Anmeldelser

Generell

3,9
Basert på 11 anmeldelser
52
47
31
21
10
Arbeid/Personliv forhold
3,6
Kompensasjon/Fordeler
2,8
Jobbsikkerhet/Forskudd
2,8
Lederskap
3,9
Kultur
3,9