Sykehuset Innlandet

Om Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern.
Vår visjon
Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Våre hovedoppgaver
Pasientbehandling
Utdanning
Forskning
Opplæring
 – mer...