpene er oppgitt uten mva og andre offentlige avgifter.  Du er ansvarlig for å betale alle skatter og offentlige avgifter i henhold til loven. Du er ansvarlig for å betale (y) alle skatter og offentlige avgifter, og (z) rimelige utgifter og rettsomkostninger Indeed måtte pådra seg ved forsinket betaling. Du er selv ansvarlig for å betale eventuell forskuddsskatt, og Indeed fraskriver seg alt ansvar for dette. Hvis du befinner deg i Japan, gjelder japansk forbruksskatt ved import av alle Indeeds produkter og tjenester. 

Refusjoner

Med mindre det er angitt noe annet i denne avtalen, kan Indeed tilby refusjoner for Indeed-tjenester i en periode på fire (4) måneder fra kjøpsdatoen. Uavhengig av det ovenstående vil Indeed ikke gi noen refusjon ved brudd på retningslinjene våre, og eventuelle refusjoner vil bli utbetalt etter Indeeds eget skjønn.

Du påtar deg å betale (i) gebyrer for forsinket betaling i henhold til det gjeldende rentenivået til sentralbanken i USA pluss 10 %, eller det maksimale rentebeløpet som er tillatt i henhold til gjeldende rett, avhengig av hva som er lavest; og (ii) et lovfestet engangsbeløp som erstatning for kostnader, dersom dette er tillatt i gjeldende lovgivning, og (iii) dekning av alle rimelige utgifter og rettsomkostninger Indeed måtte pådra seg ved forsinket betaling.

9. Andre tjenester

Indeed-apper. Med «Indeed-apper» menes nedlastbare applikasjoner fra Indeed som er tilgjengelige på markedsplasser for elektroniske applikasjoner, for eksempel Indeed Job Search (jobbsøk), Indeed Resume Search (CV-søk), Indeed Employer (arbeidsgiver) og Indeed Job Spotter (jobbfinner). Denne avtalen gjelder din bruk av en hvilken som helst Indeed-app. Den juridiske enheten som er ansvarlig for Indeed-appen, er den som er spesifisert i denne avtalen, selv om enheten som er identifisert som utvikler på en markedsplass for applikasjoner, er «Indeed, Inc».

Hvis du lar en Indeed-app bruke stedstjenesten på enheten din, kan appen samle inn informasjon basert på enhetens geografiske plassering. Noen posisjonsdata er knyttet til kontoen din (for eksempel «grove» posisjonsdata som samles inn av en iOS-app). Andre posisjonsdata som Indeed-appene samler inn, er ikke knyttet til kontoen din (for eksempel «nøyaktige» posisjonsdata som samles inn av en iOS-app), men kan likevel bli brukt av Indeed.

Spesifikke vilkår vedrørende Apple I tillegg til at du godtar de ovennevnte vilkårene, og uten hensyn til alt som måtte være i strid med dette, gjelder følgende bestemmelser med hensyn til din bruk av mobilversjonen av nettstedet som er kompatibel med iOS-operativsystemet til Apple Inc. («Apple», og mobilapplikasjonen, «appen»). Apple er ikke en part i denne avtalen og verken eier eller er ansvarlig for appen. Apple fraskriver seg ethvert ansvar for appen, unntatt, hvis det er relevant, refusjon av kjøpesummen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedlikehold av eller andre supporttjenester for appen og skal ikke holdes ansvarlig for krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgifter i forbindelse med appen, inkludert eventuelle tredjepartskrav om produktansvar, krav vedrørende appens manglende samsvar med gjeldende lovbestemmelser, krav vedrørende forbrukerbeskyttelse eller lignende lovbestemmelser, og krav vedrørende brudd på immaterielle rettigheter. Alle henvendelser eller klager knyttet til bruken av appen, inkludert i forbindelse med immaterielle rettigheter, må rettes til Indeed i henhold til avsnittet «Spørsmål eller klager» ovenfor. Lisensen du har blitt innvilget i denne avtalen, er en ikke-overførbar lisens for bruk av appen på Apple-produkter som kjører Apples iOS-operativsystemer og eies eller kontrolleres av deg, eller på annen måte er tillatt i henhold til bruksvilkårene i Apples vilkår for App Store. I tillegg må du overholde vilkårene i tredjepartsavtaler som gjelder for deg når du bruker appen, for eksempel din serviceavtale med leverandøren av trådløst Internett. Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter i denne avtalen og har, når du har godtatt vilkårene i denne avtalen, rett til (og vil anses for å ha akseptert retten til) å håndheve avtalen overfor deg som begunstiget tredjepart. Uavhengig av det ovenstående er ikke Indeeds rett til å inngå, tilbakekalle eller oppheve noen variant, noen fraskrivelse eller noe oppgjør under eller av denne avtalen avhengig av samtykke fra en tredjepart.

E-signatur Nettstedet kan tilby alternativer for bruk av elektronisk signatur (e-signatur), som kanskje drives av en tredjeparts tjenesteleverandør. Ved å bruke e-signaturer på nettstedet godtar du at e-signaturen din er ment å autentisere dokumentet du signerer, og at e-signaturen din vil ha samme gyldighet og virkning som en manuell signatur. Indeed er ikke en juridisk arkivfører. Du bruker e-signaturer for egen regning og risiko, og det er ditt eget ansvar å sikre at dokumentet ditt mottas, og å ta egne kopier av det.

Beta-program Indeed kan tilby betaprodukter eller betafunksjoner på nettstedet vårt. Dette vises med bruken av ordene «beta» eller «test» («betaprodukter»). Betaprodukter kan bli tilbudt i begrensede mengder, på begrensede steder og for en begrenset tidsperiode. Indeed kan når som helt og uten forvarsel slutte å tilby betaprodukter eller deler av dem.

ALLE BETAPRODUKTER ER I EN TESTFASE OG LEVERES «SOM DE ER» OG «NÅR DE ER TILGJENGELIGE», OG MAN MÅ ANTA AT DE INNEHOLDER NOEN FEIL. HOVEDFORMÅLET MED Å TESTE BETAPRODUKTER ER Å FÅ TILBAKEMELDINGER PÅ YTELSEN. DET ANBEFALES AT DU SIKRER VIKTIGE DATA ELLER OPPLYSNINGER, OPPTRER VARSOMT OG IKKE GJØR DEG AVHENGIG AV AT ET BETAPRODUKT FUNGERER ELLER YTER SOM DET SKAL.

Hvis du har blitt invitert til å teste et betaprodukt, godtar du – med mindre det er angitt, eller du har inngått en skriftlig avtale om, noe annet – at alle betaprodukter består av konfidensiell informasjon som tilhører Indeed. Du må bare gi autoriserte brukere tilgang til betaproduktet. Du godtar at du ikke skal overføre, kopiere eller utlevere slik konfidensiell informasjon til andre uten forutgående skriftlig samtykke fra Indeed.

Algoritmeinnhold. Indeed kan komme til å gjøre innhold som helt eller delvis er utviklet av en algoritme (herunder algoritmer som bruker «kunstig intelligens» og maskinlæring), tilgjengelig, for eksempel som svar på informasjon du oppgir gjennom nettstedet («algoritmeinnhold»). Algoritmeinnhold er et betaprodukt underlagt denne avtalen. Du godtar at Indeed ikke er forfatter av algoritmeinnholdet, og at dette innholdet kan bli levert av en tredjepart. Algoritmeinnhold leveres «som det er», og Indeed vil ikke garantere at algoritmeinnholdet egner seg for formålet eller er nøyaktig, harmløst, upartisk, ikke krenkende, lovlig eller trygt, og fraskriver seg alt erstatningsansvar for algoritmeinnholdet.

Du bruker algoritmeinnhold helt på egen risiko. Ved å generere eller bruke algoritmeinnhold (for eksempel ved å sende inn innhold til nettstedet som skal brukes til å generere algoritmeinnhold, eller ved å bruke algoritmeinnhold i en stillingsbeskrivelse eller en CV) overtar, godkjenner og ratifiserer du det. Du påtar deg det fulle og hele ansvaret for algoritmeinnholdet og bruk eller misbruk av det, inkludert for unøyaktigheter, manglende samsvar med disse vilkårene eller nettstedsreglene, og for all skade som måtte påføres deg selv eller andre. Du påtar deg å forsvare Indeed mot og kompensere Indeed for krav som måtte oppstå som følge av at du genererer eller bruker algoritmeinnhold.

10. Filtrering for mindreårige

Vi informerer deg herved om at det finnes kommersielle beskyttelsesfunksjoner for foreldrestyring (f.eks. maskinvare, programvare eller filtreringstjenester) som kan hjelpe deg å begrense tilgangen til materiale som er skadelig for mindreårige. Informasjon om aktuelle leverandører av slik beskyttelse er tilgjengelig fra GetNetWise og OnGuard Online. Legg merke til at Indeed ikke direkte anbefaler noen av produktene eller tjenestene på slike nettsteder.

11. Mindreåriges bruk av nettstedet

Nettstedet skal generelt bare brukes av personer som er 16 år eller eldre. I enkelte jurisdiksjoner gjelder andre begrensninger, og disse er beskrevet nedenfor. Hvis du er under myndighetsalderen som gjelder i din jurisdiksjon, må du bruke nettstedene under oppsyn av en forelder, foresatt eller en ansvarlig voksen selv om du skulle være over aldersgrensen Indeed har valgt for den aktuelle jurisdiksjonen. Uansett hvor du befinner deg når du går inn på nettstedet, erklærer og bekrefter du at er over aldersgrensen for Indeed i jurisdiksjonen du befinner deg i (f.eks. over 16 år i USA eller over 18 år i EØS-området). Vi treffer en rekke tiltak for å prøve å sikre at det ikke bevisst samles inn informasjon fra personer som ikke oppfyller kravet til minstealder eller eventuelle andre gjeldende alderskrav.

Hvis vi finner ut at en person som ikke er over minstealderen, har sendt inn personopplysninger via nettstedet, vil vi begrense tilgangen til, eller lukke kontoen, eller fjerne disse opplysningene fra systemene våre.

 • Japan: Nettstedet skal bare brukes av personer som i henhold til japansk lov er gamle nok til at Indeed lovlig kan la dem bruke nettstedet.
 • EØS, Sveits, Storbritannia, Tyrkia og Ukraina. Per 1. februar 2024 er tilgangen til nettstedet begrenset til personer som har fylt 18 år.

12. Spørsmål eller klager

Hvis du har spørsmål om eller klager angående nettstedet, kan du besøke Indeeds hjelpesenter. Indeeds hjelpesenter er et eksternt nettsted som leveres av Zendesk, og som er underlagt Zendesks retningslinjer for informasjonskapsler. Ikke legg ved kredittkortinformasjon, bankkontoopplysninger eller annen sensitiv informasjon i e-postkorrespondansen din med oss. Vær oppmerksom på at korrespondanse med Zendesk ikke nødvendigvis vil være sikker.

Personer som er bosatt i California, kan kontakte Complaint Assistance Unit (klageavdelingen) ved Division of Consumer Services (avdelingen for forbrukertjenester) i California Department of Consumer Affairs (departementet for forbrukersaker) – per brev til 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210

13. Ansvarsfraskrivelser

Nettstedet kan bli helt eller delvis utilgjengelig når som helst og uten forvarsel. Nettstedet kan være avhengig av tredjeparter som leverer tjenester til Indeed, for eksempel datavertstjenester (drift) eller behandling av leverandører, og nettstedet kan derfor plutselig slutte å fungere eller bli utilgjengelig.

I den lengste utstrekning det er tillatt ved lov fraskriver Indeed seg ethvert ansvar for nøyaktigheten, innholdet, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten, driften eller tilgjengeligheten av informasjon eller materiale som vises i eller med lenker fra Indeeds søkeresultater (inkludert stillingsutlysninger), eller som på annen måte er gjort tilgjengelig på nettstedet av Indeed eller tredjeparter (inkludert brukerinnhold), uavhengig av om det er betalt for dette eller det brukes gratis. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for nøyaktigheten, innholdet, fullstendigheten eller påliteligheten til informasjonen som er levert av Indeed for rene informasjonsformål, blant annet Indeed Analytics-data, som estimerte antall søknader, organisk trafikk eller lønnsinformasjon, eller informasjon som kan komme fra en tredjepart. Du erkjenner at du ikke betaler Indeed for den ovennevnte informasjonen. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for sletting, manglende lagring, feillevering eller sen levering av informasjon, e-poster, vedlegg eller materiell (inkludert brukerinnhold). Indeed garanterer ikke at nettstedet alltid vil være feilfritt, trygt eller sikkert. Videre fraskriver Indeed seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av nedlasting eller tilgang til informasjon eller materiell på nettstedet, eller på andre nettsteder og tjenester på Internett som er tilgjengelige via nettstedet. Under ingen omstendigheter skal Indeed holdes ansvarlig for deg eller tredjeparter på grunn av din bruk eller misbruk av eller tillit til nettstedet. I tillegg skal Indeed ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig overfor deg eller tredjeparter på grunn av din bruk eller misbruk av eller tillit til tredjepartsnettsteder eller -tjenester du kobles til fra nettstedet til Indeed.

Videre fraskriver Indeed seg også ethvert ansvar for eventuelle tekniske feil på nettstedet, blant annet feil i telefonnettverk eller -tjenester, datasystemer, servere eller leverandører, datamaskin- eller mobiltelefonutstyr, programvarer, manglende levering av e-poster (inkludert vedlegg), kontoinnlogging eller eventuelle andre tjenester levert av Indeed som følge av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett eller tredjepartsnettsteder (f.eks. søkersporingssystemer (ATS)) eller en kombinasjon av disse, inkludert personskader eller materielle skader på din eller andres datamaskin, mobilenhet eller annen maskinvare eller programvare knyttet til eller som følge av bruk eller nedlasting av innhold på nettstedet eller i forbindelse med tjenestene. Indeed skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av eller skade på innhold, eller for personskade eller dødsfall, som følger av at noen bruker nettstedet, tjenestene, brukerinnholdet eller tredjepartsapplikasjoner, -nettsteder, -programvare eller -innhold som legges ut på eller gjennom nettstedet, eller som overføres til brukere, eller for samhandlinger mellom brukere av nettstedet eller tjenestene, enten det skjer tilkoblet eller frakoblet.

Indeed forbeholder seg retten til når som helst å begrense eller avslutte alle tjenester og /eller tilgang til nettstedet i spesifikke land eller regioner, som følge av eller under krig, politiske omveltninger eller politisk usikkerhet, epidemier, pandemier, opptøyer, nasjonal eller regional krise, terrorisme eller trusler om dette, eller sivil uro.

Uten å begrense det ovennevnte skal Indeed, tilknyttede enheter eller tredjepartslisensgivere ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig eller anses å ha misligholdt eller brutt denne avtalen på grunn av forsinkelse eller manglende ytelse som direkte eller indirekte oppstår eller forårsakes av eller som følge av handlinger, årsaker eller omstendigheter utenfor deres kontroll, inkludert følgende force majeure-hendelser: (a) uavvendelige hendelser eller naturkatastrofer, (b) flom, brann, storm, jordskjelv, epidemier eller pandemier, eksplosjon eller andre lignende hendelser; (c) krig, invasjon, fiendtligheter (enten krig erklæres eller ikke), terrortrusler eller -handlinger, opptøyer, opprør, annen sivil uro eller forstyrrelser, militære forstyrrelser eller sabotasje; (d) myndighetenes tiltak, pålegg, lover, forskrifter eller pålegg fra innenlandske eller utenlandske domstoler; (e) handlinger, embargoer eller blokader som trer i kraft på eller etter datoen for denne avtalen; (f) handlinger av myndigheter g) nasjonale eller regionale kriser; (h) streiker, arbeidstvister eller stopp eller forsinkelser eller andre industrielle forstyrrelser eller mangel på arbeidskraft eller materialer; (i) sammenbrudd, forstyrrelser, tap, svingninger eller funksjonsfeil i forsyningsnettverk (inkludert varme, lys eller klimaanlegg), kommunikasjon, datamaskiner (programvare og maskinvare, inkludert datavirus) eller telefonkommunikasjonstjenester; (j) Internett, datautstyr, telekommunikasjonsutstyr, elektrisk strøm eller annet utstyr eller mekaniske feil eller mangler; (k) tap av data på grunn av strømbrudd eller mekaniske vanskeligheter med informasjonslagrings- eller gjenopprettingssystemer; (l) manglende oppfyllelse av tredjeparter; og (m) andre hendelser utenfor Indeeds kontroll.

NETTSTEDET OG ALT AV INNHOLD, PRODUKTER, FUNKSJONER OG TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET, LEVERES «SOM DE ER», UTEN NOEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE. DU BRUKER INDEED OG NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG, SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, ALLE GARANTIER – DET VÆRE SEG UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER SOM ER ETABLERT PÅ ANNEN MÅTE – HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OM UKRENKELIGHET OVERFOR EIENDOMSRETTIGHETER OG EIERSKAP, OM TJENESTEKVALITET, OG OM AT NETTSTEDET OG DE LEVERTE TJENESTENE VIL VÆRE AVBRUDDSFRIE, FEILFRIE, TRYGGE ELLER SIKRE. I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV FRASKRIVER INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE SEG ALLE GARANTIER OM SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN, AKTUALITETEN OG YTELSEN TIL NETTSTEDET OG ALT AV INNHOLD, PRODUKTER, FUNKSJONER OG TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET. I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV FRASKRIVER INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE SEG ETHVERT ANSVAR FOR TJENESTER ELLER VARER SOM LEVERES GJENNOM – ELLER SOM ANNONSERES PÅ – NETTSTEDET, ELLER SOM MOTTAS VIA LENKER SOM ER GJORT TILGJENGELIGE AV INDEED. INDEED ER IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, INNHOLD, INFORMASJON ELLER DATA, OG DU SKAL HOLDE OSS, VÅRE STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE OG AGENTER SKADESLØSE OVERFOR KRAV OG SKADER, KJENTE OG UKJENTE, SOM OPPSTÅR ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ER KNYTTET TIL KRAV DU HAR OVERFOR TREDJEPARTER.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU LASTER NED ELLER PÅ EN ANNEN MÅTE MOTTAR MATERIALE ELLER OPPLYSNINGER VED Å BRUKE NETTSTEDET, ETTER EGET SKJØNN OG FOR EGEN RISIKO, OG AT DU SELV ER ANSVARLIG FOR SKADER PÅ DATAMASKINSYSTEMET DITT ELLER TAP AV OPPLYSINGER SOM FØLGER AV NEDLASTING ELLER MOTTAK AV SLIKT MATERIALE ELLER SLIKE OPPLYSINGER.

14. Ansvarsbegrensning

I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV SKAL IKKE INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR NOEN PERSON PÅ GRUNN AV VEDKOMMENDES BRUK, MISBRUK ELLER AVHENGIGHET AV NETTSTEDET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN SKAL FORHINDRE ERSTATNING FOR FØLGESKADER OG INDIREKTE, VILKÅRLIGE, SÆRLIGE OG STRAFFBARE SKADER, ELLER NOE TAP AV OVERSKUDD, INNTEKT, RENTER, GOODWILL, TAP ELLER ØDELEGGELSE AV DATA ELLER NOE TAP AV ELLER NOEN FORSTYRRELSE AV BRUKERENS VIRKSOMHET, ENTEN KRAV OM DETTE LEGGES FREM PÅ GRUNNLAG AV GARANTIER, KONTRAKTBRUDD, TORT (HERUNDER FORSØMMELSE), ANSVARSFRIHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER ELLER DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE ER BLITT INFORMERT OM AT DET KAN OPPSTÅ SLIKE SKADER, OG SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE SKULLE HA OPPFYLT SITT HOVEDFORMÅL. SLIKE ANSVARSBEGRENSNINGER SKAL GJELDE UAVHENGIG AV OM SKADENE OPPSTÅR FRA BRUK ELLER MISBRUK AV OG TILLIT TIL NETTSTEDET, FRA TILLIT TIL ELLER SKADE FORÅRSAKET AV INFORMASJON PUBLISERT PÅ NETTSTEDET, FRA MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER FRA DRIFTSAVBRUDD, SUSPENSJON ELLER STENGING AV NETTSTEDET (INKLUDERT SLIKE SKADER PÅFØRT TREDJEPARTER). DENNE BEGRENSNINGEN SKAL OGSÅ GJELDE SKADER FORÅRSAKET AV ANDRE TJENESTER ELLER VARER SOM ER MOTTATT GJENNOM ELLER ANNONSERT PÅ NETTSTEDET, ELLER SOM ER MOTTATT VIA LENKER SOM ER GJORT TILGJENGELIGE PÅ NETTSTEDET. VIDERE SKAL BEGRENSNINGEN GJELDE KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER ERSTATNINGSTJENESTER, KOSTNADER VED TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPLYSNINGER, OG YTELSEN ELLER DEN MANGLENDE YTELSEN TIL NETTSTEDET ELLER INFORMASJON ELLER SALGSARTIKLER SOM VISES PÅ, SOM PEKES TIL ELLER SOM PÅ ANDRE MÅTER ER KNYTTET TIL NETTSTEDET. SLIKE BEGRENSNINGER SKAL GJELDE SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE HAR OPPFYLT SITT HOVEDFORMÅL, OG SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. SÅ LANGT GJELDENDE RETT TILLATER DET, SKAL DET MAKSIMALE SAMLEDE ANSVARET TIL INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FOR ALL SKADE, TAP OG HANDLINGSGRUNNLAG, DET VÆRE SEG SOM FØLGE AV KONTRAKTBRUDD, TORT (HERUNDER FORSØMMELSE) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET DU BETALTE INDEED FOR Å BRUKE NETTSTEDET.

Hvis du er bosatt i eller befinner deg i Tyskland, skal ansvarsbegrensningen som er beskrevet ovenfor i sin helhet erstattes av det følgende:

Indeeds forpliktelse til å betale erstatning skal begrenses på følgende måte:

 • (a) For skader som oppstår på grunn av et brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse skal Indeed kun være ansvarlig opptil et beløp som tilsvarer typiske skader som måtte kunne forutsees på tidspunktet kontrakten ble inngått; Indeed skal ikke være ansvarlig for skader som forårsakes av et brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser.
 • (b) Begrensningen som er angitt ovenfor under (a), skal ikke gjelde skader som forårsakes med forsett eller ved grov uaktsomhet, personskader med straffeansvar eller noe ansvar iht. den tyske produktansvarsloven, og i tilfelle eventuelt ytterligere obligatorisk ansvar. Videre skal den ikke gjelde dersom og i den utstrekning Indeed har gitt en garanti.

Hvis du er jobbsøker i Japan og underlagt den japanske forbrukeravtaleloven, og dersom denne avtalen utgjør en forbrukeravtale i den betydningen som er angitt i den japanske loven, skal ansvarsbegrensningen som er angitt i denne avtalen, ikke gjelde:

 • (a) full ansvarsfrihet for Indeed eller dets tilknyttede enheter, eller for Indeeds eller de tilknyttede enhetenes tredjepartslisensgivere, overfor jobbsøkere for skader som oppstår på eller i forbindelse med bruk av nettstedet.
 • (b) delvis ansvarsfrihet for Indeed eller dets tilknyttede enheter, eller for Indeeds eller de tilknyttede enhetenes tredjepartslisensgivere, overfor jobbsøkere for skader som skyldes bevisste forsømmelser eller grov uaktsomhet på eller i forbindelse med bruk av nettstedet.

15. Påstander om krenkelse

Krenkelse av opphavsrett i USA. Digital Millennium Copyright Act fra 1998 («DMCA») gir regress til rettighetshavere som mener at materiale på Internett krenker deres rettigheter i henhold til amerikansk lov om opphavsrett. Hvis du i god tro mener at materialene som driftes av Indeed, krenker din opphavsrett, kan du (eller din representant) sende oss et varsel som ber oss om at materialet fjernes eller tilgangen til det blokkeres. Varselet må inneholde følgende opplysninger i henhold til 17 USC. § 512(c)(3)(A): (a) en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som er autorisert til å handle på vegne av rettighetshaveren som angivelig har blitt krenket; (b) identifisering av det opphavsrettsbeskyttede verket som angivelig har blitt krenket (eller hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på nettstedet er dekket av et enkelt varsel, skal det vedlegges en liste over disse verkene); (c) identifisering av materialet som angivelig skal være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet, og tilstrekkelig informasjon som tillater Indeed å lokalisere materialet på nettstedet; (d) navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse (hvis tilgjengelig) til klagende part; (e) en erklæring om at den klagende parten i god tro mener at bruken av materialet ikke er autorisert av rettighetshaveren, dets representant eller i henhold til lov og (f) en erklæring om at opplysningene i varselet er nøyaktige, og at den klagende parten, under straff for mened, har fullmakt til å handle på vegne av rettighetshaveren som angivelig har blitt krenket. Hvis du i god tro mener at et varsel om brudd på opphavsretten har blitt feilaktig inngitt mot deg, tillater DMCA deg å sende Indeed et motvarsel. Varsler og motvarsler må oppfylle de gjeldende lovbestemte kravene i henhold til DMCA, for mer informasjon kan du besøke http://www.loc.gov/copyright/. Varsler og motvarsler med hensyn til nettstedet må sendes inn skriftlig til Indeed Copyright Notice, Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA (copyright @ indeed.com) (fjern mellomrom før du sender e-posten). Vi anbefaler at du rådfører deg med en jurist før du inngir et rettslig varsel eller motvarsel. Vær også oppmerksom på at det er straffbart å sende inn falske krav i henhold til DMCA.
Andre krav om krenkelse. For påstander om krenkelse som ikke involverer opphavsrett i USA, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet på nettstedet.

