Skien kommune

Om Skien kommune

Byen er en av Norges eldste, og tettstedet ble til rundt år 1000. Den er den eneste middelalderbyen i Norge som ikke er grunnlagt av en konge. Gjennom trelast- og sagbruksindustri ble Skien fra 1500-tallet et av Norges viktigste kommersielle og kulturelle sentre, og beholdt posisjonen som en av Norges fremste byer frem til begynnelsen av 1800-tallet. – mer...