Kristiansand kommune
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Kristiansand kommune som arbeidsgiver

Om oss
Vår visjon
Kristiansand kommunes visjon er «En skapende by med ambisjoner». Visjonen peker fremover og skal samle og inspirere byen til felles utvikling og endring. Visjonen utfordrer kommunen til en forpliktende holdning overfor sine innbyggere og krever tydelig kommunikasjon både av tiltak og måloppnåelse.


Våre hovedsatsingsområder

Samskaping
 – mer... som drivkraft omhandler Kristiansand som landsdelssenter og regionale rolle. Kristiansand er tilrettelegger og pådriver som samarbeidspart og nettverksbygger for utvikling av landsdelen. Arbeidet må skje i nært samarbeid med byens og regionens øvrige aktører.

Deltakelse og tilhørighet omhandler innsatsen for at alle innbyggere skal oppleve økt livskvalitet, tilhørighet, trygghet og inkludering og hvordan kommunen må tilrettelegge for at alle kan delta likeverdig og aktivt i utvikling av lokalsamfunnet.


Kompetanse for verdiskaping omhandler Kristiansands utvikling og tilrettelegging for næringsliv og kompetanse. Byens involvering i og evne til å ta i bruk samlede ressurser, produkter og kunnskap vil være avgjørende for byens attraktivitet, regional vekst og internasjonal konkurranseevne.


Byvekst med kvalitet viser hvordan kommunen vil legge til rette for en byutvikling som tar hensyn til endringer i befolkningens alderssammensetning og ivaretar behovet for redusert klimagassutslipp og god beredskap. Dette skal skje gjennom kompakt byutvikling med økt kvalitet i byrom og nærmiljø.
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Kristiansand kommune?

3.4
Arbeid/Personliv forhold
3.1
Kompensasjon/Fordeler
3.7
Jobbsikkerhet/Forskudd
3.3
Lederskap
4.0
Kultur