16. Forbeholdte rettigheter

Du forstår og godtar at Indeed, dets tilknyttede enheter eller deres lisensgivere eier alle rettigheter og interesser i nettstedet og alle eiendomsrettigheter forbundet med det. Indeed forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her. Du skal ikke endre opphavsrettserklæringer, proprietære merknader, vare- og servicemerker, patenter eller andre tegn på eierskap på materialene som er tilgjengelige via nettstedet, annet enn brukerinnholdet ditt. Bruk av materialer eller beskrivelser, avledet bruk av nettstedet eller dets materialer, samt all bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy er strengt forbudt. Du må ikke under noen omstendigheter ramme inn noen del av nettstedet eller materiale som er tilgjengelig der.

Materialet på Nettstedet leveres med «begrensede rettigheter». Bruk, duplisering eller myndighetenes offentliggjøring er underlagt begrensninger som angitt i gjeldende lover og forskrifter. Myndighetenes eventuelle bruk av materialet medfører en erkjennelse av at Indeed har eiendomsrett til det.

17. Annet

Denne avtalen utgjør hele overenskomsten mellom deg og Indeed og skal overstyre og erstatte alle tidligere eller samtidige lovnader, forståelser og avtaler mellom dere, både skriftlige og muntlige. Hvis vilkårene for jobbsøkere, vilkårene for arbeidsgivere eller vilkårene for utgivere styrer din bruk av nettstedet, skal de også gjelde ved uoverensstemmelser eller konflikter med disse tjenestevilkår for alle brukere.

Hver bestemmelse i denne avtalen er en særskilt håndhevbar bestemmelse. Hvis en eller flere bestemmelser i denne avtalen blir erklært ikke rettskraftig(e), skal bestemmelsen(e) endres i den minste utstrekning som er nødvendig for at avtalen fortsatt skal være gyldig.

Denne avtalen kan ikke endres eller tilpasses annet enn ved et dokument som undertegnes av autoriserte representanter for begge parter. Bruk av nettstedet via en ordning med et byrå eller en forhandler fritar deg ikke for vilkårene i denne avtalen. Kommunikasjon som skjer skriftlig eller per telefon mellom deg og en av Indeeds ansatte, utgjør ikke en endring eller tilpasning av denne avtalen.

Meldinger til Indeed må sendes til Indeed-enheten som er identifisert ovenfor, via en sertifisert og pålitelig fraktfører, via luftpost eller med levering over natten, og vil anses som levert ved mottak. Meldinger til deg kan sendes per e-post til e-postadressen du har oppgitt på kontoen din, eller publiseres som en melding i kontogrensesnittet ditt, og regnes som mottatt når de sendes (med e-post), eller ikke mer enn femten (15) dager etter at de er publisert (i kontogrensesnittet ditt).

Du kan ikke overføre eller delegere dine rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Indeed. Eventuelle forsøk på å gjøre dette uten samtykke er ugyldige. Indeed kan fritt overføre eller delegere sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten å sende deg et forvarsel om det. Du og Indeed har ikke inngått et rettslig partnerskap, agentforhold eller arbeidsforhold. Indeed leverer nettstedet eller tilhørende tjenester til deg utelukkende i rollen som leverandør av informasjonstjenester.

Indeed opptrer ikke som arbeidsformidler ved å tilby dette nettstedet eller verktøyene på det. Med mindre det er inngått en skriftlig avtale om noe annet, skal ingenting i vilkårene tolkes som at det medfører opprettelse av et agentforhold, partnerskap, fellesforetak eller en annen form for felles virksomhet, ansettelsesforhold eller tillitsforhold mellom oss og tredjeparter. Henvisninger til tredjeparter som «partner» betyr ikke at parten har noen fullmakt til å binde oss til noen avtale eller gjøre uttalelser på våre vegne uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

«Herunder» eller «inkludert» betyr «inkludert, men ikke begrenset til».

18. Gjeldende rett og tvisteløsning

Alle forhold ved denne avtalen – herunder, men ikke begrenset til gyldigheten, fortolkningen og gjennomføringen av den – er underlagt lovene i den amerikanske delstaten Texas. Domstolene i Austin, Texas, USA har eksklusiv domsmyndighet over eventuelle tvistemål.

Til tross for anvendelsen av loven i Travis County, Texas vil du dersom du er forbruker med bosted i EU også kunne nyte godt av beskyttelsen fra obligatoriske lovbestemmelser i landet der du har bosted. Anvendelsen av obligatoriske lovbestemmelser som begrenser rettsvalget, og særlig anvendelsen av obligatorisk rett i landet du har ditt vanlige bosted i, for eksempel forbrukerrett, skal forbli uberørt av dette.

19. Offentliggjøring av patent

Visse deler av nettstedet og/eller Indeed-appene kan brukes under en eller flere av de amerikanske patentene som er beskrevet her.

E. Forordningen om digitale tjenester («DSA»)

Denne del E gjelder bare Indeeds virksomhet i EU og gjelder bare brukere som befinner seg i EU, gjelder ikke brukere som befinner seg andre steder. Hvis det oppstår konflikt med en annen del av denne avtalen, skal det være denne del E som gjelder.

1. Anbefalingssystemer

Indeed bruker følgende informasjon for å vise jobbannonser i anbefalingssystemer (slik dette er definert i DSA) og for å bestemme hvor fremtredende jobbannonsene skal være i disse anbefalingssystemene: informasjon som leveres direkte til Indeed, for eksempel profilinformasjon og CV, tidligere aktivitet på Indeed, søkeord og/eller søkeplassering («hovedparametere»). Tidligere aktivitet på Indeed betyr handlinger du har foretatt deg på nettstedet, for eksempel tidligere søk, jobber du har klikket på, jobber du har søkt på, jobbvarsel-e-poster du har abonnert på, og bedrifter/roller du har uttrykt interesse for. For å modifisere eller påvirke søkeresultatene du ser, kan du endre søkeordene.

Hovedparametrene brukes av Indeed for å vise jobbsøkere de jobbannonsene som er best egnet for dem, basert på informasjonen Indeed har tilgjengelig. Det at en jobbannonse vises i resultater for jobbsøket, er ikke en garanti for at jobbannonsen er egnet for deg. Indeed rangerer og legger jobbannonser i rekkefølge i søkeresultater basert på en kombinasjon av vederlaget arbeidsgivere betaler til Indeed, og hovedparametrene. 

På siden for jobbsøkeresultater er søkeordene det viktigste kriteriet i bestemmelsen av hvilke jobbannonser som foreslås til jobbsøkeren. Vi vektlegger denne parameteren høyest for å vise jobbannonsene som er mest relevante for jobbsøkeren (dvs. de annonsene det er mest sannsynlig at jobbsøkeren vil klikke på eller søke på). For alle andre jobbannonseanbefalinger på nettstedet er kriteriene som bestemmer hvilke jobbannonser som foreslås for jobbsøkere, like viktige. 

I EU returnerer vi søkeresultater i CV-søk basert på søkeord, jobbannonsedata, CV-innehaverens tidligere aktivitet på Indeed og/eller CV-innehaverens data. CV-innehaverens data betyr data CV-innehaveren har gitt til Indeed, for eksempel nåværende stillingstittel og plassering. CV-innehaverens tidligere aktiviteter betyr handlinger CV-innehaveren har foretatt seg på nettstedet, for eksempel jobber CV-innehaveren tidligere har søkt på eller klikket på. De viktigste kriteriene for å bestemme hvilken informasjon som foreslås for brukerne, er søkeord. Disse parametrene brukes til å prøve å beregne sannsynligheten for at eieren av en CV vil søke på en jobbannonse og gi en arbeidsgiver et positivt svar.

2. Kommersiell kommunikasjon

Hvis du ønsker å erklære at innholdet du har levert til Indeed, er eller inneholder kommersiell kommunikasjon, som beskrevet i DSA, kan du gjøre det her. I henhold til Indeeds vilkår er kommersielle budskap forbudt på nettstedet vårt. Dersom innholdet ditt identifiseres som kommersiell kommunikasjon, kan det føre til at innholdet fjernes fra nettstedet vårt.

3. «Annonser» ifølge DSA

Alle jobbannonser vil regnes for å være annonser ut fra ordets vanlige betydning. I EU slår imidlertid DSA fast at informasjon er en «annonse» når den «presenteres av en nettplattform på et nettbasert grensesnitt mot betaling spesifikt for å promotere den informasjonen». Derfor, siden Indeed ikke mottar betaling for kostnadsfrie jobbannonser, defineres disse ikke som «annonser» i EU ifølge DSA. Når Indeed mottar betaling spesifikt for å promotere informasjon i EU, inkluderer vi tydelig merking som identifiserer den relevante informasjonen som en «annonse». 

Arbeidsgivere kan ikke velge hvilke hovedparametre Indeed skal bruke til å bestemme hvem som skal bli vist en sponset jobb. Sponsede jobber presenteres overfor jobbsøkere basert på hovedparametrene angitt ovenfor, og dette gjenspeiles i åpenhetsinformasjonen om annonser i hver sponsede jobb. 

Sponsede jobber og annonser med arbeidsgivers varemerke inkluderer «åpenhetsinformasjon om annonser». Åpenhetsinformasjon om annonser genereres og er korrekt på det tidspunktet en bruker klikker på en jobbannonse. «Begunstiget» representerer den fysiske eller juridiske personen annonsen presenteres på vegne av. «Sponsoren» er den fysiske eller juridiske personen som betalte for annonsen, hvis det er en annen person enn den begunstigede. Den begunstigede og sponsoren er basert på informasjon som er tilgjengelig for Indeed, og som leveres av arbeidsgivere til Indeed. Hvis du er en arbeidsgiver, bekrefter du at firmanavnet som er tilknyttet kontoen din, nøyaktig gjenspeiler den fysiske eller juridiske personen som betaler for jobbannonser eller profileringsannonser (for deg som arbeidsgiver) knyttet til Indeed-kontoen din, og du samtykker i at dette navnet skal publiseres på nettstedet.

4. Identifisere og fjerne falske kontoer

Indeed bruker automatiske og manuelle metoder for å identifisere og fjerne falske kontoer eller svindelkontoer fra nettstedet. Indeed implementerer regler som automatisk flagger potensielt risikable kontoer for gjennomgang av moderatorene, og bruker ulike verktøy og fagkunnskap for å identifisere kontoer manuelt som det automatiske systemet kan overse. 

Brukerne kan også proaktivt identifisere og rapportere potensielt falske kontoer og alt annet brukergenerert innhold på plattformen, inkludert stillingsannonser, innhold på firmasidene og meldinger. Disse rapportene gjennomgås av kvalifiserte moderatorer.

5. Moderere brukergenerert innhold

Indeed bruker også automatiske og manuelle prosesser for å moderere brukergenerert innhold på nettstedet, for eksempel ved å implementere regler for automatisk flagging av innhold som ikke oppfyller standardene som er angitt i Indeeds retningslinjer og disse vilkårene. Indeed gjennomgår også proaktivt brukergenerert innhold for å sikre samsvar med retningslinjene sine og disse vilkårene. I tillegg kan brukerne gå hit for å rapportere innhold de mener er problematisk. Disse rapportene gjennomgås av kvalifiserte moderatorer. 

6. Klageprosedyre

Hvis du er misfornøyd med en beslutning Indeed har tatt som svar på en melding om ulovlig innhold som du har sendt inn via rapporteringsportalen, eller en beslutning Indeed har tatt om å begrense, fjerne eller deaktivere tilgang til innhold, suspendere eller avslutte en tjeneste eller suspendere eller avslutte en konto, kan du sende inn en klage innen seks måneder. Perioden på seks måneder begynner den dagen du får informasjon om avgjørelsen du vil klage på. Indeed krever at du tar med følgende informasjon i klageskjemaet: e-postadressen din, referansenummer og de konkrete grunnene til at du klager, herunder hvorfor du er uenig i Indeeds beslutning.  

7. Misbruk

Indeed kan deaktivere en brukers konto, begrense en brukers mulighet til å bruke hele eller deler av nettstedet eller iverksette andre tiltak på en brukers konto dersom brukeren er involvert i misbruk av nettstedet. Misbruk inkluderer, men er ikke begrenset til, å sende inn uberettigede rapporter om ulovlig innhold, å sende inn uberettigede klager eller å legge ut ulovlig innhold. Indeed gjennomgår hvert enkelt tilfelle av misbruk hver for seg og vurderer de foreliggende fakta og omstendigheter rundt midbruket, inkludert, men ikke begrenset til antallet misbrukstilfeller, hvor ofte misbruket har funnet sted og alvorlighetsgrad.
Det er beskrevet flere vilkår for moderering av brukerinnhold i del 2 av Vilkår for alle brukere ovenfor.

Indeeds produktvilkår

Sist oppdatert: 2. april 2024

Vilkår for Indeeds annonseringsprogram

Du bruker annonseringsprogrammet når du annonserer med Indeed ved å legge ut, tilveiebringe, sende inn, bruke, redigere, kreve eller betale for en hvilken som helst annonse til publisering på eller via Indeed. Annonser kan legges ut direkte via nettstedet, eller via kampanjer, XML-feeder, API-er, integrasjoner med rekrutteringssystemer, forespørsler om å indeksere annonser fra andre steder, eller ved på annen måte å identifisere en annonse eller gjøre den tilgjengelig for Indeed. Ved å legge ut annonser og bruke Indeeds annonseringsprogram samtykker du i Indeeds vilkår («avtalen») inkludert disse vilkårene for Indeeds annonseringsprogram («IAP-vilkårene»). 

Indeed kan når som helst, uten å pådra seg ansvar, oppdatere annonseringsprogrammet eller disse IAP-vilkårene, og din bruk av programmet etter at du er blitt varslet om at IAP-vilkårene er endret, vil indikere at du har godtatt de oppdaterte IAP-vilkårene.

1. Publisering av annonser

Annonser kan promotere stillingsannonser for ledige stillinger («jobber» eller «jobbannonser»), rekrutteringsarrangementer eller jobbmesser, både på nett eller personlig («Indeed Hiring Events»), eller en arbeidsgivers arbeidsplass generelt («annonser for arbeidsgiveres varemerker»). Annonser er brukerinnhold i henhold til avtalen, og du gir Indeed, dets tilknyttede selskaper og underlisenstakere en lisens til å bruke annonsene dine og tilhørende data, og til å vise, publisere, omformatere, vise et utdrag eller deler av, og være vert for (men ikke endre innholdet i) annonsene dine på enhver måte Indeed eller dets tilknyttede selskaper eller underlisenstakere finner det hensiktsmessig, inkludert på grunn av tekniske begrensninger. (Arbeidsgivere i Japan: du samtykker i at innholdsmoderering kan føre til endring av din jobbannonse.)

Annonser kan vises på alle sider, nettsteder, innhold, tjenester, enheter, skjermer, apper eller eiendommer valgt av Indeed etter eget skjønn, enten de leveres av Indeed som en del av nettstedet eller Indeed Apps, eller leveres av en tredjepart («andre nettsteder»). Indeed har begrenset kontroll over andre nettsteder, inkludert deres art, innhold, utseende og visning av annonser, og du godtar alle relaterte risikoer ved publisering. Andre nettsteder kan samle inn eller motta ytelsesinformasjon om annonsen din. 

Tilhørighet i målpublikummet er delvis basert på informasjon og kriterier fra arbeidsgiveren, for eksempel informasjon som er oppgitt i annonsen, men Indeed bestemmer helt på egen hånd sammensetningen av hvert målpublikum på nettstedet og hvor ofte det skal publiseres til dette publikummet. Indeed kan ha begrenset eller ingen kontroll over visning av annonser på andre nettsteder, inkludert disses publikum.

Av og til kan Indeed legge til etiketter (for eksempel «Haster», «Snarlig ansettelse», «Annonse», «Betalt», «Promotert» eller «Sponset») når en annonse publiseres. Indeed forbeholder seg retten til å legge til, endre eller fjerne etiketter når som helst. Indeed kan vise en beregning av kompensasjonen som er forbundet med enhver jobbannonse. Hvis du ikke ønsker at det skal vises en beregning, må du gi Indeed den faktiske kompensasjonen.

Indeed gir ingen garanterer vedrørende annonsers rekkevidde, ytelse, plassering eller distribusjon, og alle disse kan variere, alt etter Indeeds vurdering av ulike faktorer, for eksempel behov og etterspørsel, bransje, rolle og sponsing. Distribusjon, plassering, posisjonering, størrelse og sted for annonser bestemmes av Indeed etter eget skjønn. Du godtar at Indeed ikke har plikt til å akseptere, være vert for eller publisere din annonse. Beslutningen tilligger fullt og helt Indeed og tas etter eget skjønn. Indeed kan avvise eller fjerne enhver annonse for en hvilken som helst eller ingen grunn, uten varsel. Indeed kan også sette annonsekampanjer på pause uten varsel. Se Indeeds Standarder for jobbannonser for eksempler på hvorfor jobbannonser fra arbeidsgivere kan avvises. 

Indeed forbeholder seg videre retten til å ta inn eller avvise enkelte eller alle jobbannonsene dine fra jobbsider. Jobbsider kan generelt bare legge ut jobbannonser på egne vegne som arbeidsgiver. En jobbside kan kun legge ut jobbannonser på sine kunders vegne dersom de følger retningslinjene for å legge ut ledige stillinger. Her finnes det også eksempler på hvorfor jobbannonser fra jobbsider kan avvises. Forsøk på å bryte retningslinjene kan føre til at kontoen din blir begrenset eller sperret. Vurderingen av hvorvidt du utgjør en jobbside foretas av Indeed etter eget skjønn, og avgjørelsen er bindende. Indeed forbeholder seg videre retten til å avvise jobbannonser som reklamerer for bemanningsmuligheter eller plattformer i stedet for stillinger.

Du forstår at å inkludere annonser som bryter disse IAP-vilkårene eller Indeeds retningslinjer eller standarder kan skade Indeed og Indeeds brukere. Selv om Indeed kan gi en indikasjon på hvorfor en annonse er fjernet, kan vi ikke alltid oppgi en årsak, og vi forbeholder oss alltid retten til å fjerne enhver annonse dersom vi mener det er i brukeres eller Indeeds interesse. Indeed-medarbeiderne som har ansvar for å opprettholde kvaliteten på nettstedet, er uavhengige. Avgjørelsene deres er endelige og kan ikke overprøves.

For å poste en jobbannonse uten ytterligere kostnad, kan du poste den via nettstedet uten å angi et budsjett eller på annen måte avvise alternativet om å sponse. Vær imidlertid oppmerksom på at Indeed kan kreve at en annonse er sponset, eller begrense antallet gratisannonser du kan poste i løpet av en gitt tidsramme, for en hvilken som helst eller ingen grunn etter Indeeds skjønn, inkludert for å være til fordel for jobbsøkere, å bekrefte at annonsen eller arbeidsgiveren er legitim, å forhindre misbruk av gratis å poste-systemet, eller å forbedre nettstedet. For eksempel kan vi kreve at du sponser følgende typer jobbannonser: identiske jobber som er lagt inn på flere steder, jobber som legges ut på nytt etter en tidsperiode, jobber som er oppført med et konfidensielt eller generisk firmanavn, jobber som kun er provisjonsbaserte, jobber det er vanskelig å ansette for eller jobber publisert av bemanningsbyråer, firmaer som setter ut rekrutteringsprosesser eller andre rekrutteringsbaserte firmaer. Indeed Hiring Events kan også kreve et minstebudsjett for annonser. 

Ytelse, kostnad, budsjett og andre data relatert til din ureserverte indekserte stillingsannonse på nettstedet, er tilgjengelig for enhver som reserverer jobbannonsen eller feeden. Det er ditt ansvar å reservere jobbannonsene og feedene dine, og å varsle Indeed om unøyaktigheter. 

Profileringsannonser fra arbeidsgiver, tidligere kalt Indeed Målrettet annonsering. Annonser for arbeidsgiveres varemerker kan sponses (generelt betaling per visning), og Indeed kan etter eget skjønn inkludere annonser for arbeidsgiveres varemerker uten ekstra kostnad når du sponser en jobbannonse. Annonser for arbeidsgiveres varemerker leveres også på Glassdoor-plattformen, og i henhold til Glassdoors vilkår, bortsett fra at disse IAP-vilkårene gjelder dersom det oppstår en konflikt. Ved å bruke annonser for arbeidsgiveres varemerker samtykker du i Glassdoors vilkår.

Indeed Hiring Events Når du poster et Indeed Hiring Event, ber du Indeed om å administrere annonsekampanjen og fordele budsjettet på våre ulike prismodeller etter eget skjønn. Du belastes i samsvar med valgt(e) prismodell(er) og eventuelle gjeldende abonnementsavgifter. Å poste et Indeed Hiring Event kan kreve et minstebudsjett for annonser. Du ber også Indeed om å sende e-poster eller tekstmeldinger om arrangementet til brukere som svarer på invitasjonen til arrangementet, for eksempel dersom arrangementet kanselleres, men levering av disse er ikke garantert. 

Du er eneansvarlig for alle aspekter ved rekrutteringsarrangementet, enten det gjelder deltakelse eller vertskap, inkludert annonserings- og rekrutteringsprosessen, tid, plassering, tilgjengelighet, sikkerhet på arrangementet, deltakelse, skilting, dokumentasjon, gjennomgang av jobbsøkeres kvalifikasjoner, bekreftelse av informasjon, screening av søkere og besvarelse av forespørsler om overnattingsmuligheter.

Sporingspiksler Indeed kan tillate at du inkluderer sporingspiksler i annonser. Denne funksjonaliteten gis kun som en velvillig tjeneste, og Indeed kan deaktivere enhver sporingspiksel når som helst. Indeed gir ingen garanti for at pikselen fungerer slik den skal, for tall som rapporteres, eller for at bruken av en piksel vil være feilfri. Det anbefales ikke å basere seg utelukkende på pikselen. Sporingspiksler er kun til hjelp for deg, og kan ikke brukes til å profilere brukere, til atferdsanalyser eller for å protestere på Indeeds annonsepriser. Du er eneansvarlig for bruken av piksler, og Indeed fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til slik bruk. Du samtykker i å etterleve alle gjeldende lover, inkludert gjeldende personvernslovgivning, og i å forsvare og holde Indeed skadesløs mot ethvert krav som reises i forbindelse med din bruk av sporingspiksler. 

Integrasjoner Indeed kan støtte eller tilby funksjonalitet som en arbeidsgiver kan bruke til å overvåke fremdrift gjennom deler av ansettelsesprosessen, for eksempel konverteringssporing eller integrasjon med rekrutteringssystemer («integrasjoner»). Integrasjoner sender data til Indeed om søknader som kommer fra Indeed, inkludert fullførelsen av en søknad, kontakter, intervjuer og ansettelsesavgjørelser. Disse dataene er brukerinnhold ifølge avtalen. Alle tilknytninger til et Indeed-API er underlagt API-vilkårene i avtalen. 

Integrasjoner leveres «som de er» og «når de er tilgjengelige» uten noen form for garanti. Indeed fraskriver seg alt ansvar for innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten og tilgjengeligheten av integrasjoner. Din installasjon og bruk av en integrasjon må være i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert nødvendige utleveringer og innhenting av nødvendige samtykker eller avtaler.

2. Sponsing av annonser

En annonse kan sponses ved hjelp av verktøy på nettstedet eller en integrasjon med Indeed, for eksempel ditt rekrutteringssystem, eller via en kampanje, inkludert sponsede jobber. «Sponsor» betyr at du betaler Indeed for å annonsere og publisere annonsen, og du ber om at Indeed administrerer annonsekampanjen din med automatiserte verktøy for annonseplassering og budoptimalisering, for eksponering og synlighet på nettstedet og andre nettsteder. Denne administrasjonen er etter Indeeds skjønn og leveres uten garanti om annonsers plassering eller synlighet. Sponsing er ikke en garanti for at annonsen publiseres på noe bestemt tidspunkt eller sted, eller for at den vises mer fremtredende eller oftere enn andre annonser. Sponsing betyr at Indeed utøver sin dømmekraft og sitt skjønn i publisering av annonsen, for å oppnå det Indeed mener er den mest passende synligheten for annonsen og budsjettet. 

Prisen for å sponse en annonse måles gjennom brukeraktivitet, for eksempel visninger, klikk, påbegynte svar på invitasjon, svar på invitasjon, påbegynte søknader eller søknader. Du kjøper ikke selve klikkene eller andre handlinger i seg selv, de er bare ulike måter å måle annonseringstjenesten på som Indeed leverer. 

Priser varierer basert på mange faktorer, inkludert behov og etterspørsel for annonser, visninger, klikk, påbegynte svar på invitasjon, svar på invitasjon, påbegynte søknader, søknader, internettrafikk, tid på dagen eller året, jobbtittel og jobbsted. Beløpet som belastes, er kun basert på Indeeds målinger av brukeraktivitet, inkludert visninger, klikk, påbegynte svar på invitasjon, svar på invitasjon, påbegynte søknader eller søknader. Indeeds målinger av slik aktivitet skal være bindende. Indeeds målinger kan inkludere og være avhengig av data fra tredjeparter, inkludert leverandører og andre nettsteder, som Indeed har begrenset kontroll over eller kunnskap om. 

Du godtar at Indeed ikke har plikt til å akseptere, være vert for eller publisere din annonse. Beslutningen tilligger fullt og helt Indeed og tas etter eget skjønn, uavhengig av sponsing. Indeed kan avvise eller fjerne enhver annonse for en hvilken som helst eller ingen grunn, uten varsel. Når en annonse er fjernet, mottar den ikke lenger visninger, klikk, påbegynte svar på invitasjon, svar på invitasjon, påbegynte søknader eller søknader.

