If Skadeforsikring

Om If Skadeforsikring

Hovedkontor
I Norge har If Skadeforsikring NUF hovedkontor i Oslo.
Besøksadresse er Drammensveien 264, 0283 Oslo.
Postadresse er Postboks 240, 1326 Lysaker.

Konsernsjef
Morten Thorsrud.

Eiere
If eies av det finske finanskonsernet Sampo. Konsernet er notert på børsen i Helsingfors.

Antall ansatte
Ca. 6 500 ansatte i Norden, hvorav 1 600
 – mer...