Anmeldelser

Generell

4,0
Basert på 121 anmeldelser
547
440
324
25
15
Arbeid/Personliv forhold
3,7
Kompensasjon/Fordeler
3,4
Jobbsikkerhet/Forskudd
3,5
Lederskap
3,6
Kultur
3,7
Krevd profil