3. Budsjett og prismodeller

Annonsekampanjer kan sponses under ulike prismodeller, beskrevet nedenfor. Hver sponsede annonse medfører belastning av et beløp når en tilknyttet brukerhandling utføres, frem til budsjettet er oppbrukt eller annonsen settes på pause eller avsluttes. For eksempel kan én jobbannonsekampanje belastes per klikk, mens en annen kampanje kan belastes per søknad. Denne aktiviteten kan skje på nettstedet, i Indeed Apps eller andre nettsteder. 

Pris vises på nettstedet eller i en innrykksordre. Når du starter, redigerer eller endrer en sponset jobbannonsekampanje eller plan, kan prismodellene som er tilgjengelige for deg, variere. Indeed forbeholder seg retten til å tilby ulike prismodeller til ulike tider i ulike situasjoner, i begrensede mengder, på et begrenset antall steder og i et begrenset tidsrom, eller til å angi en hvilken som helst prismodell som standard. Priser og prismodeller kan variere mellom ulike annonser, eller for samme annonse postet på ulike tidspunkter eller på ulike steder (for eksempel når en kampanje avsluttes og åpnes igjen senere). Hvis du ikke velger en prismodell for en sponset annonsekampanje, kan Indeed velge en. 

Det er ditt ansvar å overvåke annonsekampanjene dine, velge riktig prismodell og budsjett for hver kampanje, og administrere budsjettene. Du kan sette annonsekampanjen på pause, starte den igjen eller avslutte annonsekampanjen når som helst. Et budsjett eller en beløpsgrense du setter for en annonsekampanje, gjelder kun for den typen kampanje og begrenser ikke hvor mye du bruker på andre kampanjer eller tjenester. For eksempel gjelder ikke budsjettet og grensene for betal per søknad-kampanjer en betal per klikk-kampanje. Hvis din skriftlige innrykksordre ikke inneholder en sluttdato, vil kampanjen kjøres, og du blir kontinuerlig belastet helt til du tar kontakt med Indeed og kansellerer.

Indeed kan gi anbefalinger og beregne ytelse for et gitt budsjett (for eksempel forventet synlighet eller klikk) eller andre prognoser relatert til annonsen din. Disse dataene leveres «som de er», uten garanti, og garanterer ikke ytelse, synlighet eller samhandling med annonsen eller jobben. 

Prismodeller

Betal per visning Du belastes basert på antall visninger. En visning skjer vanligvis når annonsen vises på en side eller i et skjermbilde som presenteres for en bruker. Levering av en visning garanterer ikke et antall visninger av annonsen eller samhandling med jobben. Visningsdata kan være avhengig av tredjeparter, for eksempel andre nettsteder, som kan måle visninger på ulike måter. Beløpet som belastes, er utelukkende basert på Indeeds visningsmålinger. Indeeds antall visninger skal være bindende. 

Betaling per klikk, også kjent som daglig budsjett Du belastes basert på antall klikk. Klikk kan være på annonser eller på annet innhold, for eksempel meldinger og varsler. Kontrollpanelet viser det totale antallet klikk. Beløpet som belastes, er utelukkende basert på Indeeds klikkmålinger. Indeeds klikktelling er bindende.  

Betaling per påbegynt svar på invitasjon Du belastes når en bruker tar det første skrittet for å svare på en invitasjon til rekrutteringsarrangementet ditt («påbegynt svar på invitasjon») inkludert å klikke på en knapp eller lenke for å begynne eller fortsette på et svar på en invitasjon. Et påbegynt svar på invitasjon anses for å være fullført selv om brukeren ikke fortsetter videre, og garanterer ikke at vedkommende vil fullføre et svar på en invitasjon eller delta på et rekrutteringsarrangement. Belastet beløp er utelukkende basert på Indeeds målinger av påbegynte svar på invitasjon. Indeeds måling av påbegynte svar på invitasjon er bindende.

Betaling per svar på invitasjon Du blir belastet for hvert svar på invitasjoner til rekrutteringsarrangementet ditt. Et svar på en invitasjon (RSVP) defineres som en bruker som fyller ut et svarskjema på nett, og som går med på å delta på et av arrangementene dine. Et svar er ingen garanti om at jobbsøkeren faktisk vil møte opp på arrangementet.Belastet beløp er utelukkende basert på Indeeds måling av svar. Indeeds måling av svar på invitasjon er bindende.

Betaling per påbegynt søknad Du belastes når en bruker tar det første skrittet for å søke på jobben din (en «påbegynt søknad»). En påbegynt søknad inkluderer: 1) et klikk på en knapp eller lenke for å starte eller fortsette en søknad; 2) samhandling med en chatrobot, QR-kode eller annen metode for å starte eller fortsette en søknad og 3) et klikk på en knapp eller en lenke for å planlegge et intervju. En påbegynt søknad anses for å være fullført selv om brukeren ikke fortsetter videre, og garanterer ikke at vedkommende vil fullføre en søknad. Belastet beløp er utelukkende basert på Indeeds målinger for påbegynte søknader. Indeeds fastsettelse av antall påbegynte søknader skal være bindende. 

Betaling per søknad. MERK: Prismodellen «betaling per søknad» tilbys på begrensede vilkår og i et begrenset tidsrom. Den vil ikke være tilgjengelig etter 4. desember 2024. Du godtar at Indeed vil sette de av jobbannonsene dine som fortsatt bruker prismodellen «betaling per søknad», på pause fra 15. januar 2024 og at disse da ikke lenger vil være synlige på nettstedet. For at jobbannonsene fortsatt skal være synlige på nettstedet, kan du gjenåpne annonsene som er satt på pause helt kostnadsfritt eller gjenåpne og betale for jobbannonsene dine med en annen prismodell (f.eks. et daglig budsjett). Med betaling per søknad vil du belastes for hver søknad fra annonsen i henhold til prisen på nettstedet. En søknad er definert på ulike måter nedenfor, avhengig av alternativene som er tilgjengelige for deg på nettstedet. Indeed bekrefter ikke innholdet i søknadene. En fullført søknad betyr ikke nødvendigvis fullføring av alle forespurte trinn eller prosesser, for eksempel vurderinger. For å begrense beløpet som belastes, må du angi en grense for antall søknader på annonsen, eller manuelt sette annonsen på pause eller avslutte den. Hvis du ikke angir en grense, settes annonsen automatisk på pause når den når et belastet beløp på 1000 USD. Redigering av en betal per søknad-kampanje kan endre prisen for nye søknader. Indeed kan fra tid til annen og etter eget skjønn gi avkall for gebyret for en søknad (for eksempel hvis en søknad ikke oppfyller et krav angitt i jobbannonsen), sette eller gi avkall på begrensninger av antall søknader på en gitt jobb eller sette eller gi avkall på begrensninger av antallet avviste søknader som ikke belastes. Slike avgjørelser og avkall skal ikke anses for å være meningsytringer om noen søknad eller jobbsøker. Disse søknadene vil fortsatt være tilgjengelige for gjennomgang i kontrollpanelet.

Alternativer for betal per søknad-kampanjer:

1) En søknad er fullført når en søknad på jobben din leveres av Indeed på nettstedet. 

2) En søknad er fullført når en søknav på jobben din leveres av Indeed på nettstedet med svar som oppfyller dine «avgjørende kvalifikasjon»-spørsmål. 

3) En søknad er fullført når en søknad på jobben din leveres av Indeed på nettstedet, og du ikke avviser den innenfor den tidsrammen du har valgt. Søknadsantallet på kontrollpanelet ditt oppdateres kun etter at den valgte tidsrammen er utløpt for en søknad. Denne funksjonen skal hjelpe deg med å unngå å belastes for en søknad som ikke oppfyller de spesifikke jobbkravene dine. Du samtykker i at denne funksjonen kun skal brukes slik den er tiltenkt. For å unngå misbruk av denne funksjonen kan Indeed etter eget skjønn gjøre funksjonen utilgjengelig, sette begrensninger for bruken av den, slutte å tilby betal per søknad-prismodellen for dine jobbannonser eller iverksette andre tiltak. Hvis du avviser søknaden, men kontakter jobbsøkeren, forbeholder Indeed seg retten til å belaste deg for søknaden. Indeed forbeholder seg videre retten til å søke betaling hvis det oppdages at du har fortsatt samtaler med, eller ansatt, en jobbsøker du avviste på nettstedet.

Fast gebyr Du belastes et fast gebyr (pluss ev. skatt og avgifter) for å sponse en jobbannonse. Jobbannonsen sponses i løpet av en spesifisert tidsperiode (standard 30 dager) eller for en beregnet søknadsmengde. Mengden er kun en beregning, ikke en garanti. Jobbannonsen vil automatisk avsluttes ved utløpet av tidsperioden eller når du mottar den spesifiserte søknadsmengden, avhengig av hva som kommer først. Budsjettet kan ikke endres etter at du sender inn betalingsinformasjon. Når det faste gebyret er betalt, kan det ikke refunderes selv om du setter annonsen på pause eller avslutter den tidligere, eller hvis du mottar færre søknader enn forventet. Sponsing med fast gebyr kan ikke overføres.

4. Fakturering og betaling

Indeed kan belaste kredittkortet eller bankkontonummeret som er registrert for kontoen din. Du vil bli belastet enten a) når annonsekampanjen din har brukt 500 USD eller mer, eller b) ved begynnelsen av kalendermåneden etter at du begynte å sponse jobbannonsen. Hvis du tidligere har kjøpt annonser basert på kostnad per klikk på den samme kontoen, kan du også bli belastet når jobbannonsekampanjen har brukt 25 USD. Du kan bli belastet flere ganger i måneden for en annonsekampanje eller hvis du kjøper produkter eller tjenester for mer enn 500 USD per måned. Hvis du ikke oppgir en betalingsmetode for en sponset jobbkampanje, starter ikke kampanjen, og annonsen vil ikke bli synlig, men Indeed kan etter eget skjønn fjerne budsjettet og legge ut annonsen med «organisk synlighet». 

Fakturaer kan sendes til deg via e-post. Betalingen må være i samsvar med avsnittet Betalinger i avtaledelen Vilkår for alle brukere. Du gir avkall på alle krav knyttet til avgifter, med mindre det fremmes krav innen 120 dager etter belastning (dette påvirker ikke kredittkortutstederens rettigheter). Du er ansvarlig for å betale alle utgifter og rettsomkostninger Indeed måtte pådra seg ved forsinket betaling. Eventuell refusjon må være i samsvar med avsnittet Refusjoner i avtaledelen Vilkår for alle brukere. Hvis du fjernes fra Indeed, men tidligere har betalt for Indeed, har du ikke rett til refusjon for tidligere betalte beløp. 

Belastede beløp er oppgitt uten skatt, inkludert mva. Du er ansvarlig for å betale alle skatter og offentlige avgifter i henhold til loven. Du er selv ansvarlig for å betale eventuell forskuddsskatt, og Indeed fraskriver seg alt ansvar for dette. (Hvis du befinner deg i Japan, gjelder japansk forbruksskatt ved import av alle Indeeds tjenester.)

Indeed kan dele informasjon om kredittkortet ditt, bankkontoen din og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon med selskaper som utfører tjenester på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere eller kredittvurderingsbyråer, for å sjekke kredittverdighet, effektuere betalinger til Indeed og betjene kontoen din. Indeed kan også oppgi informasjon for å følge opp gyldige rettslige prosesser, for eksempel en stevning, ransakingsordre og rettsordre eller for å etablere eller utøve juridiske rettigheter eller forsvare seg mot rettslige krav. Indeed skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller offentliggjøring av slik informasjon. 

5. Betingelser og forbudt bruk

Din bruk av annonseringsprogrammet er tillatt på den betingelse at du etterlever alle Indeeds gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert disse IAP-vilkårene, avtalen, reglene for nettstedet, personvernpolicyen og instruksjoner på nettstedet og Indeed-appene. Brudd på dette kan føre til begrensning av kontoen din, oppsigelse av kontoen og avtalen og bøter og juridiske konsekvenser. Indeeds vilkår og retningslinjer kan når som helst endres. 

Du er ansvarlig for all informasjon du leverer eller ber om som Indeed publiserer, via nettstedet eller på andre måter, generert av eller for deg, i et hvilket som helst medium, inkludert tekst, bilder, merker, logoer, videoer eller lyd, som alle er ansett for å være brukerinnhold ifølge avtalen. Indeed baserer seg på at informasjonen du oppgir, er korrekt. Du må øyeblikkelig melde fra til Indeed dersom du legger merke til unøyaktigheter. 

Du godtar at du ene og alene er ansvarlig for: (a) brukerinnhold som er levert av, kan knyttes til eller assosieres med deg, inkludert annonseinnhold, jobbeskrivelser, filtreringsspørsmål og mål-URL-er; (b) nettsteder som kan nås fra mål-URL-er eller annonsen din og (c) å sørge for at din bruk av annonseringsprogrammet, nettstedet og Indeed-appene er lovlig og ikke fører til at Indeed bryter noen gjeldende lov. Indeeds publisering av annonsen din, eller omformatering eller tillegg av etiketter under publisering (for eksempel «Powered by Indeed») endrer ikke ansvaret ditt. 

Du erklærer og garanterer at: (1) du har rett og fullmakt til å bruke programmet, inkludert til å levere eller reservere annonsene og jobbfeeden din; (ii) all informasjon du leverer (via nettstedet eller på annen måte) er sann, riktig og oppdatert; (iii) du innehar og innvilger Indeed, dets tilknyttede selskaper og underlisenshavere alle rettigheter til å bruke, kopiere, distribuere og vise ditt brukerinnhold og (iv) slik bruk og nettsteder som lenkes fra dine annonser skal ikke bryte eller oppfordre til å bryte noen gjeldende lov. 

Du skal ikke forårsake, autorisere eller bidra til: (1) automatisert, svindelrelatert eller på annen måte ugyldig nettstedsaktivitet som visninger, klikk, påbegynte svar på invitasjon, svar på invitasjon, påbegynte søknader eller søknader; (2) manipulasjon av annonseplassering, bud eller andre deler av nettstedet eller Indeed-appene; (3) uriktig rapportering av målinger av brukeraktivitet inkludert søknader; (4) omgå gebyrer du skylder Indeed, for eksempel ved å hindre rapportering av en søknad; (5) annonsering av varer og tjenester via Indeed eller (6) annet som er i strid med lov eller svindelrelatert. Indeed forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte kontoer som mistenkes for slike aktiviteter, uten forvarsel, og retten til å iverksette rettslige skritt. 

Indeed kan velge å ikke godta annonser for en hvilken som helst eller ingen grunn. Indeed forbeholder seg videre retten til å deaktivere eller si opp enhver arbeidsgiverkonto for en hvilken som helst eller ingen grunn, uten varsel. Selv om Indeed kan gi informasjon relatert til beslutningsprosessen vår, kan vi ikke oppgi alle grunner til hvorfor en konto kan sies opp eller en annonse kan fjernes. Indeed-medarbeiderne som har ansvar for å opprettholde kvaliteten på nettstedet, er uavhengige. Avgjørelsene deres er endelige og kan ikke overprøves.

6. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

ANNONSERINGSPROGRAMMET, NETTSTEDET OG INDEED-APPENE LEVERES «SOM DE ER» OG «NÅR DE ER TILGJENGELIGE». INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL EIENDOMSRETT, GARANTIER OM UKRENKELIGHET, TJENESTEKVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUKER ANNONSERINGSPROGRAMMET, NETTSTEDET OG INDEED-APPENE PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE AT ANNONSERINGSPROGRAMMET, NETTSTEDET ELLER INDEED-APPENE ALLTID VIL VÆRE AVBRUDDSFRIE, FEILFRIE, TRYGGE ELLER SIKRE. INDEED FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR NÅR DET GJELDER ANDRE NETTSTEDER. 

Indeed og Indeeds tilknyttede selskaper og dets og deres lisensinnehavere fraskriver seg alle garantier angående plasseringen, nøyaktigheten til eller tidsplanleggingsnivåene for: (a) annonseringskostnader, enten de måles ved visninger, klikk, påbegynte svar på invitasjon, svar på invitasjon, påbegynte søknader, søknader eller annet; (b) levering av eller pris for visninger, klikk, påbegynte svar på invitasjon, svar på invitasjon, påbegynte søknader eller søknader (inkludert beregninger på nettstedet eller en innrykksordre); (c) rekkevidde, ytelse, plassering, distribusjon eller konvertering av annonser; (d) nøyaktigheten eller suksessen ved målretting av annonser eller størrelsen eller sammensetningen av et publikum, eller en hvilken som helst persons evne eller manglende evne til å vise en annonse; (e) interessenivået eller kvalifikasjonene til personer som samhandler med din annonse, ditt rekrutteringsarrangement eller din jobb og (f) deltakelse på jobbintervju, rekrutteringsarrangement eller jobb. 

KLIKK OG ANDRE BRUKERAKTIVITETER ER ANONYME, OG INDEED PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR Å BEKREFTE EN BRUKERS IDENTITET. BRUKERAKTIVITET SOM EN VISNING, KLIKK, PÅBEGYNT SVAR PÅ INVITASJON, SVAR PÅ INVITASJON, PÅBEGYNT SØKNAD ELLER SØKNAD ER IKKE EN GARANTI FOR INTERESSE I ANNONSEN ELLER JOBBEN. INDEED ER IKKE ANSVARLIG FOR KLIKKSVINDEL, FALSKE POTENSIELLE KANDIDATER, TEKNOLOGISKE PROBLEMER ELLER ANNEN POTENSIELT UGYLDIG AKTIVITET AV TREDJEPARTER SOM KAN PÅVIRKE KOSTNADEN VED Å LEGGE UT JOBBANNONSER. 

MED UNNTAK FOR BELØP SOM SKAL BETALES I HENHOLD TIL AVSNITT 8 I DENNE AVTALEN, OG FOR ETHVERT BRUDD PÅ AVSNITT 3, 4 ELLER 5 FRA DIN SIDE, SKAL, SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET: (i) INGEN AV PARTENE UNDER DISSE IAP-VILKÅRENE HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER ANDRE SKADER, DET VÆRE SEG PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKTBRUDD, TORT ELLER NOE ANNET JURIDISK PRINSIPP, SELV OM MAN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE SKULLE HA OPPFYLT SITT HOVEDFORMÅL; OG (ii) HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR MOTPARTEN UNDER DISSE IAP-VILKÅRENE VÆRE BEGRENSET TIL DE BELØPENE DU HAR BETALT ELLER SKAL BETALE FOR ANNONSENE SOM GA OPPHAV TIL KRAVET.

7. Kansellering

Du kan når som helst kansellere en annonse eller kampanje. Kanselleringen trer vanligvis i kraft innen 24 timer. Du er ansvarlig for å betale for all annonsering før kanselleringen samt eventuelle avtalte plattformgebyrer. Indeed kan varsle jobbsøkere dersom du kansellerer et rekrutteringsarrangement.  

Indeed kan når som helst kansellere eller si opp annonseringsprogrammet eller disse IAP-vilkårene. Avsnittene 5, 6 og 8 vil fortsette å gjelde selv ved utløp, kansellering eller oppsigelse av disse IAP-vilkårene.

8. Skadesløsholdelse

Du skal kompensere, forsvare og holde Indeed og dets representanter, tilknyttede selskaper, lisensgivere, partnere og utgivere (inkludert andre nettsteder) skadesløse overfor ethvert krav og enhver forpliktelse (herunder rettsomkostninger) som oppstår på grunn av at du bruker annonseringsprogrammet, annonser, brukerinnhold, utsiling eller filtreringsspørsmål, rekrutteringsarrangementer, nettstedet eller Indeed-apper, bruk av en sporingspiksel eller integrasjon, informasjon eller data du oppgir, din rekrutteringsprosess eller av at du har brutt avtalen eller disse IAP-vilkårene.

Vilkår for Indeeds CV-søkeprogram

Disse vilkårene for Indeeds CV-søkeprogram («IRSP-vilkårene») er del av og omfattet av Indeeds vilkår («avtalen») og gjelder for alle arbeidsgivere som har tilgang til eller bruker Indeed CV-søkeprogram, eller som på annen måte indikerer at de godtar disse IRSP-vilkårene. Ved å godta IRSP-vilkårene godtar du også Indeeds vilkår.

Alle vilkår som er definert her, men som ikke er definert i IRSP-vilkårene, skal ha samme betydning som angitt i avtalen.

1. Programmet

Bruk av Indeed CV / CV-søkeprogrammet («Programmet» eller «IRSP») av enkeltpersoner/jobbsøkere som publiserer CV-en sin på nettstedet (heretter kalt «CV-eier»), eller av arbeidsgivere på eller gjennom nettstedet, er underlagt alle Indeeds gjeldende retningslinjer for god praksis, erklæringer og vilkår som er gjort tilgjengelig for deg, herunder gjennom nettstedet, på abonnementssiden eller kjøpssiden for abonnementer eller tilgang og på siden for vanlige spørsmål (FAQ) og annen informasjon for landet du kjøper et abonnement eller tilgang fra. Samtlige av disse kan når som helst bli endret. Du godtar og erkjenner at programmets priser og tilbud kan endres. Hvis du kjøper flere abonnementer eller tilganger, eller endrer dem, kan den månedlige fakturadatoen for abonnementene eller tilgangene som er tilknyttet kontoen din, bli nullstilt. Dette kan føre til forholdsmessige gebyrer som skal ta hensyn til den nye datoen. Hvis du kjøper en ny tilgang i India, men har en fra før, vil den nye tilgangen starte etter at den nåværende avsluttes. Du må ikke bruke informasjon du har fått fra nettstedet annet enn til intern bruk, når du skal velge ut og kontakte eiere av CV-er eller andre enkeltpersoner gjennom Indeed i forbindelse med stillingsutlysninger. Du må ikke bruke Indeeds CV-søkeprogram direkte eller indirekte til ulovlige, diskriminerende eller villedende formål. Du er alene ansvarlig for din bruk av programmet, deriblant hvordan du søker etter jobbsøkere, hvem du bestemmer deg for å kontakte, og eventuelle ansettelsesrelaterte beslutninger du tar. Merk at kontakter utløper seks måneder etter at man har kjøpt abonnement. Kontakter du mottar via et spesialtilbud, utløper seks måneder etter at du har benyttet deg av tilbudet med mindre det står noe annet i tilbudet. Kontaktinformasjon gitt av Indeed, inkludert e-postadresse for videreformidlingstjenester, er bare til personlig bruk og skal ikke deles med andre personer. Det er uttrykkelig forbudt å bruke et produkt eller system som er beregnet på å utvinne informasjonen fra CV-er, med det formål å omgå CV-kontaktsystemet. Bruk av et slikt produkt eller slike systemer vil føre til at du umiddelbart utestenges fra programmet. I tillegg kan Indeed, som en IRSP-funksjon, på dine vegne sende e-poster til CV-eiere om at stillingsutlysningen din passer til jobbsøkerens CV. I noen tilfeller kan Indeed begrense antall ganger og/eller hvor ofte du kan kontakte en CV-eier eller andre enkeltpersoner via nettstedet. Hvis du for eksempel kontakter en CV-eier, og vedkommende ikke uttrykker interesse eller tar kontakt med deg igjen, kan det være at du ikke kan kontakte vedkommende igjen på en stund.

VIKTIG INFORMASJON – DU GODTAR UTTRYKKELIG AT: du ved å kjøpe eller få tilgang til programmet, skal betale Indeed det beløpet som er angitt på nettstedet, for at Indeed skal legge til rette for kontakten med eieren av en CV, ved å sende en melding til e-postadressen den gjeldende eieren av CV-en har oppgitt til Indeed, eller ved å sette opp et anrop til telefonnummeret som eieren av CV-en har oppgitt. Din bruk av programmet er underlagt alle regler og retningslinjer for Indeeds nettsted, inkludert Indeeds personvernpolicy og alle erklæringer knyttet til overføringstjenester. Indeed garanterer ikke at e-postadressen fortsatt er i bruk, at en slik melding vil bli mottatt, lest eller brukt av den potensielle eieren av CV-en eller jobbsøkeren eller at noen enkeltpersons eller CV-eiers CV, eller informasjonen i den, er gyldig, nøyaktig eller på noen måte fullstendig. Indeed kan returnere ulike resultater for samme CV-søkeforespørsel og bruker eget skjønn når det gjelder CV-ene eller profilene som presenteres som respons på et søk. Indeed tillater ikke at dets program, inkludert, men ikke begrenset kontakttjenesten for CV-er, blir brukt på samme måte som søppelpost, og du godtar uttrykkelig at du ikke skal bruke programtjenesten på en slik måte. Indeed definerer «spam-lignende måte» som å sende forespørsler om jobbstillinger til personer som, som ut fra Indeeds erfaring og/eller CV-eierens oppførsel og reaksjon, er uegnet for rollen eller som har indikert at slike forespørsler er uønsket. Indeed forbeholder seg retten til å deaktivere Indeed CV-søkekontakttjenesten for enhver bruker som etter Indeeds vurdering bryter med IRSP-vilkårene, inkludert det ovennevnte vilkåret. Vi forbeholder oss retten til å slette enhver melding, inkludert meldinger med vedlegg av filtypene .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh eller .zip, eller andre vedlegg som inneholder skript, makroer eller annen kode som Indeed mistenker er skadelige eller spam, eller av andre årsaker etter eget skjønn. Den eneste akseptable bruken av IRSP er å ta kontakt med eiere av CV-er eller enkeltpersoner gjennom Indeed angående stillingsutlysninger eller mulige ansettelser. Ingen annen bruk av IRSP er tillatt. «Skjermskraping» eller utvinning av data fra Indeeds CV-søkedatabase, som kan inneholde en hvilken som helst jobbsøker-CV, eller bruk av Indeeds CV-søkedatabase til noe annet formål enn det som er tillatt vil føre til at det rettes søksmål mot deg. Vi kan etter eget skjønn ilegge begrensninger på din mulighet til å bruke CV-søk-funksjonen hvis vi mistenker at slik bruk kan ha en negativ virkning på Indeeds system, at du bruker CV-søk på en ondsinnet eller upassende måte, eller at du har brutt denne avtalen. Hvis du er konkurrent av Indeed (for eksempel ved at du driver et nettsted som aggregerer eller lyser ut ledige stillinger), kan du heller ikke bruke Indeeds CV-søkedatabase til å kontakte eiere av CV-er for å sende dem tilbud fra klientene dine, og enhver slik bruk av Indeeds CV-søkedatabase kan medføre at Indeed uten varsel blokkerer deg fra nettstedet, blokkerer deg fra å kontakte eiere av CV-er og blokkerer kontakt-e-postadressene dine for eiere av CV-er. Du gir herved samtykke til alt dette. Indeed kan begrense antall enheter en konto kan være innlogget på. Hvert CV-abonnement og hver CV-plan er utelukkende for individuell bruk for personen det er tildelt, og kan ikke deles med andre brukere. Hvis du har en tilgang i India, godtar du at det å dele denne tilgangen med andre personer, ikke fører til at det blir flere kontakter for abonnements- eller tilgangstjenesten. Hvis du legger til en lisens en dag etter at abonnementet eller tilgangen har startet, vil prisen du betaler for lisensen, beregnes proporsjonalt, men antall kontakter forblir det samme. For tilganger («planer») i India, når tilgangen din utløper, vil det samme skje med eventuelle gjenværende kontakter. Ingen ubrukte kontakter vil bli overført til den nye tilgangen din.

