Anmeldelser

Generell

4,0
Basert på 4 anmeldelser
51
42
31
20
10
Arbeid/Personliv forhold
3,3
Kompensasjon/Fordeler
3,0
Jobbsikkerhet/Forskudd
4,0
Lederskap
3,0
Kultur
3,7