Anmeldelser

Generell

3,9
Basert på 10 anmeldelser
52
46
31
21
10
Arbeid/Personliv forhold
3,6
Kompensasjon/Fordeler
2,9
Jobbsikkerhet/Forskudd
2,8
Lederskap
4,1
Kultur
4,0