Indeed kan ikke garantere at eventuelle telefonnumre CV-eieren oppgir på CV-en, er gyldige, og kan ikke si om de er til fasttelefoner eller mobiltelefoner. Du godtar at du bare skal ringe CV-eiere angående relevante jobbmuligheter. Det er ditt eget ansvar å overholde alle TCPA-retningslinjer, så vel som all annen lovgivning som forbyr automatiske telefonoppringingssystemer, eller som regulerer telefon- eller mobilkommunikasjon i ditt verneting.

Informasjonen i CV-eierens CV-er oppgitt av CV-eieren selv, kan være utdatert eller unøyaktig og kan ikke bekreftes av Indeed. Eventuelle verktøy for filtrering, sortering, matching eller rangering som er tilgjengelige for deg som en del av CV-søkeprogrammet, bygger på denne informasjonen fra jobbsøkeren og/eller informasjon du gir til Indeed angående jobbkravene eller jobbpreferansene dine. Slik en jobbsøkers CV fremstår i søkeresultater eller som et treff, er ingen garanti for at CV-eieren har de ferdighetene eller den erfaringen du har angitt, eller at hen vil være interessert i en bestemt stilling. Indeed kan ikke garantere at du ved å bruke programmet vil få se de ønskede søkeresultatene, eller noen resultater overhodet, som følge av et søk eller at du vil få ønskede treff, eller noen treff overhodet, hver dag. Du er selv ansvarlig for å fastslå eller verifisere informasjon som er oppgitt av eieren av en CV, eller offentlig tilgjengelige opplysninger, for eksempel hvorvidt eieren av CV-en / jobbsøkeren har et bestemt sertifikat, en bestemt sertifisering eller en sikkerhetsklarering.  I et produkt på nettstedet kan det være at du ser en bekreftelse av en jobbsøkers ferdigheter, sertifiseringer eller andre kvalifikasjoner.  Indeed kan ikke garantere at slike bekreftelser eller slik informasjon er nøyaktig. Du er selv ansvarlig for å få bekreftet informasjonen på nettstedet.

I USA kan Indeed gjøre offentlig tilgjengelige opplysninger som er hentet fra ulike kilder, søkbare for tredjeparter (for eksempel arbeidsgivere) gjennom programmet. Vi gjør slike opplysninger tilgjengelige i begrenset form og i en begrenset tidsperiode for å gjøre det mulig for arbeidsgivere å finne og komme i kontakt med potensielle jobbsøkere angående stillingsutlysninger eller jobbmuligheter de tilbyr. Opplysningene blir ikke brukt til andre formål. Du kan velge å fjerne offentlig tilgjengelige opplysninger fra programmet og velge ikke å motta informasjon om jobbmuligheter fra arbeidsgivere, ved å bruke avmeldingskoblingen i meldingene du får fra oss. Hvis du vil slette offentlig tilgjengelige opplysninger om deg selv fra nettstedet vårt, kan du gjøre det via dette skjemaet.

2. Kansellering

Du kan ikke trekke tilbake en forespørsel om at Indeed skal kontakte eieren av en CV. Hvis du vil si opp din bruk av IRSP, må dette skje i henhold til kanselleringsreglene oppført på nettstedet.

Indeed forbeholder seg retten til å si opp ethvert abonnement når som helst og av hvilken som helst grunn eller uten grunn. Indeed kan når som helst og uten ansvar avbryte, oppdatere eller endre programmet eller disse IRSP-vilkårene helt etter egen vurdering, og hvis du bruker programmet etter at det er gitt et varsel om at programmet eller disse IRSP-vilkårene er endret, er det et uttrykk for at du har godtatt de oppdaterte IRSP-vilkårene. Avsnittene 1, 3, 4, 5 og 6 vil fortsette å gjelde selv ved utløp eller oppsigelse av IRSP-vilkårene.

3. Opplysningene dine

Du erklærer og garanterer at all informasjon du oppgir til Indeed, er riktig og oppdatert. Du erklærer overfor Indeed at du er en arbeidsgiver som er interessert i å vurdere eiere av CV-er som potensielle ansatte.

4. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

INDEED LEVERER PROGRAMMET OG NETTSTEDET «SOM DE ER» OG «NÅR DE ER TILGJENGELIGE». HVA GJELDER PROGRAMMET OG DIN BRUK AV DET, FRASKRIVER INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE SEG UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM AT E-POSTADRESSER SOM ER OPPGITT TIL INDEED, ER GYLDIGE, AT E-POSTER SOM ER SENDT AV INDEED PÅ DIN ANMODNING, VIL KOMME FREM TIL DE TILTENKTE MOTTAKERNE, AT DE TILTENKTE MOTTAKERNE AV SLIKE E-POSTER VIL LESE E-POSTENE, ELLER AT MOTTAKERNE VIL SVARE PÅ SLIKE E-POSTER. INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FRASKRIVER SEG OGSÅ UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM AT EN BESTEMT CV ER TILGJENGELIG ELLER SYNLIG PÅ ET BESTEMT TIDSPUNKT, ELLER AT EN CV BESKRIVER SØKERENS FERDIGHETER, KVALIFIKASJONER ELLER EVNER. INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FRASKRIVER SEG OGSÅ UTTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM UKRENKELIGHET, EIENDOMSRETT, TJENESTEKVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUKER INDEED, NETTSTEDET OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER PROGRAMMET ALLTID VIL VÆRE FEILFRITT, TRYGT ELLER SIKKERT.

MED UNNTAK AV BELØP SOM KAN BETALES I HENHOLD TIL AVSNITT 6 I DENNE AVTALEN OG FOR ETHVERT BRUDD PÅ AVSNITT 1 FRA DIN SIDE, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET: (a) SKAL INGEN AV PARTENE UNDER IPR-VILKÅRENE HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFBARE SKADER ELLER ANDRE SKADER, ENTEN PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKTBRUDD, ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER UAKTSOMHET) ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, SELV OM MAN HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL; OG (b) HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEN ANDRE PARTEN UNDER DISSE IPR-VILKÅRENE VIL VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET BETALT TIL INDEED AV DEG FOR INDEED CV-TJENESTEN SOM FØRTE TIL KRAVET.

5. Betaling

Du vil bli belastet hvis og slik det er oppgitt på nettstedet. På forespørsel kan Indeed etter eget skjønn sette abonnementet ditt eller planen og de dermed forbundne kostnadene på pause, og når Indeed gjenopptar abonnementet eller planen, fortsetter det i den resterende perioden til det utløper og automatisk fornyes. Du finner informasjon om CV-abonnementsplanen på nettstedet. Hvis faktureringsadressen din er i USA, må du betale alle gebyrer i amerikanske dollar. Hvis faktureringsadressen din er i India, kan du kun betale alle gebyrer i indiske rupi. Hvis faktureringsadressen din er i Brasil, kan du kun betale alle gebyrer i brasilianske real. Hvis fakturaadressen din er i Asia-/Stillehavsregionen*, skal du betale alle beløp i singaporske dollar, australske dollar, japanske yen eller amerikanske dollar. Hvis fakturaadressen din er i et annet land, vil du kunne betale beløpene i følgende valutaer, som du velger når du oppretter en konto: amerikanske dollar, euro, britiske pund, canadiske dollar, australske dollar, sveitsiske franc, mexicanske pesos eller japanske yen. Valutavalget vil være helt opp til Indeed. Gebyrer er oppgitt uten skatt, inkludert mva. Du er ansvarlig for å betale alle skatter og offentlige avgifter i henhold til loven. Du er ansvarlig for å betale (y) alle skatter og avgifter, og (z) rimelige utgifter og juridiske omkostninger Indeed pådrar seg for forsinket betaling. Hvis du befinner deg i Japan, gjelder japansk forbruksskatt ved import av alle Indeeds produkter og tjenester. Du gir avkall på alle krav knyttet til avgifter, med mindre det fremmes krav innen 120 dager etter belastning (dette påvirker ikke kredittkortutstederens rettigheter). BETALINGER REFUNDERES IKKE, OG DET GIS INGEN REFUSJONER ELLER KREDITTER FOR DELVIS BRUKTE TILDELTE PERIODER UNDER DEN GJELDENDE CV-ABONNEMENT ELLER -PLAN. Etter enhver kansellering vil du imidlertid ha tilgang til tjenesten frem til slutten av den gjeldende faktureringsperioden. Eventuelle refusjoner skjer etter Indeeds eget skjønn og bare i form av kreditt på Indeed-tjenester. Du erkjenner og godtar at Indeed kan dele informasjon om kredittkortet ditt, bankkontoen din og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, med selskaper som utfører tjenester på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere og/eller kredittvurderingsbyråer, for å sjekke kredittverdighet, effektuere betalinger til Indeed og betjene kontoen din. Indeed kan også oppgi informasjon for å følge opp gyldige rettslige prosesser, for eksempel en stevning, ransakingsordre og rettsordre eller for å etablere eller utøve juridiske rettigheter eller forsvare seg mot rettslige krav. Indeed skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller offentliggjøring av slik informasjon fra slike tredjeparter. Du er eneansvarlig for alle tilbakeholdte skatteinnbetalinger til myndighetene, og Indeed fraskriver seg alt ansvar vedrørende dette. Fakturaer kan sendes til deg via e-post, med mindre annet er angitt av Indeed. Hvis du kjøper et abonnement eller en plan, unttatt planer i India, erkjenner og godtar du at abonnementet ditt eller planen din automatisk fornyes, og at Indeed vil belaste deg med jevne mellomrom til du sier opp abonnementet eller planen og en slik kansellering trer i kraft, noe som kanskje ikke er før neste faktureringsperiode. Et abonnement eller plan kanselleres ikke når du setter den på pause. Abonnementet ditt vil fortsette å fornyes automatisk straks det aktiveres etter en pause. Den gjeldende faktureringssyklusen (f.eks. månedlig, årlig osv.) vil avhenge av de avtalte vilkårene.

6. Skadesløsholdelse

Du skal forsvare, erstatte og holde Indeed, Indeeds representanter, tilknyttede enheter og lisensgivere skadesløse overfor ethvert krav og enhver handling fra tredjeparter (inkludert rimelige juridiske omkostninger) som oppstår fra din bruk av programmet, herunder hvordan du utfører søket, enhver kontakt du har med mottakeren (eller den tiltenkte mottakeren), fra e-poster du ber om å bli sendt i henhold til disse IRSP-vilkårene, eller telefonsamtaler og tekstmeldinger til mottakeren, og aktiviteter til enhver tredjeparts tjenesteleverandør du engasjerer for å gjennomføre innkjøpsaktivitetene dine via programmet, for eksempel et rekrutteringssystem (ATS).

Vilkår for Indeed Assessments

Disse vilkårene for Indeed Assessments («IA-vilkårene») utgjør en del av og er innlemmet i Indeeds vilkår. Ved å få tilgang til eller bruke Indeed Assessments som arbeidsgiver på noen måte, eller ved å registrere deg som en arbeidsgiver på Indeed Assessments, eller ved på annen måte å godta disse IA-vilkårene, godtar du disse IA-vilkårene og Indeeds vilkår («avtalen»). Alle vilkår som er definert her, men som ikke er definert i IA-vilkårene, skal ha samme betydning som angitt i avtalen.

1. Innledning

Indeed Assessments er et nettbasert verktøy for levering og gjennomgang av vurderinger som velges av arbeidsgivere (assessments = «vurderinger») for å be om svar fra jobbsøkere («svar») gjennom nettstedet. «Vurderinger» inkluderer enhver vurdering som tilbys eller publiseres av Indeed og/eller tredjeparts vurderingsleverandører som du kan velge å sende til en jobbsøker gjennom Indeed.

2. Vurderinger

Du godtar at enhver vurdering som sendes av Indeed til en jobbsøker, sendes utelukkende på dine vegne, og du erklærer og garanterer at jobbsøkeren har gitt samtykke til at Indeed kontakter hen med formål om å overføre vurderingen(e) du har valgt. Du erkjenner at vi ikke kan avbryte forespørselen om at Indeed overfører en vurdering til en jobbsøker, så snart du har bedt om dette. Indeed garanterer ikke at jobbsøkere vil motta, bli varslet om, få tilgang til, lese eller svare på vurderinger, eller at det ikke kan oppstå feil under overføringer eller lagring av data. Indeed vil imidlertid varsle deg dersom noe av ovennevnte oppstår.

Du bekrefter at du har bestemt deg for å bruke Indeed Assessments som en del av søknadsprosessen, og at spørsmålene som stilles i en vurdering eller gruppe av vurderinger som du sender til en jobbsøker, utelukkende stilles av deg, og ikke av Indeed. Med unntak av tredjepartsvurderinger, tilbyr Indeed vurderinger utelukkende i egenskap av utvikler og utgiver. Du godtar at du er eneansvarlig for bruken av vurderinger og svar i samsvar med lover, inkludert «Fair Credit Reporting Act» og lignende lover i USA. Du er eneansvarlig for bruken av Indeed Assessments, inkludert eventuelle resultater som anses for å ha «uensartet innflytelse». Videre godtar du at du er alene ansvarlig for å tilby alternative metoder for utsiling dersom dette er påkrevd i henhold til «Americans with Disabilities Act» eller andre tilsvarende lover i USA. Du forstår at Indeed kan, men ikke er forpliktet til å gjøre det mulig for jobbsøkere å be om slike alternative metoder eller annen tilrettelegging fra din side. Selv om vi i Indeed følger WCAG 2.1, nivå AA i et forsøk på å utforme og utvikle tilgjengelige tilbud slik det står beskrevet i tilgjengelighetserklæringen, garanterer ikke Indeed at leveringsmetoden for vurderingsspørsmål er i samsvar med «Americans with Disabilities Act» eller en tilsvarende eller lignende lov.

Du er den eneste parten som bestemmer hvilke vurderinger som skal sendes til jobbsøkere. Du godtar at en vurdering bare er ment som vurdering av en bestemt kunnskap, ferdighet eller evne. Den vurderer ikke en jobbsøkers kvalifikasjon for en bestemt stilling eller dennes evne til å utføre en jobb på en sikker måte. Om en bestemt ferdighet er relevant for en jobb, eller om en jobbsøker er kvalifisert eller egnet for en jobb, avgjøres utelukkende av deg. Du påtar deg å bruke en vurdering i kombinasjon med andre utvelgelses- og ansettelsesprosesser, ikke som eneste mål på om en kandidat egner seg for en stilling. Du påtar deg å bruke en vurdering til å måle bare de kunnskapene, ferdighetene og/eller andre egenskapene som er 1) relevante for stillingen, og 2) nødvendige på kandidatens første dag på jobb. Indeed forbeholder seg retten til når som helst, og av en hvilken som helst grunn, eller uten grunn, å endre en hvilken som helst vurdering eller spørsmålene i en vurdering, herunder for, men ikke begrenset til kvalitetskontroll.

Hvis du sender en vurdering til en jobbsøker, er det ingen garantier for svar, videre kommunikasjon eller handlinger fra jobbsøkernes side. Du samtykker i at vurderingen din og eventuell kommunikasjon som sendes gjennom Indeed Assessments, blir behandlet og analysert av Indeed i henhold til denne avtalen og Indeeds personvernpolicy.

3. Svar 

Du forstår at jobbsøkere svarer på vurderinger etter eget skjønn. Når en jobbsøker har sendt inn et svar, vil du kunne bruke Indeeds vurderingsplattform til å se gjennom svaret. Når det gjelder en tredjepartsvurdering, kan det hende du bare kan se begrenset informasjon, for eksempel en lenke til det endelige resultatet av vurderingen. En jobbsøker kan også ha mulighet til å velge en vurdering og knytte svaret til sin Indeed-profil, som vil være synlig for arbeidsgivere i samsvar med våre vilkår. Hvis det foreligger flere versjoner av samme vurdering, vil prosentandelen for enhver jobbsøker bestemmes utelukkende i forbindelse med andre svar på samme versjon av vurderingen. Vurderinger som er opprettet, publisert eller administrert av andre tredjeparter enn Indeed, gis en score (poeng) utelukkende i samsvar med poengmatrisen som bestemmes av slike tredjeparter. 

Som arbeidsgiver er du den eneste parten som kan avgjøre om et svar, for eksempel i form av et resultat, indikerer at en jobbsøker er kvalifisert. Du kan be Indeed om å sende ut meldinger om avslag dersom jobbsøkeren ikke har besvart spørsmålene slik du ønsker, og du erkjenner at Indeed ikke utøver skjønn i overføringen av disse avslagene. Som arbeidsgiver er du den eneste parten som kan avgjøre om jobbsøkeren skal få en ny mulighet til å ta vurderingen du sendte, eller oppdatere eller endre svarene.

Du erkjenner og godtar at svar utelukkende tilveiebringes på betingelse av at du bruker dem på en ansvarlig og lovlig måte som en del av ansettelsesprosessen, noe som omfatter å vurdere all relevant informasjon om jobbsøkeren. Indeed kan vise utdrag fra eller sammendrag av svar i andre produkter, som Indeed-CV. Disse sammendragene er kun ment som informasjon og skal ikke brukes i stedet for fullstendige svar. Du godtar å ikke stole utelukkende på slike utdrag eller sammendrag når du tar en ansettelsesbeslutning angående en jobbsøker.

4. Regler for bruk av Indeed Assessments

Som arbeidsgiver garanterer du at du ikke skal gå inn på eller bruke Indeed Assessments til noe som er direkte eller indirekte ulovlig, eller til diskriminerende handlinger eller svindel. Du skal ikke opprette eller sende vurderinger som er direkte eller indirekte ulovlige, diskriminerende, truende, fornærmende, ærekrenkende, uanstendige eller på annen måte støtende, eller som inneholder seksuelle, rasistiske eller andre diskriminerende bemerkninger, eller som ikke inneholder noe relevant eller konstruktivt innhold. Du skal ikke opprette eller sende vurderinger som inneholder proprietær informasjon, forretningshemmeligheter, konfidensiell informasjon, reklame, forespørsler, kjedebrev, pyramidespill, investeringsmuligheter eller annen uoppfordret kommersiell kommunikasjon (med mindre dette er uttrykkelig tillatt skriftlig av oss).

Indeed Assessments er ikke et verktøy som skal brukes til å be jobbsøkere om sensitive personopplysninger. Arbeidsgivere skal ikke opprette eller sende vurderinger som ber om svært konfidensielle personopplysninger fra jobbsøkere, slik som bankkonto- eller kredittkortopplysninger, opplysninger om nettkontoer, personnummer (eller lignende), helseinformasjon eller andre kategorier av personopplysninger som er underlagt krav om varsling av sikkerhetsbrudd i alle land. 

En arbeidsgiver som mottar en forespørsel om tilrettelegging gjennom Indeed Assessments, må sørge for en tilrettelegging i den grad det er påkrevd av gjeldende lov, og videre umiddelbart etter forespørsel bevise overfor Indeed dette overholdes. Enhver manglende overholdelse av disse forpliktelsene er et vesentlig brudd på denne avtalen, og Indeed kan umiddelbart stenge kontoen og tilgangen din til Indeed Assessments uten ytterligere forpliktelser overfor deg. Du samtykker i å forsvare og holde Indeed skadesløs overfor eventuelle krav som oppstår som følge av at du ikke overholder dette avsnittet i avtalen.

Du forstår og godtar at Indeed ikke er forpliktet til å screene/sortere vurderinger eller svar, eller til å publisere vurderinger eller svar på nettstedet, og at Indeed kan utelukke eller fjerne vurderinger eller svar fra nettstedet av en hvilken som helst grunn, eller uten grunn, uten forvarsel og uten å pådra seg erstatningsansvar.

5. Indeeds rolle

Indeed opptrer ikke som arbeidsformidler ved å tilby Indeed Assessments-verktøyet. Ved å bruke Indeed Assessments erkjenner og godtar du at Indeed ikke rekrutterer arbeidstakere for arbeidsgivere, eller skaffer jobbmuligheter for jobbsøkere. Indeed er kun et verktøy som gjør det mulig for arbeidsgivere og jobbsøkere å utveksle vurderinger og svar slik de selv bestemmer. Jobbsøkere og arbeidsgivere er selv ansvarlige for innholdet i vurderinger eller svar, eventuelle beslutninger om å gjennomføre intervjuene eller ikke, om å tilby en stilling eller ikke, eventuelle problemer som måtte oppstå som følge av aksept eller avslag på ansettelse, og andre problemer som måtte oppstå ved bruk av Indeed-vurderinger.

Indeed kan ikke bekrefte informasjonen som sendes inn av jobbsøkere eller andre brukere, heller ikke brukernes identitet. Indeed sjekker ikke bakgrunnen til jobbsøkere og prøver ikke å verifisere jobbsøkernes erklæringer. Du er ansvarlig for å utføre bakgrunnssjekker, referansesjekker og andre kontroller som kan være nødvendige før du tilbyr en jobb til en jobbsøker. Du er ansvarlig for å overholde alle lover og regler i forbindelse med ansettelsen av jobbsøkere. Videre skal ikke vurderinger gjelde som erstatninger for formelle lisenser eller sertifikater innen fagområder der det eksisterer slike lisenser og sertifikater, og vurderingene skal ikke gjelde som bevis på at jobbsøkere er kvalifiserte for eller innehar slike lisenser eller sertifikater. Arbeidsgiveren har alene ansvaret for å bestemme hvilke lisenser og sertifikater som trengs for jobber, og om jobbsøkere har slike lisenser eller sertifikater. Indeed uttaler seg heller ikke med tanke på om en bestemt ferdighet er nødvendig for en jobb, og arbeidsgiveren har alene ansvaret for å treffe slike avgjørelser (eller benytte seg av egnet juridisk bistand for dette), i henhold til EEOC-forskrifter eller andre gjeldende lover.

Indeed er ingen part av, tredjepartsbegunstiget med hensyn til og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle avtaler, tilbud eller løfter mellom arbeidsgiveren og jobbsøkeren, uavhengig av om Indeed mottar et gebyr fra arbeidsgiveren i forbindelse med transaksjonen. Indeed er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader som oppstår som følge av eller knyttet til slike transaksjoner.

Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet, nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten og tilgjengeligheten til nettstedet, Indeed Assessments-verktøyet og alle vurderinger og svar.

6. Gebyrer

Det er for tiden kostnadsfritt for arbeidsgivere å bruke Indeed Assessments. Indeed kan etter eget skjønn og når som helst avslutte arbeidsgiveres kostnadsfrie bruk av Indeed-vurderinger og begynne å belaste dem for bruken av vurderingene, enten som et frittstående produkt eller i forbindelse med at arbeidsgiverne bruker andre Indeed-produkter.

7. Konfidensialitet

Du godtar å holde all informasjon du får del i gjennom bruken av Indeed-vurderinger konfidensiell. Du bekrefter at: (1) du vil bruke innhold som er sendt inn av jobbsøkere, i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning; (2) du ikke vil oppgi navnet eller identiteten til, eller dele profilen til, noen av jobbsøkerne utenfor rekrutterings- eller personalavdelingen din; og (3) du vil treffe egnede fysiske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte innhold du mottar gjennom din bruk av Indeed-vurderinger, mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, tilpasning og ødeleggelse.

8. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

INDEED ASSESSMENTS OG ALT MATERIALE, INFORMASJON, VURDERINGER, SVAR, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE PÅ ELLER GJENNOM TJENESTEN INDEED ASSESSMENTS, LEVERES «SOM DE ER» OG «NÅR DET ER TILGJENGELIG», UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE.  INDEED FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR, HERUNDER ANSVAR FOR AT EVALUERINGER ELLER SVAR, DERIBLANT I FORM AV ET RESULTAT, GITT TIL INDEED ER GYLDIGE ELLER NØYAKTIGE, AT EVENTUELLE VURDERINGER ELLER SVAR PÅ EN NØYAKTIG ELLER OMFATTENDE MÅTE VURDERER EN BESTEMT FERDIGHET ELLER ER KNYTTET TIL ETHVERT JOBBKRAV, AT KOMMUNIKASJONEN (INKLUDERT EVALUERINGER OG SVAR) VIL NÅ DEN TILTENKTE MOTTAKEREN, AT DEN TILTENKTE MOTTAKEREN AV KOMMUNIKASJONEN SENDT PÅ DIN FORESPØRSEL VIL LESE DEN, ELLER AT DEN TILTENKTE MOTTAKEREN AV VIL SVARE. INDEED FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALT ANNET ANSVAR, HERUNDER FOR IKKE-KRENKING AV RETTIGHETER, EIENDOMSRETTER, SERVICEKVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. INDEED FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR AT INDEED ASSESSMENTS VIL FUNGERE FEILFRITT ELLER UAVBRUTT ELLER AT ALLE FEIL VIL RETTES OPP. DU BRUKER INDEED, NETTSTEDET OG INDEED ASSESSMENTS PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER INDEED ASSESSMENTS ALLTID VIL VÆRE FEILFRITT, TRYGT ELLER SIKKERT.

