Statens vegvesen

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Framtiden er på vei
I årene som kommer vil tallet på reiser og trafikanter i Norge øke. Flere vil gå, sykle, kjøre bil eller reise kollektivt. Kort
 – mer... 

Registrer denne bedriftssiden
Hovedkontor
Oslo
Ansatte
5001 til 10 000
Industri
Lenker
Statens vegvesen nettside