Om ULOBA

Ulobas visjon er en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig ende funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. Våre tjenester og unike kompetanse gir funksjonshemmede mulighet til å ta ansvar for eget liv. Vi er – mer...