Nordland fylkeskommune
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Nordland fylkeskommune som arbeidsgiver

Om oss
Fakta om Nordland
Nordland er Norges nest største fylke og har plass for 5 sør-norske fylker innenfor sine grenser.


Nordland har

44 kommuner

De 5 største byene i Nordland

243 475 innbyggere (1. januar 2018)

et areal på 38.456 km², som utgjør 12 % av Norges landareal

størst indre territorialfarvann i landet,

Nordlandskysten utgjør totalt 34
 – mer... prosent av landets indre territorialfarvann
25 % av Norges kystlinje

505,03 km i luftlinje og ca 800 km langs vei fra Andenes i nord til Bindal i sør

Bedrifter

Over 22 000 bedrifter

2 - 3 000 bedrifter med over 10 ansatte

66 % av eksporten fra Nord-Norge kommer fra Nordland

Europas største utskipningsanlegg for malm, i Narvik

landets største oppdrettsfylke

eksporterte for over 25 milliarder kroner i 2016

ca 3500 fylkeskommunalt ansatte som hver dag jobber for nordlendingene.

Miljø og naturressurser

8 nasjonalparker, 18 landskapsvernområder og 175 naturreservat

11 av Norges 25 største fuglefjell

24 av landets 35 orkide arter

ca 260 vassdrag med egne bestander av laks, sjøørret og/eller sjørøye

18.414 øyer i saltvann

om lag 28.000 innsjøer

11 % villmarksprega områder

54 % inngrepsfrie områder

58 % av avfall levert til interkommunale avfallsselskaper blir gjenvunnet

11.500 km² skogkledd areal

Skogens tilvekst pr år er 850.000 m³

Norges nasjonalfjell, Stetind i Tysfjord

Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen.

Norges største øy, Hinnøya

Torghatten, med 160 m langt hull gjennom, 35 m høyt og 20 m bredt

Svartisen, som er Norges nest største isbre og Nordkalottens største

Moskenesstraumen, med vannhastighet som kan komme opp i 10 m/s

Rødsildre som fylkesblomst

Et av de smaleste steder i Norge, Hellemobotn. Herfra er det bare 6,3 km til svenskegrensen

Lofoten er på 3. plass blant verdens best bevarte øygrupper og best forvaltede destinasjoner

Hvalsafari i Vesterålen er svært populært

Røssvatnet, som med sine 210 km² er Norges nest største innsjø, kun slått av Mjøsa

Grotter. Det er flere grotter i Rana enn i noe annet område i Nord-Europa

Helse

3 helseforetak, som består av ett psykiatrisk sykehus, 7 somatiske sykehus og 4 fødestuer

om lag 15.450 helsepersonell

om lag 16.000 ambulanseoppdrag hvert år

Barnehager, skoler og høyere utdanning

mottatt en pris for å være den mest ungdomsvennlige regionen i Europa.

rundt 350 barnehager

250 grunnskoler med til sammen 25.500 elever

16 videregående skoler med 9.500 elever

3.500 lærlinger på kontrakt

170 studenter ved fylkeskommunale fagskoler

Nord universitet, Bodø, Nesna


UiT Narvik

Landbruk

ca 2.600 gårdsbruk i drift

ca 600.000 dekar jordbruksareal i drift, fylkets jordbruksareal utgjør 6 % av Norges jordbruksareal

4.000 årsverk i landbruket. Dette inkluderer sysselsatte innen både jordbruk og skogbruk

førstehåndsverdien av årlig landbruksproduksjon på 1,7 mrd kroner

Kultur

Gondolbanen i Narvik bringer deg opp på 656 moh på 7 minutter.

Skulpturlandskap Nordland, med skulpturer i 33 kommuner.

Hamsunsenteret i Hamarøy

Petter Dass museet på Alstahaug

Nordland Teater

Norsk Hurtigrutemuseum, som holder til på Stokmarknes.

Nord-Norges største bauta, i Steigen.

verdens største veggmaleri - malt av én person, på Ballstad slipp i Vestvågøy.

Norges fineste bunad. Nordlandsbunaden er kåret til Norges fineste bunad.

Leiknesfeltet er et av Nord-Norges største og flotteste helleristningsfelt med flere dyrearter i naturlig størrelse, ca 8000 år gammelt.

verdensarvstatus. Øyriket utenfor Vega fikk verdensarvstatus fra UNESCO i 2004.

Norsk Luftfartsmuseum, i Bodø.
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Nordland fylkeskommune?

3.5
Arbeid/Personliv forhold
3.5
Kompensasjon/Fordeler
3.5
Jobbsikkerhet/Forskudd
3.5
Lederskap
3.8
Kultur