Sist oppdatert: 31. januar 2024

Anvendelsesområde

Vær oppmerksom på at denne siden og retningslinjene, prosedyrene og informasjonen på denne siden kun gjelder for brukere som befinner seg i Den europeiske union («EU»), kun gjelder Indeeds virksomhet i EU og ikke gjelder for brukere i andre deler av verden. 

Informasjon om månedlige aktive mottakere av tjenestene våre i EU 

Dataene våre viser: Gjennomsnittlig ca. 40,5 millioner aktive brukere av tjenestene til Indeed Ireland Operations Limited i EU per måned

Kilde: Indeeds interne data, juli – desember 2023

Rapporteringsmetode 

Ved beregning av omtrentlig antall gjennomsnittlige aktive brukere av Indeed Ireland Operations Limiteds tjeneste i EU per måned brukte vi antallet unike besøkende for brukere i EU og dedupliserte dette tallet for brukere som var logget inn på flere enheter. I denne sammenhengen utgjør «Indeed Ireland Operations Limiteds tjeneste» nettstedene Indeed, SimplyHired og Gigajob. Det omfatter ikke personer som legger ut stillingsannonser hentet fra Indeed, eller andre nettsteder som kobler seg til API-ene våre for å vise stillingsannonsene våre til brukerne deres. I beregningen av gjennomsnittet brukte vi det enkle glidende gjennomsnittet over seks måneder fra 1. juli 2023 til 31. desember 2023.

Kommersielle budskap

I henhold til Indeeds vilkår er kommersielle budskap forbudt på nettstedet vårt. Hvis du ønsker å erklære at innholdet du har levert til Indeed, er eller inneholder kommersielle budskap, kan du gjøre det her. Alt innhold som du identifiserer som kommersielt budskap, kan bli fjernet fra nettstedet vårt uten varsel. 

Åpenhetsrapport

Indeed utgir regelmessige oppdateringer om åpenhet, som beskriver tiltakene vi iverksetter for å beskytte nettsamfunnet vårt, hvordan vi håndterer henvendelser om medlemsdata og informasjon om modereringspraksisen vår. 

Innen februar 2025 vil Indeed offentliggjøre sin første åpenhetsrapport iht. forordningen om digitale tjenester («DSA»). Hvis du ønsker nærmere innsikt i Indeeds engasjement for åpenhet, kan du lese den siste overordnede åpenhetsrapporten vår.

Varsel om ulovlig innhold og handlingsmekanisme

Brukere kan rapportere mistenkt ulovlig innhold til Indeed via rapporteringsportalen for nettsikkerhet her.  Indeeds moderatorer gjennomgår alle innsendinger i sin helhet og informerer brukeren som har rapportert innholdet, om Indeeds avgjørelse med hensyn til innholdet. Brukere som har rapportert innhold, vil også få mulighet til å anke Indeeds beslutning. 

Mekanismer for klagebehandling

Brukere som er misfornøyd med en beslutning Indeed har tatt som svar på en rapport om mistenkt ulovlig innhold via rapporteringsportalen for nettsikkerhet, eller en beslutning Indeed har tatt om å begrense, fjerne eller deaktivere tilgang til innhold, suspendere eller avslutte en tjeneste, eller suspendere eller avslutte en konto, kan sende inn en klage. Seksmånedersperioden begynner den dagen brukeren blir informert om beslutningen. Vi krever at brukerne tar med følgende informasjon i klageskjemaet: e-postadresse, referansenummer og de nærmere årsakene til klagen, inkludert hvorfor brukeren er uenig i Indeeds beslutning. 

Utenomrettslig tvisteløsning

Utenomrettslige tvisteløsningsorganer, som beskrevet i artikkel 21 i DSA, vil være uavhengige organer med myndighet til å granske saker som bringes inn for dem. DSA krever at hver medlemsstat oppretter et utenomrettslig tvisteløsningsorgan. 

Per siste dato for publisering av denne siden er det ikke opprettet noen utenomrettslige tvisteløsningsorganer. 

Mekanismer for innholdsmoderering

Indeeds Trust & Safety-team arbeider for å beskytte jobbsøkere og arbeidsgivere mot svindel og kvalitetsbrudd ved å implementere automatiske og manuelle systemer for å identifisere og fjerne falske kontoer og brukergenerert innhold som ikke oppfyller Indeeds retningslinjer og vilkår. Indeed definerer svindel som kontoer eller stillingsannonser rettet mot jobbsøkere eller arbeidsgivere med ondsinnede handlinger eller lovstridige aktiviteter.  Informasjon om alle Indeeds retningslinjer finner du her

Indeed har regler som automatisk flagger potensielt problematiske kontoer for gjennomgang av moderatorene våre, og Trust & Safety-teamet vårt bruker ulike verktøy og fagkunnskap for å identifisere kontoer som det automatiske systemet kan overse. 

