Oslo universitetssykehus
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Oslo universitetssykehus som arbeidsgiver

Om oss
Internasjonalt nivå
Oslo universitetssykehus driver med avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og innovasjon på et høyt internasjonalt nivå. Sykehuset er landets og et av Skandinavias største, og årlig gjennomføres over 1,2 millioner pasientbehandlinger.


Sykehuset har nasjonale oppgaver innen spesialisert medisin,
 – mer... i tillegg til tjenesteansvar for Helseregion Sør-Øst og område- og lokalsykehusfunskjoner for sykehusområde Oslo.

Oslo universitetssykehus er også beredskapssykehus for Øst- og Sørlandet, og har enkelte nasjonale beredskapsoppgaver. I tillegg har sykehuset ansvaret for ambulansetjeneste, 113-sentralen, luftambulanse og pasientreiser i Oslo og Akershus.


Oslo universitetssykehus står for en stor del av helseforskningen som skjer ved norske sykehus, og er en betydelig aktør innen utdanning av helsepersonell. Sykehuset driver også opplæring av pasienter og pårørende.


15 klinikker

Oslo universitetssykehus har 15 klinikker og enheten Oslo sykehusservice som leverer ikke-medisinske tjenester til resten av sykehuset. Budsjettet er på 23 milliarder kroner (2018). Mer enn 24.000 mennesker jobber her (19 108 årsverk, 2018) og vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.


Helseforetaket ble stiftet 1. desember 2008 med en sammenslåing av virksomhetene i Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF. Virksomheten strekker seg tilbake til 1826.


Framtidens sykehus

I 2012 begynte Oslo universitetssykehus utredningsarbeidet "Framtidens OUS" for å se på framtidig lokalisering og organisering av sykehuset.


Framtidens OUS benyttes i dag (2019) som fellesbenevnelse på de tre utviklings- og byggeprosjektene for Radiumhospitalet, Regional sikkerhetsavdeling og Aker/Gaustad. Prosjekteringsansvaret for den videre utviklingsprosessen ligger hos Helse Sør-Øst.
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Oslo universitetssykehus?

3.7
Arbeid/Personliv forhold
3.0
Kompensasjon/Fordeler
3.0
Jobbsikkerhet/Forskudd
4.0
Lederskap
4.0
Kultur

Hvilke jobber er tilgjengelige i Oslo universitetssykehus?