Anmeldelser

Generell

4,2
Basert på 21 anmeldelser
513
43
33
21
11
Arbeid/Personliv forhold
4,1
Kompensasjon/Fordeler
3,7
Jobbsikkerhet/Forskudd
3,8
Lederskap
4,1
Kultur
4,2