Brukerne kan også proaktivt rapportere potensielt falske kontoer og alt annet brukergenerert innhold på plattformen, inkludert stillingsannonser, innhold på firmasidene og meldinger.  Disse rapportene gjennomgås av kvalifiserte moderatorer.

Indeed jobber også for jobbsøkernes beste med å sikre at stillinger som legges ut på nettstedet vårt, har så høy kvalitet som mulig. For at de skal kunne være synlige på nettstedet, må annonsene tilby ledige stillinger (ikke opplæringsmuligheter, utgåtte stillinger osv.), gi en detaljert og nøyaktig beskrivelse av rollen og ikke inneholde vulgært eller ulovlig innhold, i tillegg til at de skal oppfylle andre kriterier, som er beskrevet her

På samme måte som for falske kontoer har Indeed utløsende mekanismer som automatisk flagger brukergenerert innhold som ikke oppfyller retningslinjene og standardene våre for manuell moderering. Hvis et innlegg kan rettes opp, gir vi arbeidsgiveren tilbakemeldinger og henviser dem til Hjelpesenter for arbeidsgivere. I tillegg kan brukere flagge roller de anser som problematiske via lenken «rapporter jobb» nederst i stillingsannonsen. Vi bruker disse rapportene for å kontinuerlig forbedre håndhevelsen av retningslinjene våre.

Indeeds moderasjonsteam består av mer enn 1000 eksterne leverandørpartnere og et solid team på over 120 Trust & Safety-fagpersoner.  Våre moderatorer, som befinner seg i 12 forskjellige land verden over, støtter både kunder og jobbsøkere på 27 språk og 186 unike arbeidsprosesser i Indeed-systemene.  Disse analytikerne og leverandørpartnerne gjennomgår grundig og spesialisert opplæring, både før de begynner å jobbe og kontinuerlig opplæring på jobben, for å opprettholde integriteten til systemene våre og beskytte brukerne våre gjennom hvert trinn i ansettelsesprosessen. 

Kontakt oss 

Brukere 

Indeed har utpekt et kontaktpunkt for brukere som er arbeidsgivere, og brukere som er jobbsøkere. Hvis du er jobbsøker, ber vi deg kontakte hjelpesenteret for jobbsøkere. Arbeidsgivere kan kontakte oss via hjelpesenteret for arbeidsgivere

Hvis du er en EU-basert bruker og ønsker å rapportere mistenkt ulovlig innhold, ber vi deg rapportere via vår rapporteringsportal for nettsikkerhet

Rettshåndhevelse 

Politimyndigheter og rettslige eller administrative myndigheter som ønsker å sende inn en ordre om å gripe inn mot ulovlig kontakt i henhold til artikkel 9 i DSA, kan kontakte oss via vår portal for forespørsler om rettshåndhevelse. Sørg for at alle forespørsler oppfyller kravene i artikkel 9(2) i DSA.

Politimyndigheter og rettslige eller administrative myndigheter som ønsker å sende inn en henstilling om å oppgi informasjon i henhold til artikkel 10 i DSA, kan kontakte oss via vår portal for forespørsler om rettshåndhevelse. Sørg for at alle forespørsler oppfyller kravene i artikkel 10(2) i DSA. 

Hvis du vil ha mer informasjon og instruksjoner om hvordan du sender inn en forespørsel om brukerdata, kan du lese Indeeds veiledning om forespørsler om data fra myndigheter/rettshåndhevelse. Vi svarer på forespørsler om brukerinformasjon når vi mottar en gyldig og avgrenset juridisk forespørsel.

Når du har gjennomgått informasjonen og er klar til å sende inn forespørselen, kan du kontakte oss via portalen vår for forespørsler om rettshåndhevelse med all relevant dokumentasjon. Forespørselen din vil bli sendt til Indeeds responsteam for rettshåndhevelse for gjennomgang. 

Europakommisjonen 

Det eneste kontaktpunktet for direkte kommunikasjon med Europakommisjonen, medlemsstatenes myndigheter og European Board for Digital Services er DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com.  

Det foretrukne språket for kommunikasjon med dette kontaktpunktet er engelsk. Oppgi ditt fulle navn og navnet på den EU-baserte myndigheten du kontakter Indeed på vegne av. E-postadressen du sender e-post fra, må være tilknyttet den relevante EU-baserte myndigheten. 

Dette kontaktpunktet er forbeholdt kontakt med myndighetene som er oppført ovenfor, og Indeed vil ikke svare på andre e-poster som sendes til dette kontaktpunktet.