MED UNNTAK FOR BRUDD PÅ AVSNITT 7 (KONFIDENSIALITET) FRA DIN SIDE, ELLER KOMPENSASJON SOM SKAL BETALES UNDER DETTE, GJELDER DET FØLGENDE I DEN UTSTREKNING GJELDENDE RETT TILLATER DET: (a) INGEN AV PARTENE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER ANDRE SKADER, DET VÆRE SEG PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKTBRUDD, TORT ELLER NOE ANNET JURIDISK PRINSIPP, SELV OM MAN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE SKULLE HA OPPFYLT SITT HOVEDFORMÅL; OG (b) HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR MOTPARTEN SKAL BEGRENSES TIL BELØPET DU HAR BETALT ELLER SKAL BETALE TIL INDEED.

9. Skadesløsholdelse

Du påtar deg å forsvare, kompensere og holde Indeed skadesløs fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, erstatningsansvar, kostnader, gjeld eller omkostninger (herunder, men ikke begrenset til rettsomkostninger) som oppstår som følge av: (a) ditt brudd på et hvilket som helst vilkår i denne avtalen; (b) din bruk av og tilgang til Indeed-vurderinger eller nettstedet; (c) ditt tap av eller videreformidling av informasjon du har fått ved å bruke Indeed-vurderinger eller nettstedet; (d) ditt brudd på gjeldende lover eller forordninger, for eksempel, men ikke begrenset til «Fair Credit Reporting Act», gjeldende rett for arbeidsforhold og likebehandling samt relevante personvernlovgivning (dette inkluderer enhver påstand om at Indeed som din representant har brutt slik lovgivning); (e) din krenkelse av tredjeparters rettigheter, herunder, men ikke begrenset til opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrettigheter; (f) ethvert krav om at innholdet ditt har forårsaket skade på en tredjepart; (g) din beslutning om å legge til, opprette eller bruke en vurdering, for eksempel et rekrutteringsarrangement, et planlagt intervju eller som en del av en jobbsøknad; eller (h) handlingene dine som arbeidsgiver, herunder at du har utført eller latt være å utføre det følgende: screening/utsiling, ansettelse, forfremmelse eller degradering av en ansatt eller jobbsøker. Du godtar også at det er din plikt å forsvare Indeed mot slike krav. Du samtykker i at denne skadesløsholdelsen kan medføre at du må betale for Indeeds rimelige juridiske omkostninger, domstolskostnader, forlik og utbetalinger. Denne forsvars- og skadesløsholdelsesforpliktelsen skal gjelde utover oppsigelsen av denne avtalen eller din bruk av Indeed Assessments.

10. Oppsigelse

Indeed kan etter eget skjønn, når som helst og med eller uten forhåndsvarsel suspendere Indeed Assessments, nettstedet, din konto eller tilgjengeligheten av ethvert verktøy for deg, og si opp avtalen med deg. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen, kan du når som helst gjøre det ved å informere Indeed og stenge kontoen din. Alle bestemmelsene i denne avtalen som er av en slik art at de skal fortsette å gjelde etter at avtalen opphører, deriblant bestemmelser om eierskap, garantifraskrivelser, ansvarsfrihet og ansvarsbegrensninger, skal fortsatt gjelde. 

Vilkår for Indeed API

Disse API-vilkårene («API-vilkårene») og relatert dokumentasjon («dokumentasjonen») utgjør en del av og er innlemmet i Indeeds vilkår og gjelder for alle som har tilgang til eller bruker et programmeringsgrensesnitt opprettet eller vedlikeholdt av Indeed («API»), som utvikler en app som kommuniserer eller er kompatibel med et hvilket som helst API, nettstedet eller Indeeds tjeneste («app»), eller som på annen måte angir at disse API-vilkårene aksepteres. Ved å få tilgang til eller bruke et API eller dokumentasjon, eller ved å akseptere disse API-vilkårene på en annen måte, godtar du disse API-vilkårene og Indeeds vilkår («avtalen»), inkludert vilkårene som er knyttet til alle Indeed-tjenester du benytter, og alle Indeeds retningslinjer, inkludert Indeeds personvernpolicy og erklæring om bruk av informasjonskapsler . Alle vilkår som er definert her, men som ikke er definert i API-vilkårene, skal ha samme betydning som angitt i avtalen.

1.  API-er

Indeed kan gi deg tilgang til en eller flere API-er, og eventuell medfølgende dokumentasjon, utelukkende for at du skal bruke dette internt i virksomheten din, for å utvikle og bruke applikasjoner, eller for at Indeed skal behandle og analysere innsendt informasjon og atferdsdata i overensstemmelse med Indeeds personvernpolicy. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for nøyaktigheten, innholdet, fullstendigheten, lovligheten, påliteligheten, funksjonaliteten og tilgjengeligheten av informasjon eller materiale på eller via ethvert API. For å få den mest oppdaterte og nøyaktige informasjonen må du bruke nettstedet direkte.

Din lisens er underlagt og betinget av at du overholder alle vilkårene som er angitt i avtalen. Lisensen er gjenkallelig, ikke eksklusiv, ikke overførbar og ikke viderelisensierbar. Det gis ingen underforstått lisens. Indeed forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i henhold til denne avtalen.

Du kan utvikle en app som er kompatibel med en Indeed-API som arbeidstakerne eller uavhengige leverandører kan bruke for interne forretningsformål («sluttbrukere»). Din og sluttbrukernes bruk av et API eller en app for å få tilgang til nettstedet eller en Indeed-app er underlagt gjeldende vilkår for nettstedet eller Indeed-appen, og du påtar deg å kreve av sluttbrukerne at de aksepterer og overholder slike vilkår i tillegg til disse API-vilkårene. Du samtykker i at du vil være ansvarlig for sluttbrukeres bruk av appen og eventuelt API. Det er også ditt og sluttbrukernes ansvar regelmessig å gjennomgå Indeed-appen eller nettstedet for å innhente den mest oppdaterte informasjonen (blant annet forklaringer om hvordan funksjoner virker, ansvarsfraskrivelser og redegjørelser for de leverte tjenestene, metode for belastning) om Indeeds varer og tjenester. Ved å bruke en app eller et rekrutteringssystem («ATS») via et API i stedet for å bruke nettstedet eller en Indeed-app direkte, godtar du all informasjon som tilbys på nettstedet eller i en Indeed-app. Bruk av en app eller rekrutteringssystem via API-et, i stedet for direkte bruk av nettstedet eller en Indeed-app, skal ikke unnskylde eventuell mangel på informasjon eller forståelse om Indeeds varer og tjenester, hvis informasjonen for øvrig leveres på nettstedet eller en Indeed-app.

Du godtar at Indeed kan overvåke din og sluttbrukernes bruk av API-er, og at de kan behandle og analysere innsendte opplysninger og atferdsdata i overensstemmelse med Indeeds personvernpolicy. Denne overvåkingen kan omfatte at Indeed får tilgang til og bruker søknaden din. Du må ikke forstyrre denne overvåkingen. Indeed kan bruke tekniske midler til å overkomme slik interferens. Du godtar at når du eller sluttbrukere bruker et rekrutteringssystem via et API, kan slike rekrutteringssystemer få tilgang til, overvåke, behandle eller analysere innsendt informasjon og atferdsdata. Hvis du, eller noen andre på dine vegne, sender eller mottar kommunikasjon via et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) (inkludert ved å sende eller motta kommunikasjon til/fra en e-postadresse med Indeeds alias og/eller ved å bruke en annen e-post enn den som er tiknyttet kontoen din), godtar du at kommunikasjonen blir behandlet, analysert, gjennomgått og lagret, også med automatiserte verktøy, for dataanalyse, kvalitetskontroll, håndheving av nettstedsreglene og andre av Indeeds retningslinjer, og med innholdsmoderering, og for å forbedre nettstedet eller andre av Indeeds produkter eller tjenester.

Du samtykker i å varsle Indeed umiddelbart på forhånd om din beslutning om å slutte å bruke API-er som lar Indeed behandle og analysere innsendt informasjon og atferdsdata.

Indeed forbeholder seg retten til å begrense tilgang til API-er (blant annet antallet oppringinger eller forespørsler), og overvåker bruk av API-ene for å håndheve disse begrensningene etter egen vurdering. Slike begrensninger kan være beskrevet i dokumentasjonen eller på annen måte kommuniseres til deg av Indeed.

Ved å bruke Indeeds API forstår og godtar du at det vil gjennomføres periodiske revisjoner av bruken din. Indeed vil be om måleverdier for databruken din, slik at Indeed kan gå gjennom disse. Du må sende oss verdiene eller få representanten din til å sende dem. Hvis Indeed finner ut at du har brutt disse retningslinjene, kan din bruk av Indeeds API begrenses eller avsluttes.

Indeed kan oppdatere, endre eller avslutte API-en når som helst og etter egen vurdering og uten ansvar overfor deg, og kan kreve at du skaffer og bruker den nyeste versjonen. Du er pålagt å ajourføre søknaden i samsvar med dette for egen regning. Du erkjenner at Indeeds oppdatering av en API kan påvirke negativt hvordan appen kommuniserer med nettstedet eller en Indeed-app, og du godtar at Indeed ikke vil ha ansvar for dette. Din bruk av en API etter en oppdatering av Indeed utgjør godkjenning av oppdateringen. Indeed forbeholder seg retten til å utvikle produkter eller tjenester som tilsvarer eller kan konkurrere med en hvilken som helst app. 

2. Begrensninger

Tilgang til og bruk av nettstedet eller en Indeed-app via et API er underlagt nettstedets regler, disse API-vilkårene og eventuelle tilleggsregler og retningslinjer som Indeed har stilt til rådighet. Slike tilleggsregler, retningslinjer eller erklæringer kan være spesifisert i dokumentasjonen (inkludert i Indeeds utviklerportal) eller i disse API-vilkårene, eller på en annen bli måte formidlet til deg av Indeed. Når du for eksempel bruker Søk via Indeed-API i forbindelse med jobbannonsene dine, godtar du at du ikke skal kreve at en jobbsøker sender inn en duplikatsøknad på andre måter, eller legge press på jobbsøkeren for å få hen til gjøre dette, hvis vedkommende allerede har søkt på stillingsutlysningen din ved hjelp av Søk via Indeed. Du godtar videre å nøyaktig beskrive for en jobbsøker hvilken informasjon og hvilke data du samler inn fra og om den jobbsøkeren når de søker på jobben din ved å bruke Indeed Apply, inkludert hvordan du håndterer og deler slik informasjon og data. Du påtar deg også å følge opp en jobbsøkers anmodning om å få utlevert opplysningene sine og data du samler inn i forbindelse med et API. Og ved å bruke Søk via Indeed-API godtar du å bruke HTTPS POST-URL(er).

Du påtar deg å gjøre alt det følgende i forbindelse med din tilgang til og bruk av API-er eller utvikling eller bruk av en app: (a) overholde avtalen, API-vilkårene, nettstedets regler, alle gjeldende lover, regler og forordninger og alle retningslinjer, standarder og krav som blir gjort tilgjengelig for deg av Indeed (inkludert de som er angitt i Indeeds utviklerportal); (b) overvåke bruken av appene dine for aktiviteter som er i strid med disse API-vilkårene; (c) straks hindre sluttbrukere som bryter disse API-vilkårene, i å kunne fortsette å bruke appen; og (d) straks informere Indeed om ethvert brudd på disse API-vilkårene, enten det er din eller en sluttbrukers feil.

Du godtar at verken du, appen din eller sluttbrukerne vil gjøre noe av det følgende i forbindelse med sin tilgang til eller bruk av API eller utvikling eller bruk av apper: (a) bryte noen av nettstedets regler, eller andre regler eller retningslinjer som gjelder nettstedet, eller gjeldende lover og forordninger; (b) kopiere, duplisere, endre eller lage avledede arbeider av et API, verken helt eller delvis; (c) reversutvikle, ta fra hverandre, dekompilere, dekode, tilpasse eller på annen måte prøve å avlede eller få tilgang til kildekodekomponenter i et API; (d) fjerne merknader om eiendomsrett fra materiale som er tilgjengelige via et API; (e) gjøre et API eller en app tilgjengelig for en tredjepart ut over det som er tillatt av en skriftlig avtale med Indeed; (f) omgå begrensninger på API-tilgang som er pålagt av Indeed; (g) foreta «dataskraping», bygge databaser eller på annen måte opprette permanente kopier av brukerinnhold ut over det som er uttrykkelig tillatt i dokumentasjonen eller av Indeed; eller (h) endre, fordreie eller på annen måte manipulere data som leveres av API-er.

Når du rapporterer Indeed-data levert av API-er, godtar du å fremstille slike data nøyaktig. Du samtykker i at slike data ikke skal omfatte: (a) blandede tredjepartsgebyrer, inkludert gebyrer fra enheten som ringer til API-en; (b) data fra tredjeparter, deriblant andre annonseleverandører; eller (c) sponsede data blandet med organiske data. Hvis du bruker et API for å levere Indeed-tjenester til en arbeidsgiver, godtar du å levere nøyaktig rapportering til arbeidsgiveren om tjenestene som oppnås ved bruk av API-en og verdien av disse tjenestene. Du godtar å rapportere data til arbeidsgivere på en presis, organisert og oversiktlig måte som gjør det mulig for arbeidsgiverne å filtrere og sortere datakategorier, for eksempel klikk, søknadsinnledninger, kostnader til Indeed-tjenester som er atskilt fra kostnadene til andre tjenesteytere, inkludert dine egne, og andre verdier.

Du påtar deg å tilveiebringe og overholde en personvernerklæring for appen som på en nøyaktig måte beskriver for sluttbrukere og/eller jobbsøkere hvilken brukerinformasjon du samler inn, og hvordan du bruker og deler slik informasjon med Indeed og andre tredjeparter. Du påtar deg videre å beskytte all slik informasjon i overensstemmelse med gjeldende lover, og bekrefter at du ikke skal åpne eller bruke slik informasjon (særlig ikke personopplysninger) til annet enn å levere Indeed-tjenester til en arbeidsgiver gjennom appen din.

Hvis du bruker eller åpner et Indeed-API eller dokumentasjon for å levere Indeed-tjenester til en arbeidsgiver, erkjenner og godtar du at du ikke skal søke opp eller lese av personopplysninger (slik dette er definert av gjeldende personvernlovgivning) for å levere Indeed-tjenester til en arbeidsgiver. Men hvis du har mottatt personopplysninger fra Indeed som ikke er nødvendige for å levere Indeed-tjenester til en arbeidsgiver, skal du informere Indeed og returnere eller ødelegge slike personopplysninger (på instruks fra Indeed). Hvis du og Indeed blir enige om at du ikke skal behandle personopplysninger i forbindelse med levering av Indeed-tjenester, skal det generelle ansvaret ditt (angående tilgangens art og formål, sikkerhetskontroller og protokoller, internasjonale overføringer av informasjon osv.) være angitt i en databehandleravtale.

3. Tilgang og API-nøkkel

Du godtar at du bare skal åpne et API med de midlene som er beskrevet i dokumentasjonen. For å kalle opp eller på annen måte få tilgang til eller bruke et API, krever Indeed at du følger dets registrerings- og implementeringsprosess, inkludert å oppgi informasjon om applikasjonen din og en nåværende kontaktperson som Indeed kan kommunisere med om applikasjonen eller API-tilgang og bruk. Indeed krever at du bruker et passord, en nøkkel eller annen sikkerhetsinnretning til å få tilgang til et API («API-nøkkel»). Anvisninger for å få en API-nøkkel er inkludert i gjeldende dokumentasjon. Du er ansvarlig for all tilgang til og bruk av API-en under din API-nøkkel. Du godtar å opprettholde API-nøkkelens konfidensialitet og sikkerhet, å la være å dele den med tredjeparter og bare bruke den i samsvar med disse API-vilkårene. Du skal ikke gi uriktige opplysninger om eller maskere enten identiteten din eller applikasjonens identitet. Beslutningen om å gi deg API-tilgang eller tilgang til en API-nøkkel skjer etter Indeeds eget skjønn. Indeed kan når som helst begrense eller avslutte API-tilgangen eller API-nøkkelen din.

4.  Immaterialrett

Du forstår og erkjenner at Indeed, dets tilknyttede enheter eller deres lisensgivere eier alle rettigheter og interesser i API, nettstedet og Indeed-apper og alle eiendomsrettigheter forbundet med dette. Indeed forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her. Du skal ikke endre opphavsrettserklæringer, proprietære merknader, vare- og servicemerker, patenter eller andre tegn på eierskap på materialene som er tilgjengelige via API, annet enn brukerinnholdet ditt.

Hvis du gir tilbakemelding eller forslag vedrørende våre API-er, kan vi bruke slik informasjon uten forpliktelse for deg.

Du anerkjenner at brukerinnhold, slik dette er definert i avtalen, kan være tilgjengelig via API-ene, og at det bare er personen som leverte brukerinnholdet til Indeed, som er ansvarlig for det.

5.  Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

NETTSTEDET, API-ENE OG DOKUMENTASJONEN LEVERES «SOM DE ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE. INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR, I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, ENTEN UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ EN ANNEN MÅTE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHET, EIENDOMSRETTER, SERVICEKVALITET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRENKING AV EIENDOMSRETT. INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN, AKTUALITETEN OG YTELSEN TIL NETTSTEDET OG ALLE MATERIALER, INFORMASJON, RÅD, STILLINGSUTLYSNINGER, BRUKERINNHOLD, PRODUKTER, FUNKSJONER OG TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET. INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR TJENESTER ELLER VARER LEVERT GJENNOM API. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER SAMT DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE, GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET, API-ER, DOKUMENTASJON OG MATERIALER, INFORMASJON, RÅD, STILLINGSUTLYSNINGER, BRUKERINNHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ELLER VIA ETHVERT API VIL VÆRE AVBRUDDSFRIE, FEILFRIE, TRYGGE ELLER SIKRE.

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER AT DU FÅR TILGANG TIL OG BRUKER INDEEDS API ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR SKADER PÅ DITT DATAMASKINSYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV SLIK TILGANG ELLER BRUK.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU OPPRETTER EN APPLIKASJON ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR SKADER SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ DITT ELLER ANDRE PERSONERS DATAMASKINSYSTEM, ELLER FOR TAP AV DATA SOM OPPSTÅR VED BRUK AV APPLIKASJONEN.

MED UNNTAK FOR BELØP SOM SKAL BETALES I HENHOLD TIL AVSNITT 8 I DENNE AVTALEN, OG FOR ETHVERT BRUDD PÅ AVSNITT 1 FRA DIN SIDE, GJELDER DET FØLGENDE I DEN UTSTREKNING GJELDENDE RETT TILLATER DET: (a) INGEN AV PARTENE UNDER DISSE API-VILKÅRENE SKAL HOLDES ANSVARLIGE FOR FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER ANDRE SKADER, DET VÆRE SEG PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKTBRUDD, TORT ELLER ET ANNET JURIDISK PRINSIPP, SELV OM MAN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE SKULLE HA OPPFYLT SITT HOVEDFORMÅL; OG (b) HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR MOTPARTEN UNDER DISSE API-VILKÅRENE SKAL BEGRENSES TIL DE BELØPENE DU HAR BETALT ELLER SKAL BETALE FOR DEN TJENESTEN FRA INDEED SOM GA OPPHAV TIL KRAVET.

6.  Betaling

Med mindre du har inngått en egen, skriftlig avtale med Indeed, skal du belastes basert på din og sluttbrukernes bruk av en Indeed-app eller nettstedet, i samsvar med vilkårene for Indeed-appen eller nettstedet og annen betalingsinformasjon som gjøres tilgjengelig på Indeed-appen eller nettstedet, og basert på Indeeds målinger av bruken. Det er ditt og sluttbrukernes ansvar å gå regelmessig gjennom Indeed-appen eller nettstedet for å innhente den mest oppdaterte informasjonen om betalinger og hvordan Indeed belaster deg for din bruk av Indeeds varer og tjenester.

7.  Kansellering

Når det ikke er oppgitt noe annet i en avtale med Indeed, kan du når som helst si opp denne avtalen ved å slutte å bruke API-ene og slette applikasjonen din. Indeed kan avvikle enhver API eller en del eller funksjon eller tilgang til den uten begrunnelse og forhåndsvarsel og uten ansvar eller annen forpliktelse overfor deg. Indeed kan umiddelbart og når som helst kansellere API-en eller disse API-vilkårene etter varsel. Indeed kan når som helst og uten ansvar endre disse API-vilkårene, og din bruk av en API eller appliksjonen etter varsel om at disse API-vilkårene har blitt endret, gir uttrykk for at du har godtatt de oppdaterte API-vilkårene.

Når denne avtalen sies opp, (a) utløper din lisens til å få tilgang til eller bruke Indeed API umiddelbart, og (b) skal du slette søknaden og alt brukerinnhold innhentet via nettstedet eller API-en. Du godtar at Indeed kan be sluttbrukere informere om oppsigelse av denne avtalen eller retten til å bruke en API. Avsnittene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 skal fortsatt gjelde etter opphør av disse API-vilkårene. 

8.  Skadesløsholdelse

Du skal kompensere, forsvare og holde Indeed, dets representanter, tilknyttede enheter og lisensgivere skadesløse ved ethvert krav og enhver forpliktelse fra og overfor en tredjepart (herunder, men ikke begrenset til rimelige juridiske omkostninger) som følger av at du eller sluttbrukeren bruker API, brukerinnhold eller applikasjonen din eller begår et brudd på disse IAP-vilkårene.

Vilkår for Indeeds rekrutteringsplattform

Disse vilkårene for Indeed Rekruttering («IHP-vilkårene») utgjør en del av og er innlemmet i Indeeds vilkår og gjelder for alle arbeidsgivere eller jobbsøkere som har tilgang til eller bruker Indeed Rekruttering eller lignende tjenester, eller som på annen måte indikerer at de godtar disse IHP-vilkårene. Ved å gå inn på eller bruke Indeed Rekruttering eller tilhørende tjenester, eller ved å akseptere disse dem på en annen måte, godtar du i disse IHP-vilkårene og Indeeds vilkår («avtalen»), inkludert vilkårene som er forbundet med enhver tjeneste fra Indeed som du bruker som en del av Indeed Rekruttering.

Alle vilkår som er definert her, men som ikke er definert i IHP-vilkårene, skal ha samme betydning som angitt i avtalen.

1. Programmet

Indeeds rekrutteringsplattform er utviklet for å strømlinjeforme prosesser knyttet til avgjørelser om rekruttering for deg som arbeidsgiver, ved å gi brukere tilgang til forskjellige produkter, for eksempel Indeed Jobbintervju eller lignende tjenester («programmet»). Du forstår at du bruker Indeed Rekruttering og tilknyttede produkter på eget ansvar og etter eget skjønn, og at slike verktøy brukes under rekrutteringsprosessen og til stillingsutlysningene slik du selv bestemmer. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU SELV ER ANSVARLIG FOR Å OVERHOLDE GJELDENDE LOVGIVNING ANGÅENDE ARBEIDSFORHOLD OG ANSETTELSER, INKLUDERT «TITLE VII» i «CIVIL RIGHTS ACT OF 1964», OG AT DU SKAL HOLDE INDEED SKADESLØS OVERFOR ETHVERT KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV INDEED REKRUTTERING ELLER LIGNENDE PRODUKTER. INDEED FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OG GIR INGEN GARANTI FOR AT DIN BRUK AV TJENESTENE ER I OVERENSSTEMMELSE MED «TITLE VII» i «CIVIL RIGHTS ACT OF 1964» ELLER LIGNENDE LOVGIVNING. Indeed hevder ikke på noen måte at Indeed eller dets tilknyttede enheter er en arbeidsformidler når de tilbyr Indeed Rekruttering og lignende verktøy. Du forstår at Indeed ikke hyrer inn arbeidstakere for deg eller skaffer jobbmuligheter for jobbsøkere.

Ved å bruke programmet og godta disse IHP-vilkårene erkjenner og godtar du at du ber Indeed gjøre følgende: 1) legge ut, på dine vegne, stillingsutlysninger eller eventuelt jobbannonser som du tilbyr på nettstedet, og administrere en slik annonsekampanje, bruke informasjon, f.eks. antallet svar eller påbegynte svar, 2) inkludere en svarfunksjon på nettstedet for et rekrutteringsarrangement, en intervjuøkt eller et intervjuinnlegg («arrangement») tilsvarende hver av jobbannonsene eller stillingsutlysningene, 3) motta fra jobbsøkere svar på arrangementet, 4) legge til eventuelle screeningverktøy du velger, deriblant screeningspørsmål, evalueringsmetoder og vurderinger, 5) sende til deg eller andre personer du identifiserer informasjon fra en jobbsøker som svarer på arrangementet ditt, og 6) kommunisere (via e-post eller tekstmelding) informasjon om arrangementet til jobbsøkere som har svart på arrangementet(-ene). Hvis du ber om at Indeed sender deg og andre personer du angir, informasjon fra jobbsøkere som svarer på rekrutteringsarrangementet/rekrutteringsarrangementene, garanterer du at slike personer tilhører organisasjonen din eller av andre grunner har fullmakt til å motta slik informasjon.

