Nordland fylkeskommune

Om Nordland fylkeskommune

Fakta om Nordland
Nordland er Norges nest største fylke og har plass for 5 sør-norske fylker innenfor sine grenser.

Nordland har
44 kommuner
De 5 største byene i Nordland
243 475 innbyggere (1. januar 2018)
et areal på 38.456 km², som utgjør 12 % av Norges landareal
størst indre territorialfarvann i landet,
Nordlandskysten utgjør totalt 34
 – mer...