Hva gjelder jobbannonser som legges ut på Indeed via programmet, herunder jobbannonser for arrangement ditt som lagt ut på Indeeds skjønn, godtar du at de er underlagt vilkårene for Indeeds annonseringsprogram, og at vilkårene for Indeeds annonseringsprogram innlemmes i dem. På samme måte er din bruk av verktøy som tilbys av Indeed, underlagt gjeldende vilkår. For eksempel er bruk av vurderinger underlagt Indeed Assessments-vilkårene.

Videre godtar du at du er eneansvarlig for alt med tanke på arrangementet ditt, enten du deltar eller er vert, herunder innholdet i stillingsutlysningen eller jobbannonsen, utsiling eller filtreringsspørsmål, vurderinger, håndtering og sikring av jobbsøkerinformasjon som mottas av deg eller andre personer du oppgir har fullmakt til å motta informasjon om arrangementer eller jobbsøkere, hendelsesstedet, deltakerne på arrangementet eller litteratur, skilting eller annen dokumentasjon på arrangementet. Under arrangementet er du ansvarlig for å imøtekomme jobbsøkerforespørsler eller behov i løpet av intervjuet eller søknadsprosessen. Du garanterer at alle opplysninger du samler inn fra deltakerne på arrangementet og som du deler med Indeed, samles inn i overensstemmelse med lokale personvernregler. Videre gir du Indeed, dets tilknyttede enheter og underlisensinnehavere lisens til å bruke ditt navn, brukernavn eller varemerker og logoer i forbindelse med slikt brukerinnhold eller Indeed-markedsføringsmateriell, eller tiltak av Indeed for å markedsføre eller publisere slikt brukerinnhold (f.eks. stillingsutlysninger), inkludert bruk av søkeord i tredjeparters søkemotorer. Du godtar at Indeed kan markedsføre stillingsutlysningen eller jobbannonsen din med en hvilken som helst metode, etter Indeeds eget skjønn, herunder, men ikke begrenset til målrettet annonsering, på tredjepartsnettsteder, herunder, men ikke begrenset til apper, eller bruker søkeord på tredjepartssøkemotorer på Internett. Videre erkjenner og godtar du at Indeed ikke er ansvarlig for å gå gjennom kvalifikasjoner, verifisere identiteter eller på annen måte screene jobbsøkere under hvert arrangement, og at du selv er ansvarlig for dette.

Når jobbsøkere søker eller svarer på stillingsutlysningen din, kan Indeed be om at de oppgir visse typer demografiske opplysninger, for eksempel rase og etnisitet, kjønn, alder, tilhørighet til LHBTQ+-fellesskapet og opplysninger om funksjonsnedsettelse, og om de har vært arrestert eller er straffedømt («demografiske opplysninger»).  Denne innsamlingen av demografiske opplysninger som Indeed utfører, er adskilt fra eventuelle selvidentifiserende spørsmål som stilles av arbeidsgivere. Ved å bruke programmet godtar du at Indeed kan samle inn demografiske opplysninger fra jobbsøkere som søker på stillingsannonsen din, og at Indeed kan bruke dem til å evaluere og forbedre produktene våre. Du godtar videre at du som arbeidsgiver ikke har mulighet eller rett til å se på eller be om demografiske opplysninger som er samlet inn via Indeeds demografiske undersøkelse og gjelder jobbsøkere, eller som er forbundet med en arbeidsgiver, på noen som helst måte, herunder i form av en sivil innsynsbegjæring, stevning eller en annen rettslig prosess, uten deres tillatelse. Du godtar at du selv er ansvarlig for å overholde gjeldende lover som forbyr forskjellsbehandling. Indeed fraskriver seg enhver garanti angående den demografiske sammensetningen av jobbsøkere som søker på en bestemt stilling.

Indeed kan tilby deg muligheten til å administrere virtuell og ekstern kommunikasjon ved hjelp av Indeed-produkter, inkludert Indeed Jobbintervju, telefonintervjuer, virtuelle møter og videointervjuer («virtuelle intervjuer»). Tjenestene kan omfatte å gi deg tilgang til planlegging, videokonferanser, webkonferanser, møterom og andre samarbeidstjenester som tilbys av tredjepartsleverandører av telekommunikasjonstjenester. Du forstår og erkjenner at Indeed ikke er en leverandør av telekommunikasjonstjenester. Indeed fraskriver seg alt ansvar angående overføring av virtuelle intervjuer, inkludert per telefon eller video. Indeed garanterer ikke (1) tilgjengeligheten av slike tjenester på det tidspunktet du prøver å benytte deg av dem, (2) kvaliteten på slike tjenester, eller (3) datoene og tidspunktene du har avtalt med jobbsøkere for det virtuelle intervjuet.

2. Kansellering

Med mindre annet er oppgitt i en innrykksordre eller en annen avtale med Indeed, kan du når som helst si opp en stillingsutlysning eller jobbannonse (og tilsvarende arrangementer) på nett. (Slike kanselleringer trer som regel i kraft innen 24 timer.) Hvis du kansellerer et arrangement, vil Indeed likevel fakturere deg i henhold til prisene som er oppført i en separat avtale eller på annen måte avtalt mellom deg og Indeed for svar, klikk, søknader eller visninger som er påløpt mens jobbannonsen for det aktuelle arrangementet var på nettstedet samt eventuelle plattformgebyrer. Indeed kan også ta kontakt med jobbsøkere for å informere om at arrangementet ditt er blitt kansellert. Indeed kan umiddelbart og når som helst kansellere programmet, enhver del av det eller disse IHP-vilkårene etter varsel. Indeed kan når som helst og uten ansvar endre programmet eller disse IHP-vilkårene, og din bruk av programmet etter varsel om at IHP-vilkårene har blitt endret, gir uttrykk for at du har godtatt de oppdaterte IHP-vilkårene. Avsnittene 1, 3, 4, 5 og 6 vil fortsette å gjelde selv ved utløp eller oppsigelse av IHP-vilkårene.

3. Forbudt bruk

Du skal verken selv eller tillate eller hjelpe andre parter å annonsere ulovlig innhold, eller være innblandet i ulovlig forretningspraksis eller svindel, i delstaten eller landet stillingsutlysningen eller jobbannonsen din vises i. Du erklærer og garanterer at alle opplysningene dine og all annen informasjon du oppgir til Indeed, er riktig og oppdatert; du innehar og gir Indeed og utgivere alle rettigheter til å kopiere, distribuere og vise stillingsutlysninger og jobbannonser («bruke»); og slik bruk og slike nettsteder som har lenker til stillingsutlysningene eller jobbannonsene dine (inkludert dine tjenester i disse), ikke krenker eller oppfordrer til brudd på gjeldende lovgivning. Brudd på disse reglene kan føre til en umiddelbar oppsigelse av disse IHP-vilkårene eller kontoen din uten forhåndsvarsel, og kan medføre bøter og rettslige konsekvenser. Indeed eller partnere kan avvise eller fjerne stillingsutlysninger, stillingsannonser eller innhold i dette, og Indeed kan uten forvarsel deaktivere en hvilken som helst arbeidsgiverkonto, av en hvilken som helst grunn eller uten grunn.

4. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

INDEED LEVERER PROGRAMMET OG NETTSTEDET «SOM DE ER» OG «NÅR DE ER TILGJENGELIGE». HVA GJELDER PROGRAMMET OG DIN BRUK AV DET, FRASKRIVER INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE SEG ALLE GARANTIER – UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE – INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM UKRENKELIGHET, EIENDOMSRETT, TJENESTEKVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUKER INDEED, NETTSTEDET OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER PROGRAMMET ALLTID VIL VÆRE AVBRUDDSFRITT, FEILFRITT, TRYGT ELLER SIKKERT. Indeed, dets tilknyttede enheter og deres tredjepartslisensgivere fraskriver seg alle garantier angående posisjonering eller tidspunktene for: (i) kostnader per svar, klikk, søknad eller visning; (ii) svarrater, klikkrater, søknadsfrekvenser eller visningsfrekvenser (inkludert estimater for rater eller frekvenser som er spesifisert i en innrykksordre); (iii) levering av visninger på noe bestemt tidspunkt, noe bestemt tid eller på noen bestemt måte; (iv) svar, klikk, søknader eller visninger; (v) interesse for jobbannonsen din; (vi) oppmøte på arrangementene dine; og (vii) kvaliteten på besøkende på arrangementene dine. ET SVAR PÅ ARRANGEMENTET ELLER ARRANGEMENTENE DINE GARANTERER IKKE INTERESSE FOR JOBBANNONSEN DIN. MED UNNTAK FOR BELØP SOM SKAL BETALES I HENHOLD TIL AVSNITT 6 I DENNE AVTALEN, OG FOR ETHVERT BRUDD PÅ AVSNITT 1 FRA DIN SIDE, SKAL, SÅ LANGT GJELDENDE RETT TILLATER DET: (a) INGEN AV PARTENE UNDER DISSE IHP-VILKÅRENE HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER ANDRE SKADER, DET VÆRE SEG PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKTBRUDD, TORT ELLER ET ANNET JURIDISK PRINSIPP, SELV OM MAN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE SKULLE HA OPPFYLT SITT HOVEDFORMÅL; OG (b) HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR MOTPARTEN UNDER DISSE IHP-VILKÅRENE VÆRE BEGRENSET TIL DE BELØPENE DU HAR BETALT ELLER SKAL BETALE FOR STILLINGSANNONSENE ELLER ANDRE ANNONSER SOM GA OPPHAV TIL KRAVET.

5. Betaling

Du vil bli belastet i henhold til prisene som er oppført i en separat avtale eller innrykksordre mellom deg og Indeed, og belastes basert på klikk, svar, søknader eller visninger (fordelt innenfor rammene av budsjettet ditt etter Indeeds eget skjønn) og et plattformgebyr, hvis aktuelt. Indeed kan tilby et betalingsalternativ for abonnementer der du blir belastet som angitt i en innrykksordre. Svar (RSVP) defineres som en bruker som fyller ut et svarskjema på nett, og som går med på å delta på et av arrangementene dine som er presentert i en jobbannonse. Men et svar er ingen garanti om at jobbsøkeren faktisk vil møte opp på arrangementet. Hvis Indeed-arbeidsgiverkontoen din har lagret et kredittkort, bankkontoinformasjon eller en annen betalingsmetode for Indeeds annonseringsprogram eller en annen Indeed-tjeneste, vil vi belaste denne betalingsmetoden for svar på Indeeds rekrutteringsplattform hvis det skulle bli aktuelt.

Hvis faktureringsadressen din er i USA, må du betale alle gjeldende gebyrer i amerikanske dollar. Hvis faktureringsadressen din er i India, kan du kun betale alle gebyrer i indiske rupi. Hvis faktureringsadressen din er i Brasil, kan du kun betale alle gebyrer i brasilianske real. Hvis faktureringsadressen din er i Asia-/Stillehavsregionen*, kan du kun betale alle gebyrer i singaporske dollar, australske dollar, japanske yen og amerikanske dollar. Hvis fakturaadressen din er i et annet land, vil du kunne betale beløpene i følgende valutaer, som du velger når du oppretter en konto: amerikanske dollar, euro, britiske pund, canadiske dollar, australske dollar, sveitsiske franc, mexicanske pesos eller japanske yen. Belastede beløp er oppgitt uten skatt, inkludert mva. Du er ansvarlig for å betale alle skatter og offentlige avgifter i henhold til loven. Du er ansvarlig for å betale alle skatter og offentlige avgifter, og rimelige utgifter og rettsomkostninger Indeed måtte pådra seg ved forsinket betaling. Hvis du befinner deg i Japan, gjelder japansk forbruksskatt ved import av alle Indeeds produkter og tjenester. Du gir avkall på alle krav knyttet til avgifter, med mindre det fremmes krav innen 120 dager etter belastning (dette påvirker ikke kredittkortutstederens rettigheter). Belastede beløp er utelukkende basert på Indeeds klikk-, svar-, søknads- og visningsmålinger. Indeeds fastsettelse av antall klikk, svar, søknader eller visninger er bindende.

Du erkjenner og godtar at Indeed kan dele informasjon om kredittkortet ditt, bankkontoen din og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, med selskaper som utfører tjenester på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere og/eller kredittvurderingsbyråer, for å sjekke kredittverdighet, effektuere betalinger til Indeed og betjene kontoen din. Indeed kan også oppgi informasjon for å følge opp gyldige rettslige prosesser, for eksempel en stevning, ransakingsordre og rettsordre eller for å etablere eller utøve juridiske rettigheter eller forsvare seg mot rettslige krav. Indeed skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller offentliggjøring av slik informasjon fra slike tredjeparter.

Du er eneansvarlig for alle tilbakeholdte skatteinnbetalinger til myndighetene, og Indeed fraskriver seg alt ansvar vedrørende dette. Fakturaer kan sendes til deg via e-post. Hvis du har ubetalte eller utestående fakturaer eller negativ saldo for Indeed-produkter, forbeholder Indeed seg retten til, i den grad det er tillatt etter gjeldende rett, å suspendere eller avbryte din bruk av det gjeldende Indeed-produktet, i tillegg til ethvert annet Indeed-produkt, inkludert, men ikke begrenset til Indeed-produkter du ikke har ubetalte fakturaer eller negativ saldo for.

6. Skadesløsholdelse

Du skal kompensere, forsvare og holde Indeed og dets agenter, tilknyttede enheter, lisensgivere og partnere skadesløse overfor ethvert krav fra eller forpliktelse overfor tredjeparter (herunder, men ikke begrenset til rimelige rettsomkostninger) som oppstår av at du bruker programmet, stillingsutlysninger, jobbannonser, utsiling eller screeningspørsmål, arrangementer, nettstedet eller tjenestene dine, eller av at du har brutt disse IHP-vilkårene.

Indeeds «Vulnerability Reward Program»

Programbeskrivelse

Som del av Indeeds arbeid for å kunne garantere sikkerheten til våre jobbsøkere, annonsører og utgivere har vi inngått et samarbeid med Bugcrowd for å lansere Vulnerability Reward Program eller et «belønningsprogram for sikkerhetssvakheter». Detaljerte regler og informasjon om omfanget til dette belønningsprogrammet finner du på vår Bugcrowd-side. Hvis du er en etisk sikkerhetsekspert og mener å ha funnet en brist i sikkerheten for et Indeed-produkt, eller har andre spørsmål om sikkerhet, ber vi deg registrere deg som Bugcrowd-tester, slik at du kan delta i Indeeds Vulnerability Reward Program. Sårbarheter i sikkerheten som sendes inn utenom Bugcrowd, vil ikke bli tatt i betraktning.

Juridiske merknader

Indeed vil ikke utbetale belønninger til forskere fra land på sanksjonslister (f.eks. Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria). Avhengig av lokale lover kan det være flere begrensninger for din deltakelse. Testingen du utfører, må ikke være i strid med noen lovgivning eller forstyrre eller kompromittere opplysninger som ikke tilhører deg.

Vilkår for Indeeds rekrutteringsutvidelse

Vilkårene for Indeeds rekrutteringsutvidelse («IRX-vilkårene») utgjør en del av og er innlemmet i Indeeds tjenestevilkår og gjelder for alle arbeidsgivere som åpner eller bruker IRX-tjenesten (som definert nedenfor), eller som på annen måte indikerer at de godtar disse IRX-vilkårene. Ved å gå inn på eller bruke IRX-tjenesten eller ved å akseptere disse IRX-vilkårene på en annen måte, godtar du IRX-vilkårene og Indeeds vilkår («Avtalen»), inkludert vilkårene for arbeidsgivere og Indeeds produktvilkår som er forbundet med andre av Indeeds produkter eller tjenster eller bruk via IRX-tjenesten.

Alle vilkår som er definert her, men som ikke er definert i IRX-vilkårene, skal ha samme betydning som angitt i avtalen.

1. Tjenesten Indeeds rekrutteringsutvidelse

Bruk av Indeeds rekrutteringsutvidelse («IRX-tjenesten»), enten den leveres i form av et nettsted, en app eller en nettleserutvidelse (samlet omtalt som «IRX-tjenesten») fra en arbeidsgiver, er underlagt alle gjeldende regler, retningslinjer og andre vilkår fra Indeed som er tilgjengelige for deg, blant annet gjennom nettstedet og på sidene for vanlige spørsmål (FAQ) og annen informasjon som er levert av Indeed, og som når som helst kan bli endret. IRX-tjenesten gjøres tilgjengelige i begrenset form, i begrenset opplag og på begrensede steder.

IRX-tjenesten gjør det mulig for arbeidsgivere å få tilgang til visse funksjoner, produkter og tjenester på nettstedet fra arbeidsgivernes rekrutteringssystem («ATS»). Slike funksjoner inkluderer å vise innsikt fra Indeed om stillingen man oppretter gjennom ATS, og å bruke Indeeds meldingstjenester til å sende meldinger direkte til jobbsøkere via en nettleser. For å tilby tjenestene sine samhandler IRX-tjenesten med visse nettsider (for eksempel sider i arbeidsgiverens ATS) som en arbeidsgiver besøker. Du kontrollerer selv hvilke sider IRX-tjenesten kan samhandle med og åpne. Hvis du ikke vil at IRX-tjenesten skal samhandle med eller åpne visse nettsider, må du ikke gi IRX-tjenesten tilgang til disse nettsidene. Det er ditt eget ansvar å tillate eller nekte IRX-tjenesten tilgang til nettsidene du besøker. Du godtar at Indeed samler inn, registrerer, behandler, analyserer og lagrer all kommunikasjon og all samhandling du har med og gjennom IRX-tjenesten, når du benytter deg av IRX-tjenesten, og at Indeed kan bruke leverandører som en utvidelse av nettstedet og IRX-tjenesten til å samle inn, registrere, behandle, analysere og lagre disse dataene. Hvis du eller noen andre på dine vegne sender eller mottar kommunikasjon via IRX-tjenesten (inkludert ved å sende eller motta kommunikasjon til/fra en jobbsøker), godtar du at kommunikasjonen blir behandlet, analysert, gjennomgått og lagret, også med automatiserte verktøy, for dataanalyse, kvalitetskontroll, håndheving av nettstedsreglene og andre av Indeeds retningslinjer, for innholdsmoderering og for å forbedre IRX-tjenesten, nettstedet eller andre av Indeeds produkter eller tjenester.

IRX-tjenesten kan leveres i form av en Chrome-utvidelse. Ved å installere utvidelsen godtar du at Indeed samler inn opplysninger tilknyttet ditt besøk på tredjepartsnettsteder, som beskrevet i Indeeds personvernpolicy. Slike data kan inkludere kandidatinformasjon som du lagrer, merknader som du lagrer eller oppdaterer, eller data om hvordan du bruker nettsteder, eller andre handlinger du utfører på slike nettsteder, inkludert URL-adressene til nettstedene du besøker. 

2. Personvern

Din bruk av IRX-tjenesten er underlagt Indeeds personvernpolicy.  Videre forstår og godtar du at du selv er ansvarlig for all tilgang til informasjon som er lagret på kontoen din, og som du gir til tredjeparter via IRX-integrasjoner, og at du er ansvarlig for å sikre at all slik tilgang er i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale lover og forskrifter.

3. Gebyrer

IRX er for tiden kostnadsfritt for arbeidsgivere. Indeed kan etter eget skjønn og når som helst avslutte arbeidsgiveres kostnadsfrie bruk av IRX og begynne å belaste arbeidsgivere for bruk av IRX, enten som et frittstående produkt eller i forbindelse med at arbeidsgiverne bruker andre Indeed-produkter.

4. Regler; arbeidsgiveres erklæringer og garantier

Din bruk av IRX-tjenesten er underlagt avtalen, inkludert, men ikke begrenset til Indeeds nettstedsregler. Du erklærer og garanterer overfor Indeed at: a) all informasjon du gir Indeed, er korrekt og oppdatert; b) du vil bruke IRX-tjenesten i overensstemmelse med alle gjeldende lover, regler og forordninger; c) din bruk av IRX-tjenesten ikke vil krenke rettighetene til andre personer, herunder, men ikke begrenset til personvernrettigheter og rettigheter i henhold til «Fair Credit Reporting Act». 

5. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

INDEED LEVERER IRX-TJENESTEN OG NETTSTEDET «SOM DE ER» OG «NÅR DE ER TILGJENGELIGE». HVA GJELDER IRX-TJENESTEN OG DIN BRUK AV DEN FRASKRIVER INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER – UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE – INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL KRAV OM AT INFORMASJON DU VISER, SAMLER INN ELLER LAGRER, ER NØYAKTIG. INDEED, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES TREDJEPARTSLISENSGIVERE FRASKRIVER SEG OGSÅ UTTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM UKRENKELIGHET, EIENDOMSRETT, TJENESTEKVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUKER IRX-TJENESTEN OG NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER IRX-TJENESTEN ALLTID VIL VÆRE AVBRUDDSFRIE, FEILFRIE, TRYGGE ELLER SIKRE. 

MED UNNTAK AV EVENTUELLE BRUDD DU MÅTTE BEGÅ I HENHOLD TIL AVSNITT 6 I DENNE AVTALEN, SKAL, SÅ LANGT GJELDENDE RETT TILLATER DET: (a) INGEN AV PARTENE I HENHOLD TIL DISSE IRX-VILKÅRENE HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER ANDRE SKADER, DET VÆRE SEG PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKTBRUDD, TORT ELLER NOE ANNET JURIDISK PRINSIPP, SELV OM MAN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE SKULLE HA OPPFYLT SITT HOVEDFORMÅL; OG (b) HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR MOTPARTEN UNDER DISSE IRX-VILKÅRENE VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET DU HAR BETALT TIL ELLER SKYLDER INDEED FOR INDEED-TJENESTEN SOM GA OPPHAV TIL KRAVET.

6. Skadesløsholdelse

Du skal kompensere, forsvare og holde Indeed og dets agenter, tilknyttede enheter, lisensgivere og utgivere skadesløse overfor ethvert krav fra og enhver forpliktelse overfor tredjeparter (herunder, men ikke begrenset til rimelige rettsomkostninger) som oppstår ved at du bryter disse vilkårene eller installerer eller bruker IRX-tjenesten, eller av informasjon du måtte vise, samle inn eller lagre gjennom IRX-tjenesten. 

7. Oppsigelse

Indeed kan etter eget skjønn, når som helst og med eller uten forvarsel suspendere IRX-tjenesten, nettstedet, kontoen din og tilveiebringelsen av et hvilket som helst verktøy til deg eller si opp avtalen med deg. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen, kan du gjøre dette ved å varsle Indeed når som helst og stenge kontoen din. Alle bestemmelsene i denne avtalen som er av en slik art at de skal fortsette å gjelde etter at avtalen opphører, deriblant bestemmelser om eierskap, garantifraskrivelser, ansvarsfrihet og ansvarsbegrensninger, skal fortsatt gjelde.

Indeeds retningslinjer for tilknyttede selskapers akseptable bruk

Sist oppdatert: 14. juli 2023

1. Generelt

Disse retningslinjene for tilknyttede selskapers akseptable bruk («AAUP») fra Indeed gjelder for selskaper som er tilknyttet Indeed, Inc. («tilknyttede selskaper»), som publiserer på sine nettsider eller oppgir lenker fra sine nettsider til nettsider som inneholder noen av følgende elementer levert av Indeed (samlet omtalt som «programelementer»): jobbsøkeresultater, JobrollTM, jobbsøkeboks, betal-per-klikk-annonser, lenker, innsettingskode og eventuelle Indeed-logoer eller andre elementer levert av Indeed for bruk på tilknyttede selskapers nettsteder eller nettsteder som er en felles merkevare for Indeed og det tilknyttede selskapet. Tilknyttede selskaper inkluderer parten som publiserer resultatene og/eller et byrå eller nettverk som opptrer på sine (eller deres) vegne, som også skal være bundet av vilkårene i denne AAUP. Som utgiver er du ansvarlig for å overholde alle lokale eller gjeldende lover, inkludert personverns-, markedsførings- eller reklamelover. Indeed forbeholder seg retten til etter eget skjønn å bestemme om en utgiver skal kompenseres for klikk som foretas på siden deres; Indeed kompenserer ikke for klikk som er innhentet ved andre midler, inkludert, men ikke begrenset til tekstmeldinger. Med mindre Indeed har gitt sitt skriftlige samtykke godtar tilknyttede selskaper og utgivere at de ikke skal motta noen pengekompensasjon, inkludert utbetaling av provisjon og betaling for klikk.

2. Begrensede nettsteder

Programelementer kan ikke publiseres på, og tilknyttede selskaper kan ikke bruke lenker til dem fra nettsider som: (a) er under oppbygging, er ufullstendige eller ikke fungerer; (b) inneholder materiale som krenker eller misbruker andres rettigheter, inkludert opphavsrett; (c) inneholder pornografisk, uanstendig, ærekrenkende, voldelig eller hatorientert materiale; (d) sprer spam; eller (e) er i strid med gjeldende rett eller fremmer ulovlige varer, tjenester eller aktiviteter; (f) bryter reglene for nettstedet; eller (g) deltar i andre aktiviteter, enten lovlige eller ulovlige, som Indeed mener er skadelige for Indeeds omdømme, goodwill, andre tilknyttede selskaper, kunder eller operasjoner.

3. Plassering og levering av programelementer

Det tilknyttede selskapet skal ikke betjene: (i) mer enn ett programelement på en enkelt nettside uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Indeed; (ii) et programelement på en webside som ikke inneholder annet vesentlig innhold enn selve jobblisten; eller (iii) et programelement på en side publisert spesifikt for å vise annonser, uavhengig av sideinnholdet. Det tilknyttede selskapet skal ikke vise programelementer på, eller lenke til nettsider som inneholder programelementer fra: (a) nedlastbare programvareapplikasjoner uten skriftlig samtykke fra Indeed; (b) programvare som kan utløse popup-vinduer, omdirigere brukere til uønskede nettsteder, endre nettleserinnstillinger eller på annen måte forstyrre nettstedets navigering; (c) et nettsted som ikke er direkte kontrollert av tilknyttet selskap; eller (d) nyhetsgrupper, oppslagstavler, e-poster, lenkefarmer, skranker, chatterom, gjestebøker, nettsteder for domeneparkering, popup-vinduer eller pop-under-vinduer. Enhver bruk av Indeeds XML-programmeringsgrensesnitt (‘API’) av tilknyttede selskaper skal utelukkende være i samsvar med retningslinjene fastsatt av Indeed for bruk av API, som kan omfatte informasjonskrav, eller begrensninger på størrelser på forespørsler, hyppighet og forespørselskompleksitet.

4. Forbudte aktiviteter

Det tilknyttede selskapet skal ikke: (a) endre programelementene uten skriftlig samtykke fra Indeed; (b) legge inn merknader i nærheten av et programelement for å oppmuntre til eller kreve at brukere klikker på eller bruker tjenestene (tilknyttede selskaper kan imidlertid skrive: «klikk her for å besøke sponsoren vår» eller «klikk her for å besøke annonsøren vår») ; (c) merke programelementer med annen tekst enn «Levert av Indeed» eller «Annonser fra Indeed» eller inkludere tekst i nærheten av programelementene som kan forveksles med eller assosieres med programelementer; (d) bruke villedende eller unaturlige midler for å trekke oppmerksomhet til eller oppfordre til klikk eller bruk av programelementer; (e) kreve at brukere klikker på et programelement før de går inn på et tilknyttet nettsted eller et hvilket som helst område der, eller gir insentiver av en hvilken som helst art for å oppmuntre til eller kreve at brukere klikker på eller på annen måte bruker programelementer; (f) engasjere seg i en metode for på kunstig og/eller bedragersk vis å øke antall av visninger eller klikk knyttet til programelementer eller annen sponset annonsering, inkludert, men ikke begrenset til: gjentatte manuelle klikk; bruk av roboter eller andre automatiserte søkeverktøy og/eller datamaskingenererte søkeforespørsler; automatisk omdirigering av brukere; bruk av popup-vinduer eller annen teknikk for å generere automatiske eller bedragerske klikkfrekvenser og/eller visninger (slik dette med rimelighet fastslås av Indeed basert på bransjepraksis); (g) bruke rammer, eller på annen måte endre brukeropplevelsen når en bruker klikker seg videre til et annet nettsted fra Indeeds jobbsøkeresultater; (h) videredistribuere jobbsøkeresultatene eller deler av disse til en tredjepart, annet enn leveringen av jobbsøkeresultatene på tilknyttet nettsted til sluttbrukerne av det nettstedet som genererte det; (i) lagre alle typer jobbsøkeinnhold; (j) sende tekstmeldinger på vegne av Indeed, eller (k) markedsføre eller annonsere for Indeeds stillinger i strid med lokal eller gjeldende rett, herunder, men ikke begrenset til lovgivning om e-post, spam eller tekstmeldinger.

Passord, API-nøkler og andre sikkerhetsenheter

Hvis Indeed gir et tilknyttet selskap et passord, en API-nøkkel eller annen sikkerhetsenhet for å få tilgang til programelementer eller et ikke-offentlig område av Indeeds nettsted eller system, skal dette tilknyttede selskapet opprettholde konfidensialiteten til dette passordet, API-nøkkelen eller sikkerhetsenheten, ikke dele det med eller gi en tredjepart tilgang til slike ikke-offentlige områder eller bruke det til uautoriserte formål.

6. Innhold i jobbsøk

Indeed forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avgjøre om visse jobbannonser skal fjernes.

7. Levering av programelementer

Den tilknyttede enheten påtar seg å overholde spesifikasjonene som oppgis av Indeed fra tid til annen, og slik sikre rett levering, visning, sporing og rapportering av programelementer.

8. Samarbeid med Indeed og myndigheter

Indeed vil samarbeide med politiet og andre myndigheter for å etterforske påstander om ulovlig aktivitet eller mistenkt ulovlig aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til bruk av juks for å øke antall visninger eller klikk. Tilknyttede enheter skal samarbeide med Indeed om avhjelpende tiltak som Indeed anser som nødvendige for å rette opp og forhindre ulovlig bruk av programelementene, for eksempel ved å gi Indeed all informasjon som er nødvendig for å undersøke det mistenkte bruddet.

9. Endringer i disse retningslinjene

Indeed kan modifisere denne AAUP-en når som helst, uten ansvar, slik den finner hensiktsmessig og etter eget skjønn. Din bruk av programelementer, etter varsel om at denne AAUP-en er endret, indikerer aksept av den oppdaterte AAUP-en.

Vanlige spørsmål om vilkårene

Hvis du vil vite mer om Indeeds vilkår, kan du lese Vanlige spørsmål om vilkår.

Vanlige spørsmål om KI og ABV

Mer informasjon om «automatiserte beslutningstakingsverktøy» og Indeeds bruk av KI finnes i Vanlige spørsmål om KI og ABV.

Personvernpolicy

Vi har flyttet dette området til personvernsenteret vårt. Besøk personvernsenteret vårt for å lese Indeeds personvernpolicy.

Erklæring om bruk av informasjonskapsler

 
 
Vi har flyttet dette området til personvernsenteret vårt. Besøk personvernsenteret for å se Indeeds erklæring om bruk av informasjonskapsler. For øyeblikket bare tilgjengelig i EU, Norge, Sveits, Storbritannia, Brasil og USA.
 

Dine personvernrettigheter i henhold Californias lovgivning

Vi har flyttet denne delen til personvernsenteret vårt. Besøk personvernsenteret vårt for å se hvilke rettigheter du har under lovgivningen i California.

Vanlige spørsmål om personvern

Hvis du vil vite mer om Indeeds tilnærming til personvern, kan du se delen Vanlige spørsmål om personvern.

Databehandleravtale

Databehandleravtale – behandlingsansvarlig til databehandler 

Denne databehandleravtalen («databehandleravtalen») mellom deg og Indeed-enheten som opptrer som databehandler under gjeldende personvernlovgivning, er innlemmet i vilkårene våre og gjelder utelukkende begrensede situasjoner der Indeed opptrer som databehandler for personopplysninger tilhørende klienter på vegne av deg (som er behandlingsansvarlig).

Du («kunden») og Indeed omtales samlet som «parter» og enkeltvis som «part» eller «motpart».

 1. Definisjoner 

Ord og uttrykk som brukes i denne behandleravtalen, men som ikke er definert her, skal ha de meningene slike ord og uttrykk har i personvernforordningen (GDPR), med mindre det er angitt noe annet her. Når gjeldende personvernlovgivning bruker ord og uttrykk på en annen måte enn i GDPR, skal betydningene som er brukt i gjeldende personvernlovgivning, gjelde i stedet, for å sikre overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Følgende definisjoner gjelder denne behandleravtalen med mindre det er spesifisert noe annet her.

Tilknyttet enhet sikter til en enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, blir kontrollert av eller er underlagt felles kontroll med Indeed. «Kontrollere» betyr i denne sammenhengen å ha et flertall av aksjer eller rett og evne til direkte ledelse. Dette inkluderer Indeed-tilknyttede enheter utenfor EØS eller Sveits

Gjeldende personvernrett sikter til alle lover, forordninger og andre rettsregler angående (i) personvern, datasikkerhet, forbrukervern, markedsføring, salgsfremstøt og tekstmeldinger, e-post og annen kommunikasjon; (ii) bruk, innsamling, oppbevaring, lagring, sikkerhet, utlevering, overføring, avhending og annen behandling av personopplysninger i forbindelse med behandling av personopplysninger tilhørende kunder eller klienter under avtalen, herunder, men ikke begrenset til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 («GDPR», også kalt «personvernforordningen»), «Bundesgesetz über den Datenschutz» av 19. juni 1992 (Sveits), «UK Data Protection Act» av 2018 og «UK General Data Protection Regulation» (UK GDPR), «Japanese Act on the Protection of Personal Information» (lov nr. 57 av 2003 med endringer i 2015) og enhver delstatlig eller føderal lov eller forordning i USA om innsamling, bruk, sikkerhet for eller vern av personopplysninger, eller om varsling av brudd på sikkerheten eller personvernet, f.eks. «California Consumer Privacy Act», som er endret i og med «California Privacy Rights Act» (samlet kalt «CCPA»); og bindende veiledninger og/eller sedvaneregler utgitt av en kompetent tilsynsmyndighet under gjeldende lovgivning (som definert i GDPR) eller Det europeiske personvernråd. 

Forretningsrelaterte kontaktopplysninger sikter til navn, postadresser, e-postadresser og telefonnumre til Motpartens ansatte, direktører, leverandører, agenter og kunder som en Part tar vare på og oppdaterer i forretningsøyemed, som nærmere beskrevet nedenfor.

Personopplysninger tilhørende kunder sikter til personopplysninger som eies eller kontrolleres av kunder, og som leveres fra eller på vegne av deg til Indeed eller en Indeed-tilknyttet enhet eller underleverandør for behandling i henhold til gjeldende personvernlovgivning ifølge avtalen. Med mindre det er forbudt av gjeldende personvernlovgivning, skal personopplysninger tilhørende kunder ikke inkludere informasjon eller opplysninger som er anonymisert, aggregert, avidentifisert og/eller satt sammen på generisk vis, og som ikke navngir eller identifiserer en bestemt person.

«Behandlingsansvarlig», «samtykke», «databehandler», «underbehandler», «registrert», «personopplysninger», «behandling» og lignende begreper har den betydningen som er angitt i gjeldende personvernlovgivning. For å unngå tvil inkluderer databehandler uten begrensning en «virksomhet» som definert av CCPA, «tjenesteleverandør» som definert av CCPA og «virksomhetsoperatør som håndterer personopplysninger» som definert av APPI. I denne databehandleravtalen sikter databehandler til Indeed.

«EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF)» sikter til prinsippene for EUs og USAs rammeverk for personvern, herunder «Supplemental Principles» og «Annex I» i prinsippene som er utgitt av US Department of Commerce med virkning fra 10. juli 2023.

«Deltakende organisasjon med egen tilslutning» skal ha den betydningen som er beskrevet i EU-U.S. DPF.

Indeed sikter til den Indeed-enheten som inngår en kontrakt med deg i tilknytning til avtalen, sammen med alle relevante tilknyttede enheter.

Brudd på personopplysningssikkerheten sikter til et reelt og bekreftet brudd på sikkerheten til personopplysninger tilhørende klienter, som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, tilpasning, uautorisert utlevering av eller tilgang til personopplysninger tilhørende klienter, som overføres, lagres eller på annen måte behandles av en Part i tråd med vilkårene i avtalen.

Standardkontraktsvilkår sikter til: (i) der GDPR gjelder: kontraktsvilkårene som er vedlagt Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning 2021/914 av 4. juni 2021 om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 («EU SCC»); (ii) der UK GDPR gjelder: relevante standard personvernbestemmelser som er vedtatt under artikkel 46(2)(c) eller (d) i UK GDPR («UK SCC»); og (iii) der den sveitsiske databehandleravtalen gjelder: relevante standard personvernbestemmelser som er utgitt, godkjent eller på annen måte anerkjent av det sveitsiske føderale datatilsynet, Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) («sveitsisk SCC»).

Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak sikter til tiltak som er angitt i vedlegg B til denne behandleravtalen, har som mål å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling eller tilgang, særlig når behandlingen innebærer overføring av opplysninger over et nettverk, eller mot enhver annen form for ulovlig behandling.

UK GDPR betyr Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (generell personvernforordning), slik den er innlemmet i lovgivningen i England, Wales, Skottland og Nord-Irland i henhold til del 3 av European Union (Withdrawal) Act 2018 med endringer iht. etterfølgende lovgivning.

UK SCCs Addendum betyr de britiske standardkontraktsvilkårene som utgis av den britiske utenriksministeren for overføring av personopplysninger utenfor Storbritannia og eventuelle endringer eller utskiftinger av disse standardkonstraktsvilkårene iht. GDPR artikkel 46 nr. 5

I dette vedlegget skal alle henvisninger til «du», «deg», «din» eller «kunden» bety deg – den personen eller organisasjonen som får tilgang til dette nettstedet i egenskap av å være arbeidsgiver og behandlingsansvarlig og eier av dine personopplysninger (som definert ovenfor).

 1. Erklæringer og garantier

2.1 Hver part erklærer og garanterer at den vil overholde kravene i gjeldende personvernlovgivning som kommer til anvendelse for partens behandling av personopplysninger tilhørende kunder.

2.2 Hver part erklærer og garanterer at den ikke har grunn til å tro at personvernlovgivningen er til hinder for at den skal levere eller motta noen av tjenestene i henhold til avtalen, og

2.3 Hver part erklærer og garanterer at den har myndighet og ressurser til å utføre våre forpliktelser under denne behandleravtalen

2.4 Du erklærer og garanterer overfor Indeed at:

2.4.1 du vil overholde alle dine forpliktelser under denne databehandleravtalen i tråd med god bransjepraksis; 

2.4.2 du ikke har grunn til å tro at gjeldende personvernlovgivning hindrer deg i å inngå denne databehandleravtalen eller oppfylle noen av dine forpliktelser under denne avtalen; 

2.4.3 du har alle fullmakter som er nødvendige for at du skal inngå denne databehandleravtalen, inkludert, men ikke begrenset til instrukser, merknader, lisenser og samtykker, og at dette er innhentet, har trådt i full kraft og vil fortsette å være det så lenge denne databehandleravtalen er gyldig; 

2.4.4 du bare skal tilveiebringe behandlingsinstrukser som er lovlige, og at du alene har ansvar for nøyaktigheten, kvaliteten og lovligheten av personopplysninger tilhørende klienter og måten de innhentes på;

2.4.5 verken gjennomføringen eller leveringen av denne databehandleravtalen, og heller ikke din oppfyllelsen av noen av dine forpliktelser under dette, er i strid med noen (a) lovgivning du er underlagt; (b) dom eller pålegg du er bundet av; (c) vedtekter eller tilsvarende dokumenter; eller (d) andre avtaler eller instrumenter som er bindende for deg eller eiendelene dine; og

2.5 Før du overfører personopplysninger tilhørende kunder til Indeed, må du informere Indeed om eventuelle krav som er forbundet med opplysningene.

2.6 Indeed erklærer og garanterer overfor deg at: 

2.6.1 vi vil behandle personopplysninger tilhørende klienter (som fastsatt i vedlegg A) bare i tråd med dokumenterte behandlingsinstrukser, som kan tilveiebringes fra tid til annen (herunder som angitt i avtalen og denne databehandleravtalen), med mindre lovgivningen krever noe annet. Partene samtykker i at avtalen og denne behandleravtalen, sammen med kundens konfigurasjon av eller bruk av innstillinger, funksjoner eller alternativer i tjenestene (som kunden kan være i stand til tidvis å endre) utgjør kundens fullstendige og endelige instruksjoner til Indeed i henhold til behandlingen av personopplysninger tilhørende kunder (inkludert formål i standardkontraktsvilkårene) og behandling utenfor disse eventuelle instruksjonenes omfang skal kreve skriftlig forhåndsavtale mellom partene. Det presiseres at kunden erkjenner og godtar at de dokumenterte instruksjonene inkluderer behandling av personopplysninger tilhørende kunder med formål om å tilveiebringe, understøtte og forbedre Indeeds tjenester (inkludert å gi innsikt og annen rapportering).

2.6.2 vi straks vil informere deg dersom Indeed fastslår at behandlingsinstruksen din er i strid med gjeldende personvernlovgivning (med mindre noe av det som står her, krever at Indeed sørger for råd om juridiske og regulatoriske forhold eller overvåker gjeldende personvernlovgivning slik den kommer til anvendelse for deg).

 1. Utlevering og behandling av personopplysninger tilhørende klienter 

3.1 Når du leverer eller gjør personopplysninger tilhørende klienter eller kunder tilgjengelig for Indeed, skal du bare utlevere eller overføre personopplysningene i den grad det er nødvendig for at Indeed skal kunne utføre de aktuelle tjenestene i tråd med avtalen. 

3.2 Etter utløp eller opphør av levering av tjenester i tråd med avtalen, og i henhold til behandling av personopplysninger tilhørende klienter, skal Indeed selv straks og på en sikker måte slette alle personopplysninger tilhørende klienter (inkludert alle eksisterende kopier), i henhold til sin tidsplan for lagring av data og i henhold til gjeldende lovgivning. Uavhengig av tidsplanen for datalagring skal Indeed på skriftlig oppfordring fra deg etter opphør av tjenestene destruere alle personopplysninger tilhørende klienter som er lagret hos selskapet, med mindre gjeldende rett krever eller tillater noe annet. 

3.3 Alt Indeeds personell, inkludert underleverandører, som har myndighet til å behandle personopplysninger tilhørende klienter, skal være underlagt skriftlig og/eller hensiktsmessig lovbestemt konfidensialitet (taushetsplikt).

3.4 Du erkjenner og godtar uttrykkelig at Indeed som et ledd i levering av tjenestene kan anonymisere, slå sammen og/eller på annen måte avidentifisere personopplysninger tilhørende klienter («avidentifiserte opplysninger») og dertil bruke og/eller utlevere slike avidentifiserte opplysninger til bruk i forskning, referansemåling eller generell forbedring av Indeeds tjenestetilbud, eller til et annet forretningsmessig formål som er tillatt under gjeldende personvernlovgivning, forutsatt at Indeed har tatt i bruk tekniske sikkerhetstiltak og forretningsprosesser for å forhindre reidentifikasjon eller utilsiktet offentliggjøring av avidentifiserte opplysninger. 

 1. Sikkerhetstiltak

4.1 Hver part skal ta i bruk egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som tilhører kunder, mot uautorisert eller ulovlig behandling, ødeleggelse, tap, tilpasning, skade og utlevering. Partene er enige om det følgende:

4.1.1 at det ved å ta hensyn til den løpende teknologiske utviklingen, kostnader knyttet til gjennomføringen av, og arten og omfanget av, konteksten til og formålet med behandlingen av personopplysninger som tilhører kundene, og sannsynligheten for og graden av risiko enkeltpersoner utsettes for, er slik at Indeeds gjennomføring av og overholdelse av sikkerhetstiltakene som er fastsatt i vedlegg BTekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak»), er tilstrekkelig til å gi et sikkerhetsnivå som står i forhold til behandlingen av personopplysninger tilhørende kunder; og 

4.1.2 at tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som gjennomføres i henhold til denne klausul 4 og vedlegg B, skal kunne endres i tråd med den tekniske utviklingen, og at Indeed regelmessig vil gå gjennom dem og fra tid til annen kan oppdatere eller endre dem for å forsikre seg om at behandlingen av personopplysninger tilhørende kunder utføres i overensstemmelse med denne databehandleravtalen og gjeldende personvernlovgivning. 

4.2 Brudd på personopplysningssikkerheten

Hvis Indeed oppdager at det har eller kan ha skjedd et brudd på personvernet angående en kundes personopplysninger, vil Indeed informere deg om dette uten unødig opphold. Indeed vil gi deg informasjon, og bistå og samarbeide med deg og – samtidig som Indeed tar hensyn til arten av tjenestene som leveres og informasjonen som er tilgjengelig – treffe rimelige kommersielle tiltak for å: (i) undersøke og redusere virkningene av bruddet på personvernet, og (ii) bistå deg med plikten du har under gjeldende personvernlovgivning til å varsle om et slikt brudd. Partene er enige om i god tro å koordinere utviklingen av innhold i relaterte offentlige kunngjøringer og nødvendige meldinger til berørte registrerte personer, og/eller til rett reguleringsmyndighet, etter et brudd på personvernet, forutsatt at ingenting i dette vilkåret vil forhindre noen part i å oppfylle sine forpliktelser under gjeldende personvernlovgivning.

 1. Revisjoner og inspeksjoner 

På skriftlig forespørsel skal Indeed gjøre tilgjengelig for deg, ikke oftere enn én gang i året og for din regning, informasjon som med rimelighet er nødvendig for å vise Indeeds etterlevelse av Indeeds forpliktelser ifølge denne avtalen og gjeldende personvernlovgivning. Du er selv ansvarlig for å avgjøre om tjenestene og Indeeds sikkerhetstiltak, slik de er angitt i vedlegg B, dekker behovene dine, herunder hva gjelder oppfyllelse av personvernlovgivningen.

 1. Anmodninger fra registrerte personer og tilsynsmyndigheter 

Indeed skal, i tråd med loven og med hensyn til arten av tjenestene som leveres:

6.1 gi deg den assistansen du med rimelighet kan be om, for kunne oppfylle din forpliktelse til å følge opp anmodninger fra registrerte personer som vil utøve sine rettigheter under gjeldende personvernlovgivning. Indeed skal uten opphold informere deg om anmodninger fra registrerte personer som ønsker å utøve sine rettigheter under gjeldende personvernlovgivning i forbindelse med personopplysninger tilhørende klienter. Indeed vil ikke svare på slike anmodninger fra personer du har registrert, enkeltvis, annet enn når gjeldende personvernlovgivning krever det. Du påtar deg å informere Indeed (som databehandler/tjenesteyter) om enhver forespørsel du mottar fra registrerte personer (eller forbrukere), og du skal gi Indeed den informasjonen som er nødvendig for at Indeed skal kunne imøtekomme forespørselen når det er et krav; og

6.2 informere deg om alle anmodninger og all kommunikasjon fra en kompetent tilsynsmyndighet som Indeed mottar angående personopplysninger tilhørende kunder, som er behandlet i forbindelse med levering av tjenestene og under denne behandleravtalen, med mindre Indeed er forhindret fra å gjøre dette under gjeldende rett eller etter påbud fra en reguleringsmyndighet. Du er selv ansvarlig for all kommunikasjon eller korrespondanse med den kompetente tilsynsmyndigheten i din rolle som behandlingsansvarlig for personopplysninger tilhørende kunder under gjeldende personvernlovgivning, og i den utstrekning lovgivningen krever det. 

 1. Konsekvensanalyser av personvern og forutgående rådgivning

I den grad det er nødvendig i henhold til gjeldende personvernlovgivning og arten av tjenestene som leveres, og informasjonen som er tilgjengelig for Indeed – og i den grad du ellers ikke har tilgang til den relevante informasjonen – skal Indeed gi deg hjelp du med rimelighet kan be om for å oppfylle din forpliktelse til å utføre konsekvensanalyser av personvernet og opplysningsvernet i forbindelse med behandling av personopplysninger tilhørende kunder.

 1. Underbehandlere 

Du gir Indeed generell fullmakt til å engasjere underbehandlere, og Indeed kan gi deg en liste over eksisterende underbehandlere (i den grad det skal benyttes underbehandlere) på forespørsel. Indeed skal inngå en skriftlig avtale med hver underbehandler som pålegger underbehandleren de samme personvernforpliktelsene som er pålagt under denne behandleravtalen. Du skal raskt, og i alle tilfeller innen 10 virkedager, melde fra til Indeed skriftlig dersom du har rimelige innvendinger til slike endringer/utpekelser. Du forstår at Indeeds underbehandlere er avgjørende for å levere tjenestene, og at hvis du protesterer på Indeeds bruk av en underbehandler, så skal Indeed, uten hensyn til eventuelle bestemmelser om det motsatte i avtalen, ikke være forpliktet til å levere tjenester til deg som Indeed bruker den aktuelle underbehandleren til å utføre, og eventuelle endringer fra din side skal skje på din regning. Eventuelle uenigheter mellom partene skal løses ved en vanlig fremgangsmåte for løsning av kontrakttvister.

 1. Overføringer

9.1 Overføring av personopplysninger fra EØS/Sveits 

I den grad GDPR og ytterligere personvernlovgivning i EUs medlemsland («EUs personvernlovgivning») gjelder behandling av personopplysninger tilhørende kunder, godtar Indeed at selskapet ikke vil overføre personopplysninger tilhørende kunder ut av EØS og/eller Sveits, til et land som ikke er identifisert av Europakommisjonen eller en tilsynsmyndighet under EUs personvernlovgivning som et land som sørger for et tilstrekkelig personvern, med unntak av når Indeed har forsikret seg om at det er på plass egnede sikkerhetstiltak, for eksempel standardkontraktsvilkårene som er godkjent av Europakommisjonen, med mindre gjeldende lovgivning krever noe annet. Indeed og du vedtar herved at slike overføringer skal styres av standardkontraktsvilkårene (som fastsatt i planen til denne avtalen).

9.2 Overføring av personopplysninger fra Storbritannia 

I henhold til ledd 9.4 nedenfor skal Partene anvende de britiske standardkontraktsvilkårene, som fra tid til annen endres av Information Commissioner’s Office («UK SCC»), ««UK SCC»), for å forhindre at personopplysninger tilhørende klienter blir overført fra Storbritannia (UK) til et land utenfor UK som ikke anses å ha et tilstrekkelig vern av personopplysninger. Når du opptrer som opplysningsoverfører, skal du utøve, eller sørge for at relevante enheter tilhørende deg, utøver UK SCC med relevante Indeed-enhet eller en tredjepartsenhet som opptrer som opplysningsmottaker.

9.3 Overføring av personopplysninger fra andre steder enn EØS/Sveits/Storbritannia 

I tilfelle personopplysninger tilhørende kunder skal overføres utenfor opphavslandet i forbindelse med levering av tjenester under avtalen, og mottakerlandet ikke er Sveits eller ikke er en del av EØS eller Storbritannia (UK), skal Partene raskt og i god tro samarbeide om å etablere og ta i bruk en egnet overføringsmekanisme i tråd med gjeldende personvernrett. 

9.4 Overføring av personopplysninger fra andre steder enn EØS/Sveits/Storbritannia

Indeed slutter seg til og skal overholde EU-U.S. Data Privacy Framework-programmet (EU-U.S. DPF (som er beskrevet her: https://www.dataprivacyframework.gov/), det britiske tillegget («UK Extension») til EU-U.S. DPF og Swiss-U.S. Data Privacy Framework-programmet (Swiss-U.S. DPF), som administreres av US Department of Commerce, og Indeed skal innenfor avtalens løpetid videreføre sin forpliktelse til og overholde rammeverkene (eller etterfølgende rammeverk) ved behandling av kunders personopplysninger (client personal data) som overføres fra EØS, UK eller Sveits til USA og gi kundenes personopplysninger samme eller et høyere nivå av beskyttelse som det som kreves av EU-U.S. DPF, herunder, men ikke begrenset til ved å overholde videreformidlingsprinsippet (onward transfer principle).  Indeed godtar videre at den bare skal behandle kunders personopplysninger (i) for de begrensede og spesifiserte formålene som de registrerte personene har gitt samtykke til, som fastsatt i denne avtalen, (ii) i overensstemmelse med denne avtalen og «EU-U.S DPF Principles» og (iii) ved å ta hensyn til behandlingens art, bistå behandlingsansvarlige med å imøtekomme enkeltpersoner som ønsker å utøve rettighetene sine i henhold til DPF-prinsippene.

9.5 Overføringsmekanisme 

I tilfelle en overføringsmekanisme partene er blitt enige om her, blir endret, erstattet eller ikke lenger anses som et middel som gir «tilstrekkelig beskyttelse» for overføring av personopplysninger tilhørende kunder, skal partene raskt og i god tro samarbeide om å etablere en annen egnet overføringsmekanisme og/eller ta i bruk andre tiltak som måtte være nødvendige for å etablere tilstrekkelig vern av slike opplysninger. Enhver innvirkning på vilkårene i avtalen og levering av tjenestene som skyldes nye krav, må håndteres av partene i overensstemmelse med avsnitt 16 (Lovendringer) nedenfor.

10. California Consumer Privacy Act

10.1 Det følgende gjelder i den utstrekning CCPA gjelder. Indeed skal: (i) verken selge eller dele personopplysninger tilhørende kunder (slik dette er definert i CCPA); (ii) verken lagre, bruke eller utlevere personopplysninger som tilhører kunder for noe annet formål enn de forretningsformålene som er spesifisert i tråd med avtalen, med mindre gjeldende rett krever noe annet; (iii) verken lagre, bruke eller utlevere personopplysninger som tilhører kunder, ut over den direkte forretningsmessige relasjonen som eksisterer mellom Indeed og kunden, og som er angitt i avtalen, med mindre det er tillatt av gjeldende rett; (iv) sørge for samme nivå av personvern som kreves for kunden av de gjeldende kravene i CCPA for personopplysninger tilhørende kunder; (v) informere kunden dersom den ikke lenger kan oppfylle sine forpliktelser under CCPA, og vil samarbeide med kunden om å iverksette rimelige og hensiktsmessige tiltak for å stanse og rette opp uautorisert bruk av personopplysninger tilhørende kunder. 

10.2 Kunden godtar at Indeeds gjennomføring av avtalen skal regnes for å utgjøre en sertifisering under gjeldende personvernlovgivning om begrensning av salg, lagring, bruk eller utlevering av personopplysninger tilhørende kunder. 

11.Bruk av forretningsrelaterte kontaktopplysninger

Hver part godtar at motparten bruker sine forretningsrelaterte kontaktopplysninger til formål forbundet med kontraktsstyring, betalingsbehandling, tjenestetilbud og forretningsutvikling, herunder forretningsutvikling med partnere, og andre formål som er fastsatt i den brukende partens globale personvernpolicy (som det skal gis kopier av på forespørsel). For slike formål, og uten hensyn til eventuelle bestemmelser om det motsatte i avtalen eller denne behandleravtalen angående personopplysninger tilhørende kunder generelt, skal hver part regnes som en uavhengig behandlingsansvarlig for motpartens forretningsrelaterte kontaktopplysninger, og ha rett til å overføre slik informasjon til et hvilket som helst land hvor motparten har sin hovedvirksomhet. 

12.Ansvarsfraskrivelse

Indeed kan ikke holdes til ansvar for krav fra en registrert person som oppstår av eller i forbindelse med en handling eller utelatelse fra Indeeds eller dennes tilknyttede enheters side, så lenge Indeed har opptrådt i overensstemmelse med instruksene dine. 

13.Gjeldende vilkår

13.1 Denne databehandleravtalen utgjør hele overenskomsten mellom partene hva gjelder avtalens hovedgjenstand, og alle tidligere erklæringer, overenskomster og kunngjøringer er herved utelukket. 

13.2 Det presiseres, uten at det skal gå ut over rettighetene til registrerte personer under dette, at denne databehandleravtalen og eventuelle standardkontraktsvilkår (eller andre dataoverføringsavtaler) som partene eller deres tilknyttede enheter måtte inngå i forbindelse med tjenestene som leveres under avtalen, skal anses som en del av avtalen, og at ansvarsvilkårene som er angitt i avtalen, skal gjelde alle krav som oppstår under den.

13.3 Hvis det oppstår en konflikt mellom eller tvetydighet i vilkårene i denne databehandleravtalen og vilkårene i avtalen, er det vilkårene i databehandleravtalen som gjelder. Hvis det oppstår en konflikt mellom eller tvetydighet i vilkårene i denne databehandleravtalen og standardkontraktsvilkårene, er det standardkontraktsvilkårene som gjelder. Alle andre vilkår i avtalen skal forbli uendret og fortsatt være gyldige.

14. Utskillelse

Hver eneste bestemmelse i denne behandleravtalen kan skilles ut og fra de andre. Hvis en bestemmelse i behandleravtalen blir ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig i henhold til gjeldende lovgivning for vernetinget, skal det ikke påvirke eller svekke lovligheten, gyldigheten eller tvangskraften av noen annen bestemmelse i denne behandleravtalen innenfor samme verneting.

15. Meldinger og variasjon

Alle meldinger, samtykker, pålegg og annen kommunikasjon som trengs, eller som hver av partene har lov å gi under denne behandleravtalen, skal skje skriftlig. Ingen endringer i denne databehandleravtalen vil tre i kraft med mindre de foreligger skriftlig og er signert av begge parter.

16. Lovendringer 

I tilfelle (i) det trer i kraft ny relevant personvernlovgivning; (ii) det forekommer endringer av en eksisterende gjeldende personvernlovgivning (herunder allment aksepterte tolkninger av den); (iii) du legger frem en tolkning av en ny eller eksisterende gjeldende personvernlovgivning; eller (iv) det dukker opp en ny eller vesentlig trussel mot internettsikkerheten – og dette hver for seg eller til sammen fordrer en endring i den måten Indeed leverer tjenestene til deg på – skal partene bli skriftlig enige om hvordan dette vil påvirke Indeeds levering av tjenestene og foreta rimelige justeringer av vilkårene i avtalen og tjenestene i tråd med eventuelle endringsprosedyrer som måtte være avtalt mellom partene. 

17. Gjeldende rett og verneting

17.1 Denne databehandleravtalens verneting skal være det samme som for hovedavtalen. Hvis det ikke er noen klausul om verneting i avtalen, skal tvistemål eller påstander i forbindelse med databehandleravtalen styres av og tolkes i overensstemmelse med:

17.1.1 lovene i delstaten Texas, hvis Indeed-enheten som er oppdragsgiver, befinner seg i USA; 

17.1.2 lovene i Irland, hvis Indeed-enheten som er oppdragsgiver, befinner seg utenfor USA; hver av partene godtar herved den eksklusive og personlige domsmyndigheten (herunder ved tvistemål og påstander utenfor avtalen) til de føderale eller delstatlige domstolene i Travis County i Texas i USA, hvis databehandleren befinner seg i USA; eller i Dublin i Irland hvis databehandleren befinner seg andre steder.

PLAN

STANDARDKONTRAKTSVILKÅR FOR EØS

 1. Relevante standardkontraktsvilkår mellom behandlingsansvarlige og databehandlere (modul 2) er tilgjengelig her: https://hrtechprivacy.com/c2pscc
 1. Ved inngåelse av standardkontraktsvilkårene:

a) Klausul 7 gjelder ikke

b) Alternativ 2 i klausul 9 (Bruk av underbehandlere) gjelder.

c) Beskrivelsen av overføring av personopplysninger i vedlegg A til denne avtalen skal anses for å være innlemmet i stedet for tillegg I i standardkontraktsvilkårene;

d) Vedlegg B i denne avtalen skal anses for å være innlemmet i stedet for tillegg II i standardkontraktsvilkårene.

STANDARDKONTRAKTSVILKÅR FOR STORBRITANNIA

1. Tillegget med standardkontraktsvilkår for Storbritannia er tilgjengelig her: https://hrtechprivacy.com/uk-scc

2. I forbindelse med anvendelsen av Storbritannias tillegg med standardkontraktsvilkår:

a) Informasjonen i Vedlegg A i denne avtalen skal anses å gjelde tabell 1, 2 og 3 i standardkontraktsvilkårene for Storbritannia, og

a) Informasjonen i Vedlegg B i denne avtalen skal anses å gjelde siste rad (vedlegg II) av tabell 3 i standardkontraktsvilkårene for Storbritannia.

VEDLEGG A

A. LISTE OVER PARTER

Opplysningsoverfører(e)/klient:
Navn:
Adresse:
Kontaktperson, stilling, opplysninger:
Relevante aktiviteter:
Roller:


Dataimportør:
Navn:
Indeed Ireland Operations Limited
Adresse:
Block B, Capital Dock, 80 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HE36 Ireland
Kontakt:
Indeed Ireland Operations Limited
ATTN: Data Protection Officer
Block B, Capital Dock
80 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, D02 HE36
Ireland
Relevante aktiviteter:
Indeed tilbyr en web-basert plattform og relaterte tjenester for at jobbsøkere skal kunne laste opp CV-er og søke etter jobber, og for at virksomheter skal kunne legge ut stillinger, opprette lenker til dem og finne kandidater «Indeed-tjenester»).
Rolle:
Databehandler

B. BESKRIVELSE AV OVERFØRING

Kategorier av registrerte personer
Personopplysninger som overføres angående følgende kategorier av registrerte personer: Enkeltpersoner hvis personopplysninger leveres til Indeed via tjenestene av (eller på instruks fra) kunden, og som kan inkludere – uten begrensninger – kundens eller dens tilknyttede enheters ansatte, leverandører og sluttbrukere.
Formål for overføring(er)
En overføring kan ha følgende formål: Indeed vil bare behandle personopplysninger tilhørende kunder i egenskap av databehandler for følgende formål, og bare når det er nødvendig og kan skje forholdsmessig for å overholde kundens instrukser: Levere og oppdatere tjenestene, slik de er lisensiert, konfigurert og brukt av kunden eller dennes brukere, herunder gjennom kundens bruk av Indeeds innstillinger, administratorfunksjoner eller andre tjenestefunksjoner; sikre og overvåke tjenestene i sanntid; løse problemer, programfeil og andre feil; levere support på forespørsel fra kunden, herunder ved å anvende kunnskap som er innhentet med individuelle forespørsler fra kunden om support, til fordel for alle Indeeds kunder, men bare i den grad slik kunnskap blir anonymisert, som fastsatt i avtalen og i dette vedlegg A, med en presisering av avtalens art, hovedformål og andre formål, og hvor lenge personopplysningene skal behandles i behandlingsansvarlig til databehandler-kapasiteten. Alle andre dokumenterte instruksjoner fra kunden som godtas av Indeed som instruksjoner for å støtte denne behandleravtalen.
Kategorier av personopplysninger

Avhengig av tjenestene du bruker, kan personopplysningene som overføres, primært gjelde følgende opplysningskategorier: Indeed-kontoinformasjon: Opplysninger forbundet med sluttbrukerens Indeed-konto, passord, firmanavn og kundens preferanser. Dette vil inkludere: unik bruker-ID for Indeed, innlogging til sosiale medier (valgfritt) og visningsnavn.
Klientautentiseringsdata: Dette kan inkludere brukernavn og passord med mindre Single Sign On (SSO) brukes.
Intervjuinnhold. Dette kan inkludere video, lyd, transkripsjoner, intervjunotater og intervjuspørsmål.
Chatmeldinger. Innhold som sendes mellom brukere på en videoplattform som driftes av Indeed (f.eks. Indeed Jobbintervju)
Kalenderinformasjon. Dette kan inkludere møteplaner og arrangementsinformasjon som gjøres tilgjengelig via integrasjoner som kontrolleres av kunden (f.eks. Outlook eller Google Calendar).
Kandidatmateriale: Opplysninger som jobbsøkere utleverer til arbeidsgivere som en del av rekrutteringsprosessen. Disse dataene kan inkludere søknader, som vanligvis inneholder CV-er fra jobbsøkere, screeningdata (for eksempel svar på filtreringsspørsmål eller vurderingsresultater), søknadsbrev og andre data en jobbsøker samtykker i å dele med arbeidsgivere når de uttrykker sin interesse i jobbmuligheter, for eksempel ved å søke eller registrere seg for arrangementer. 
Arbeidsgivermateriale: Dette kan inkludere rekruttererprofiler, disposisjonsinformasjon og arbeidsgivermerknader om kandidater og kandidatpreferanser.
Intervjumetadata: Dette kan inkludere informasjon om din bruk av intervjuprodukter, for eksempel hyppighet, kvalitet, tidssone, oppmøte og varighet for arrangementer samt nettverksaktivitet og eksempeltekst du lagrer på kontrollpanelet. 
Enhets- og nettverksinformasjon: Informasjon om din stasjonære PC og mobile enhet, noe som kan inkludere nettverksdata, operativsystem, brukeragent, MAC-/IP-adresse og tjenestelogger.
Brukertilbakemeldinger og tilfredshetsdata: Dette kan inkludere vurderinger og tilbakemeldinger i ren tekst om hvordan vi kan forbedre tjenestene våre.  
Overføringens hyppighet (f.eks. hvorvidt overføringen av opplysninger skjer én gang eller løpende) 
Løpende
Særlige kategorier av personopplysninger (hvis relevant)
Særlige kategorier er ikke nødvendige for å bruke tjenestene. Særlige kategorier av opplysninger kan inkludere, men er ikke nødvendigvis begrenset til personopplysninger med informasjon om biologisk eller etnisk opprinnelse, politisk ståsted, livssyn, genetiske eller biometriske data og opplysninger om helsen din eller din seksuelle orientering. I den utstrekning slike sensitive opplysninger sendes inn, blir det alltid vurdert og kontrollert av kunden etter dennes skjønn.
Behandlingens varighet
Avtalens gjeldende varighet, med mindre loven krever noe annet.
Behandlingens art og hovedformål
Indeed vil behandle personopplysninger tilhørende kunder for å kunne levere tjenestene til kunden i overensstemmelse med behandleravtalen.
Retensjonsperiode/oppbevaringsperiode (eller hvis det ikke er mulig å fastslå dette: kriteriene som brukes til å fastslå denne perioden)
Avtalens gjeldende varighet, med mindre loven krever noe annet.

C. KOMPETENT TILSYNSMYNDIGHET

Identifiser kompetent(e) tilsynsmyndighet(er) i henhold til klausul 13 i SCC:
Den kompetente tilsynsmyndigheten, i overensstemmelse med klausul 13 i EU SCC, må være (i) den tilsynsmyndigheten som er relevant for opplysningsoverføreren i EØS-landet den ble etablert i, eller (ii) når opplysningsoverføreren ikke er etablert i EØS: den relevante tilsynsmyndigheten i EØS-landet som opplysningsoverførerens EU-representant er oppnevnt til i henhold til artikkel 27(1) i GDPR, eller (iii) når opplysningsoverføreren ikke er forpliktet til å oppnevne en representant: den relevante tilsynsmyndigheten i EØS-landet som registrerte personer som er relevante for overføringen, befinner seg i. 
For personopplysninger som er underlagt GDPR, er Irish Data Protection Commission kompetent tilsynsmyndighet.
For personopplysninger som er underlagt britisk GDPR, er Information Commissioner’s Office («ICO») kompetent tilsynsmyndighet. 
For personopplysninger som er underlagt den sveitsiske personvernloven (DPA), er Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter kompetent tilsynsmyndighet.

VEDLEGG B

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHETSTILTAK

i overensstemmelse med avtalen skal databehandleren ta i bruk og vedlikeholde egnede sikkerhetstiltak (inkludert organisatoriske og tekniske tiltak) for å håndtere og beskytte personopplysningene mot uautorisert eller utilsiktet tilgang, tap, tilpasning, utlevering eller ødeleggelse, særlig når behandlingen involverer overføring av data over et nettverk, og mot alle ulovlige former for behandling.

For å fastslå hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves under avtalen, skal databehandleren ta hensyn til det tekniske nivået, kostnaden ved gjennomføring og behandlingens art, omfang, sammenheng og formål, så vel som risikoer av varierende sannsynlighet, og eventuelle trusler mot fysiske personers rettigheter og friheter

Databehandleren vil opprettholde følgende konkrete sikkerhetstiltak, etter hva som er aktuelt:

ORGANISERING AV INFORMASJONSSIKKERHET – Ledelsesinstrukser og støtte for informasjonssikkerhet

 • Retningslinjer for informasjonssikkerhet er dokumentert og publisert.
 • Det er utnevnt en overordnet sikkerhetsansvarlig (Chief Security Officer) med ansvar for å koordinere og overvåke sikkerhetsbestemmelser og sikkerhetsprosedyrer.
 • Sikkerhetsroller og ansvarsområder er definert og tildelt.
 • Det foreligger oppdaterte kontaktopplysninger til tredjeparter hvor man kan rapportere om sikkerhetshendelser, for eksempel til politiet eller andre rettshåndhevende myndigheter, relevante departementer eller direktorater, leverandører og partnere ved et informasjonsdelings- og analysesenter (ISAC).

PERSONELLSIKKERHET – De ansattes ansvar for informasjonssikkerhet

 • Det gjennomføres bakgrunnssjekker av jobbkandidater i tråd med relevant lovgivning og etiske prinsipper, ut fra stillingstittel og sted.
 • Ansettelsesvilkårene for hver medarbeider krever at man aksepterer selskapets retningslinjer, som inkluderer retningslinjer for akseptabel bruk, en personvernpolicy og et etisk regelverk for medarbeidere.
 • Det gjennomføres opplæring og bevissthetsgjøring i informasjonssikkerhet og personvern på ansettelsestidspunktet og deretter årlig.
 • En formell disiplinær prosess er dokumentert og blir kommunisert og akseptert av nye ansatte og alle medarbeidere årlig.

FORVALTNING AV EIENDELER – identifikasjon og forvaltning av organisasjonens aktiva.

 • Eiendeler forbundet med databehandling er identifisert, og det holdes oppdatert en liste over dette.
 • Regler for akseptabel bruk er dokumentert og blir kommunisert og akseptert av nye ansatte og alle medarbeidere årlig.
 • Sensitive opplysninger er kategorisert i henhold til rettslige krav for å muliggjøre begrensning av tilganger.

LOGISK SIKKERHET – Tilgangskontroll til informasjonsbehandlingssystemer.

 • Tilgang til opplysninger og enheter for informasjonsbehandling blir begrenset og kontrolleres etter regler for det minimum som er nødvendig for at hver enkelt medarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine.
 • En formell prosess for registrering og avregistrering er på plass for å sikre en unik identifisering av brukerne.
 • Tildeling og bruk av privilegerte tilgangsrettigheter vil bli begrenset og kontrollert.
 • Det kreves av brukerne at de følger sikre rutiner i bruken av autentiseringsinformasjon, inkludert opprettelse av passord som består av minst ti tegn. Historikk for 12 passord. Kompleksitet som krever tre av følgende fire tegntyper: store bokstaver, små bokstaver, sifre og spesialtegn.
 • Automatisk utdatering av kontoer som blir værende ubrukt, med krav om identifisering og passord for å gjenåpne dem.
 • Automatisk deaktivering av bruker-ID-er når man skriver inn feil passord flere ganger på rad.
 • Flerfaktorautentisering (dvs. at det kreves minst to faktorer for å autentisere en bruker) ved ekstern tilgang via et virtuelt privat nettverk (VPN) til et nettverk, et system, en applikasjon eller en annen ressurs som inneholder grader informasjon.

FYSISK SIKKERHET – Tilgangs- og miljøkontroll til informasjonsbehandlingsområder.

 • Avgrensede områder er definert og benyttes til å beskytte områder som inneholder begrenset eller konfidensiell informasjon, samt systemer for informasjonsbehandling.
 • Sikre områder beskyttes med adgangskontroller for å sikre at bare autorisert personell har adgang.
 • Adgangen til enheter for informasjonsbehandling loggføres og overvåkes av sikkerhetsavdelingen.
 • Det er tatt i bruk fysisk beskyttelse mot naturkatastrofer, ondsinnede angrep og ulykker.

DRIFTSSIKKERHET – sikker drift av systemer for informasjonsbehandling

 • Endringer i enheter for informasjonsbehandling blir kontrollert.
 • Sentralt administrert antiskadevare for å overvåke og beskytte enheter for informasjonsbehandling.
 • Det er tatt i bruk loggføring av enheter for informasjonsbehandling for å inkludere detaljert informasjon, for eksempel hendelseskilde, dato, bruker, tidsstempel, kildeadresser og måladresser med synkroniserte tidskilder.
 • Det gjennomføres interne og eksterne penetrasjonstester av informasjonsbehandlingssystemer for å identifisere sårbarheter. Identifiserte sårbarheter håndteres som en del av programmet for sårbarhetsstyring.
 • En prosess for betimelig identifisering og retting av sårbarheter i systemer, enheter og applikasjoner ved hjelp av reparasjoner, oppdateringer, feilretting eller andre modifikasjoner for å opprettholde sikkerheten for personopplysninger.

NETTVERKSSIKKERHET – sikker informasjonsoverføring

 • Bruk av standardiserte brannmur- og krypteringsteknologier for å beskytte portene og kommunikasjonslinjene som dataene løper gjennom (f.eks. TLS/SSL).
 • Kryptering av visse svært konfidensielle opplysninger (f.eks. personlig identifiserbar informasjon som personnumre, kreditt- eller debetkortnumre), både mens de er lagret og når de sendes i åpne nettverk, i tråd med beste bransjepraksis.

PROGRAMVARESIKKERHET – informasjonssikkerheten er utformet og implementert i systemutviklingen

 • Adskillelse av utviklings-, test- og driftsmilljøene.
 • Det er på plass sikre praksiser for koding i programmeringsspråket og utviklingsmiljøet.
 • Feilsøking utføres og dokumenteres for alle inndata, inkludert for størrelse, datatype og akseptable omfang eller formater.
 • Verifisering av programvareversjoner som er innhentet fra tredjeparter, støttes eller blir forsterket basert på utviklernes sikkerhetsanbefalinger.
 • Programvareutviklere får opplæring i OWASP for å kunne skrive sikre koder. 
 • Statiske og dynamiske analyseverktøy brukes for å verifisere at man bruker sikre praksiser for koding ved utvikling av intern programvare.

RELASJONER TIL TREDJEPARTER – Sikkerheten for informasjon og enheter for informasjonsbehandling er tilgjengelig for tredjeparter

 • Krav til informasjonssikkerhet for å redusere risikoer forbundet med tredjeparters tilgang til informasjon og enheter for informasjonsbehandling er skriftlig avtalt.
 • Tredjeparter og tredjepartstjenester blir sikkerhetsvurdert for å identifisere sikkerhets- og opplysningsvernrisikoer som må håndteres med organisasjonsmessige eller tekniske tiltak i kontraktsperioden eller under implementering.

HENDELSESSTYRING – Håndtering av informasjonssikkerhetshendelser

 • Ansvarsoppgaver og prosedyrer for hendelsesstyring dokumenteres for å definere rollene til personalet og ulike faser for håndtering av hendelsene.
 • Brukerne får opplæring i å rapportere observerte eller mistenkte svakheter i informasjonssikkerheten til sikkerhetsansvarlig umiddelbart. 
 • Sikkerhetshendelser håndteres i samsvar med dokumenterte framgangsmåter, og det gjennomføres analyser i ettertid av hendelser.
 • Øvelser og scenarioer for hendelsesrespons gjennomføres regelmessig for å opprettholde bevissthet om og trygghet på hvordan man skal respondere på reelle trusler. Øvelsene inkluderer testing av kommunikasjonskanaler, beslutningstaking og hendelsesrespondentens tekniske evne til å bruke tilgjengelige verktøy og data.

TILGJENGELIGHET – Redundans for enheter for informasjonsbehandling og sikkerhetskopiering av informasjon

 • Det blir regelmessig tatt sikkerhetskopier av informasjon, programvare og systeminformasjon og utført tester av systemene for dette.
 • Sikkerhetskopier blir kryptert og replikert på tvers av geografiske beliggenheter for å sørge for redundans.

SAMSVAR – overholdelse av lovfestede og kontraktsfestede krav og revisjoner av informasjonssikkerheten

 • Relevante lovfestede og kontraktsfestede krav til enheter for informasjonsbehandling blir dokumentert og holdes oppdatert.
 • Det gjennomføres periodiske, uavhengige granskinger av informasjonssikkerheten og implementeringen av den.
 • Det gjennomføres periodisk gjennomgang av teknisk samsvar for informasjonssystemer for å identifisere samsvar med organisasjonens retningslinjer og standarder.